Turkish: Difference between revisions

From Tracktion Wiki
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 961: Line 961:
"Create a shortcut on the desktop" = "Masaüstünde kısa yol oluştur"
"Create a shortcut on the desktop" = "Masaüstünde kısa yol oluştur"
"Add Tracktion to the Start menu" = "Başlat menüsüne Parça Ekle"
"Add Tracktion to the Start menu" = "Başlat menüsüne Parça Ekle"
"Checking for updates" = "Güncellemeleri kontrol etme"
"Checking for updates" = "Güncellemeler kontrol ediliyor"
"Couldn\'t Reach Tracktion.com" = "Tracktion.com'a ulaşılamadı"
"Couldn\'t Reach Tracktion.com" = "Tracktion.com'a ulaşılamadı"
"There was an problem contacting the Tracktion website, please check your Internet connection and try again" = "Tracktion web sitesiyle iletişim kurulurken bir sorun oluştu, lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyin"
"There was an problem contacting the Tracktion website, please check your Internet connection and try again" = "Tracktion web sitesiyle iletişim kurulurken bir sorun oluştu, lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyin"

Latest revision as of 2021-10-22T17:55:46

language: Turkish
countries: tr

"Transient" = "Geçici"
"Tonal" = "Ton"
"Normal" = "Normal"
"Better" = "Daha iyi"
"Sorry - C4-split mode is not yet implemented!" = "Üzgünüm - C4-split modu henüz uygulanmadı!"
"Level" = "Seviye"
"Pan" = "Kaydırma"
"Bus" = "Yo"
"Extenders" = "Genişleticiler"
"Set extender order" = "Genişletici sırasını ayarla"
"Track" = "Parça"
"Import" = "İçe aktarma"
"Import complete" = "İçe aktarma tamamlandı"
"Import failed" = "İçe aktarma başarısız oldu"
"Export" = "Dışa aktarma"
"Export complete" = "Dışa aktarma tamamlandı"
"Export failed" = "Dışa aktarma başarısız oldu"
"Channels" = "Kanallar"
"Set the number of channels (e.g. faders) on your control surface" = "Kontrol yüzeyinizdeki kanal sayısını (örn. Fader) ayarlayın"
"Parameters" = "Parametreler"
"Set the number of plugin parameters adjustable by your control surface" = "Kontrol yüzeyiniz tarafından ayarlanabilen eklenti parametrelerinin sayısını ayarlayın"
"Edit Control Mappings" = "Kontrol Eşlemelerini Düzenle"
"Setup which controls are adjustable from your control surface" = "Hangi kontrollerin kontrol yüzeyinizden ayarlanabildiğini ayarlayın"
"Import Settings" = "Ayarları İçe Aktar"
"Import control surface settings from a file" = "Denetim yüzeyi ayarlarını bir dosyadan içe aktar"
"Export Settings" = "Dışa Aktarma Ayarları"
"Export your control surface settings for backup and sharing" = "Kontrol yüzeyi ayarlarınızı yedekleme ve paylaşım için dışa aktarın"
"Prefer control surface parameter mappings" = "Kontrol yüzeyi parametre eşlemelerini tercih et"
"When making MIDI learn assignments, the control surface will be preferred over the Edit specific parameters" = "MIDI öğrenim ödevlerini yaparken, kontrol yüzeyi belirli parametreleri düzenle yerine tercih edilecektir"
"Error" = "Hata"
"You must set a MIDI input device!" = "Bir MIDI giriş cihazı ayarlamanız gerekir!"
"Mappings" = "Eşlemeler"
"Custom control surface mappings" = "Özel kontrol yüzeyi eşlemeleri"
"Select a file to import" = "Alınacak dosyayı seçin"
"Select a file to export" = "Verilecek dosyayı seçin"
"Save the controller settings" = "Kontrol cihazı ayarlarını kaydet"
"A file already exists with this name. Do you want to overwrite it?" = "Bu isimde bir dosya zaten mevcut. Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Overwrite" = "Üzerine Yaz"
"Move a MIDI controller" = "Bir MIDI denetleyicisini taşı"
"Click here to choose a controller" = "Bir kontrolör seçmek için buraya tıklayın"
"Click here to choose a parameter" = "Parametre seçmek için buraya tıklayın"
"Note On" = "Nota Açık"
"Channel Pressure Controller" = "Kanal Basınç Kontrolörü"
"Controller" = "Kontrolör"
"Add all commands" = "Tüm komutları ekle"
"Transport" = "Taşıma"
"Play" = "Oyun"
"Stop" = "Durdurmak"
"Record" = "Kayıt"
"Home" = "Ev"
"End" = "Son"
"Rewind" = "Geri sarma"
"Fast Forward" = "Hızlı ileri"
"Mark-In" = "Mark-In"
"Mark-Out" = "Ayırmak"
"Automation Read" = "Otomasyon Oku"
"Automation Record" = "Otomasyon Kaydı"
"Add Marker" = "İşaretçi Ekle"
"Next Marker" = "Sonraki İşaretçi"
"Previous Marker" = "Önceki İşaretleyici"
"Nudge Left" = "Sola Sürükle"
"Nudge Right" = "Sağa Sürükle"
"Abort" = "İptal"
"Abort & Restart" = "İptal Et ve Yeniden Başlat"
"Jog" = "Ağırlaştır"
"Jump to the Mark-In Point" = "İşaretleme Noktasına Atla"
"Jump to the Mark-Out Point" = "İşaretleme Noktasına Atla"
"Options" = "Seçenekler"
"Toggle beats seconds mode" = "Geçiş saniye modunu atıyor"
"Toggle loop" = "Geçiş döngüsü"
"Toggle punch" = "Geçiş zımbası"
"Toggle click" = "Geçişe tıkla"
"Toggle snap" = "Geçiş anı"
"Toggle slave" = "Bağımlı geçiş"
"Toggle E-to-E" = "E-to-E'ye Geçiş"
"Toggle scroll" = "Geçiş kaydır"
"Filter" = "Filtre"
"Master volume" = "Ana ses"
"Master pan" = "Ana kaydırma"
"Quick control parameter" = "Hızlı kontrol parametresi"
"Automatable parameters" = "Otomatik parametreler"
"Volume" = "Cilt"
"Mute" = "Sessiz"
"Solo" = "Solo"
"Arm" = "Kol"
"Select" = "Seç"
"Aux" = "Aux"
"Navigation" = "Navigasyon"
"Zoom in" = "Yakınlaştır"
"Zoom out" = "Uzaklaştırmak"
"Scroll tracks up" = "Parçaları yukarı kaydır"
"Scroll tracks down" = "Parçaları aşağı kaydır"
"Scroll tracks left" = "Parçaları sola kaydır"
"Scroll tracks right" = "Parçaları sağa kaydır"
"Zoom tracks in" = "Parçaları yakınlaştır"
"Zoom tracks out" = "Parçaları uzaklaştır"
"Toggle selection mode" = "Geçiş seçim modu"
"Select left" = "Solu seç"
"Select right" = "Sağı seç"
"Select up" = "Yukarıyı seç"
"Select down" = "Aşağıyı seç"
"Select clip in track" = "Parçadaki klibi seç"
"Select filter in track" = "Parçadaki filtreyi seç"
"Switch fader bank" = "Fader bankasını değiştir"
"Left" = "Sol"
"Right" = "Sağ"
"Parameter" = "Parametre"
"No Device Selected" = "Hiçbir Aygıt Seçilmedi"
"Input Device" = "Giriş aygıtı"
"Output Device" = "Çıkış aygıtı"
"Enable" = "Etkinleştir"
"Hide MIDI Input Device" = "MIDI Giriş Aygıtını Gizle"
"Colour Selection" = "Renk Seçimi"
"Colour" = "Renk"
"MIDI input to use for this device" = "Bu cihaz için kullanılacak MIDI girişi"
"MIDI output to use for this device" = "Bu cihaz için kullanılacak MIDI çıkışı"
"Choose a colour to highlight channels/plugins under control surface control" = "Kontrol yüzey kontrolü altındaki kanalları/eklentileri vurgulamak için bir renk seçin"
"Hide the MIDI input used by the control surface" = "Kontrol yüzeyi tarafından kullanılan MIDI girişini gizle"
"Trk" = "Trk"
"Drag the MCU and XTs into the order they appear on your desk" = "MCU’yu ve XT’leri masanızda göründükleri sıraya sürükleyin"
"Map native filters" = "Yerel filtreleri eşle"
"Map VST plugins" = "Harita VST eklentileri"
"Off" = "Kapalı"
"On" = "Açık"
"Delete Filter" = "Filtreyi Sil"
"Next Page" = "Sonraki Sayfa"
"Rename Current Program" = "Mevcut Programı Yeniden Adlandır"
"Rename VST Program" = "VST Programını Yeniden Adlandır"
"Enter a new name for the current VST program:" = "Geçerli VST programı için yeni bir ad girin:"
"OK" = "TAMAM"
"Cancel" = "İptal et"
"Program" = "Program"
"The currently selected program - click to change this, or use cursor up/down" = "Şu anda seçilen program - bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı/aşağı kullanın"
"VST Interface" = "VST Arabirimi"
"Hold down CTRL while dragging for more accuracy" = "Daha fazla doğruluk için sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun"
"VST Plugin" = "VST Eklentisi"
"Deletes this filter" = "Bu filtreyi siler"
"Enabled" = "Etkin"
"Turns the plugin on/off" = "Eklentiyi açar/kapatır"
"Show the next page of parameters" = "Parametrelerin bir sonraki sayfasını göster"
"Dry Level" = "Kuru Seviye"
"Wet Level" = "Islak Seviyesi"
"Unnamed" = "Adsız"
"Plugin" = "Eklenti"
"ERROR! - This plugin (XNMX) couldn\'t be loaded!" = "HATA! - Bu eklenti (XNMX) yüklenemedi!"
"ERROR! - This plugin didn\'t initialise correctly" = "HATA! - Bu eklenti doğru şekilde başlatılmadı"
"Lock" = "Kilitli"
"Delete" = "Sil"
"Deletes the selected filters" = "Seçilen filtreleri siler"
"Bypasses the selected filters" = "Seçilen filtreleri atlar"
"Delete Filters" = "Filtreleri Sil"
"Bus Name" = "Veri Yolu Adı"
"Disable all other return filters on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm iade filtrelerini devre dışı bırak"
"Enable all other return filters on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm iade filtrelerini etkinleştir"
"Tracktion Aux-Send Filter" = "Track Aux-Gönderme Filtresi"
"Which of the aux buses this return will take audio from" = "Bu veri yollarından hangisi yardımcı seslerden ses alacaktır"
"Can be used to rename the currently chosen bus number" = "Seçili veri yolu numarasını yeniden adlandırmak için kullanılabilir"
"Disables all other return filters that are using the same bus" = "Aynı veri yolunu kullanan diğer tüm dönüş filtrelerini devre dışı bırakır"
"Enables all other return filters that are using the same bus" = "Aynı veri yolunu kullanan diğer tüm dönüş filtrelerini etkinleştirir"
"Aux Return" = "Aux Dönüş"
"Aux Return Filter" = "Aux Dönüş Filtresi"
"Send" = "Gönder"
"Disable all other send filters on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm gönderme filtrelerini devre dışı bırak"
"Enable all other send filters on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm gönderme filtrelerini etkinleştir"
"Mute/Unmute" = "Sessiz/Sesli"
"Which of the aux buses the audio should go to" = "Yardımcı aux yollarından hangi sesin gitmesi gerektiği"
"Amount of the signal to send" = "Gönderilecek sinyalin miktarı"
"Lowers or raises the send level" = "Gönderim seviyesini düşürür veya yükseltir"
"Disables all other send filters that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veri yoluna giden diğer tüm gönderme filtrelerini devre dışı bırak"
"Enables all other send filters that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veri yoluna giden diğer tüm gönderme filtrelerini etkinleştirir"
"Send level" = "Seviye gönder"
"Aux Send" = "Aux Gönder"
"Aux Send Filter" = "Aux Gönderme Filtresi"
"Delay" = "Gecikme"
"Depth" = "Derinlik"
"Speed" = "Hız"
"Width" = "Genişlik"
"Amount" = "Miktar"
"Tracktion Chorus Filter" = "Tracktion Koro Filtresi"
"Depth by which the chorus\' delay oscillates" = "Koro gecikmesinin salındığı derinlik"
"Chorus oscillator speed" = "Koro osilatör hızı"
"Stereo width of the chorus" = "Koronun stereo genişliği"
"Wet/Dry mix" = "Islak/Kuru Karışım"
"Tracktion Chorus" = "Tracktion Korosu"
"Chorus" = "Koro"
"Chorus Filter" = "Koro Filtresi"
"Wet" = "Islak"
"Compressor" = "Kompresör"
"Editor for compressor parameters" = "Kompresör parametreleri için düzenleme"
"Threshold" = "Eşik"
"Ratio" = "Oran"
"Attack" = "Saldırı"
"Release" = "Serbest bırakmak"
"Output" = "Çıktı"
"Tracktion Compressor/Limiter" = "Seyir Kompresörü/Sınırlayıcı"
"Threshold above which compression is active" = "Hangi sıkıştırma etkin olduğu eşik"
"Ratio by which signals are reduced" = "Sinyallerin azaltıldığı oran"
"Reaction time of the compressor" = "Kompresörün reaksiyon süresi"
"Reaction time for the compressor releasing" = "Kompresörün serbest bırakılması için reaksiyon süresi"
"Extra gain to apply after the compression" = "Sıkıştırmadan sonra uygulanacak ekstra kazanç"
"Tracktion Compressor" = "Tracktion Kompresör"
"Output gain" = "Çıktı kazancı"
"Compressor/Limiter Filter" = "Kompresör/Sınırlayıcı Filtre"
"Comp" = "Zorunlu"
"Length" = "Uzunluk"
"Feedback" = "Geri bildirim"
"Tempo" = "Tempo"
"Tracktion Reverb Filter" = "Tracktion Yankı Filtresi"
"Sets the delay speed based on the edit\'s tempo" = "Düzenleme temposuna göre gecikme hızını ayarlar"
"Tracktion Delay" = "Tracktion Gecikmesi"
"Mix proportion" = "Mix oranı"
"Delay Filter" = "Gecikme Filtresi"
"Set delay length to 1/32 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/32 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/16 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/16 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/12 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/12 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/8 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/8 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/6 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/6 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/4 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/4 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/3 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/3 atıma ayarla"
"Set delay length to 1/2 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1/2 atıma ayarla"
"Set delay length to 2/3 beat" = "Gecikme uzunluğunu 2/3 atıma ayarla"
"Set delay length to 3/4 beat" = "Gecikme uzunluğunu 3/4 atıma ayarla"
"Set delay length to 1 beat" = "Gecikme uzunluğunu 1 atıma ayarla"
"Set delay length to 2 beats" = "Gecikme uzunluğunu 2 atıma ayarla"
"Low Gain" = "Düşük Kazanç"
"Low Frequency" = "Düşük frekanslı"
"Low Q" = "Düşük Q"
"Mid Gain 1" = "Orta Kazanç 1"
"Mid Frequency 1" = "Orta Frekans 1"
"Mid Q 1" = "Orta Q 1"
"Mid Gain 2" = "Orta Kazanç 2"
"Mid Frequency 2" = "Orta Frekans 2"
"Mid Q 2" = "Orta Q 2"
"High Gain" = "Yüksek kazanç"
"High Frequency" = "Yüksek frekans"
"High Q" = "Yüksek Q"
"Reset" = "Sıfırla"
"Phase Invert" = "Faz Ters Çevirme"
"Equaliser Parameter" = "Eşitleyici Parametresi"
"Equaliser" = "Ekolayzer"
"Editor for equaliser parameters" = "Ekolayzır parametreleri için editör"
"Low Shelf" = "Düşük Raf"
"High Shelf" = "Yüksek Raf"
"Mid Band" = "Orta Bant"
"Frequency" = "Sıklık"
"Gain" = "Kazanç"
"4-Band Equaliser" = "4 Bantlı Ekolayzer"
"Inverts the phase of the output signal" = "Çıkış sinyalinin fazını ters çevirir"
"Resets the equaliser to a flat response" = "Ekolayzer'i düz bir yanıta sıfırlar"
"Tracktion EQ Filter" = "Tracktion EQ Filtresi"
"Low-pass freq" = "Düşük geçişli frekans"
"Low-pass gain" = "Düşük geçişli kazanç"
"Low-pass Q" = "Düşük geçişli Q"
"Mid freq 1" = "Orta Frek 1"
"Mid gain 1" = "Orta kazanç 1"
"Mid freq 2" = "Orta frekans 2"
"Mid gain 2" = "Orta kazanç 2"
"High-pass freq" = "Yüksek geçişli frekans"
"High-pass gain" = "Yüksek geçişli kazanç"
"High-pass Q" = "Yüksek geçişli Q"
"Volume and Pan" = "Ses seviyesi ve Kaydırma"
"VCA" = "VCA"
"Level Meter" = "Seviye ölçer"
"Reverb" = "Yankı"
"Compressor/Limiter" = "Kompresör/Sınırlayıcı"
"Phaser" = "Phaser"
"Pitch Shifter" = "Damga Yükseltici"
"Low/High-Pass Filter" = "Düşük/Yüksek Geçişli Filtre"
"Sampler" = "Örnekleyici"
"Patch Bay" = "Yama Yuvası"
"ReWire Device" = "Cihazı Yeniden Sar"
"Text" = "Metin"
"Freeze Point" = "Donma Noktası"
"Pattern Arpeggiator" = "Desen Arpejörü"
"New from preset" = "Ön ayardan yeni"
"Filters" = "Filtreler"
"Open/close all branches" = "Tüm şubeleri aç/kapat"
"Tracktion Filters" = "Parça Filtreleri"
"Rack Filters" = "Raf Filtreleri"
"MIDI Log" = "MIDI Günlüğü"
"Freeze" = "Donma"
"Tracktion Freeze Point" = "Parça Donma Noktası"
"Show MIDI activity" = "MIDI etkinliğini göster"
"Meter mode" = "Sayaç modu"
"Peak" = "Zirve"
"RMS" = "RMS"
"Sum + difference" = "Toplam + fark"
"Sets the mode for this meter" = "Bu ölçüm cihazı için modu ayarlar"
"Determines if MIDI activity is show on the meter" = "MIDI etkinliğinin ölçüm cihazında gösterilip gösterilmediğini belirler"
"Deletes this level meter" = "Bu seviye ölçeri siler"
"Level meter filter" = "Seviye ölçer filtresi"
"Low-pass" = "Düşük geçiş"
"High-pass" = "Yüksek geçiş"
"Tracktion Low/High-Pass Filter" = "Düşük/Yüksek Geçişli Filtre"
"Cut-off frequency" = "Kesme frekansı"
"Use low-pass mode" = "Düşük geçiş modunu kullan"
"Use high-pass mode" = "Yüksek geçiş modunu kullan"
"Drag this onto another I/O connector to create a connection" = "Bağlantı oluşturmak için bunu başka bir G/Ç konektörüne sürükleyin"
"Adjusts the gain applied to signals passing through the currently selected connector" = "Seçili olan bağlayıcıdan geçen sinyallere uygulanan kazancı ayarlar"
"Patch-bay Filter" = "Yama Yuvası Filtresi"
"Input Channels" = "Giriş Kanalları"
"Output Channels" = "Çıkış Kanalları"
"Attenuation of selected connector" = "Seçilen konektörün zayıflaması"
"Click and drag the ends of this connector to move/disconnect it" = "Taşımak / bağlantısını kesmek için bu konektörün uçlarına tıklayın ve sürükleyin"
"Tracktion Patch Bay Filter" = "Tracktion Yama Yuvası Filtresi"
"Patch Bay Filter" = "Yama Yuvası Filtresi"
"Patch" = "Yama"
"Sets the phaser rate based on the current tempo" = "Phaser oranını mevcut tempoya göre ayarlar"
"Tracktion Phaser" = "Tracktion Phaser"
"Phaser Filter" = "Phaser Filtresi"
"Set rate length to 1/8 beat" = "Hızı 1/8 atıma ayarla"
"Set rate length to 1/4 beat" = "Hızı 1/4 atıma ayarla"
"Set rate length to 1/2 beat" = "Hız uzunluğunu 1/2 atıma ayarla"
"Set rate length to 1 beat" = "Hızı 1 atıma ayarla"
"Set rate length to 2 beats" = "Hız uzunluğunu 2 atıma ayarla"
"Set rate length to 3 beats" = "Hızı 3 atıma ayarla"
"Set rate length to 4 beats" = "Hızı 4 atıma ayarla"
"Set rate length to 6 beats" = "Hızı 6 atıma ayarla"
"Set rate length to 8 beats" = "Hızı 8 atıma ayarla"
"Set rate length to 16 beats" = "Hızı 16 atıma ayarla"
"33 octaves" = "33 oktav"
"Pitch" = "Damga""
"Set pitch" = "Damgayı ayarla"
"Tracktion Pitch Shifter" = "Tracktion Damga Kaydırıcı"
"Sets the pitch in musical terms" = "Sahneyi müzikal açıdan belirler"
"Semitones up" = "Yarı tonlar yukarı"
"Pitch Shift Filter" = "Damga Kaydırma Filtresi"
"33 semitones" = "33 yarı ton"
"1 semitone" = "1 yarı ton"
"1 octave" = "1 oktav"
"Original pitch" = "Orijinal adım"
"Show Rack Contents" = "Raf İçeriğini Göster"
"Rack" = "Raf"
"Left Input Goes to" = "Sol Girdi Gitti"
"Left Input Level" = "Sol Giriş Seviyesi"
"Right Input Goes to" = "Sağ Girdi Gitti"
"Right Input Level" = "Doğru Giriş Seviyesi"
"Left Output Comes From" = "Sol Çıkış Kimden geliyor"
"Left Output Level" = "Sol Çıkış Seviyesi"
"Right Output Comes From" = "Sağ Çıktı Geliyor"
"Right Output Level" = "Doğru Çıkış Seviyesi"
"Link Inputs" = "Link Girişleri"
"Link Outputs" = "Link Çıktıları"
"<none>" = "<yok>"
"Tracktion Rack Filter" = "Tracktion Raf Filtresi"
"The rack that this filter is feeding into" = "Bu filtrenin beslendiği raf"
"Shows the editor for this rack filter" = "Bu raf filtresi için editörü gösterir"
"Shows which of the rack\'s inputs the left input channel should go to" = "Sol giriş kanalının hangi giriş raflarından hangi girişe gitmesi gerektiğini"
"Attenuation on the left input" = "Soldaki girişte zayıflama"
"Links the left and right input levels together" = "Sol ve sağ giriş seviyelerini birbirine bağlar"
"Shows which of the rack\'s inputs the right input channel should go to" = "Rafın hangi girişlerden hangisinin doğru giriş kanalına gitmesi gerektiğini"
"Attenuation on the right input" = "Doğru girişte zayıflama"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this filter\'s left channel" = "Rafın hangi çıkışlarının bu filtrenin sol kanalından çıktığını gösterir"
"Attenuation on the left output" = "Sol çıktıdaki zayıflama"
"Links the left and right output levels together" = "Sol ve sağ çıktı seviyelerini birbirine bağlar"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this filter\'s right channel" = "Rafın hangi çıkışlarının bu filtrenin sağ kanalından çıktığını gösterir"
"Attenuation on the right output" = "Doğru çıktıdaki zayıflama"
"Dry level" = "Kuru seviye"
"Wet level" = "Islak seviye"
"Left input level" = "Sol giriş seviyesi"
"Right input level" = "Doğru giriş seviyesi"
"Left output level" = "Sol çıkış seviyesi"
"Right output level" = "Doğru çıkış seviyesi"
"Double-click to edit the rack" = "Rafı düzenlemek için çift tıklayın"
"Rack type missing!" = "Raf tipi eksik!"
"Edit this rack type" = "Bu raf türünü düzenle"
"Replace rack with filters" = "Rafı filtrelerle değiştir"
"Select one of the filters in this rack" = "Bu raftaki filtrelerden birini seçin"
"Rack Filter" = "Raf Filtresi"
"Left input" = "Sol giriş"
"Right input" = "Doğru giriş"
"Input" = "Giriş"
"Left output" = "Sol çıktı"
"Right output" = "Doğru çıktı"
"Rack presets" = "Raf ön ayarları"
"Load" = "Yük"
"Restores the rack to one of the preset states" = "Rafı önceden ayarlanmış durumlardan birine geri yükler"
"Save" = "Kaydet"
"Takes the current rack settings, and stores them as a preset" = "Geçerli raf ayarlarını alır ve bunları önceden ayarlanmış olarak saklar"
"Del" = "Sil"
"Deletes an existing preset" = "Mevcut bir hazır ayarı siler"
"Preset" = "Hızlı arama"
"Name" = "Ad"
"New Input Channel" = "Yeni Giriş Kanalı"
"Rename Input Channel" = "Giriş Kanalını Yeniden Adlandır"
"Delete Input Channel" = "Giriş Kanalını Sil"
"New Output Channel" = "Yeni Çıkış Kanalı"
"Rename Output Channel" = "Çıkış Kanalını Yeniden Adlandır"
"Delete Output Channel" = "Çıkış Kanalını Sil"
"New Filter" = "Yeni Filtre"
"Drag this area to create an instance of this rack filter" = "Bu raf filtresinin bir örneğini oluşturmak için bu alanı sürükleyin"
"Drag here to insert an instance of this rack" = "Bu rafa bir örnek eklemek için buraya sürükleyin"
"The name of this rack filter" = "Bu raf filtresinin adı"
"Deletes this rack filter" = "Bu raf filtresini siler"
"Creates a new input channel for this rack" = "Bu raf için yeni bir giriş kanalı oluşturur"
"Renames one of the input channels" = "Giriş kanallarından birini yeniden adlandır"
"Deletes one of the input channels" = "Giriş kanallarından birini siler"
"Creates a new output channel for this rack" = "Bu raf için yeni bir çıkış kanalı oluşturur"
"Renames one of the output channels" = "Çıkış kanallarından birini yeniden adlandır"
"Deletes one of the output channels" = "Çıkış kanallarından birini siler"
"Wrapper" = "Örtüleyici"
"Master Wrapper" = "Ana Örtüleyici"
"Delete Rack Filter" = "Raf Filtresini Sil"
"Are you sure you want to delete this rack filter?\r\n\r\nThis can\'t be undone, and any instances of the filter will also be deleted from the edit." = "Bu raf filtresini silmek istediğinize emin misiniz?\r\n\r\nBu işlem geri alınamaz ve filtrenin tüm örnekleri de düzenlemeden silinir."
"Create New Channel" = "Yeni Kanal Oluştur"
"Please enter a name for the channel:" = "Lütfen kanal için bir ad girin:"
"Please enter a new name for the channel:" = "Lütfen kanal için yeni bir ad girin:"
"Select the file to load" = "Yüklenecek dosyayı seçin"
"No presets" = "Ön ayar yok"
"Create new preset" = "Yeni hazır ayar oluştur"
"Add a new rack preset" = "Yeni bir raf önayarı ekle"
"Enter a name for this new preset" = "Bu yeni hazır ayar için bir ad girin"
"Add" = "Eklemek"
"New preset added" = "Yeni hazır ayar eklendi"
"Existing preset changed" = "Mevcut hazır ayar değişti"
"There aren\'t any presets defined" = "Tanımlanmış herhangi bir ön ayar yok"
"Deleted" = "Silindi"
"Resonant Filter" = "Rezonans Filtresi"
"Room Size" = "Oda boyutu"
"Damping" = "Söndürme"
"Wet Mix" = "Islak Karışım"
"Dry Mix" = "Kuru karışım"
"Mode" = "Mod"
"Tracktion Reverb" = "Tracktion Yankı"
"Reverb Filter" = "Yankı Filtresi"
"Couldn\'t start ReWire filter" = "Yeniden Sarma filtresi başlatılamadı"
"Unknown device" = "Bilinmeyen aygıt"
"Device" = "Cihaz"
"Choose Device" = "Aygıt Seç"
"Left Channel" = "Sol Kanal"
"Right Channel" = "Sağ Kanal"
"Launch Editor" = "Editör'ü Başlat"
"MIDI Bus" = "MIDI Yolu"
"Channel" = "Kanal"
"Warning" = "Uyarı"
"ReWire Filter" = "Yeniden Sarma filtresi"
"Current status of this ReWire filter" = "Bu Yeniden Sarma filtresinin mevcut durumu"
"Selects the ReWire device to use for this filter" = "Bu filtre için kullanılacak Yeniden Sarma cihazını seçer"
"Output channels to use" = "Kullanılacak çıkış kanalları"
"The subchannel to use from the current ReWire device" = "Geçerli Yeniden Sarma cihazından kullanılacak alt kanal"
"Input channel for MIDI" = "MIDI için giriş kanalı"
"The ReWire bus to use for MIDI messages going into the device" = "Cihaza giren MIDI mesajları için kullanılacak ReWire veri yolu"
"The ReWire channel to use for MIDI messages going into the device" = "MIDI mesajları cihaza girerken kullanılacak ReWire kanalı"
"Launches the user interface for this ReWire device" = "Bu Yeniden Sarma cihazı için kullanıcı arayüzünü başlattı"
"An error occurred when opening this device" = "Bu cihazı açarken bir hata oluştu"
"ReWire is currently disabled - to re-enable it, go to the plugins section of the settings screen" = "Yeniden Sarma şu anda devre dışı - yeniden etkinleştirmek için ayarlar ekranının eklentiler bölümüne gidin"
"Can\'t find any ReWire devices!" = "Herhangi bir Yeniden Sarma cihazı bulunamadı!"
"ReWire error opening interface" = "Yeniden Sar hata açma arayüzü"
"None" = "Yok"
"ReWire unavailable" = "Yeniden kullanılamıyor"
"No device open" = "Cihaz açık değil"
"Note: these channel lists may be blank when the device\'s UI is not running" = "Not: Cihazın UI'sı çalışmıyorsa bu kanal listeleri boş olabilir"
"ReWire is disabled" = "Yeniden Sarma devre dışı"
"ReWire error - Couldn\'t open device" = "Yeniden Sarma hatası - Cihaz açılamadı"
"The ReWire system failed to start up correctly last time Tracktion ran - it has now been disabled (see the settings panel to re-enable it)" = "Yeniden Sarma sistemi, en son Tracktion çalıştırıldığında doğru şekilde başlatılamadı - şimdi devre dışı bırakıldı (yeniden etkinleştirmek için ayarlar paneline bakın)"
"Click the keys to try out the sampled sounds" = "Örneklenen sesleri denemek için tuşları tıklayın"
"Click and drag here to move the range of notes over which this sample is active" = "Bu örneğin aktif olduğu notaların aralığını taşımak için buraya tıklayın ve sürükleyin"
"Click and drag this to move the root note for this sample" = "Bu örnek için kök notası taşımak için buna tıklayın ve sürükleyin"
"Extra attenuation to apply to the currently selected sample (double-click to reset)" = "Seçili olan örneğe uygulanacak ekstra zayıflama (sıfırlamak için çift tıklayın)"
"Panning to apply to the currently selected sample (double-click to reset)" = "Seçili olan örneğe uygulamak için kaydırma (sıfırlamak için çift tıklayın)"
"Find missing file" = "Kayıp dosyayı bul"
"Searches for a new file to use for this sample" = "Bu örnek için kullanılacak yeni bir dosya arar"
"Drag the ends to change the extent of the sample" = "Örnek kapsamını değiştirmek için uçları sürükleyin"
"File missing" = "Eksik dosya"
"Select the new file that this sample should use" = "Bu örneğin kullanması gereken yeni dosyayı seçin"
"Couldn\'t import this file!" = "Bu dosya içe aktarılamadı!"
"Tracktion Sampler" = "Tracktion Örnekleyici"
"Tracktion\'s sample-playback soft-synth" = "Tracktion\'ın örnek-oynatma yumuşak-synth"
"Adds a new sample to the list" = "Listeye yeni bir örnek ekledi"
"Remove" = "Kaldır"
"Removes the selected sample from the list" = "Seçilen örneği listeden çıkar"
"Rename" = "Adını değiştirmek"
"Renames the selected sample" = "Seçilen örneği yeniden adlandırır"
"Ignore release" = "Yayını yoksay"
"Whether this sample will respond to MIDI key-up events" = "Bu örneğin MIDI anahtar teslimi olaylarına yanıt verip vermeyeceği"
"Key range" = "Anahtar aralığı"
"to" = "To"
"Root note" = "Kök notası"
"To add samples to this sampler, you can:\r\n\r\n - Click the \'add\' button on the left;\r\n - Copy-and-paste sections of clips from the edit or project;\r\n - Drag-and-drop audio files from your computer" = "Bu örnekleyiciye örnekler eklemek için şunları yapabilirsiniz:\r\n\r\n - Soldaki \'ekle\' düğmesini tıklayın;\r\n - Kliplerin düzenleme veya projeden kopyala ve yapıştır bölümleri;\r n - Bilgisayarınızdan ses dosyalarını sürükleyip bırakın "
"Load audio file into sampler" = "Örnekleyiciye ses dosyası yükle"
"Rename sample" = "Örneği yeniden adlandır"
"Enter a new name for this sample" = "Bu örnek için yeni bir isim girin"
"Couldn\'t import this audio file" = "Bu ses dosyası alınamadı"
"Can\'t load any more samples" = "Daha fazla örnek yükleyemiyorum"
"Description" = "Açıklama"
"Tracktion Text Filter" = "Tracktion Metin Filtresi"
"Name of text filter" = "Metin filtresinin adı"
"Description of text filter" = "Metin filtresinin açıklaması"
"Drag here to change the volume" = "Sesi değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Reset volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye sıfırla"
"VCA control" = "VCA kontrolü"
"Sets the volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye ayarlar"
"Turns the volume down or up" = "Sesi kısar veya açar"
"Enables/Disables this filter" = "Bu filtreyi etkinleştirir / devre dışı bırakır"
"VCA Filter" = "VCA Filtresi"
"Unmute" = "Sesi aç"
"Reset Volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye sıfırla"
"Centre Panning" = "Merkez Kaydırma"
"Apply to MIDI Velocities" = "MIDI Hızlarına Uygula"
"Ignore VCA" = "VCA'yı Yoksay"
"Drag here to change the panning" = "Kaydırmayı değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Volume control" = "Ses kontrol"
"Pan position" = "Kaydırma pozisyonu"
"Centres the panning" = "Yatay kaydırma"
"Whether to apply the volume change to the velocity of MIDI notes" = "Hacim değişikliğinin MIDI notalarının hızına uygulanıp uygulanmayacağı"
"Sets this filter to ignore a vca filter on a parent folder track" = "Bu filtreyi, bir üst klasör yolundaki vca filtresini yoksayacak şekilde ayarlar"
"Deletes this volume filter" = "Bu hacim filtresini siler"
"Volume & Pan filter" = "Ses ve Kaydırma filtresi"
"Import Mackie .prj project file" = "Mackie .prj proje dosyasını içe aktar"
"Couldn\'t parse the file correctly" = "Dosya doğru ayrıştırılamadı"
"Import RADAR project file" = "RADAR proje dosyasını içe aktar"
"Shows the program number in the selected clips at the current cursor position" = "Seçili kliplerdeki program numarasını geçerli imleç konumunda gösterir"
"Program number at cursor" = "İmleçteki program numarası"
"Show Editor" = "Düzenleyiciyi Göster"
"Quantise" = "Quantise"
"Insert Program Change" = "Program Değişikliğini Ekle"
"Merge MIDI Clips" = "MIDI Kliplerini Birleştir"
"Velocity" = "Hız"
"Show MIDI List Editor" = "MIDI Liste Düzenleyicisini Göster"
"Delete Content" = "İçeriği Sil"
"Looping" = "Döngü"
"Remap on Tempo Change" = "Tempo Değişikliğinde Remap"
"Start" = "Başla"
"Offset" = "Offset"
"Name of the clip" = "Klibin adı"
"Start time of the clip" = "Klibin başlangıç ​​zamanı"
"Length of the clip" = "Klibin uzunluğu"
"End time of the clip" = "Klibin bitiş zamanı"
"Offset of the clip\'s contents, relative to its start" = "Klibin içeriğinin başlangıcına göre ofseti"
"Changes the strip colour" = "Şerit rengini değiştirir"
"This MIDI channel number for notes in this clip" = "Bu klipteki notalar için bu MIDI kanal numarası"
"The scaling factor to apply to the note velocities in this clip" = "Bu klipteki nota hızlarına uygulanacak ölçeklendirme faktörü"
"Mute the current clip" = "Geçerli klibin sesini kapat"
"Shows/hides the MIDI editor for this track" = "Bu parça için MIDI düzenleyicisini gösterir / gizler"
"The type of quantisation to apply. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Uygulanacak nicelik türü. Bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı / aşağı sürükleyerek kullanın"
"Lets you adjust how tightly quantised the notes are" = "Notaların ne kadar sıkılaştırıldığını ayarlamanızı sağlar"
"Groove" = "Groove"
"The groove template to apply to this clip. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Bu klibe uygulanacak oluk şablonu. Bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı / aşağı sürükleyerek kullanın"
"Inserts a program change message into this clip" = "Bu klipte bir program değiştirme mesajı ekler"
"Change this clip\'s loop properties" = "Bu klibin \ 'nin döngü özelliklerini değiştir"
"Merges the selected MIDI clips together into one single clip" = "Seçili MIDI kliplerini birlikte tek bir klipte birleştirir"
"MIDI Clip" = "MIDI Klibi"
"Delete notes beyond the start of the clip" = "Klibin başlangıcından sonra notaları sil"
"Delete notes beyond the end of the clip" = "Klibin sonundan sonraki notaları sil"
"Delete notes beyond the start and end of clip" = "Klibin başlangıcı ve bitişi dışındaki notları sil"
"Delete all notes from the clip" = "Klipteki tüm notaları sil"
"Delete all controllers from the clip" = "Tüm denetleyicileri klipten sil"
"Delete all SysEx messages from the clip" = "Tüm SysEx mesajlarını klipten sil"
"Show/Hide MIDI editor" = "MIDI düzenleyicisini göster / gizle"
"Disable Looping" = "Devre Dışı Bırak"
"Loop this Clip" = "Bu Klibi Döndür"
"To nearest" = "En yakınına"
"Quantise note start times" = "Nota başlangıç ​​zamanlarını ölç"
"Quantise note lengths" = "Nota uzunluklarını ölç"
"Quantise note starts, leaving ends intact" = "Bir miktar nota başlar, uçları bozulmadan bırakılır"
"Quantise note ends, leaving starts intact" = "Bir miktar nota biter, uçları bozulmadan başlar"
"Edit groove templates" = "Oluk şablonlarını düzenle"
"Set the program for this entire clip" = "Bu klibin tamamı için programı ayarla"
"Insert a program change at the cursor position" = "İmleç konumuna program değişikliği ekle"
"Number of banks to display" = "Gösterilecek banka sayısı"
"Remove all program-change messages from this clip" = "Tüm program değiştirme mesajlarını bu klipten kaldır"
"Send bank-change message on program change" = "Program değişikliğinde banka değişikliği mesajı gönder"
"Program change" = "Program değişikliği"
"Pitch wheel" = "Damga tekerleği"
"Aftertouch" = "Dokunduktan sonra"
"Note Velocities" = "Nota Hızları"
"Channel Pressure" = "Kanal Basıncı"
"Bank" = "Banka"
"Pitch Wheel" = "Damga Tekerleği"
"Controller Number" = "Kontrolör Numarası"
"Coarse" = "Kaba"
"SysEx" = "SysEx"
"Drums" = "Davul"
"channel" = "kanal"
"The raw MIDI data for this event, as hexadecimal" = "Bu olay için Hexadecimal olarak ham MIDI verileri"
"Event time" = "Etkinlik zamanı"
"MIDI channel number" = "MIDI kanal numarası"
"Note" = "Nota"
"Note number" = "Nota numarası"
"Note velocity" = "Nota hızı"
"Program number" = "Program numarası"
"Number" = "Numara"
"Controller number" = "Kontrolör numarası"
"Value" = "Değer"
"Controller value" = "Kontrolör değeri"
"Pitch wheel value" = "Wheel tekerleği değeri"
"Note Off" = "Nota Kapalı"
"All Notes Off" = "Tüm Notalar Kapalı"
"Program Change" = "Program Değişimi"
"Key Signature" = "Anahtar İmza"
"Time Signature" = "Zaman İmzası"
"Tempo Change" = "Tempo Değişimi"
"Track Name" = "Parça Adı"
"Sysex" = "Sysex"
"End-of-Track" = "Parça Sonu"
"Meta-Event" = "Meta-Olay"
"Unknown" = "Bilinmeyen"
"MIDI Editor" = "MIDI Editör"
"Not a valid MIDI message" = "Geçerli bir MIDI mesajı değil"
"MIDI list editor" = "MIDI liste editörü"
"New event" = "Yeni etkinlik"
"MIDI List Editor" = "MIDI Liste Düzenleyicisi"
"Delete the highlighted event" = "Vurgulanan olayı sil"
"Inserts a new event after the highlighted one" = "Vurgulanandan sonra yeni bir etkinlik ekler"
"Close this window" = "Bu pencereyi kapat"
"Bank name" = "Banka adı"
"MIDI program names" = "MIDI program adları"
"Rename Bank" = "Bankayı Yeniden Adlandır"
"Please enter a new name for the bank" = "Lütfen banka için yeni bir ad girin"
"Use zero based numbering" = "Sıfır tabanlı numaralandırma kullan"
"Set current bank to general MIDI names" = "Geçerli bankayı genel MIDI adlarına ayarla"
"Reset current bank" = "Mevcut bankayı sıfırla"
"Clear current bank" = "Mevcut bankayı temizle"
"Export all banks" = "Tüm bankaları dışa aktar"
"Import all banks" = "Tüm bankaları içe aktar"
"Save program names" = "Program isimlerini kaydet"
"A file already exists with this name - do you want to overwrite it?" = "Bu adda bir dosya zaten var - üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Custom" = "Özel"
"General MIDI" = "Genel MIDI"
"Show 1 octave" = "1 oktavı göster"
"Show 2 octaves" = "2 oktav" göster
"Show 3 octaves" = "3 oktav" göster
"Show 4 octaves" = "4 oktavı göster"
"Show full scale" = "Tüm ölçeği göster"
"Drag this keyboard with the left mouse button to scroll, right-click for options" = "Bu klavyeyi farenin sol tuşu ile sürükleyin, seçenekler için sağ tıklayın"
"Drag this button up/down to rescale the keyboard" = "Klavyeyi yeniden boyutlandırmak için bu düğmeyi yukarı / aşağı sürükleyin"
"Don\'t click this button! Drag it up or down instead!" = "Bu düğmeyi tıklatma! Bunun yerine yukarı veya aşağı sürükleyin!"
"Type" = "Tür"
"Selects the type of controller to display" = "Gösterilecek denetleyici türünü seçer"
"Sysex events" = "Sysex olayları"
"Controllers" = "Kontrolörler"
"Drag here to change the loop length (hold down ctrl to slip the loop contents)" = "Döngü uzunluğunu değiştirmek için buraya sürükleyin (döngü içeriğini kaydırmak için ctrl tuşunu basılı tutun)"
"Changes the colour of the selected notes" = "Seçilen notaların rengini değiştirir"
"Show velocities" = "Hızları göster"
"Control" = "Kontrol"
"Show controllers" = "Kontrol cihazlarını göster"
"Selects multiple notes or controllers" = "Birden fazla nota veya denetleyici seçer"
"Draws and moves notes and controllers" = "Notaları ve denetleyicileri çizer ve taşır"
"Continuously adds notes" = "Sürekli olarak notaları ekler"
"Deletes notes or controllers" = "Notaları veya denetleyicileri siler"
"Draws lines of notes or controllers" = "Notların veya denetleyicilerin satırlarını çizer"
"The note velocity that will be used for new notes" = "Yeni notalar için kullanılacak not hızı"
"The note length that will be used for new notes" = "Yeni notalar için kullanılacak not uzunluğu"
"Step" = "Adım"
"When active, notes that are played will be added to the clip at the cursor position" = "Etkin olduğunda, oynatılan notalar imleç konumundaki klibe eklenecektir"
"Whether notes should be played when they are clicked on or dragged around" = "Notalar tıklandığında veya sürüklendiğinde oynatılmalı mı"
"Other" = "Diğer"
"Enter Note Velocity" = "Nota Hızını Girin"
"Please enter a new velocity (0 to 127)" = "Lütfen yeni bir hız girin (0 ila 127)"
"1 tick" = "1 tick"
"1/# beat" = "1/# beat"
"# ticks" = "# ticks"
"# beats" = "# beats"
"1 beat" = "1 beat"
"Choose a length" = "Bir uzunluk seçin"
"Please enter the note-length you want to use" = "Lütfen kullanmak istediğiniz nota uzunluğunu giriniz"
"Ticks" = "Keneler"
"Length (in MIDI ticks)" = "Uzunluk (MIDI kenelerinde)"
"MIDI SysEx events" = "MIDI SysEx olayları"
"MIDI Editor Controls" = "MIDI Editör Kontrolleri"
"Start Time" = "Başlama zamanı"
"End Time" = "Bitiş zamanı"
"Apply Groove" = "Groove Uygula"
"SysEx Data" = "SysEx Verileri"
"Transpose" = "Devrik"
"Select Notes" = "Notaları Seç"
"Equalise" = "Denkleştirme"
"Mirror" = "Ayna"
"Legato" = "Legato"
"MIDI Event" = "MIDI Etkinliği"
"MIDI Events" = "MIDI Etkinlikleri"
"+1 octave" = "1 oktav"
"+7 semitones" = "7 yarı ton"
"+5 semitones" = "5 yarı ton"
"+2 semitones" = "2 yarı ton"
"+1 semitone" = "1 yarı ton"
"-1 semitone" = "-1 yarı ton"
"-2 semitones" = "-2 yarı ton"
"-5 semitones" = "-5 yarı tonlar"
"-7 semitones" = "-7 yarı tonlar"
"-1 octave" = "-1 oktav"
"No notes were selected" = "Hiçbir nota seçilmedi"
"Select all notes in the clip" = "Klipteki tüm notaları seç"
"Select all notes with the same pitch" = "Tüm notaları aynı adımda seç"
"Select all notes with the same start time" = "Tüm notaları aynı başlangıç ​​saatinde seç"
"Select all notes with the same length" = "Aynı uzunlukta tüm notaları seç"
"Select all notes with the same velocity" = "Tüm notaları aynı hızla seç"
"At least two MIDI notes must be selected for this function to work" = "Bu fonksiyonun çalışması için en az iki MIDI nota seçilmelidir"
"Make all lengths equal" = "Tüm uzunlukları eşitleyin"
"Make all velocities equal" = "Tüm hızları eşitleyin"
"Mirror selected notes vertically" = "Seçili notaları dikey olarak yansıt"
"Mirror selected notes horizontally" = "Seçili notaları yatay olarak aynala"
"Delete MIDI notes" = "MIDI notalarını sil"
"The note\'s MIDI pitch number" = "Notanın MIDI adım numarası"
"Time of the first selected note" = "İlk seçilen notun saati"
"Time of the end of the last selected note" = "Son seçilen notanın bitim zamanı"
"The note\'s velocity" = "Notanın hızı"
"Delete these events" = "Bu etkinlikleri sil"
"Change the pitch of the selected notes" = "Seçilen notaların perdesini değiştir"
"Quantise the times of the selected notes" = "Seçilen notaların zamanlarını ölç"
"Apply a groove template to the selected notes" = "Seçilen notalara bir oluk şablonu uygulayın"
"Sets all the selected notes to the same length" = "Seçilen tüm notaları aynı uzunlukta ayarlar"
"Mirrors the selected notes vertically or horizontally" = "Seçili notaları dikey veya yatay olarak yansıtır"
"Lengthens or shortens each note so that it is just long enough to reach the next" = "Her notayı bir sonrakine yetecek kadar uzun olacak şekilde uzatır veya kısaltır"
"Select sets of notes based on the current selection" = "Geçerli seçime göre nota kümelerini seç"
"The SysEx event\'s data" = "SysEx olayı verileri"
"SysEx event time" = "SysEx etkinlik zamanı"
"Your computer appears to only have a single CPU - Tracktion is designed for use on modern multi-core machines, so playback on older single-core machines may not be glitch-free..." = "Bilgisayarınızda yalnızca tek bir CPU var gibi görünüyor - Tracktion modern çok çekirdekli makinelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu nedenle eski tek çekirdekli makinelerde oynatım sorunlu olabilir ..."
"Initialising" = "Başlatılıyor"
"Built" = "Kurulmuş"
"Load Colour Scheme" = "Renk Şemasını Yükle"
"Save Colour Scheme" = "Renk Şemasını Kaydet"
"Preset Schemes" = "Önceden Ayarlanmış Şemalar"
"Undo" = "Geri alma"
"Colour filter" = "Renk filtresi"
"Select a colour scheme file to load" = "Yüklenecek renk şeması dosyasını seçin"
"Colour Scheme" = "Renk şeması"
"There was an error trying to load this file" = "Bu dosyayı yüklemeye çalışırken bir hata oluştu"
"Select a colour scheme file to save" = "Kaydetmek için bir renk şeması dosyası seçin"
"There was an error trying to write to this file" = "Bu dosyaya yazmaya çalışırken bir hata oluştu"
"Restore preset colour scheme" = "Önceden ayarlanmış renk düzenini geri yükle"
"Are you sure you want to apply this colour scheme?" = "Bu renk şemasını uygulamak istediğinize emin misiniz?"
"Apply scheme" = "Şemayı uygula"
"Colour Editor" = "Renkli Editör"
"Tracktion" = "Tracktion"
"Can\'t find the help documentation!" = "Yardım belgelerini bulamıyorum!"
"Tracktion Unlocking" = "Tracktion Kilidi kaldır"
"Tracktion is now unlocked for this computer!" = "Artık bu bilgisayarın kilidi açıldı!"
"Thanks very much!" = "Çok teşekkürler!"
"Sorry - this unlock code isn\'t valid for this computer." = "Üzgünüz - bu kilit açma kodu bu bilgisayar için geçerli değil."
"Have you checked that the machine number for this machine was also listed on the downloads page when you logged-in and downloaded the key file?" = "Bu makineye ait makine numarasının, oturum açıp ana dosyayı indirirken indirme sayfasında da listelendiğini kontrol ettiniz mi?"
"Invalid or corrupted key-file" = "Geçersiz veya bozuk anahtar dosya"
"Unregistered" = "Kayıt dışı"
"Registered to: XZZX" = "Kayıtlı: XZZX"
"Demo Version" = "Demo Sürümü"
"Sorry - this feature is only available when Tracktion has been registered" = "Üzgünüm - bu özellik yalnızca Tracktion kaydedildiğinde kullanılabilir"
"Buy a License" = "Bir Lisans Satın Alın"
"Authorization via tracktion.com" = "Tracktion.com üzerinden yetkilendirme"
"If you\'ve purchased a Tracktion license from www.tracktion.com, just enter your username (or email address) and password below to unlock this copy" = "www.tracktion.com adresinden bir Tracktion lisansı satın aldıysanız, bu kopyanın kilidini açmak için kullanıcı adınızı (veya e-posta adresinizi) ve şifreyi aşağıya girmeniz yeterlidir"
"Email" = "E-posta"
"Password" = "Parola"
"Register" = "Kayıt olmak"
"Information" = "Bilgi"
"Internet Registration" = "İnternet Kaydı"
"Couldn\'t connect to the internet" = "İnternete bağlanamadı"
"No internet sites seem to be accessible.. Before trying again, please check that your network is working correctly, and make sure that any firewall/security software installed on your machine isn\'t blocking Tracktion\'s ability to connect to the web." = "Hiçbir internet sitesine erişilemiyor gibi görünüyor. Yeniden denemeden önce, lütfen ağınızın düzgün çalıştığını kontrol edin ve makinenize yüklenen herhangi bir güvenlik duvarı/güvenlik yazılımının Tracktion'ın bağlanabilmesini engellemediğinden emin olun."
"Couldn\'t connect to the tracktion.com webserver" = "Tracktion.com web sunucusuna bağlanamadı"
"Your internet connection seems to be OK, but www.tracktion.com didn\'t respond... This is most likely a temporary problem, so try again in a few minutes, but if it persists, please let us know!" = "İnternet bağlantınız iyi görünüyor, ancak www.tracktion.com yanıt vermedi... Bu muhtemelen geçici bir sorundur, bu yüzden birkaç dakika sonra tekrar deneyin, ancak devam ederse lütfen bize bildirin!"
"Main background" = "Ana arka plan"
"Tab area background" = "Sekme alanı arka planı"
"Default text" = "Varsayılan metin"
"Default selected text" = "Varsayılan seçilen metin"
"Default inactive text" = "Varsayılan etkin olmayan metin"
"Menu background" = "Menü arka planı"
"Menu selection" = "Menü seçimi"
"Menu text" = "Menü metni"
"Popup help background" = "Pop-up yardım arka planı"
"Popup help outline" = "Pop-up yardım anahattı"
"Popup help text" = "Pop-up yardım metni"
"Property panel background" = "Özellik paneli arka planı"
"Property panel text" = "Mülkiyet paneli metni"
"Property panel outline" = "Mülkiyet paneli anahattı"
"Rollover help text" = "Rollover yardım metni"
"Text highlight" = "Metin vurgusu"
"Scrollbar" = "Kaydırma çubuğu"
"Project list background" = "Proje listesi arka planı"
"Project list text" = "Proje listesi metni"
"Project list logo" = "Proje listesi logosu"
"Project list outline" = "Proje listesi anahattı"
"Media list background" = "Medya listesi arka planı"
"Media list edit text" = "Medya listesi metni düzenle"
"Media list wave text" = "Medya listesi dalga metni"
"Media list MIDI text" = "Medya listesi MIDI metni"
"Media list video text" = "Medya listesi video metni"
"Media list highlight" = "Medya listesi vurgusu"
"Media list outline" = "Medya listesi anahattı"
"Media list logo" = "Medya listesi logosu"
"Media list header background" = "Medya listesi başlığı arka planı"
"Media list header text" = "Medya listesi başlık metni"
"Search panel background" = "Arama paneli arka planı"
"Search panel text" = "Arama paneli metni"
"Search panel outline" = "Arama paneli taslağı"
"Audio device list text" = "Ses cihazı listesi metni"
"Labelled property text" = "Etiketli özellik metni"
"Labelled property background" = "Etiketli özellik arka planı"
"Value entry box background" = "Değer giriş kutusu arka planı"
"Value entry box text" = "Değer giriş kutusu metni"
"Strip window background" = "Şerit pencere arka planı"
"Cursor" = "İmleç"
"In/Out marker" = "Giriş / Çıkış işareti"
"Splitter component over" = "Splitter bileşeni bitti"
"Bar line" = "Çubuk çizgisi"
"Pitch change" = "Adım değiştirme"
"Selected pitch change" = "Seçilen adım değişimi"
"Time signature" = "Zaman imzası"
"Selected time signature" = "Seçilen zaman imzası"
"Time bar tick" = "Zaman çubuğu kene"
"Time bar text" = "Zaman çubuğu metni"
"Time bar marker text" = "Zaman çubuğu işaretleyici metni"
"Timecode display background" = "Zaman kodu görüntüleme arka planı"
"Timecode display selected background" = "Zaman kodu gösterimi seçilen arka plan"
"Timecode display text" = "Zaman kodu görüntüleme metni"
"Timecode display typed text" = "Zaman kodu görüntüleme metni yazılmış"
"Waveform" = "Dalga"
"Background waveform" = "Arka plan dalga formu"
"Muted waveform" = "Sessiz dalga formu"
"Loop divider" = "Döngü bölücü"
"Wave marker" = "Dalga işareti"
"Beat marker" = "Beat İşaretleyici"
"Auto beat marker" = "Otomatik işaretleyici"
"Clip title text" = "Klip başlık metni"
"Wave clip left/right channel buttons" = "Dalga klibi sol / sağ kanal düğmeleri"
"Audio strip" = "Ses şeridi"
"Muted audio strip" = "Sessiz ses şeridi"
"MIDI strip" = "MIDI şeridi"
"Muted MIDI strip" = "Sessiz MIDI şeridi"
"Marker strip" = "İşaret şeridi"
"Collection clip strip" = "Koleksiyon klip şeridi"
"MIDI note outline" = "MIDI notası anahattı"
"Selected MIDI note" = "Seçili MIDI notası"
"Muted MIDI note" = "Sessiz MIDI notası"
"MIDI notes zoomed out" = "MIDI notaları uzaklaştırıldı"
"MIDI controllers zoomed out" = "MIDI denetleyicileri uzaklaştırıldı"
"Background MIDI notes zoomed out" = "Arkaplan MIDI notaları uzaklaştırıldı"
"Background MIDI controllers zoomed out" = "Arkaplan MIDI denetleyicileri uzaklaştırıldı"
"Muted MIDI notes zoomed out" = "Sessiz MIDI notaları uzaklaştırıldı"
"Muted MIDI controllers zoomed out" = "Sessiz MIDI denetleyicileri uzaklaştırıldı"
"MIDI editor toolbar background" = "MIDI editörü araç çubuğu arka planı"
"MIDI editor keyboard white key" = "MIDI editör klavyesi beyaz tuş"
"MIDI editor keyboard black key" = "MIDI editörü klavye siyah tuşu"
"MIDI editor keyboard mouse over key" = "MIDI editör klavye fare tuşu üzerinde"
"MIDI editor keyboard up down arrow" = "MIDI editörü klavye yukarı ok"
"MIDI horizontal black note band" = "MIDI yatay siyah nota bandı"
"MIDI editor note name text" = "MIDI editörü nota adı metni"
"MIDI editor SysEx" = "MIDI editörü SysEx"
"MIDI step entry button" = "MIDI adım giriş düğmesi"
"Recording strip" = "Kayıt şeridi"
"CPU meter background" = "İşlemci (CPU) metre arka planı"
"CPU meter bar" = "İşlemci (CPU) metre çubuğu"
"CPU meter text" = "İşlemci (CPU) sayaç metni"
"Mute button" = "Sessiz tuşu"
"Mute button text inactive" = "Sessiz düğme metni etkin değil"
"Mute button text active" = "Sesi kapat düğmesi metni etkin"
"Mute button text rollover" = "Sesi kapat düğmesi metni devre dışı"
"Solo button" = "Solo düğme"
"Solo button text inactive" = "Solo düğme metni etkin değil"
"Solo button text active" = "Solo düğme metni etkin"
"Solo button text rollover" = "Yalnız düğme metni geçişi"
"Mute solo dividing line" = "Sessiz solo bölme çizgisi"
"Dialogue background" = "Diyalog arka planı"
"Filter background" = "Filtre arka planı"
"Filter name text" = "Filtre adı metni"
"Text filter background" = "Metin filtresi arka planı"
"Text filter name text" = "Metin filtresi adı metni"
"Built in filter background" = "Filtre arka planda yerleşik"
"Built in filter text" = "Yerleşik filtre metni"
"Freeze filter background" = "Filtre arka planını dondur"
"Aux filter colour" = "Yardımcı filtre rengi"
"Aux filter text" = "Yardımcı filtre metni"
"Rack filter colour" = "Raf filtresi rengi"
"Rack filter text" = "Raf filtresi metni"
"Rack editor audio connector" = "Raf editörü ses konektörü"
"Rack editor MIDI connector" = "Raf editörü MIDI konektörü"
"Synth filter background" = "Synth filtre arka planı"
"Synth filter text" = "Synth filtre metni"
"VST filter background" = "VST filtresi arka planı"
"VST filter text" = "VST filtre metni"
"VST window title bar" = "VST penceresi başlık çubuğu"
"VST window title bar text" = "VST penceresi başlık çubuğu metni"
"VST window button" = "VST pencere düğmesi"
"VST window button text" = "VST penceresi düğmesi metni"
"Volume pan filter line" = "Ses kaydırma filtre çizgisi"
"Volume pan filter line over" = "Ses kaydırma filtre çizgisi sonu"
"Level meter filter background" = "Seviye ölçer filtresi arka planı"
"Floating volume text" = "Kayan hacimli metin"
"Floating volume lines" = "Yüzen hacim çizgileri"
"Floating volume background" = "Yüzen cilt arka planı"
"Selected filter outline" = "Seçilen filtre anahattı"
"Filter tree text" = "Ağaç metnini filtrele"
"Filter tree selection" = "Filtre ağacı seçimi"
"Filter tree background" = "Ağaç arka planını filtrele"
"Selected strip outline" = "Seçilen şerit anahattı"
"Track name" = "Parça adı"
"Folder track name" = "Klasör izi adı"
"Track name highlighted" = "Vurgulanan parça adı"
"Selected track background" = "Seçilen parça arka planı"
"Per track input device background" = "Her parça giriş cihazı arka planı"
"Per track input device inactive background" = "Her parça giriş cihazı etkin değil arka plan"
"Per track input device border" = "Her parça için giriş cihazı sınırı"
"Per track input device rec button" = "Her parça için giriş cihazı kayıt butonu"
"Per track input device text" = "Parça girişi cihaz metni başına"
"Per track input device meter background" = "Giriş girişi cihaz metre arka plan başına"
"Zoom button text" = "Yakınlaştır düğmesinin metni"
"Zoom button background" = "Zoom düğmesinin arka planı"
"Dark zoom button text" = "Koyu yakınlaştırma düğmesi metni"
"Dark zoom button darkground" = "Koyu yakınlaştırma düğmesi karanlık alanı"
"Fixed track seperator" = "Sabit parça ayırıcı"
"Track box background" = "Parça kutusu arkaplanı"
"Track box selection" = "Parça kutusu seçici"
"Left panel background" = "Sol panel arka planı"
"Browser text" = "Tarayıcı metni"
"Browser light text" = "Tarayıcı açık metin"
"Browser selection" = "Tarayıcı seçimi"
"Browser button text" = "Tarayıcı düğmesi metni"
"Browser button background" = "Tarayıcı düğmesinin arka planı"
"Loop button background" = "Döngü düğmesinin arka planı"
"Loop button text" = "Döngü düğmesi metni"
"Loop button active" = "Döngü düğmesi etkin"
"Loop button active text" = "Döngü butonu aktif metni"
"Strip drag button" = "Şerit sürükle düğmesi"
"Strip drag button over" = "Şeridi sürükle düğmesini"
"Automation button background" = "Otomasyon düğmesinin arka planı"
"Automation button a" = "Otomasyon düğmesi a"
"Automation menu active parameter" = "Otomasyon menüsü aktif parametresi"
"Automation line" = "Otomasyon hattı"
"Automation line selected" = "Otomasyon hattı seçildi"
"Automation point outline" = "Otomasyon noktası taslağı"
"Automation line curve handle" = "Otomasyon hattı eğri kolu"
"Equaliser graph" = "Ekolayzır grafiği"
"Marquis selection" = "Marquis seçimi"
"Slider bar" = "Kaydırıcı çubuğu"
"Button gradient top 1" = "Düğme gradyanı üst 1"
"Button gradient top 2" = "Düğme gradyanı üst 2"
"Button gradient bottom 1" = "Düğme gradyanı alt 1"
"Button gradient bottom 2" = "Düğme gradyanı alt 2"
"Delete button" = "Sil düğmesi"
"Delete button text" = "Düğme metnini sil"
"Action button" = "Eylem düğmesi"
"Action button text" = "Eylem düğmesi metni"
"Yellow button" = "Sarı düğme"
"Yellow button text" = "Sarı düğme metni"
"Blue button" = "Mavi düğme"
"Blue button text" = "Mavi düğme metni"
"Light blue button" = "Açık mavi düğme"
"Light blue button text" = "Açık mavi düğme metni"
"Default toggle button" = "Varsayılan geçiş düğmesi"
"Default toggle button selected text" = "Varsayılan geçiş düğmesi seçili metin"
"Default toggle button deselected text" = "Varsayılan geçiş düğmesi seçili olmayan metin"
"Default toggle button background" = "Varsayılan geçiş düğmesi arka planı"
"Transport button background" = "Taşıma düğmesinin arka planı"
"Play button foreground" = "Oynat düğmesi ön planı"
"Active play button background" = "Aktif oynat düğmesinin arka planı"
"Active play button foreground" = "Aktif oynat düğmesi ön planı"
"Record button foreground" = "Kayıt butonu ön planı"
"Active record button background" = "Aktif kayıt düğmesinin arka planı"
"Active record button foreground" = "Aktif kayıt düğmesi ön planı"
"Auto read foreground" = "Otomatik ön okuma"
"Active auto read background" = "Aktif otomatik okuma arka planı"
"Active auto read foreground" = "Aktif otomatik ön okuma"
"Auto write foreground" = "Otomatik ön plan yazma"
"Active auto write background" = "Aktif otomatik yazma arka planı"
"Active auto write foreground" = "Aktif otomatik yazma ön planı"
"FF Rew transport button foreground" = "FF Rew aktarma düğmesi ön plan"
"Transport options background" = "Taşıma seçenekleri arka plan"
"Big level meter background" = "Büyük seviye ölçer arka planı"
"Installing" = "Yükleme"
"Agree" = "Anlaşmak"
"Create a shortcut on the desktop" = "Masaüstünde kısa yol oluştur"
"Add Tracktion to the Start menu" = "Başlat menüsüne Parça Ekle"
"Checking for updates" = "Güncellemeler kontrol ediliyor"
"Couldn\'t Reach Tracktion.com" = "Tracktion.com'a ulaşılamadı"
"There was an problem contacting the Tracktion website, please check your Internet connection and try again" = "Tracktion web sitesiyle iletişim kurulurken bir sorun oluştu, lütfen İnternet bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyin"
"New Version Available!" = "Yeni sürüm mevcut!"
"There is a new version of Tracktion available for download v" = "İndirmek için kullanılabilecek yeni bir Tracktion sürümü v var"
"Later" = "Sonra"
"Download" = "İndir"
"Don\'t ask me about this version again" = "Bana bu sürüm hakkında bir daha soru sorma"
"No Updates Available" = "Güncelleme Yok"
"You are running the latest version" = "En son sürümü kullanıyorsunuz"
"Load User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını Yükle"
"Couldn\'t load this file" = "Bu dosya yüklenemedi"
"Save User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını Kaydet"
"Couldn\'t write to this file" = "Bu dosyaya yazılamadı"
"Error writing to user-settings file" = "Kullanıcı ayarları dosyasına yazma hatası"
"Add to Library" = "Kütüphaneye ekle"
"You must enter a file name" = "Bir dosya adı girmelisiniz"
"Update loop" = "Güncelleme döngüsü"
"Do you want to update this loop or create a new one?" = "Bu döngüyü güncellemek veya yeni bir tane oluşturmak ister misiniz?"
"Update" = "Güncelleştirme"
"Create new" = "Yeni oluşturmak"
"Tags" = "Etiketler"
"Remember my choice" = "Seçimimi hatırla"
"Loop Library" = "Döngü Kütüphanesi"
"Some of the selected files are not in the loop library" = "Seçili dosyalardan bazıları döngü kütüphanesinde değil"
"Add path" = "Yol ekle"
"Scanning for loops" = "Döngüler için tarama"
"Preparing loop database for scan" = "Döngü veritabanını taramaya hazırlama"
"Searching for loops" = "Döngüler aranıyor"
"Adding files" = "Dosya ekleme"
"Scanning files" = "Dosyalar taranıyor"
"DeleteProp" = "PropSil"
"Solo Isolate" = "Tek İzolat"
"Move Up" = "Yukarı taşı"
"Move Down" = "Aşağı inmek"
"Insert a New Clip" = "Yeni Bir Klip Ekle"
"Freeze Track" = "Parça'yı Dondur"
"Individually Freeze Track" = "Bireysel Olarak Dondurulmuş Parça"
"SelectClipsProp" = "PropKlibiSeç"
"Shrink" = "Küçült"
"Grow" = "Büyümek"
"Render Track" = "Parça İşleyici"
"Mute/Unmute All Filters" = "Tüm Filtreleri Sessize Al/Aç"
"Insert into Tracks" = "Parçalara Ekleme"
"Delete Marked Region" = "İşaretli Bölgeyi Sil"
"Create Folder Containing" = "İçeren Klasör Oluştur"
"Freezes/unfreezes all the selected tracks (freezing some tracks improves performance when there are lots of tracks in use)" = "Seçilen tüm parçaları dondurur / çözer (bazı parçaları dondurmak, kullanımda çok sayıda parça olduğunda performansı arttırır)"
"Inserts a new clip into this track" = "Bu parçaya yeni bir klip ekler"
"Unfolder" = "Unfolder"
"Render Tracks" = "Parça İzlemesi"
"Track Wave Input" = "Track Wave Girişi"
"Unfreeze Track" = "Parça Çöz"
"Unfreeze Individual Track" = "Bireysel İzi Çöz"
"Freeze Individual Track" = "Bireysel Parçayı Dondur"
"This track contains MIDI clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser." = "Bu parça, bir MIDI cihazına ya da bir eklenti sentezleyicisine çıkmadığı için duyulamayacak olan MIDI kliplerini içeriyor."
"To change a track\'s destination, select the track and use its destination list." = "Bir parçanın hedefini değiştirmek için parçayı seçin ve hedef listesini kullanın."
"This track contains wave clips which may be inaudible as it doesn\'t output to an audio device." = "Bu parça, bir ses cihazına çıkmadığı için duyulamayacak olan dalgalı klipler içeriyor."
"Couldn\'t create preset" = "Ön ayar oluşturulamadı"
"The track information could not be properly saved." = "Parça bilgisi düzgün şekilde kaydedilemedi."
"Tracks which output to another track can\'t themselves be frozen; instead, you should freeze the track they input into." = "Başka bir parçaya çıkan parçalar kendiliğinden dondurulamıyor; bunun yerine girdikleri parçayı dondurmalısınız."
"Creating track freeze for \"XDVX\" = "\"XDVX\" için parça dondurma oluşturma"
"Insert new MIDI clip" = "Yeni MIDI klibi ekle"
"Insert new audio clip" = "Yeni ses klibi ekle"
"Select All Clips in Track" = "Parçadaki Tüm Klipleri Seç"
"Can\'t add any more clips to a single track!" = "Tek bir parçaya daha fazla klip ekleyemezsin!"
"New MIDI clip" = "Yeni MIDI klibi"
"New marker clip" = "Yeni İşaretleyici klibi"
"New audio clip" = "Yeni ses klibi"
"New word clip" = "Yeni kelime klibi"
"Marker" = "İşaretleyici"
"Destination Output for This Track" = "Bu Parçanın Hedef Çıkışı"
"Multiple outputs" = "Birden fazla çıktı"
"No outputs" = "Çıktı yok"
"This operation can only be performed on tracks that are not muted or soloed" = "Bu işlem yalnızca sessiz olmayan veya solo olmayan pistlerde yapılabilir"
"This operation can only be performed with tracks which all send their output to the same output device or track" = "Bu işlem yalnızca çıktılarını aynı çıktı aygıtına veya parçaya gönderen parçalarla yapılabilir"
"Render" = "Render"
"There aren\'t any clips in these tracks to render, render anyway?" = "Bu parçalarda işlemek, herhangi bir şekilde işlemek için klip yok mu?"
"There aren\'t any clips in these tracks to render" = "Bu parçalarda oluşturulacak klip yok"
"The material in the selected tracks is too short to render" = "Seçilen izlerdeki malzeme oluşturmak için çok kısa"
"Not a known file format" = "Bilinen bir dosya biçimi değil"
"Rendering" = "Rendering"
"Rendered tracks" = "Render izler"
"Rendered track" = "İşlenen parça"
"Replace Rendered Tracks" = "Oluşturulan İzleri Değiştir"
"Add Rendered Tracks" = "İşlenmiş Parça Ekle"
"File" = "Dosya"
"Sample Rate" = "Aynı oran"
"Sample Size" = "Örnek boyut"
"Format" = "Biçim"
"Bypass Filters" = "Bypass Filtreleri"
"Only Render Marked Region" = "Sadece İşlenmiş İşaretli Bölge"
"Track Render" = "Parça İşle"
"Select file to render" = "Oluşturulacak dosyayı seçin"
"Insert New Tracks" = "Yeni Parça Ekle"
"Mute all the selected tracks" = "Seçilen parçaların sesini kapat"
"Solo all the selected tracks" = "Yalnız seçilen tüm parçaları"
"Solo-isolate all the selected tracks" = "Seçilen tüm parçaları tek başına ayır"
"Mutes or un-mutes all the filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri sustur veya sessizleştir"
"Shrinks the height of the selected tracks" = "Seçilen parçaların yüksekliğini daraltır"
"Expands the height of the selected tracks" = "Seçilen parçaların yüksekliğini genişlet"
"Freezes the selected track" = "Seçilen parçayı dondurur"
"Select all clips in the track" = "Parçadaki tüm klipleri seç"
"Inserts a gap or the clipboard contents into the selected tracks" = "Seçilen parçalara boşluk ya da pano içeriği ekler"
"Options for deleting the marked region of the selected tracks" = "Seçilen parçaların işaretli bölgesini silmek için seçenekler"
"Create a folder track containing selected tracks" = "Seçilen parçaları içeren bir klasör parçası oluştur"
"Changes the colour of this track" = "Bu parçanın rengini değiştirir"
"Name of the track" = "Parçanın adı"
"Moves the track up" = "Parçayı kaldır"
"Moves the track down" = "Parçayı aşağı indir"
"Inserts a new track before this one" = "Bundan önce yeni bir parça ekler"
"Freeze/unfreeze this track (freezing a group of tracks will improve playback performance)" = "Bu parçanın dondurulması / çözülmesi (bir grup parçanın dondurulması oynatma performansını iyileştirir)"
"Renders the selected track, and optionally replaces it with the rendered version" = "Seçilen parçayı işler ve isteğe bağlı olarak renderlenen versiyonla değiştirir"
"Delete all the selected tracks" = "Seçilen tüm parçaları sil"
"Rename all the selected tracks" = "Seçilen tüm parçaları yeniden adlandır"
"Renders all the audio clips in the selected tracks, and optionally replaces them with the rendered version" = "Seçilen parçalardaki tüm ses kliplerini işler ve isteğe bağlı olarak bunları oluşturulan sürümle değiştirir"
"Delete this track" = "Bu parçayı sil"
"Unfreeze Tracks" = "Dondurulmuş parçaları çöz"
"Freeze Tracks" = "Parçaları Dondur"
"Unfreeze Individual Tracks" = "Bireysel Parçaların Çözülmesi"
"Freeze Individual Tracks" = "Bireysel Parçaları Dondur"
"Render into the project directory" = "Proje dizinine işle"
"Render to a specific file" = "Belirli bir dosyayı oluştur"
"Insert space in the marked region" = "İşaretli bölgeye boşluk koyun"
"Insert clipboard contents at cursor position" = "Pano içeriğini imleç konumuna ekle"
"Clear marked region of selected tracks" = "Seçili parçaların işaretli bölgesini temizle"
"Clear marked region of all tracks" = "Tüm parçaların işaretli bölgesini temizle"
"Delete marked region of selected tracks and close the gaps" = "Seçili parçaların işaretli bölgesini sil ve boşlukları kapat"
"Delete marked region of all tracks and close the gaps" = "Tüm parçaların işaretli bölgesini sil ve boşlukları kapat"
"Tracks" = "Parçalar"
"Expand" = "Yay"
"Folder" = "Klasör"
"Expands or contracts this track" = "Bu parçayı genişletir veya daraltır"
"Combined" = "Birleştirilmiş"
"Separate" = "Ayrı"
"Hidden" = "Gizli"
"New Bars & Beats Marker" = "Yeni Barlar & Beat İşaretleyici"
"New Absolute TC Marker" = "Yeni Mutlak TC İşaretleyici"
"Marker Track" = "Parçayı İşaretle"
"New Tempo Change" = "Yeni Tempo Değişimi"
"New Pitch Change" = "Yeni Adım Değiştirme"
"New Time Signature Change" = "Yeni Zamanlı İmza Değişimi"
"Global Track" = "Global Parça"
"Insert 123 new tracks" = "123 yeni parça ekle"
"Insert 1 new track" = "1 yeni parça ekle"
"Insert 1 new folder track" = "1 yeni klasör parçası ekle"
"Delete Track" = "Parçayı Sil"
"Nothing to paste" = "Yapıştırılacak bir şey yok"
"Curve" = "Eğri"
"Delete Points from Curve" = "Noktaları Eğriden Sil"
"Displace Curve" = "Yerinden Eğri"
"Scale Curve" = "Ölçek Eğrisi"
"Only Displace/Scale the Marked Region" = "Sadece Yerinden Edil / İşaretlenmiş Bölgeyi Ölçeklendir"
"Simplify" = "Basitleştirme"
"Copy Marked Region to Clipboard" = "İşaretli Bölge'yi Panoya Kopyala"
"Paste from Clipboard" = "Panodan Yapıştır"
"Automation Curve" = "Otomasyon Eğrisi"
"Automation curves" = "Otomasyon eğrileri"
"Automation Curves" = "Otomasyon Eğrileri"
"Adds/subtracts from the values of points in the curve" = "Eğrideki noktaların değerlerini toplar / çıkarır"
"Scales the values of points in the curve by using a multiplication factor" = "Bir çarpım faktörü kullanarak eğrideki noktaların değerlerini ölçeklendirir"
"Removes unneccessary points from the curve" = "Gereksiz noktaları eğriden kaldırır"
"Deletes all the points from the curve, or just a subset" = "Tüm noktaları eğriden veya sadece bir alt kümeden siler"
"Copy the marked section of the curve to the clipboard" = "Eğrinin işaretli bölümünü panoya kopyala"
"Paste any curves on the clipboard in at the cursor position" = "Panodaki herhangi bir eğriyi imleç konumuna yapıştırın"
"Paste curves at cursor position" = "İmleç konumuna eğrileri yapıştır"
"Paste curves to fit between in/out markers" = "Giriş / çıkış işaretleri arasına sığacak eğrileri yapıştırın"
"The marked region of this curve was too short to copy to the clipboard" = "Bu eğrinin işaretlenen bölgesi panoya kopyalamak için çok kısa"
"The marked region was too short to paste into" = "İşaretli bölge yapıştıramayacak kadar kısaydı"
"Automation Parameter" = "Otomasyon Parametresi"
"Delete all points from the curve" = "Eğrideki tüm noktaları sil"
"Delete points within the marked region" = "İşaretli bölgedeki noktaları sil"
"Delete points in the marked region and close the gap" = "İşaretli bölgedeki noktaları sil ve boşluğu kapat"
"Couldn\'t find any points inside the marked region" = "İşaretli bölge içerisinde herhangi bir nokta bulunamadı"
"This region of the curve doesn\'t contain any points to move" = "Eğrinin bu bölgesi, taşınacak herhangi bir nokta içermiyor"
"Light" = "Light"
"Medium" = "Orta"
"Strong" = "Kuvvetli"
"Simplify only in marked region" = "Yalnızca işaretli bölgede sadeleştirin"
"Simplify the entire curve" = "Tüm eğriyi basitleştir"
"Point" = "Puan"
"Removed" = "Kaldırılmış"
"Glide" = "Glide"
"Simplify newly-recorded automation" = "Yeni kaydedilen otomasyonu basitleştir"
"Automation Options" = "Otomasyon Seçenekleri"
"The time over which recorded automation events will be cross-faded into existing curves" = "Kaydedilen otomasyon olaylarının hangi sürelerde mevcut eğrilere geçeceği"
"Whether a piece of automation should be simplified when it has been recorded" = "Bir otomasyon parçasının kaydedildiğinde basitleştirilmesi gerekip gerekmediği"
"Punch out" = "Zımba çıkart"
"Punch out (to end)" = "Zımba çıkart (sonuna kadar)"
"Automation options" = "Otomasyon seçenekleri"
"Hide all automation curves" = "Tüm otomasyon eğrilerini gizle"
"Show default automation curve on each track" = "Her parçada varsayılan otomasyon eğrisini göster"
"Create MIDI controller mappings" = "MIDI denetleyicisi eşlemeleri oluştur"
"Please insert an audio CD" = "Lütfen bir ses CD'si yerleştirin"
"(not an audio track)" = "(bir ses parçası değil)"
"Click and drag anywhere here to preview the tracks" = "İzlerin önizlemesi için buraya tıklayıp sürükleyin"
"Importing CD tracks" = "CD parçalarını içe aktarma"
"CD Track" = "CD Parça"
"Recorded from CD" = "CD'den kaydedildi"
"Disk ID" = "Disk Kimliği"
"Start Recording" = "Kayda başla"
"Select All" = "Hepsini seç"
"Select None" = "Hiçbir şey seçilmedi"
"Import Audio CD Tracks" = "Ses CD Parçalarını İçe Aktar"
"CD drive" = "CD sürücüsü"
"CD Import" = "CD İçe Aktar"
"No audio was selected for recording" = "Kayıt için ses seçilmedi"
"Time to record" = "Kayıt zamanı"
"Vol" = "Cilt"
"Total time to record" = "Kayıt için toplam süre"
"No audio tracks on this disc" = "Bu diskte ses parçası yok"
"Clip" = "Klip"
"Clips Selected" = "Seçilen Klipler"
"Split Clips" = "Bölünmüş Klipler"
"Neighbours" = "Yakındakiler"
"Auto-Tempo" = "Otomatik Tempo"
"Selects other sets of clips related to this one" = "Bununla ilgili diğer klip kümelerini seçer"
"Set the edit\'s tempo based on this clip\'s length" = "Bu klibin uzunluğuna göre düzenlemenin temposunu ayarla"
"Splits the selected clips into two" = "Seçilen klipleri ikiye böler"
"Copies the selected clips between the in and out markers to the clipboard" = "Seçili klipleri giriş ve çıkış işaretleri arasındaki panoya kopyalar"
"Options for moving the clip relative to its neighbours" = "Klibi komşularına göre taşıma seçenekleri"
"Delete all the selected clips" = "Seçilen tüm klipleri sil"
"Can\'t Import Edit" = "Düzenlemeyi İçe Aktaramıyorum"
"You can\'t add an Edit which contains this edit as a clip to itself" = "Bu düzenlemeyi kendisine klip olarak içeren bir Düzenleme ekleyemezsiniz"
"Delete Clip" = "Klibi Sil"
"Select Clips" = "Klip Seç"
"Copy Marked Section" = "İşaretli Bölümü Kopyala"
"Move Clip" = "Klibi Taşı"
"Search for file" = "Dosyayı ara"
"Do you want to search through a directory for a file called \"XFNX\", or browse for a new file to use?" = "\XFNX\" adlı bir dosyayı aramak veya yeni bir dosya aramak ister misiniz? "
"Search Directory" = "Arama Dizini"
"Browse" = "Araştır"
"Select the new file that this clip should refer to" = "Bu klibin yönlendirmesi gereken yeni dosyayı seçin"
"Directory to search" = "Arama dizini"
"Search for lost material" = "Kayıp malzeme ara"
"No matching files were found in XFNX" = "XFNX'te eşleşen dosya bulunamadı"
"Found file" = "Dosya bulundu"
"Do you want to use the file \"XFNX\" as the source for this clip?" = "\"XFNX\"dosyasını bu klibin kaynağı olarak kullanmak istiyor musunuz?"
"Split clips at cursor position" = "İmleç konumundaki klipleri böl"
"Split clips at mark-in point" = "İşaretleme noktasında klipleri böl"
"Split clips at mark-out point" = "İşaretleme noktasındaki klipleri ayır"
"Couldn\'t split clips - no clips were selected" = "Klipler bölünemedi - seçili klip yok"
"None of the selected clips overlapped this position" = "Seçilen kliplerin hiçbiri bu konumun üstüne gelmedi"
"None of the selected clips lay between the in/out marks" = "Seçilen kliplerin hiçbiri giriş / çıkış işaretleri arasına girmedi"
"None of the selected clips overlapped the marked region. Nothing was copied to the clipboard." = "Seçilen kliplerin hiçbiri işaretli bölgeye çakışmadı. Panoya hiçbir şey kopyalanmadı."
"Move the selected clips earlier to the meet the end of the previous clip" = "Seçilen klipleri daha önceki klipin sonuna kadar kaydır"
"Move selected clips later to meet the start of the next clip" = "Bir sonraki klibin başlangıcına ulaşmak için seçili klipleri daha sonra taşı"
"Move the start of the selected clips to the cursor position" = "Seçilen kliplerin başlangıcını imleç konumuna getir"
"Move the end of the selected clips to the cursor position" = "Seçilen kliplerin sonunu imleç konumuna getir"
"Assume clip length" = "Klip uzunluğunu al"
"Assume region length" = "Bölge uzunluğunu varsay"
"1 bar" = "1 bar"
"Bars" = "Barlar"
"Auto-tempo can only work if there are no tempo-changes occurring within the length of the clip" = "Otomatik-tempo yalnızca klipin uzunluğunda geçici bir değişiklik olmadığında işe yarayabilir"
"Set the edit\'s tempo based on the marked region" = "Düzenlenenin temposunu işaretli bölgeye göre ayarla"
"This tempo would be beyond the allowable limits!" = "Bu tempo izin verilen sınırların ötesinde olurdu!"
"Remove the clip from the edit" = "Klibi düzenlemeden kaldır"
"Remove the clip, and delete its source audio file" = "Klibi kaldır ve kaynak ses dosyasını sil"
"Delete clip" = "Klibi sil"
"Clear marked region of selected clips" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini temizle"
"Delete marked region of selected clips, and move up any selected clips" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini sil ve seçili kliplerin herhangi birini yukarı taşı"
"Delete marked region of selected clips, and move up all subsequent clips in the same tracks" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini silin ve izleyen tüm klipleri aynı parçalara taşıyın"
"Delete any parts of clips which overlap the selected clips" = "Seçilen kliplerle örtüşen klip parçalarını sil"
"Delete parts of the selected clips which overlap other clips" = "Seçili kliplerin diğer kliplerle üst üste gelen kısımlarını sil"
"Delete source material" = "Kaynak malzemeyi sil"
"Are you sure you want to delete the source files as well?" = "Kaynak dosyalarını da silmek istediğinize emin misiniz?"
"Error while deleting" = "Silme hatası"
"Couldn\'t delete this file.\r\n\r\nIt may be read-only or in use by another application." = "Bu dosya silinemedi.\r\n\r\Bu salt okunur veya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir."
"Loop" = "Döngü"
"Clipboard" = "Pano"
"The clipboard is full!" = "Pano dolu!"
"Unnamed Item" = "Adsız Öğe"
"Click Track" = "Takip Et"
"Redo" = "Yeniden"
"Timecode" = "Zaman kodu"
"Snapping" = "Kapan"
"Automation" = "Otomasyon"
"Movies" = "Filmler"
"Debug" = "Hata ayıklama"
"Edit" = "Düzenle"
"Loading edit" = "Düzenleme yükleniyor"
"Tracktion has found a temporary copy of this edit which was saved at a later time than the original edit file." = "Tracktion, bu düzenlemenin geçici bir kopyasını orijinal düzenleme dosyasından daha sonra kaydedilmiş buldu."
"This might have happened because an error occurred before the file could be saved properly." = "Bu, dosya düzgün kaydedilemeden önce bir hata oluştuğu için olmuş olabilir."
"You can either open the more recent temporary copy, or ignore this and open the edit as it was when it was last successfully saved." = "En son geçici kopyayı açabilir veya bunu yok sayabilir ve düzenlemeyi en son başarıyla kaydedildiği zaman açabilirsiniz."
"Open Temporary" = "Geçici Aç"
"Open Original" = "Orijinali Aç"
"WARNING!" = "UYARI!"
"Tracktion is about to overwrite an edit that was created by a previous version." = "Tracktion, önceki bir sürüm tarafından oluşturulan düzenlemenin üzerine yazmak üzere."
"After saving, this means that it can no longer be opened by older versions of Tracktion. Is this OK?" = "Kaydettikten sonra, bu daha eski Tracktion sürümleri tarafından açılamayacağı anlamına geliyor. Bu doğru mu?"
"Unable to save edit \"XEDTX\" to file: XFNX" = "\"XEDTX\" düzenlemesi dosyaya kaydedilemedi: XFNX"
"File or directory is read-only" = "Dosya veya dizin salt okunur"
"Save edit" = "Düzenlemeyi kaydet"
"Carry on anyway" = "Yine de devam et"
"Closing Edit" = "Kapatılıyor Düzenleme"
"Do you want to save your changes to \"XNMX\" before closing it?" = "Değişikliklerinizi kapatmadan önce \"XNMX\" konumuna kaydetmek istiyor musunuz?"
"Discard changes" = "Değişiklikleri gözardı et"
"Save As" = "Farklı kaydet"
"Save Edit" = "Düzenlemeyi Kaydet"
"The file XFNX already exists. Do you want to overwrite it?" = "XFNX dosyası zaten var. Üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Name of the edit" = "Düzenlemenin adı"
"Global" = "Küresel"
"No Midi input was selected to be the timecode source" = "Zaman kodu kaynağı olarak hiçbir Midi girişi seçilmedi"
"Can\'t insert tempo" = "Tempo ekleyemiyorum"
"There are already too many tempos in this edit!" = "Bu düzenlemede zaten çok fazla tempos var!"
"Tempo changes must be further than 1 beat apart" = "Tempo değişiklikleri 1 vuruştan daha fazla olmalı"
"Can\'t insert time signature" = "Zaman imzası ekleyemiyorum"
"There are already too many time signatures in this edit!" = "Bu düzenlemede zaten çok fazla zaman imzası var!"
"Time signature changes must be further than 1 beat apart" = "Zaman imzası değişiklikleri 1 atımdan daha fazla olmalıdır"
"Show bars/beats" = "Barları göster/at"
"Show seconds/millisecs" = "Saniye/milisaniye göster"
"Show seconds/frames" = "Saniye/kare göster"
"Ignore hours from incoming timecode" = "Gelen zaman kodundaki saatleri yoksay"
"Change timecode offset" = "Zaman kodu ofsetini değiştir"
"No MIDI inputs found" = "MIDI girişi bulunamadı"
"No MIDI outputs found" = "MIDI çıkışı bulunamadı"
"MIDI timecode input device" = "MIDI zaman kodu giriş aygıtı"
"Respond to MIDI machine control from device" = "MIDI makine kontrolüne cihazdan cevap ver"
"Send MIDI machine control to device" = "MIDI makine kontrolünü cihaza gönder"
"Insert tempo change at cursor" = "İmlecde tempo değişikliği ekle"
"Remap audio clips" = "Ses kliplerini eşleştir"
"Remap auto-tempo audio clips" = "Otomatik tempo ses kliplerini yeniden eşleştir"
"Remap MIDI clips" = "MIDI kliplerini yeniden eşleştir"
"Default remapping options" = "Varsayılan yeniden yapılandırma seçenekleri"
"Zoom to show the entire length of the edit on-screen" = "Ekrandaki düzenlemenin tüm uzunluğunu göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom to show a few seconds around the cursor" = "İmleç etrafında birkaç saniye göstermek için zoom"
"Zoom to show the marked region" = "İşaretli bölgeyi göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom to show the currently selected clips" = "Seçili klipleri göstermek için yakınlaştırın"
"Change MIDI timecode offset" = "MIDI zaman kodu ofsetini değiştir"
"Please set the new timecode offset below" = "Lütfen yeni zaman kodunu aşağıya kaydırın"
"This edit referenced some external clips that didn\'t exist, so couldn\'t be imported" = "Bu düzenleme var olmayan bazı harici kliplere referans verdi, bu nedenle içe aktarılamadı"
"Render as an uncompressed audio file" = "Sıkıştırılmamış bir ses dosyası olarak oluştur"
"Render as a compressed audio file" = "Sıkıştırılmış ses dosyası olarak oluştur"
"Render as a MIDI file" = "Bir MIDI dosyası olarak oluştur"
"Create an archive of this edit" = "Bu düzenlemenin bir arşivini oluştur"
"Snap to BWAV" = "BWAV'a Yapış"
"Add multiple files" = "Birden fazla dosya ekle"
"Do you want to add multiple files to one track or to separate tracks?" = "Bir parçaya birden fazla dosya mı eklemek veya parçaları ayırmak mı istiyorsunuz?"
"One track" = "Bir parça"
"Separate tracks" = "Ayrı parçalar"
"BWAV Clip" = "BWAV Klibi"
"Do you want clip placed at BWAV timestamp or cursor position?" = "Klibin BWAV zaman damgasına mı yoksa imleç konumuna mı yerleştirilmesini istersiniz?"
"BWAV timestamp" = "BWAV zaman damgası"
"Cursor position" = "İmleç konumu"
"You can add an Edit to itself" = "Kendine bir düzenleme ekleyebilirsin"
"Updating frozen tracks for output device \"XDVX\" = "Çıkış aygıtı için dondurulmuş izlerin güncellenmesi \"XDVX\"
"Select a movie file to use.." = "Kullanılacak bir film dosyası seçin..."
"Copy Movie" = "Filmi Kopyala"
"Copy video file into project folder?" = "Video dosyasını proje klasörüne kopyala?"
"Yes" = "Evet"
"No" = "Yok hayır"
"Imported from directory: XDRX" = "Dizinden içe aktarıldı: XDRX"
"Preview volume" = "Önizleme hacmi"
"Save this edit to disk" = "Bu düzenlemeyi diske kaydet"
"Standard cut/copy/paste operations" = "Standart kesme/kopyalama/yapıştırma işlemleri"
"Import a file as a new clip" = "Bir dosyayı yeni bir klip olarak içe aktar"
"Renders or exports the edit in various formats" = "Düzenlemeyi çeşitli biçimlerde oluşturur veya verir"
"Change the timecode type being used" = "Kullanılan zaman kodu türünü değiştirin"
"Change the click-track parameters" = "Tıklama izleme parametrelerini değiştirin"
"Options to do with snapping" = "Yapışma ile ilgili seçenekler"
"Track-related commands" = "İz ile ilgili komutlar"
"Miscellaneous options" = "Çeşitli Seçenekler"
"Movie options" = "Film seçenekleri"
"Save edit as" = "Düzenlemeyi farklı kaydet"
"Save edit as template" = "Düzenlemeyi şablon olarak kaydet"
"Revert to saved state" = "Kayıtlı durumuna dön"
"Open the directory containing \"XNMX\" = "\"XNMX\" içeren dizini açın
"Revert" = "Geri Dön"
"This will throw away all the changes you\'ve made since the last time you saved this edit.. are you sure?" = "Bu, bu düzenlemeyi en son kaydettiğinizden bu yana yaptığınız tüm değişiklikleri atar. Emin misiniz?"
"Include clips" = "Klipleri dahil et"
"New project template" = "Yeni proje şablonu"
"Create a new project template" = "Yeni bir proje şablonu oluştur"
"Create a new track" = "Yeni bir parça oluştur"
"1234 new tracks" = "1234 yeni parça"
"Create several new tracks" = "Birkaç yeni parça oluştur"
"Create a new folder track" = "Yeni bir klasör parçası oluştur"
"Fit all tracks on screen" = "Tüm parçaları ekrana sığdır"
"Set all tracks to default height" = "Tüm parçaları varsayılan yüksekliğe ayarla"
"Turn off click track" = "Tıklama parçasını kapat"
"Turn on click track" = "Tıklama parçasını aç"
"No count-in" = "Sayma yok"
"Use a 1 bar count-in" = "1 bar sayma kullan"
"Use a 2 bar count-in" = "2 bar sayma kullan"
"Use a 2-beat count-in" = "2 vuruşlu bir sayım kullanın"
"Pre-record count-in length" = "Kayıt öncesi sayım uzunluğu"
"Output device for click" = "Tıklama için çıktı aygıtı"
"Low volume" = "Kısık ses"
"Medium volume" = "Orta hacim"
"Full volume" = "Son ses"
"Only click during recording" = "Sadece kayıt sırasında tıkla"
"Use loud clicks to emphasise bars" = "Çubukları vurgulamak için yüksek tıklamalar kullanın"
"Change click settings" = "Tıklama ayarlarını değiştir"
"Show video window" = "Video penceresini göster"
"Set video file" = "Video dosyasını ayarla"
"Change video start time offset" = "Video başlangıç ​​zamanı ofsetini değiştir"
"Change video timecode offset" = "Video zaman kodu ofsetini değiştir"
"Please set the new time at which the video playback should begin" = "Lütfen video oynatmanın başlayacağı yeni saati ayarlayın"
"Scroll smoothly" = "Sorunsuz kaydır"
"Show waveforms" = "Dalga formlarını göster"
"Run audio engine when stopped" = "Durdurulduğunda ses motorunu çalıştır"
"Audible trimming" = "Sesli süsleme"
"Return cursor to start position when play stops" = "Oynatma durduğunda pozisyona başlamak için imleci döndür"
"2 octaves" = "2 oktav"
"4 octaves" = "4 oktav"
"6 octaves" = "6 oktav"
"Full scale" = "Tam ölçekli"
"Default MIDI editor vertical scale" = "Varsayılan MIDI editörü dikey ölçeği"
"Make new clips the size of the marked region" = "Yeni klipleri işaretli bölgenin boyutuna getir"
"Stop all playback when application is minimised" = "Uygulama simge durumuna küçültüldüğünde tüm oynatmayı durdur"
"Warn about lost MIDI notes on MIDI inputs" = "MIDI girişlerinde kaybolan MIDI notaları hakkında uyar"
"Show big input level meters" = "Büyük giriş seviyesi sayaçlarını göster"
"Use wheel for zooming, hold down shift to scroll" = "Yakınlaştırma için tekeri kullanın, kaydırmak için kaydırma tuşunu basılı tutun"
"Use wheel for scrolling, hold down shift to zoom" = "Kaydırma için tekeri kullanın, yakınlaştırmak için shift tuşunu basılı tutun"
"Enable vertical scrolling over clips" = "Klipler üzerinde dikey kaydırmayı etkinleştir"
"Mouse wheel action" = "Fare tekerleği hareketi"
"Use incoming velocities for MIDI step entry" = "MIDI adım girişi için gelen hızları kullan"
"Auto show MIDI editor toolbar" = "MIDI editörü araç çubuğunu otomatik göster"
"Safe-Record mode" = "Güvenli Kayıt modu"
"Enable snapping" = "Yapışmayı etkinleştir"
"Snap clips to neighbours" = "Klipleri komşulara yasla"
"Snap cursor movement" = "İmleç hareketini yasla"
"Export Type" = "Dışa Aktarma Türü"
"Destination" = "Hedef"
"Handle Size" = "Sap Boyutu"
"Compression" = "Sıkıştırma"
"Include Files from Library Projects" = "Kütüphane Projelerinden Dosyaları Dahil Et"
"Export as a single Tracktion Archive file" = "Tek bir İzleme Arşivi dosyası olarak dışa aktar"
"Export as files in a directory" = "Bir dizinde dosya olarak ver"
"Export complete media files" = "Komple medya dosyalarını dışa aktar"
"Export shortest possible media files (no handles)" = "Mümkün olan en kısa medya dosyalarını ver (tanıtıcı yok)"
"Use handles of 1/2 second" = "1/2 saniye tutamak kullanın"
"Use handles of 1 second" = "1 saniye tutamak kullanın"
"Use handles of 2 seconds" = "2 saniye tutamak kullanın"
"Use handles of 5 seconds" = "5 saniyelik tutamak kullanın"
"Lossless (approx 2:1)" = "Kayıpsız (yaklaşık 2: 1)"
"High quality (approx 4:1)" = "Yüksek kalite (yaklaşık 4: 1)"
"Medium quality (approx 8:1)" = "Orta kalite (yaklaşık 8: 1)"
"Lowest quality (approx 16:1)" = "En düşük kalite (yaklaşık 16: 1)"
"No compression (1:1)" = "Sıkıştırma yok (1: 1)"
"Archive 1" = "Arşiv 1"
"The amount of extra space to leave at the ends of trimmed audio files" = "Kesilmiş ses dosyalarının sonunda bırakılacak ekstra alan miktarı"
"Whether to include audio from files that are in library projects" = "Kütüphane projelerinde bulunan dosyalardan ses eklenip eklenmeyeceği"
"Select destination file" = "Hedef dosyayı seç"
"Select destination directory" = "Hedef dizini seç"
"Couldn\'t create archive" = "Arşiv oluşturulamadı"
"Couldn\'t create an archive as the file you chose was a directory" = "Seçtiğiniz dosya bir dizin olduğundan arşiv oluşturulamadı"
"Can\'t write to the destination file - it may be read-only or in use by another application." = "Hedef dosyaya yazamıyor - salt okunur veya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir."
"Create archive" = "Arşiv oluştur"
"The target file XFNX already exists - do you want to overwrite it?" = "Bu XFNX hedef dosyası zaten var - üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Couldn\'t create the parent directory for this file." = "Bu dosya için ana dizin oluşturulamadı."
"Couldn\'t export" = "Dışa aktarılamadı"
"Couldn\'t create a temporary directory." = "Geçici bir dizin oluşturulamadı."
"Couldn\'t create the target directory" = "Hedef dizin oluşturulamadı"
"The destination directory to export a project to must be different from its source directory" = "Projeyi dışa aktarmak için hedef dizinin kaynak dizininden farklı olması gerekir"
"The target directory XFNX isn\'t empty - do you still want to export files into it?" = "XFNX hedef dizini boş değil - hala içine dosya aktarmak istiyor musunuz?"
"Couldn\'t write to the target directory" = "Hedef dizine yazılamadı"
"The following files couldn\'t be copied successfully:" = "Aşağıdaki dosyalar başarıyla kopyalanamadı:"
"Errors whilst exporting" = "Dışa aktarırkenki hatalar"
"Exporting" = "Dışa Aktarma"
"Disk space is critically low!" = "Disk alanı kritik derecede düşük!"
"Not all files may be exported correctly." = "Tüm dosyalar doğru şekilde verilmez."
"Click to select this marker; hold down shift/command/alt to select multiple markers" = "Bu işaretçiyi seçmek için tıklayın; çoklu işaretleyiciyi seçmek için shift / command / alt tuşunu basılı tutun"
"Click to select this marker; hold down shift/ctrl/alt to select multiple markers" = "Bu işaretçiyi seçmek için tıklayın; birden fazla işaretleyici seçmek için shift / ctrl / alt tuşlarını basılı tutun"
"Marker Number" = "İşaretçi Numarası"
"Absolute" = "Mutlak"
"Bars & Beats" = "Barlar
"Marker Type" = "İşaretleyici Tipi"
"Marker Clip" = "İşaretleyici Clip"
"Project" = "Proje"
"Open for Editing" = "Düzenlemeye Aç"
"Find Referenced Material" = "Referans Malzemeyi Bul"
"Create a Copy" = "Bir Kopya Oluştur"
"Export Edit" = "Dışa Aktar Düzenleme"
"Create a New Edit" = "Yeni Düzenleme Oluştur"
"Import Material" = "İthalat Malzemesi"
"Delete Source File" = "Kaynak Dosyayı Sil"
"Find Missing File" = "Kayıp Dosya Bul"
"Edit Audio File" = "Ses Dosyasını Düzenle"
"View Movie" = "Filmi Görüntüle"
"Import External Files" = "Dış Dosyaları İçe Aktar"
"Media Clip" = "Medya Klibi"
"Name of this media clip" = "Bu medya klibinin adı"
"Name of the project that media clip belongs to" = "Medya klibinin ait olduğu projenin adı"
"Source file$mediasourcefile" = "Kaynak file$mediasourcefile"
"Clip description" = "Klip açıklaması"
"Deletes the selected clip or edit" = "Seçilen klibi siler veya düzenler"
"Opens this edit" = "Bu düzenlemeyi açar"
"Creates a copy of this edit$createeditcopybutton" = "Bu düzenlemenin bir kopyasını oluşturur $ createeditcopybutton"
"Creates a new project containing copies of all the material used by this edit" = "Bu düzenleme tarafından kullanılan tüm malzemelerin kopyalarını içeren yeni bir proje yaratır"
"Lists all the material referenced by this edit" = "Bu düzenleme tarafından referans verilen tüm malzemeleri listeler"
"Finds any files that this edit uses which aren\'t in this project, and creates copies" = "Bu düzenlemenin bu projede bulunmadığı dosyaları bulur ve kopyalar oluşturur"
"Creates a new edit inside this project" = "Bu proje içinde yeni bir düzenleme yarattı"
"Imports a set of media files into this project" = "Bu projeye bir dizi medya dosyası aktarıyor"
"Deletes the source media file that this clip references" = "Bu klibin referans aldığı kaynak medya dosyasını siler"
"Launch an external audio editor for this clip" = "Bu klip için harici bir ses editörü başlat"
"View movie clip in external viewer" = "Film klibini harici görüntüleyicide göster"
"Searches for the file that this clip refers to" = "Bu klibin referans aldığı dosyayı arar"
"Deletes the source media files that this clip references" = "Bu klibin referans aldığı kaynak medya dosyalarını siler"
"Delete Source Files" = "Kaynak Dosyaları Sil"
"Are you sure you want to move these source files to the trash?" = "Bu kaynak dosyaları çöp kutusuna taşımak istediğinizden emin misiniz?"
"This operation can\'t be undone" = "Bu işlem geri alınamaz"
"Couldn\'t delete this file." = "Bu dosya silinemedi."
"It may be read-only or in use by another application." = "Salt okunur veya başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir."
"Delete Material" = "Malzemeyi Sil"
"Do you want to delete the source material files as well as removing these items from the project?" = "Kaynak malzeme dosyalarını silmek ve bu öğeleri projeden kaldırmak istiyor musunuz?"
"Delete Files" = "Dosyaları sil"
"Just Remove Items" = "Sadece Öğeleri Kaldır"
"Do you want to delete the source material file:" = "Kaynak malzeme dosyasını silmek istiyor musunuz:"
"As well as removing the clip from the project?" = "Klibi projeden çıkarmanın yanı sıra?"
"Delete File" = "Dosyayı sil"
"Just Remove Clip" = "Sadece Klibi Kaldır"
"Are you sure you want to delete this item?" = "Bu öğeyi silmek istediğinden emin misin?"
"Couldn\'t delete all the selected clips!" = "Seçilen tüm klipler silinemedi!"
"Media Clip of Type #" = "Medya Klibinin Türü #"
"Choose a different file for this clip to refer to" = "Başvurmak için bu klip için farklı bir dosya seçin"
"Rename this file" = "Bu dosyayı yeniden adlandır"
"Open the folder containing this file" = "Bu dosyayı içeren klasörü aç"
"Do you also want to update the clips in this edit to point at the newly imported items?" = "Bu düzenlemedeki klipleri yeni içe aktarılan öğelere işaret edecek şekilde de güncellemek ister misiniz?"
"Update Edit" = "Güncelleme Düzenlemesi"
"Just Import Files" = "Sadece Dosyaları İçe Aktar"
"No external clips were found in this edit." = "Bu düzenlemede harici klip bulunamadı."
"Project not found" = "Proje bulunamadı"
"Delete Edit" = "Düzenlemeyi Sil"
"Delete Item" = "Öğeyi silmek"
"Can\'t rename" = "Yeniden adlandırılamıyor"
"The original file doesn\'t exist" = "Orijinal dosya mevcut değil"
"Couldn\'t find the file that this clip refers to." = "Bu klibin başvurduğu dosya bulunamadı."
"Rename file" = "Dosyayı yeniden isimlendir"
"This will rename the file that this clip refers to." = "Bu, bu klibin başvurduğu dosyayı yeniden adlandırır."
"Enter a new name" = "Yeni bir isim girin"
"The filename you entered wasn\'t legal" = "Girdiğiniz dosya adı yasal değildi"
"Renaming" = "Yeniden adlandırma"
"A file with that name already exists - is it ok to overwrite this?" = "Bu ada sahip bir dosya zaten var - bunun üzerine yazmak tamam mı?"
"Couldn\'t overwrite the existing file" = "Mevcut dosyanın üzerine yazılamadı"
"Couldn\'t rename the file - check it\'s not read-only or in use by another application" = "Dosyayı yeniden adlandıramadı - salt okunur olmadığını veya başka bir uygulama tarafından kullanıldığını kontrol edin"
"Do you also want to change the name of the clip to \"XZZX\"?" = "Klibin adını \"XZZX\" olarak değiştirmek ister misiniz?"
"Rename clip" = "Klibi yeniden adlandır"
"Don\'t rename" = "Yeniden adlandırmayın"
"Do you want to search through a directory for a file called \"XZZX\", or browse for a new file to use?" = "\"XZZX\" adlı bir dosya için bir dizin aramak mı yoksa kullanmak için yeni bir dosya mı aramak istiyorsunuz?"
"Search directory" = "Arama dizini"
"No matching files were found in XZZX" = "XZZX'te eşleşen dosya bulunamadı"
"Do you want to use the file \"XZZX\" as the source for this clip?" = "\"XZZX\" dosyasını bu klibin kaynağı olarak kullanmak istiyor musunuz?"
"Create a copy of this wave file" = "Bu dalga dosyasının bir kopyasını oluşturun"
"Basic editing operations" = "Temel düzenleme işlemleri"
"Edit using XZZX" = "XZZX kullanarak düzenleme"
"Launch this wave file in its default application" = "Bu dalga dosyasını varsayılan uygulamasında başlat"
"Show this wave file in the Finder" = "Bu dalga dosyasını Finder'da göster"
"Minimise Tracktion when external editor is launched" = "Dış düzenleyici başlatıldığında İzlemeyi En Aza İndir"
"Set the audio editor to use" = "Kullanılacak ses editörünü ayarla"
"Select a new audio editor application" = "Yeni bir ses editörü uygulaması seçin"
"Couldn\'t find the wave file this clip refers to" = "Bu klibin başvurduğu dalga dosyası bulunamadı"
"No valid wave editor applicaton has been selected" = "Geçerli bir dalga editörü uygulaması seçilmedi"
"Can\'t find the source file for this edit" = "Bu düzenleme için kaynak dosyayı bulamıyor"
"All material referenced by edit \'XZZX\'" = "\'XZZX\' düzenleme tarafından referans verilen tüm materyaller"
"Copy of" = "Kopyası"
"Can\'t create a new item because this project is read-only" = "Bu proje salt okunur olduğu için yeni bir öğe oluşturulamıyor"
"A Cappella" = "Çalgısız"
"Acid Jazz" = "Acid Jazz"
"Acid Punk" = "Acid Punk"
"Acid" = "Asit"
"Acoustic" = "Akustik"
"Alt. Rock" = "Alt. Rock"
"Alternative" = "Alternatif"
"Ambient" = "Ortam"
"Anime" = "Anime"
"Avantgarde" = "Avantgarde"
"Ballad" = "Ballad"
"Bass" = "Bas"
"Beat" = "Beat"
"Bebob" = "Bebob"
"Big Band" = "Big Band"
"Black Metal" = "Black Metal"
"Bluegrass" = "Bluegrass"
"Blues" = "Blues"
"Booty Bass" = "Booty Bass"
"BritPop" = "BritPop"
"Cabaret" = "Cabaret"
"Celtic" = "Celtic"
"Chamber Music" = "Oda müziği"
"Chanson" = "Chanson"
"Christian gangsta rap" = "Hristiyan gangsta rap"
"Christian Rap" = "Hristiyan Rap"
"Christian Rock" = "Hristiyan Rock"
"Classic Rock" = "Klasik rock"
"Classical" = "Klasik"
"Club-House" = "Club-House"
"Club" = "Club"
"Comedy" = "Komedi"
"Contemporary Christian" = "Çağdaş Hristiyan"
"Country" = "Ülke"
"Crossover" = "Crossover"
"Cult" = "Cult"
"Dance Hall" = "Dans salonu"
"Dance" = "Dans"
"Darkwave" = "Darkwave"
"Death metal" = "Death metal"
"Disco" = "Disko"
"Dream" = "Dream"
"Drum & Bass" = "Drum & Bass"
"Drum Solo" = "Drum Solo"
"Duet" = "Düet"
"Easy Listening" = "Asansör müziği"
"Electronic" = "Elektronik"
"Ethnic" = "Etnik"
"Euro-House" = "Euro-House"
"Euro-Techno" = "Euro-Techno"
"Eurodance" = "Eurodance"
"Fast Fusion" = "Fast Fusion"
"Folk-Rock" = "Halk-Rock"
"Folk" = "Halk"
"Folklore" = "Folklor"
"Freestyle" = "Serbest Stil"
"Funk" = "Funk"
"Fusion" = "Füzyon"
"Game" = "Oyun"
"Gangsta" = "Gangsta"
"Goa" = "Goa"
"Gospel" = "Gospel"
"Gothic Rock" = "Gothic Rock"
"Gothic" = "Gothic"
"Grunge" = "Grunge"
"Hard Rock" = "Hard Rock"
"Hardcore" = "Hardcore"
"Heavy Metal" = "Heavy Metal"
"Hip-Hop" = "Hip-Hop"
"House" = "House"
"Humour" = "Humour"
"Indie" = "Indie"
"Industrial" = "Industrial"
"Instrumental pop" = "Enstrümantal pop"
"Instrumental rock" = "Enstrümantal rock"
"Instrumental" = "Enstrümantal"
"Jazz" = "Caz"
"Jazz+Funk" = "Caz Funk"
"JPop" = "JPop"
"Jungle" = "Jungle"
"Latin" = "Latin"
"Lo-Fi" = "Lo-Fi"
"Meditative" = "Meditasyon"
"Merengue" = "Merengue"
"Metal" = "Metal"
"Musical" = "Müzikal"
"National Folk" = "Ulusal Halk"
"Native American" = "Yerli Amerikan"
"Negerpunk" = "Negerpunk"
"New Age" = "New Age"
"New Wave" = "New Wave"
"Noise" = "Noise"
"Oldies" = "Eskiler"
"Opera" = "Opera"
"Polka" = "Polka"
"Polsk Punk" = "Polsk Punk"
"Pop-Folk" = "Pop-Folk"
"Pop" = "Pop"
"Pop/Funk" = "Pop / Funk"
"Porn Groove" = "Porn Groove"
"Power Ballad" = "Power Ballad"
"Pranks" = "Pranks"
"Primus" = "Primus"
"Progressive Rock" = "Progressive Rock"
"Psychedelic Rock" = "Psychedelic Rock"
"Psychedelic" = "Psychedelic"
"Punk Rock" = "Punk rock"
"Punk" = "Punk"
"R&B" = "R&B"
"Rap" = "Rap"
"Rave" = "Rave"
"Reggae" = "Reggae"
"Retro" = "Retro"
"Revival" = "Revival"
"Rhythmic Soul" = "Rhythmic Soul"
"Rock & Roll" = "Rock & Roll"
"Rock" = "Rock"
"Salsa" = "Salsa"
"Samba" = "Samba"
"Satire" = "Satire"
"Showtunes" = "Gösteri müzikleri"
"Ska" = "Ska"
"Slow Jam" = "Slow Jam"
"Slow Rock" = "Slow Rock"
"Sonata" = "Sonata"
"Soul" = "Soul"
"Sound Clip" = "Ses Klibi"
"Soundtrack" = "Film müziği"
"Southern Rock" = "Güney Kayası"
"Space" = "Uzay"
"Speech" = "Konuşma"
"Swing" = "Swing"
"Symphonic Rock" = "Senfonik Rock"
"Symphony" = "Senfoni"
"Synthpop" = "Synthpop"
"Tango" = "Tango"
"Techno-Industrial" = "Techno-Industrial"
"Techno" = "Techno"
"Terror" = "Terör"
"Thrash Metal" = "Thrash Metal"
"Top 40" = "En iyi 40"
"Trailer" = "Tanıtım videosu"
"Trance" = "Trance"
"Tribal" = "Tribal"
"Trip-hop" = "Trip-hop"
"Vocal" = "Vokal"
"Artist" = "Sanatçı"
"Title" = "Başlık"
"Album" = "Albüm"
"Year" = "Yıl"
"Track number" = "Parça numarası"
"Comment" = "Yorum Yap"
"Genre" = "Tür"
"ID3/Vorbis info" = "ID3 / Vorbis bilgisi"
"Only Render Selected Tracks" = "Sadece Seçili İzleri Oluştur"
"Only Render Selected Clips" = "Sadece Seçili Klipleri Oluştur"
"Normalise" = "Normale"
"Stereo" = "Müzik seti"
"Remove Silence at Start/End" = "Başlangıçta / Sonunda Sessizliği Kaldır"
"Adjust Level Based on RMS" = "RMS'ye Göre Seviyeyi Ayarla"
"RMS Level" = "RMS Seviyesi"
"Render at 1x Play-Speed" = "1x Oynatma Hızında Render"
"Dithering Enabled" = "Titreme Aktif"
"Quality" = "Kalite"
"Add ID3/Vorbis Info" = "ID3 / Vorbis Bilgisi Ekle"
"Allows the output level to be scaled based on its peak level" = "Çıktı seviyesinin tepe seviyesine göre ölçeklendirilmesine izin verir"
"Allows the output to be dithered if it is less than 32 bits" = "32 bitten azsa çıkışın sindirilmesine izin verir"
"Allows the output level to be scaled based on its average level" = "Çıktı seviyesinin ortalama seviyesine göre ölçeklendirilmesini sağlar"
"Sets the desired level for the RMS of the output file" = "Çıkış dosyasının RMS'si için istenen seviyeyi ayarlar"
"Slows down rendering (in case some plugins have problems with rendering quickly)" = "İşlemeyi yavaşlatır (bazı eklentilerin hızlı işlemeyle ilgili sorunları olması durumunda)"
"Adds ID3 or Vorbis tags such as title and artist" = "Başlık ve sanatçı gibi ID3 veya Vorbis etiketlerini ekler"
"Edits ID3 or Vorbis" = "ID3 veya Vorbis'i düzenle"
"Adds ID3 or Vorbis info such as title and artist" = "Başlık ve sanatçı gibi ID3 veya Vorbis bilgilerini ekler"
"Export 1" = "1'i ver"
"LAME encoder" = "LAME kodlayıcı"
"The LAME encoder at:\r\n\r\nLMFN\r\n\r\n..didn\'t seem to run properly - please check that it\'s a valid LAME executable." = "LAME kodlayıcısı: \r\n\r\nLMFN\r\n\r\n.. düzgün çalışmıyor gibi görünüyor - lütfen geçerli bir LAME çalıştırılabilir olduğunu kontrol edin."
"Render Properties" = "İşleyici Seçenekleri"
"Preparing Render" = "İşleyici Hazırlama"
"Render Thumbnail" = "Küçük Resim Oluştur"
"Render Progress" = "İşleme İlerlemesi"
"Render In Progress" = "İşleme Devam Ediyor"
"The export is currently being generated press ok to automatically close the export dialog when completed or cancel to modify the export" = "Dışa aktarma işlemi gerçekleştiriliyor, tamamlandıktan sonra dışa aktarma iletişim kutusunu otomatik olarak kapatmak için Tamam'a basın veya dışa aktarımı değiştirmek için iptal et"
"Render Complete" = "İşleme Tamamlandı"
"The export has successfully completed" = "Dışa aktarma başarıyla tamamlandı"
"MIDI Controller Mappings" = "MIDI Denetleyici Eşlemeleri"
"Add all parameters" = "Tüm parametreleri ekle"
"Load presets" = "Ön ayarları yükle"
"Save preset" = "Ön ayarı kaydet"
"Delete presets" = "Ön ayarları sil"
"Filter mapping preset" = "Filtre eşleme ön ayarı"
"Create a new filter mapping preset" = "Yeni bir filtre eşleme ön ayarı oluştur"
"Name:" = "Ad:"
"Not found" = "Bulunamadı"
"The filter was not found" = "Filtre bulunamadı"
"Select filter" = "Filtre seç"
"Select filter to apply preset to:" = "Ön ayarı uygulamak için filtreyi seçin:"
"Time" = "Zaman"
"Insert Pitch Change at Cursor" = "İmleçte Wheel Değişikliğini Ekle"
"Inserts a new pitch change at the cursor position" = "İmleç konumuna yeni bir adım değişikliği ekler"
"Deletes this pitch change section from the edit" = "Bu adım değişikliği bölümünü düzenlemeden siler"
"Delete this pitch change" = "Bu adım değişikliğini sil"
"Delete all pitch changes from the edit" = "Tüm adım değişikliklerini düzenlemeden sil"
"New Preset" = "Yeni Önayar"
"Enter a name for the preset" = "Ön ayar için bir ad girin"
"An optional description of the preset" = "Ön ayarın isteğe bağlı açıklaması"
"And any number of tags sepparated by commas" = "Ve virgülle ayrılmış etiketlerin herhangi bir sayısı"
"Created" = "Düzenlendi"
"Archived" = "Arşivlenen"
"Exported" = "Dışa aktarılmuş"
"Frozen" = "Dondurulmuş"
"Imported" = "İçeri Aktarılmış"
"Recorded" = "Kaydedilmiş"
"Rendered" = "İşlenmiş"
"This file is stored on a networked or removable disk drive" = "Bu dosya ağa bağlı veya çıkarılabilir bir disk sürücüsünde saklanıyor"
"Do you want to make a local copy of the file before importing it?" = "İçe aktarmadan önce dosyanın yerel bir kopyasını almak istiyor musunuz?"
"Make local copy" = "Yerel kopya oluştur"
"Don\'t copy" = "Kopyalama"
"Couldn\'t make a local copy!" = "Yerel bir kopya alınamadı!"
"Imported from directory" = "Dizinden içe aktarıldı"
"Imported edit" = "Alınan düzenleme"
"Importing material from \'XZZX\'" = "\'XZZX\' den malzeme içe aktarılıyor"
"Importing files in directory \'XZZX\'" = "\'XZZX\' dizinindeki dosyaları içeri aktarma"
"Couldn\'t handle this file format" = "Bu dosya formatı işlenemedi"
"Can\'t import into this project, because it\'s read-only" = "Bu projeye içe aktarılamıyor, çünkü salt okunur"
"Import an audio or MIDI file" = "Bir ses veya MIDI dosyasını içe aktar"
"Import all files in a directory" = "Bir dizindeki tüm dosyaları al"
"Unpack an archive and add it to this project" = "Bir arşivi aç ve bu projeye ekle"
"Import tracks from an audio CD" = "Bir ses CD'sinden parçaları içe aktar"
"Import a Mackie .prj project file" = "Mackie .prj proje dosyasını içe aktar"
"Import a RADAR project" = "Bir RADAR projesini içe aktar"
"Directory in which to look for material" = "İçinde materyal aranacak dizin"
"Do you want to search all sub-directories in this directory as well?" = "Bu dizindeki tüm alt dizinleri de aramak ister misiniz?"
"Can\'t record from CD" = "CD'den kayıt yapılamıyor"
"Couldn\'t find any suitable CD-rom or DVD drives to use" = "Kullanılacak uygun CD-ROM veya DVD sürücüleri bulunamadı"
"Select the archive to import.." = "Alınacak arşivi seçin .."
"This file wasn\'t a valid tracktion archive file" = "Bu dosya geçerli bir takip arşiv dosyası değildi"
"Errors occurred whilst trying to unpack this archive" = "Bu arşivi açmaya çalışırken hatalar oluştu"
"Orphaned material in project: \'XZZX\'" = "Projedeki yetim malzeme: \ 'XZZX \'"
"Export Project..." = "Projeyi dışa aktar..."
"Name of this project" = "Bu projenin adı"
"Description of this project" = "Bu projenin açıklaması"
"This project\'s source file" = "Bu projenin kaynak dosyası"
"Exports a copy of this project, optionally as a Tracktion archive file" = "Bu projenin bir kopyasını isteğe bağlı olarak bir İzleme arşiv dosyası olarak verir"
"Imports a set of media files into this project for use in edits" = "Düzenlemelerde kullanılmak üzere bu projeye bir dizi medya dosyası aktarıyor"
"Searches for clips which aren\'t used by any edits in the project" = "Projedeki hiçbir düzenleme tarafından kullanılmayan klipleri arar"
"Read-Only Project" = "Salt Okunur Proje"
"This project is read-only" = "Bu proje salt okunur"
"Find Orphaned Clips" = "Artık Klipler Bul"
"Find Lost Files" = "Kayıp Dosyaları Bul"
"Apply to All" = "Hepsine başvur"
"Remember my Choice" = "Seçimimi hatırla"
"Do you want to copy XZZX into the project directory?" = "XZZX proje dizinine kopyalamak istiyor musunuz?"
"Make Copy" = "Kopyala"
"Don\'t Copy" = "Kopyalama"
"Set tempo to match project" = "Proje ile eşleşecek tempoyu ayarla"
"Detect Tempo?" = "Tempo'yu Algıla?"
"No tempo information was found in XZZX, would you like to detect it automatically?" = "XZZX geçici bilgi bulunamadı, otomatik olarak algılamak ister misiniz?"
"Location" = "Yer"
"Template" = "Şablon"
"New Project" = "Yeni proje"
"Select the directory to use" = "Kullanılacak dizini seçin"
"You must enter a project name" = "Bir proje adı girmelisiniz"
"You must select a valid location" = "Geçerli bir yer seçmelisin"
"Active Projects" = "Aktif Projeler"
"Library Projects" = "Kütüphane Projeleri"
"New project folder" = "Yeni proje klasörü"
"Create a new project folder" = "Yeni bir proje klasörü oluştur"
"Select a project or archive file to load" = "Yüklenecek proje veya arşiv dosyasını seçin"
"Couldn\'t load the project file" = "Proje dosyası yüklenemedi"
"Load library projects" = "Kütüphane projelerini yükle"
"Do you want to load a single project file, or search a directory for projects?" = "Tek bir proje dosyası yüklemek veya projeler için bir dizin aramak ister misiniz?"
"Search" = "Arama"
"Load single file" = "Tek dosya yükle"
"Select a directory to search" = "Aramak için bir dizin seçin"
"Do you also want to search all subdirectories recursively?" = "Ayrıca tüm alt dizinleri tekrarlı olarak aramak ister misiniz?"
"Recursive" = "Yinelemeli"
"Just this directory" = "Sadece bu dizin"
"Select a project to load" = "Yüklenecek projeyi seç"
"All items in project" = "Projedeki tüm ürünler"
"Create project" = "Proje oluştur"
"This file already exists - do you want to open it?" = "Bu dosya zaten var - açmak ister misiniz?"
"Open" = "Aç"
"The directory in which you\'re trying to create this project is not empty." = "Bu projeyi oluşturmaya çalıştığınız dizin boş değil."
"It\'s sensible to keep each project in its own directory, so would you like to create a new subdirectory for it called \"XZZX\"?" = "Her projeyi kendi dizininde tutmak mantıklı, bu yüzden \" XZZX \ "adlı yeni bir alt dizin oluşturmak ister misiniz?"
"Create a new subdirectory" = "Yeni bir alt dizin oluşturun"
"Use this directory anyway" = "Yine de bu dizini kullan"
"The directory already existed and wasn\'t empty, so the project couldn\'t be created." = "Dizin zaten mevcuttu ve boş değildi, bu yüzden proje oluşturulamadı."
"Couldn\'t create the new directory" = "Yeni dizin oluşturulamadı"
"Couldn\'t write to the file" = "Dosyaya yazılamadı"
"Created as the default edit for this project" = "Bu proje için varsayılan düzenleme olarak oluşturuldu"
"Choose a directory into which the archive \"XZZX\" should be unpacked" = "\"XZZX\" arşivinin paketinden çıkarılması gereken bir dizin seçin"
"Couldn\'t create this target directory" = "Bu hedef dizin oluşturulamadı"
"This archive unpacked ok, but it didn\'t contain any project files!" = "Bu arşiv açıldı tamam, ancak herhangi bir proje dosyası içermiyor!"
"All" = "Herşey"
"Or" = "Veya"
"And" = "Ve"
"But" = "Fakat"
"Not" = "Değil"
"(none)" = "(Yok)"
"1/64 beat" = "1/64 vuruş"
"1/32 beat" = "1/32 vuruş"
"1/24 beat" = "1/24 vuruş"
"1/16 beat" = "1/16 vuruş"
"1/12 beat" = "1/12 vuruş"
"1/9 beat" = "1/9 vuruş"
"1/8 beat" = "1/8 yendi"
"1/6 beat" = "1/6 vuruş"
"1/4 beat" = "1/4 vuruş"
"1/3 beat" = "1/3 vuruş"
"1/2 beat" = "1/2 vuruş"
"This quantisation won\'t seem to have any effect because the amount is set to 0%" = "Bu nicelemenin, %0 olarak ayarlandığından herhangi bir etkisi olmaz"
"Mixed" = "Karışık"
"Render Each Track to a Separate File" = "Her Parçayı Ayrı Bir Dosyaya Oluştur"
"Pass MIDI Data Through Filters in the Edit" = "Düzenlemedeki Filtrelerden MIDI Verilerini Geçme"
"32-bit" = "32-bit"
"Note that many filters will swallow any MIDI data that passes into them" = "Birçok filtrenin, kendilerine iletilen tüm MIDI verilerini yutacağını unutmayın"
"Renders all tracks to separate files" = "Tüm parçaları ayrı dosyalara dönüştürür"
"Trimming silence" = "Kırpma sessizliği"
"Normalising" = "Normalleştirme"
"Couldn\'t read intermediate file" = "Ara dosya okunamadı"
"Couldn\'t write to target file" = "Hedef dosyaya yazılamadı"
"Didn\'t find any audio to render" = "Oluşturulacak ses bulamadınız"
"No MIDI was found within the selected region" = "Seçili bölgede MIDI bulunamadı"
"Couldn\'t add the new file to the project (because this project is read-only)" = "Yeni dosya projeye eklenemedi (çünkü bu proje salt okunur)"
"The rendered section was completely silent - no file was produced" = "Oluşturulan bölüm tamamen sessizdi - dosya üretilmedi"
"Rendered from edit" = "Düzenlemeden yapıldı"
"Couldn\'t render, as the selected region was empty" = "Seçilen bölge boştu," oluşturulamadı"
"Couldn\'t render" = "Yapılamadı"
"Couldn\'t write to this file - check that it\'s not read-only and that you have permission to access it" = "Bu dosyaya yazılamadı - salt okunur olmadığını ve dosyaya erişme izninin olup olmadığını kontrol edin"
"Couldn\'t render - couldn\'t create the directory specified" = "Yapılamadı - belirtilen dizini oluşturamadı"
"The file\r\n\r\nXZZX\r\n\r\nalready exists - are you sure you want to overwrite it?" = "\r\n\r\nXZZX\r\n\r\ dosyası zaten var - üzerine yazmak istediğinize emin misiniz?"
"Couldn\'t render - the file chosen didn\'t have write permission" = "Verilemedi - seçilen dosya yazma iznine sahip değil"
"No tracks were chosen for rendering" = "İşleme için hiçbir parça seçilmedi"
"The chosen section was too short to render, so no file has been produced" = "Seçilen bölüm oluşturulamayacak kadar kısaydı, bu nedenle dosya üretilmedi"
"Rendering Track" = "Parça İşleniyor"
"123 Objects of Type: XYYZ" = "123 Türün Nesneleri: XYYZ"
"The file XZZX already exists - do you want to overwrite it?" = "XZZX dosyası zaten var - üzerine yazmak istiyor musunuz?"
"Unpacking archive" = "Arşiv açma"
"Leave existing" = "Varolanı bırak"
"Can\'t create the tracktion temp directory (XZZX). Make sure you select a suitable temporary folder using the settings screen ASAP!" = "İzleme sıcaklığı dizini (XZZX) oluşturulamıyor. Lütfen ayar ekranını kullanarak uygun bir geçici klasör seçtiğinizden emin olun!"
"WARNING: The drive that Tracktion is using for temporary storage is almost full." = "UYARI: Tracktion'un geçici depolama için kullandığı sürücü neredeyse dolu."
"You should make more space on this drive, or move the temporary directory to a bigger drive using the settings screen." = "Bu sürücüde daha fazla yer açmalı veya ayarlar ekranını kullanarak geçici dizini daha büyük bir sürücüye taşımalısınız."
"Displace curve" = "Yer değiştirme eğrisi"
"Scale curve" = "Ölçek eğrisi"
"Copy points to clipboard" = "Noktaları panoya kopyala"
"Only displace/scale the marked region" = "Sadece işaretli bölgeyi değiştirin / ölçeklendirin"
"Delete points from curve" = "Noktaları eğriden sil"
"Paste from clipboard" = "Panodan yapıştır"
"Tempo Curve" = "Tempo Eğrisi"
"Adds/Subtracts from the values of points in the curve" = "Eğrideki noktaların değerlerinden toplama / çıkarma"
"Paste curves in at cursor position" = "İmleç konumuna eğrileri yapıştırın"
"Paste curves in to fit between in/out markers" = "Giriş / çıkış işaretleri arasına sığacak şekilde eğrileri yapıştırın"
"Bpm" = "Bpm"
"Insert Tempo Change at Cursor" = "İmleçteki Tempo Değişikliğini Ekle"
"Copy Points to Clipboard" = "Noktaları Panoya Kopyala"
"Tap Tempo" = "Tempo'ya dokunun"
"Allows a tempo to be set by \'tapping\'" = "Temponun \ 'dokunarak \' ayarlanmasını sağlar"
"Apply" = "Uygulamak"
"Click to use the tempo you\'ve just tapped out" = "Çıktığınız tempoyu kullanmak için tıklayın"
"Click here to tap out a tempo!" = "Tempodan çıkmak için buraya tıklayın!"
"Tapped tempo" = "Temperlenmiş tempo"
"Keep tapping!" = "Dokunarak devam et!"
"Beats per minute for this section of the edit" = "Düzenlemenin bu bölümü için dakikada atım"
"Inserts a new tempo change at the cursor position" = "İmleç konumuna yeni bir tempo değişikliği ekler"
"Deletes this tempo section from the edit" = "Bu tempo bölümünü düzenlemeden siler"
"Copy the selected points on the curve to the clipboard" = "Eğride seçilen noktaları panoya kopyala"
"Delete this tempo setting" = "Bu tempo ayarını sil"
"Delete all tempo changes from the edit" = "Düzenlemedeki tüm tempo değişikliklerini sil"
"2 ticks" = "2 kene"
"5 ticks" = "5 kene"
"1/48 beat" = "1/48 vuruş"
"Bar" = "Bar"
"33 bars" = "33 bar"
"1/100 frame" = "1/100 kare"
"Frame" = "Çerçeve"
"Bar 1" = "Bar 1"
"Snap to nearest round number" = "En yakın tur numarasına yasla"
"Snap to nearest beat or subdivision" = "En yakın atıma veya alt bölüme geç"
"Snap to nearest frame" = "En yakın kareye yasla"
"Insert Time Signature at Cursor" = "İmleçte Zaman İmzası Girin"
"Triplets" = "Üçüzler"
"Sets the time signature" = "Zaman imzasını ayarlar"
"Whether this time signature uses triplets" = "Bu zaman imzasının üçüz kullanıp kullanmadığı"
"Inserts a new time signature at the cursor position" = "İmleç konumuna yeni bir zaman imzası ekler"
"Deletes this time signature section from the edit" = "Bu zaman imzası bölümünü düzenlemeden siler"
"Delete this time signature" = "Bu zaman imzasını sil"
"Delete all time signature changes from the edit" = "Düzenlemedeki tüm zaman imza değişikliklerini sil"
"Select all clips in the edit" = "Düzenlemedeki tüm klipleri seç"
"Select all clips in the same track" = "Aynı parçadaki tüm klipleri seç"
"Select all later clips in the same track" = "Daha sonraki tüm klipleri aynı parçada seç"
"Select all earlier clips in the same track" = "Aynı parçadaki tüm eski klipleri seç"
"Select all clips later than the cursor position in the same track" = "İmleç konumundan sonraki tüm klipleri aynı parçada seç"
"Select all clips later than the cursor position in all tracks" = "Tüm kliplerde imleç konumundan sonraki tüm klipleri seç"
"Select all clips before the cursor position in the same track" = "İmleç konumundan önceki tüm klipleri aynı parçada seç"
"Select all clips before the cursor position in all tracks" = "İmleç konumundan önce tüm izlerde tüm klipleri seç"
"Select all clips which overlap the selected ones" = "Seçili olanlarla örtüşen tüm klipleri seç"
"Select all clips within the marked region" = "İşaretli bölgedeki tüm klipleri seç"
"Select all clips with the same source file" = "Aynı kaynak dosyaya sahip tüm klipleri seç"
"Feeds into track 123 (XZZX)" = "123 no'lu parçayla besleniyor (XZZX)"
"Feeds into track 123" = "123 numaralı parçaya giriyor"
"Splits the selected clips into two$splitclips" = "Seçili klipleri iki $ splitclips içine böler"
"Word Clip" = "Kelime Klibi"
"Choose a new click sound" = "Yeni bir tıklama sesi seçin"
"This wasn\'t a valid wave file" = "Bu geçerli bir dalga dosyası değildi"
"Note (loud)" = "Nota (sesli)"
"Note (quiet)" = "Nota (sessiz)"
"File (loud)" = "Dosya (yüksek sesle)"
"File (quiet)" = "Dosya (sessiz)"
"Click Track Settings" = "Parça Ayarlarını Tıkla"
"MIDI note numbers to use for MIDI devices" = "MIDI, MIDI aygıtları için kullanılacak nota numaralarını"
"The MIDI note number to use when playing a loud click on a MIDI device" = "MIDI cihazına yüksek sesle tıklandığında kullanılacak MIDI nota numarası"
"The MIDI note number to use when playing a quiet click on a MIDI device" = "Bir MIDI cihazında sessiz bir tıklama oynatırken kullanılacak MIDI nota numarası"
"Audio files to use for audio devices (leave these blank for default sounds)" = "Ses aygıtlarında kullanılacak ses dosyaları (bunları varsayılan sesler için boş bırakın)"
"The wave audio file to use when playing a loud click on a wave output device" = "Bir dalga çıkış cihazında yüksek sesle tıklatırken kullanılacak dalga ses dosyası"
"The wave audio file to use when playing a quiet click on a wave output device" = "Dalga çıkış cihazında sessiz bir tıklama oynatırken kullanılacak dalga ses dosyası"
"MIDI Filter" = "MIDI Filtresi"
"Set Program" = "Program Ayarla"
"Action" = "Aksiyon"
"Set All Incoming Note Velocities to Full" = "Tüm Gelen Nota Hızlarını Tam Olarak Ayarla"
"Enable End-to-End" = "Uçtan Ucaya Etkinleştir"
"Time Adjust" = "Zaman ayarı"
"Alias" = "Alias"
"Allow MIDI Controller Remapping" = "MIDI Denetleyicinin Yeniden İşlenmesine İzin Ver"
"Select MIDI Inputs" = "MIDI Girişlerini Seç"
"Click the keys to emulate MIDI coming into this input" = "MIDI'yi bu girişe gelmeye benzetmek için tuşları tıklayın"
"Keyboard" = "Tuş takımı"
"Merge newly recorded MIDI into any existing clips" = "Yeni kaydedilen MIDI'yi mevcut kliplere birleştir"
"Overlay new clips, containing newly recorded MIDI" = "Yeni kaydedilmiş MIDI içeren yeni kliplerin üzerine yaz"
"Replace existing clips with newly recorded MIDI clips" = "Mevcut klipleri yeni kaydedilen MIDI kliplerle değiştir"
"End-to-End from this device, but don\'t actually record" = "Bu cihazdan Uçtan Uca, ancak aslında kaydetme"
"The last time Tracktion was started, the MIDI input device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled." = "Tracktion en son başlatıldığında, MIDI giriş cihazı \" XZZX \ "düzgün şekilde başlayamadı ve devre dışı bırakıldı."
"Use the settings panel to re-enable it." = "Yeniden etkinleştirmek için ayarlar panelini kullanın."
"The program change can not be sent since no MIDI channel is selected." = "Hiçbir MIDI kanalı seçilmediğinden program değişikliği gönderilemez."
"Early" = "Erken"
"Late" = "Geç"
"Recording" = "Kayıt"
"Couldn\'t open the MIDI port" = "MIDI bağlantı noktası açılamadı"
"MIDI Input" = "MIDI Girişi"
"The action used when adding newly recorded MIDI to the edit" = "Düzenlemeye yeni kaydedilmiş MIDI eklerken kullanılan eylem"
"Selects which MIDI channels are allowed in" = "Hangi MIDI kanallarına izin verildiğini seçer"
"Whether to accept incoming events on this MIDI channel" = "Bu MIDI kanalında gelen olayları kabul edip etmemek"
"The name that gets shown on-screen for this device" = "Bu cihaz için ekranda gösterilen isim"
"The channel number to use for MIDI that gets recorded from this device" = "Bu cihazdan kaydedilecek MIDI için kullanılacak kanal numarası"
"The program number to use for MIDI that gets recorded from this device" = "Bu cihazdan kaydedilen MIDI için kullanılacak program numarası"
"Choose program by its GM instrument name" = "GM enstrüman adına göre programı seç"
"The type of quantisation to apply to the input events" = "Girdi olaylarına uygulanacak nicelik türü"
"If enabled, all incoming note-on events will be given a velocity of 127" = "Etkinleştirilirse, gelen tüm not olaylarına 127 hız verilecektir"
"The time by which recorded MIDI will be shifted before adding to the edit" = "MIDI'nin kaydedilme zamanı, düzenlemeye eklenmeden önce değiştirilecek"
"Whether MIDI controller events are available for mapping to filter parameters" = "MIDI denetleyici olaylarının parametreleri filtrelemek için eşlemek için uygun olup olmadığı"
"Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s filters" = "Bu cihazdan gelen MIDI olaylarının izlerinin filtrelerine geçirilip geçirilmediği"
"Virtual MIDI Input" = "Sanal MIDI Girişi"
"Set the input devices this devices recieves input from" = "Bu cihazlardan girdi alacağı giriş cihazlarını ayarla"
"Deletes this input" = "Bu girişi siler"
"No MIDI inputs" = "MIDI girişi yok"
"Pre-Delay" = "Ön gecikme"
"Send MIDI Timecode" = "MIDI Zaman Kodunu Gönder"
"Send MIDI Clock" = "MIDI Saati Gönder"
"Program Names" = "Program İsimleri"
"MIDI Output" = "MIDI Çıkışı"
"The last time Tracktion was started, the MIDI output device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled." = "Tracktion en son başlatıldığında, MIDI çıkış cihazı \"XZZX\" düzgün şekilde başlayamadı ve devre dışı bırakıldı."
"Time by which MIDI notes are shifted before playing" = "MIDI notalarının çalmadan önce değiştirilme süresi"
"Whether to send MIDI timecode from this device" = "MIDI zaman kodunun bu cihazdan gönderilip gönderilmeyeceği"
"Whether to send MIDI clock from this device" = "MIDI saatin bu cihazdan gönderilip gönderilmeyeceği"
"New Program Name Set" = "Yeni Program Adı Kümesi"
"Create a new program name set" = "Yeni bir program adı seti oluştur"
"Delete Program Name Set" = "Program Adı Kümesini Sil"
"Are you sure you want to delete this program name set?" = "Bu program adı setini silmek istediğinize emin misiniz?"
"Couldn\'t open device" = "Cihaz açılamadı"
"Midi" = "Midi"
"Recording error - disk space is getting dangerously low!" = "Kayıt hatası - disk alanı tehlikeli bir şekilde azalıyor!"
"Take" = "Al"
"The current project is read-only, so new clips can\'t be recorded into it!" = "Şu anki proje salt okunur, bu yüzden yeni klipler içine kaydedilemiyor!"
"The directory\r\nXZZX\r\ndoesn\'t exist" = "\r\nXZZX\r\n dizini yok"
"The directory\r\nXZZX\r\n doesn\'t have write-access" = "\r\nXZZX\r\n dizini yazma erişimine sahip değil"
"Can\'t overwrite the existing file:" = "Mevcut dosyanın üzerine yazılamıyor:"
"Couldn\'t record!" = "Kayıt yapılamadı!"
"Couldn\'t create the file: XZZX" = "Dosya oluşturulamadı: XZZX"
"The device \"XZZX\" \r\nnever reached the trigger threshold set for recording (THRX)." = "\"XZZX\" \r\n cihazı, kayıt için ayarlanmış tetik eşiğine asla erişmedi (THRX). "
"The device \"XZZX\" \r\nnever got as far as the punch-in marker, so didn\'t start recording!" = "\"XZZX\" \r\n cihazı, hiç bir yerde "delici" işaretleyicisine kadar gelmedi, bu yüzden kaydetmeye başlamadı! "
"The device \"XZZX\" \r\nrecorded a zero-length file which won\'t be added to the edit" = "\"XZZX\" \r\n cihazı, düzenlemeye eklenmeyecek sıfır uzunluklu bir dosyayı kaydetti"
"Couldn\'t create audio files for multiple takes" = "Birden fazla çekim için ses dosyası oluşturulamadı"
"Couldn\'t add the new recording to the project!" = "Yeni kayıt projeye eklenemedi!"
"Couldn\'t add the new recording to the project, because the project is read-only" = "Proje salt okunur olduğu için projeye yeni kayıt eklenemedi"
"Input levels (right-click for options)" = "Giriş seviyeleri (seçenekler için sağ tıklayın)"
"Overlay newly recorded clips onto edit" = "Yeni kaydedilmiş klipleri düzenleme üzerine yerleştir"
"Replace old clips in edit with new ones" = "Düzenlenen eski klipleri yenileriyle değiştir"
"Don\'t make recordings from this device" = "Bu cihazdan kayıt yapmayın"
"Bit Depth" = "Bit Derinliği"
"Input Gain" = "Giriş Kazancı"
"Filename" = "Dosya adı"
"Reset Filename" = "Dosya adını sıfırla"
"File Format" = "Dosya formatı"
"Trigger Level" = "Tetik Seviyesi"
"Auto-Detect" = "Otomatik tespit"
"Record Mode" = "Kayıt modu"
"Treat as Stereo Channel Pair" = "Stereo Kanal Çifti gibi davran"
"Use the Same Properties for All Devices" = "Tüm Cihazlar için Aynı Özellikleri Kullan"
"Whether this output uses two channels as stereo, or just one mono channel" = "Bu çıkışın stereo olarak iki kanal mı yoksa sadece bir mono kanal mı kullandığı"
"Sets whether the input should be continuously played when this input is active" = "Bu giriş aktifken girişin sürekli çalınması gerekip gerekmediğini ayarlar"
"The gain factor to apply to the input signal" = "Giriş sinyaline uygulanacak kazanç faktörü"
"The input level to wait for before starting recording" = "Kayda başlamadan önce girilmesi gereken giriş seviyesi"
"The sync correction by which newly recorded clips are shifted" = "Yeni kaydedilen kliplerin kaydırıldığı senkronizasyon düzeltmesi"
"Measure the best time adjustment for this device" = "Bu cihaz için en iyi zaman ayarını ölç"
"The filename pattern for newly recorded files (see popup help for more info)" = "Yeni kaydedilen dosyalar için dosya adı şablonu (daha fazla bilgi için açılır pencereye bakın)"
"Format to record new files in" = "Yeni dosyaları kaydetmek için biçimlendir"
"Resets the filename pattern back to its default value" = "Dosya adı düzenini varsayılan değerine geri döndürür"
"The number of bits per sample to use when recording" = "Kayıt sırasında kullanılacak örnek başına bit sayısı"
"If enabled, all input devices will share the same settings" = "Etkinse, tüm giriş aygıtları aynı ayarları paylaşır"
"Copy this device\'s settings to other devices" = "Bu cihazın ayarlarını diğer cihazlara kopyala"
"Leave other devices setting unchanged" = "Ayarı değiştirmeden diğer aygıtları bırak"
"Wave Audio Output" = "Dalga Ses Çıkışı"
"Left/Right Reversed" = "Sol / Sağ Ters"
"Should a pair of channels be treated as stereo, or two separate inputs?" = "Bir çift kanal stereo olarak mı yoksa iki ayrı giriş olarak mı kullanılmalı?"
"Whether the output from this device should be dithered" = "Bu cihazdan çıkan çıktının taklit edilip edilmemesi gerektiği"
"Flips the output to the left/right channels" = "Çıktıyı sol / sağ kanallara çevirir"
"Default audio output" = "Varsayılan ses çıkışı"
"Default MIDI output" = "Varsayılan MIDI çıkışı"
"Virtual MIDI device" = "Sanal MIDI cihazı"
"Enter a name for the virtual MIDI device" = "Sanal MIDI cihazı için bir ad girin"
"Name is already in use!" = "İsim zaten kullanılıyor!"
"Wave Audio Input" = "Dalga Ses Girişi"
"Record Error" = "Kayıt hatası"
"Level meters decay slowly" = "Seviye ölçerler yavaşça bozuluyor"
"Level meters decay quickly" = "Seviye ölçerler hızlıca bozulur"
"Level meters decay instantly" = "Seviye ölçerler anında bozulur"
"Level meter peaks drop after 2 seconds" = "Seviye ölçer tepe noktaları 2 saniye sonra düşer"
"Level meter peaks drop after 10 seconds" = "Seviye ölçer zirveleri 10 saniye sonra düşer"
"Level meter peaks never drop" = "Seviye ölçer zirveleri asla düşmez"
"Ctrl + Shift + S" = "Ctrl + Shift + S"
"Command + Shift + S" = "Command + Shift + S"
"Safe Record" = "Güvenli Kayıt"
"Safe Record: press XZZX to stop" = "Güvenli Kayıt: durdurmak için XZZX basın"
"No audio device is selected!" = "Hiçbir ses aygıtı seçilmedi!"
"Please enable a device on the settings page" = "Lütfen ayarlar sayfasında bir cihazı etkinleştirin"
"Can\'t play in loop mode unless the in/out markers are further apart" = "Giriş / çıkış işaretleri ayrı olmadıkça döngü modunda oynayamaz"
"To record in loop mode, the length of loop must be greater than 2 seconds." = "Döngü modunda kayıt yapmak için, döngü uzunluğunun 2 saniyeden uzun olması gerekir."
"Recording can be done in either loop mode or punch in/out mode, but not both at the same time!" = "Kayıt döngü modunda veya delme giriş / çıkış modunda yapılabilir, ancak her ikisi de aynı anda yapılamaz!"
"Recording is only possible when at least one active input device is assigned to a track" = "Kayıt, yalnızca bir parçaya en az bir aktif giriş cihazı atandığında mümkündür"
"Can only abort a recording when something\'s actually recording." = "Sadece bir şey kayıt yaparken kaydı iptal edebilir."
"Set tags" = "Etiketleri ayarla"
"Browse to folder containing this file" = "Bu dosyayı içeren klasöre göz at"
"Plays the selected file" = "Seçilen dosyayı oynatır"
"Stops playback of the selected file" = "Seçili dosyanın oynatılmasını durdurur"
"Auto-Play" = "Otomatik oynatma"
"Auto-play the selected file" = "Seçilen dosyayı otomatik oynat"
"Loop the playback of the file" = "Dosyanın oynatılmasını tekrarla"
"Mono" = "Mono"
"Beats" = "Beats"
"Tip: remember that this \'A\' button can also be dragged-and-dropped onto filters and parameters" = "İpucu: Bu \'A\' düğmesinin de filtrelere ve parametrelere sürüklenip bırakılabildiğini unutmayın"
"Click to choose an automatable parameter, or drag this onto a filter or parameter" = "Otomatikleştirilebilir bir parametre seçmek için tıklayın veya bunu bir filtreye veya parametreye sürükleyin"
"Hide automation curves on this track" = "Bu parçadaki otomasyon eğrilerini gizle"
"Select the filter that contains this parameter" = "Bu parametreyi içeren filtreyi seçin"
"Automatable parameters for this track" = "Bu parça için otomatik parametreler"
"Master filter parameters" = "Ana filtre parametreleri"
"Active parameter curves" = "Aktif parametre eğrileri"
"Parent curve" = "Üst eğrisi"
"Label" = "Etiket"
"Automation point" = "Otomasyon noktası"
"Automation points" = "Otomasyon noktaları"
"Automation Point" = "Otomasyon Noktası"
"Click and drag to move this point; command-shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Bu noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin; tüm noktaları taşımak için komut-kaydırma-sürükleyin; silmek için çift tıklayın"
"Click and drag to move this point; ctrl-shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Bu noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin; tüm noktaları taşımak için ctrl-shift-sürükleyin; silmek için çift tıklayın"
"Click and drag to curve this line" = "Bu çizgiyi eğmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Click and drag (or double-click) to create a new point" = "Yeni bir nokta oluşturmak için tıklayın ve sürükleyin (veya çift tıklayın)"
"Folder bookmarks file" = "Klasör yer imleri dosyası"
"Browses to parent folder" = "Üst klasöre göz atıyor"
"Project Files" = "Proje Dosyaları"
"Project Directory" = "Proje Dizini"
"Refresh" = "Yenile"
"Delete bookmark for current folder" = "Geçerli klasör için yer imini sil"
"Bookmark current folder" = "Geçerli klasörü işaretle"
"Folder not found" = "Klasör bulunamadı"
"Folder not found: do you want to delete this bookmark?" = "Klasör bulunamadı: bu yer imini silmek istiyor musunuz?"
"Project files" = "Proje dosyaları"
"Drives" = "Sürücüler"
"Allows for browsing for audio files" = "Ses dosyalarına göz atmanıza izin veriyor"
"Items" = "Öğeler"
"Item" = "Öğe"
"Split clips" = "Klipleri ayır"
"Merge MIDI clips" = "MIDI kliplerini birleştir"
"Change speed" = "Hızı değiştir"
"Sets the playback speed" = "Çalma hızını ayarlar"
"Octave" = "Oktav"
"Semitones" = "Yarım tonlar"
"Semitone" = "Yarım ton"
"Cents" = "Cents"
"Cent" = "Cent"
"Reset to original speed" = "Orijinal hıza sıfırla"
"Collection Clip" = "Koleksiyon Klibi"
"Collection clips" = "Koleksiyon klipleri"
"CPU Time" = "CPU Zamanı"
"CPU Percent" = "CPU Yüzdesi"
"Latency" = "Gecikme"
"Monitoring" = "İzleme"
"Audio File Reading" = "Ses Dosyası Okuma"
"ms" = "MS"
"Inside Rack" = "İç Raf"
"CPU Usage" = "İşlemci (CPU) kullanımı"
"Low Latency Monitoring" = "Düşük Gecikmeli İzleme"
"Disables high latency plugins on tracks with live inputs." = "Canlı girişleri olan parçalardaki yüksek gecikmeli eklentileri devre dışı bırakır."
"This will go through each track disabling the highest latency plugins until" = "Bu, en yüksek gecikmeli eklentilerin devre dışı bırakılmasına kadar her izden geçecek"
"The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page." = "Maksimum gecikme süresine ulaşıldı. Bu ana ayarlar sayfasından ayarlanabilir."
"This may affect the audio signal being monitored." = "Bu, izlenen ses sinyalini etkileyebilir."
"If possible use the low latency mode provided by your hardware to monitor directly." = "Mümkünse, doğrudan izlemek için donanımınız tarafından sağlanan düşük gecikme modunu kullanın."
"Freeze Edit to Lower CPU" = "Freeze Edit (Düşük İşlemci)"
"Freezes all tracks which don\'t have any live inputs to drastically reduce CPU usage." = "İşlemci (CPU) kullanımını önemli ölçüde azaltmak için herhangi bir canlı girişi bulunmayan tüm parçaları dondurur."
"Performing this operration should enable you to reduce your audio hardware buffer size and therefore round-trip latency." = "Bu işlemin gerçekleştirilmesi, ses donanımı arabellek boyutunuzu ve bu nedenle de gecikme gecikmesini azaltmanıza olanak sağlamalıdır."
"Freeze Selected Tracks" = "Seçilen Parçaları Dondur"
"Group by Track" = "Parçaya Göre Gruplandır"
"Disable Selected Filters" = "Seçili Filtreleri Devre Dışı Bırak"
"Enable Selected Filters" = "Seçili Filtreleri Etkinleştir"
"Unfreeze Edit" = "Düzenlemeyi Çöz"
"Freeze Edit to lower CPU" = "İşlemciyi Düşürmek İçin Düzenlemeyi Dondur"
"Filter presets" = "Filtre hazır ayarları"
"Restores the filter to one of the preset states" = "Filtreyi önceden ayarlanmış durumlardan birine geri yükler"
"Takes the current filter settings, and stores them as a preset" = "Geçerli filtre ayarlarını alır ve bunları önceden ayarlanmış olarak saklar"
"Load from an fxb/fxp file" = "Bir fxb / fxp dosyasından yükle"
"There aren\'t any presets defined for this filter type" = "Bu filtre türü için tanımlanmış herhangi bir ön ayar yok"
"Load fxb file" = "Fxb dosyasını yükle"
"An error occurred when loading this file" = "Bu dosya yüklenirken bir hata oluştu"
"Save a bank file" = "Banka dosyasını kaydet"
"Save a preset file" = "Ön ayar dosyasını kaydet"
"Add a new filter preset" = "Yeni bir filtre hazır ayarı ekle"
"Enter a name for this new preset:" = "Bu yeni hazır ayar için bir ad girin:"
"Select the file to save" = "Kaydedilecek dosyayı seçin"
"Save bank/preset file" = "Banka / ön ayar dosyasını kaydet"
"An error occurred when saving this file" = "Bu dosyayı kaydederken bir hata oluştu"
"Groove editor" = "Groove editörü"
"Pattern length" = "Desen uzunluğu"
"Notes" = "Notalar"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Each note" = "Her nota"
"Grooves" = "Grooves"
"No groove templates defined" = "Hiçbir oluk şablonu tanımlanmadı"
"Create a New Template" = "Yeni Bir Şablon Oluştur"
"Delete Template" = "Şablonu Sil"
"Rename Template" = "Şablonu Yeniden Adlandır"
"Reset Template" = "Şablonu Sıfırla"
"Import Template" = "Şablonu İçe Aktar"
"Export Template" = "Şablonu Dışarı Aktar"
"Groove Templates" = "Groove Şablonları"
"Loads a template from a file" = "Bir dosyadan bir şablon yükler"
"Saves the selected template to a file" = "Seçilen şablonu bir dosyaya kaydeder"
"Creates a new groove template" = "Yeni bir oluk şablonu oluşturur"
"Renames the selected groove template" = "Seçili oluk şablonunu yeniden adlandır"
"Resets all values in the selected groove template" = "Seçili oluk şablonundaki tüm değerleri sıfırlar"
"Deletes the selected groove template" = "Seçili oluk şablonunu siler"
"Create new groove template" = "Yeni oluk şablonu oluştur"
"Enter a name for this template:" = "Bu şablon için bir ad girin:"
"Delete groove template" = "Groove şablonunu sil"
"Are you sure you want to delete this?" = "Bunu silmek istediğinizden emin misiniz?"
"Rename groove template" = "Groove şablonunu yeniden adlandır"
"Enter a new name for this template:" = "Bu şablon için yeni bir ad girin:"
"Reset groove template" = "Groove şablonunu sıfırla"
"Are you sure you want to reset this?" = "Bunu sıfırlamak istediğinden emin misin?"
"Import Groove Template" = "Groove Şablonunu İçe Aktar"
"Couldn\'t read this file format correctly" = "Bu dosya formatı doğru okunamadı"
"Save Groove Template" = "Groove Şablonunu Kaydet"
"An error occurred when writing to this file" = "Bu dosyaya yazarken bir hata oluştu"
"Click to enable/disable recording from this input device" = "Bu giriş cihazından kaydı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için tıklayın"
"Shows the input device for this track - click to select the device or change it" = "Bu parça için giriş cihazını gösterir - cihazı seçmek veya değiştirmek için tıklayın"
"No input" = "Giriş yok"
"Audio Tracks" = "Ses İzleri"
"MIDI Tracks" = "MIDI Parçalar"
"Number of inputs" = "Giriş sayısı"
"Assign all inputs to consecutive tracks" = "Tüm girişleri ardışık izlere ata"
"Enable/Disable all devices for recording" = "Kayıt için tüm cihazları etkinleştir / devre dışı bırak"
"Current input level" = "Geçerli giriş seviyesi"
"Can\'t add input!" = "Giriş eklenemiyor!"
"You can\'t add a track\'s output to it\'s own input!" = "Bir parçanın çıktısını kendi girişine ekleyemezsin!"
"Filters loops by instrument" = "Filtreler enstrümana göre döngüler"
"Filters loops by genre" = "Filtreler türe göre döngüler"
"Filters loops by descriptor" = "Tanımlayıcıya göre filtreler döngüler"
"Filters loops by musical key" = "Filtreler müzik anahtarına göre dönüyor"
"Reset Selection" = "Seçimi Sıfırla"
"Filters loops by filename" = "Dosya adına göre filtreler"
"Scan for Loops" = "Döngüler için Tara"
"Key" = "Anahtar"
"The loop library does not currently contain any loops" = "Döngü kütüphanesi şu anda herhangi bir döngü içermiyor"
"Loop settings" = "Döngü ayarları"
"Allows for quick loop searching" = "Hızlı döngü aramaya izin verir"
"Adds a new marker" = "Yeni bir işaretleyici ekler"
"Deletes a marker" = "Bir işaretçiyi siler"
"Add bars & beats marker" = "Çubuk ekle
"Add absolute TC marker" = "Mutlak TC İşaretleyici ekle"
"A list of markers in the edit" = "Düzenlemedeki işaretçilerin listesi"
"Filter parameters" = "Filtre parametreleri"
"To create a new filter, drag this button onto a track\'s outputs or an audio clip" = "Yeni bir filtre oluşturmak için bu düğmeyi bir parçanın çıkışlarına veya bir ses klibinin üzerine sürükleyin"
"Click to select" = "Seçmek için tıkla"
"Click and drag to change the position of this pitch-change" = "Bu adım değişiminin konumunu değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Delete Preset" = "Ön Ayarı Sil"
"Confirm Preset Deletion?" = "Ön Ayar Silme İşlemini Onayla?"
"Are you sure you want to remove the selected preset from all projects?" = "Seçilen ön ayarı tüm projelerden kaldırmak istediğinizden emin misiniz?"
"Preview" = "Ön izleme"
"Enables live preview for selected presets" = "Seçilen hazır ayarlar için canlı önizlemeyi etkinleştir"
"Applies the selected preset to the selected track" = "Seçilen önayarı seçilen parçaya uygular"
"Inputs" = "Girdiler"
"Sets the inputs to use for previewing the preset" = "Ön ayarın önizlemesinde kullanılacak girdileri ayarlar"
"Outputs" = "Çıktılar"
"Sets the output to use for previewing the preset" = "Ön ayarın önizlemesinde kullanılacak çıktıyı ayarlar"
"Filters presets by filename" = "Dosya adına göre ön ayarları filtreler"
"Midi input" = "Midi girişi"
"Midi output" = "Midi çıkışı"
"Rack filter editor" = "Raf filtresi editörü"
"Drop a filter here to add to the rack" = "Rafa eklemek için filtreyi buraya bırakın"
"This type of filter isn\'t allowed inside a rack!" = "Bu filtre türünün raf içine alınmasına izin verilmiyor!"
"Add filter to rack" = "Rafa filtre ekle"
"Do you want to auto-connect this filter?" = "Bu filtreyi otomatik bağlamak ister misiniz?"
"Drop a filter here to create a new rack" = "Yeni bir raf oluşturmak için filtreyi buraya bırakın"
"New rack filter" = "Yeni raf filtresi"
"New Rack" = "Yeni Raf"
"Creates a new, empty rack filter" = "Yeni, boş bir raf filtresi oluşturur"
"Show One Rack" = "Bir Rafı Göster"
"Shows either one or two rack filters on-screen" = "Ekranda bir veya iki raf filtresi gösteriliyor"
"Show Two Racks" = "İki Rafı Göster"
"Create new empty rack" = "Yeni boş raf oluştur"
"Load a preset rack" = "Önceden ayarlanmış bir raf yükleyin"
"Too many rack filters!" = "Çok fazla raf filtresi!"
"Click to select this clip; hold down shift/command/alt to select multiple clips" = "Bu klibi seçmek için tıklayın; birden fazla klip seçmek için shift/command/alt tuşunu basılı tutun"
"Click to select this clip; hold down shift/ctrl/alt to select multiple clips" = "Bu klibi seçmek için tıklayın; birden fazla klip seçmek için shift/ctrl/alt tuşlarını basılı tutun"
"Moves the start of this clip, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin başlangıcını hareket ettirir, ancak içerikleri diğer parçalara göre sabit tutar (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Moves the start of this clip and the clip\'s contents, but keeps the end position fixed (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin başlangıcını ve klibin içeriğini taşır, ancak bitiş konumunu sabit tutar (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Moves this clip\'s start and end, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks" = "Bu klibin başlangıcını ve bitişini taşır, ancak içeriği diğer parçalara göre sabit tutar"
"Slips the contents of this clip, keeping the start and end points fixed" = "Bu klibin içeriğini kaydırır, başlangıç ​​ve bitiş noktalarını sabit tutar"
"Toggles the loop state of this clip" = "Bu klibin döngü durumunu değiştirir"
"Changes the end time of this clip, also moving the clip\'s contents (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin bitiş saatini değiştirir, ayrıca klibin içeriğini de taşır (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Changes the end time of this clip (+ alt key to stretch the clip)" = "Bu klibin bitiş saatini değiştirir (klibi uzatmak için alt tuş)"
"Moves the start" = "Başlangıcı taşır"
"Moves the end" = "Sonunu taşır"
"Click and drag to change this clip\'s position and track" = "Bu klibin konumunu ve izini değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Mark-in position" = "Giriş yeri"
"Mark-out position" = "İşaretleme konumu"
"Drag left/right to resize filter area; double-click to maximise/minimise" = "Filtre alanını yeniden boyutlandırmak için sola / sağa sürükleyin; büyütmek / küçültmek için çift tıklayın"
"Drag left/right to resize panel area; double-click to maximise/minimise" = "Panel alanını yeniden boyutlandırmak için sola / sağa sürükleyin; büyütmek / küçültmek için çift tıklayın"
"Snap resolution" = "Snap çözünürlüğü"
"Drag this button onto the outputs of the track where you want to create a new filter" = "Bu düğmeyi yeni bir filtre oluşturmak istediğiniz parçanın çıktılarına sürükleyin"
"Show/Hide global track" = "Küresel parçayı göster / gizle"
"Show/Hide marker track" = "İşaret parçasını göster / gizle"
"Show/Hide the track inputs" = "Parça girişlerini göster / gizle"
"Racks" = "Rack"
"Show/Hide rack filters" = "Raf filtrelerini göster / gizle"
"Show/Hide the filter panel" = "Filtre panelini göster / gizle"
"Show/Hide the controls panel" = "Kontrol panelini göster / gizle"
"Hide/show the left pane" = "Sol bölmeyi gizle / göster"
"Browser" = "Tarayıcı"
"Loops" = "Döngüler"
"Markers" = "İşaretleyiciler"
"MIDI mappings" = "MIDI eşlemeleri"
"Presets" = "Hazır ayarlar"
"Set what is displayed in the left pane" = "Sol bölmede neyin görüntüleneceğini ayarlayın"
"Tempo point" = "Tempo noktası"
"Tempo points" = "Tempo noktaları"
"Click and drag to move this point; shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Bu noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin; tüm noktaları taşımak için shift-sürükleyin; silmek için çift tıklayın"
"Drag to move the cursor or viewport; right-button-drag to zoom" = "İmleci veya görünüm alanını taşımak için sürükleyin; yakınlaştırmak için sağa sürükleyin"
"Click and drag to change the position of this time signature" = "Bu zaman imzasının konumunu değiştirmek için tıklayın ve sürükleyin"
"Solo isolate" = "Yalnız izole et"
"Reset all muted/soloed tracks" = "Sessiz / solo şarkıları sıfırla"
"Mutes/solos this track (right-click for more options)" = "Bu parçayı sessizleştirir / çözer (daha fazla seçenek için sağ tıklayın)"
"This track has a VST synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible" = "Bu parça bir VST sentezleyiciye sahip ancak bir dalga cihazına çıkış yapmıyor, bu yüzden synth sesli olmayabilir"
"This track has a VST synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound" = "Bu parça diğer bazı filtrelerden sonra bir VST sentezleyiciye sahip - bu filtrelerin ses üzerinde herhangi bir etkisi olmayabilir"
"Drag with the left button to resize a track.\r\nDrag with the right-button to rescale all the tracks above this one" = "Bir parçayı yeniden boyutlandırmak için sol tuşla sürükleyin. \ R \ nBu parçanın üzerindeki tüm parçaları yeniden boyutlandırmak için sağ tuşla sürükleyin"
"Copy selected tracks to clipboard" = "Seçili parçaları panoya kopyala"
"Delete selected tracks" = "Seçilen parçaları sil"
"Insert clipboard at cursor position" = "İmleç konumuna pano ekle"
"Create folder track containing" = "İçeren klasör parçası oluştur"
"Select all tracks" = "Tüm parçaları seç"
"Select all clips in this track" = "Bu parçadaki tüm klipleri seç"
"Deselect all clips in this track" = "Bu parçadaki tüm kliplerin seçimini kaldır"
"Expand track" = "Parçayı genişlet"
"Shrink track" = "Pisti küçült"
"Track inputs" = "Girişleri takip et"
"Track outputs" = "İz çıktıları"
"Track filters" = "İz filtreleri"
"Whole track" = "Bütün parça"
"Set image" = "Resmi ayarla"
"Replace items" = "Öğeleri değiştir"
"Merge items" = "Öğeleri birleştir"
"Click to select this track; double-click to expand or shrink it" = "Bu parçayı seçmek için tıklayın; genişletmek veya daraltmak için çift tıklayın"
"Drag to move the cursor, drag with the right button to zoom in/out" = "İmleci hareket ettirmek için sürükleyin, yakınlaştırmak / uzaklaştırmak için sağ tuşla sürükleyin"
"Click and drag to move the cursor; right-button-drag to zoom" = "İmleci hareket ettirmek için tıklayın ve sürükleyin; yakınlaştırmak için sağ tıklayın
"Master output levels (right-click for options)" = "Ana çıktı düzeyleri (seçenekler için sağ tıklayın)"
"Drag here to change the master pan position" = "Ana kaydırma konumunu değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Drag here to change the master volume" = "Ana birimi değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Drop Filters Here" = "Filtreleri Buraya Bırak"
"Drag filters into this box to add them to the master output filter chain" = "Ana çıktı filtre zincirine eklemek için filtreleri bu kutuya sürükleyin"
"Find Normalised Level" = "Normal Seviye Bul"
"Reset to 0 dB" = "0 dB'ye sıfırla"
"Master Volume Control" = "Ana Ses Kontrolü"
"Click here for more master level options" = "Daha fazla usta seviye seçeneği için burayı tıklayın"
"Fade In" = "Fade In"
"Fade Out" = "Fade Out"
"Based on the max level of the whole edit" = "Tüm düzenlemenin maksimum seviyesine dayanarak"
"Based on the average RMS level of the whole edit" = "Tüm düzenlemenin ortalama RMS seviyesine dayanarak"
"Based on the max level of the marked region" = "İşaretli bölgenin maksimum seviyesine göre"
"Based on the average RMS level of the marked region" = "İşaretli bölgenin ortalama RMS seviyesine dayanarak"
"Calculate Levels" = "Seviyeleri Hesapla"
"Enter the level in decibels to which this edit\'s RMS should be normalised" = "Bu düzenlemenin RMS'sinin normalleştirilmesi gereken desibel cinsinden seviyeyi girin"
"Calculate" = "Hesaplamak"
"This value was out-of-range. Please use a level between -50 and +12" = "Bu değer aralık dışındaydı. Lütfen -50 ile 12 arasında bir seviye kullanın"
"Analysing edit" = "Analiz düzenleme"
"Master Levels" = "Ana düzeyler"
"Master volume level" = "Ana ses seviyesi"
"Reset the volume to 0 dB" = "Sesi 0 dB'ye ayarla"
"Master Pan" = "Ana Pan"
"Reset the panning to the centre" = "Yatay kaydırma merkezini sıfırla"
"Sets the master level by analysing the edit\'s levels" = "Düzenleme seviyelerini analiz ederek ana seviyeyi ayarlar"
"Master output levels" = "Ana çıkış seviyeleri"
"Master Fade In/Out" = "Ana Fade In / Out"
"Ext. MTC" = "Dahili MTC"
"Chase Incoming MTC On/Off" = "Chase Gelen MTC Açık / Kapalı"
"Shows the tempo settings at the cursor position. Click to select the current tempo section." = "Temper ayarlarını imleç konumunda gösterir. Geçerli tempo bölümünü seçmek için tıklayın."
"CPU" = "İŞLEMCİ"
"CPU Overload!" = "İşlemci Aşırı Yüklemesi!"
"This edit is using too much CPU power to be played correctly!" = "Bu düzenleme doğru oynatılmayacak kadar fazla CPU gücü kullanıyor!"
"End-to-End playback will now be disabled" = "Uçtan Uca izleme şimdi devre dışı bırakılacak"
"Shows the proportion of available CPU power being used for playback" = "Oynatma için kullanılan mevcut CPU gücünün oranını gösterir"
"Start playing" = "Oyuna başla"
"Start recording" = "Kayda başla"
"Aborts the current recording and deletes all files recorded so far" = "Geçerli kaydı iptal eder ve şimdiye kadar kaydedilen tüm dosyaları siler"
"Aborts the current recording, deletes all files, and restarts" = "Geçerli kaydı iptal eder, tüm dosyaları siler ve yeniden başlatır"
"Read" = "Oku"
"Automation \'read\' mode (whether automated parameters are played back)" = "Otomasyon \'okuma\' modu (otomatik parametrelerin oynatılıp oynatılmadığı)"
"Write" = "Yazmak"
"Automation \'write\' mode (whether parameter movements are recorded)" = "Otomasyon \'yazma\' modu (parametre hareketlerinin kaydedilip kaydedilmediği)"
"Rewind to the start of the edit" = "Düzenlemenin başlangıcına geri sar"
"Back" = "Geri"
"Move back through the edit [cursor left]" = "[İmleç sola] düzenleme içinde geri git"
"Forward" = "İleri"
"Move forward through the edit [cursor right]" = "[İmleci sağa] düzenle ile ileri git"
"Toggle looping of playback" = "Oynatma döngüsünü aç / kapat"
"Punch" = "Zımbalama"
"Toggles recording punch in/out based on mark-in/mark-out positions" = "Giriş / çıkış konumlarını temel alarak kayıt delme giriş / çıkışını değiştirir"
"Auto Lock" = "Otomatik kilit"
"Locks automation curves to clips" = "Otomasyon eğrilerini kliplere kilitler"
"Snap" = "Yakala"
"Turns snapping on/off when dragging clips" = "Klipleri sürüklerken yapışmayı açar / kapatır"
"Click" = "Tık"
"Enables the metronome click" = "Metronom tıklamasını etkinleştirir"
"Scroll" = "Kaydırma"
"Whether the display should continuously scroll when playing" = "Oynarken ekranın sürekli kaydırılıp kaydırılmayacağı"
"MIDI Learn" = "MIDI Öğren"
"Turns MIDI learn mode on/off to automatically assign parameters to MIDI controls" = "MIDI kontrollerine parametreleri otomatik olarak atamak için MIDI öğrenme modunu açar / kapatır"
"MIDI Edit" = "MIDI Düzenleme"
"Turns MIDI edit mode on/off to make MIDI clip behave more suitible for editing" = "MIDI klibin düzenleme için daha uygun davranmasını sağlamak için MIDI düzenleme modunu açar / kapatır"
"Vertical zoom out" = "Dikey uzaklaştır"
"Vertical zoom fit" = "Dikey zum sığdır"
"Vertical zoom in" = "Dikey yakınlaştırma"
"Zoom fit" = "Yakınlaştırma fit"
"Devices Settings" = "Cihaz Ayarları"
"Use 64-bit Maths When Mixing Tracks (Uses More CPU)" = "Parçaları Karıştırırken 64 Bit Matematik Kullan (Daha Fazla CPU Kullanıyor)"
"Use Realtime Priority Mode" = "Gerçek Zamanlı Öncelikli Modu Kullan"
"Only Show Enabled Devices" = "Yalnızca Etkin Aygıtları Göster"
"Processors to Use" = "Kullanılacak İşlemciler"
"Max Monitoring Latency" = "Maksimum İzleme Gecikmesi"
"Low Latency Buffer Size" = "Düşük Gecikmeli Tampon Boyutu"
"Audio I/O" = "Ses Giriş / Çıkış"
"Device Settings" = "Cihaz ayarları"
"List of the available input/output channels" = "Mevcut giriş / çıkış kanallarının listesi"
"Whether to show all audio devices, or just the ones that are enabled" = "Tüm ses cihazlarını gösterme ya da yalnızca etkin olanları gösterme"
"Whether to make Tracktion run as a \'realtime\' application - may be dangerous!" = "Tracktion'ın \'gerçek zamanlı\' bir uygulama olarak çalışmasını sağlamak - tehlikeli olabilir!"
"Ff turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks" = "Ff açık, çok fazla parça kullanan düzenlemeler için ses kalitesi marjinal olarak daha iyi olacak"
"Number of processors to use for audio processing" = "Ses işleme için kullanılacak işlemci sayısı"
"The maximum latency allowed through record enabled tracks when in low latency mode" = "Düşük gecikme modundayken kayıt etkinleştirilmiş izler aracılığıyla izin verilen maksimum gecikme süresi"
"The target buffer size to use when in low latency mode" = "Düşük gecikme modundayken kullanılacak hedef arabellek boyutu"
"Warning!" = "Uyarı!"
"The Microsoft GS Wavetable synth MIDI device is enabled: using this can interfere with some audio drivers. If you have problems opening your audio device, try disabling the Microsoft synth!" = "Microsoft GS Wavetable synth MIDI aygıtı etkin: bunu kullanmak bazı ses sürücülerine müdahale edebilir. Ses aygıtınızı açmakta sorun yaşıyorsanız, Microsoft synth!
"Control Surfaces" = "Kontrol Yüzeyleri"
"Devices" = "Cihazlar"
"Add Custom Control Surface" = "Özel Kontrol Yüzeyi Ekle"
"Add a custom control surface to control Tracktion" = "Tracktion'ı kontrol etmek için özel bir kontrol yüzeyi ekle"
"Supported Control Surfaces" = "Desteklenen Kontrol Yüzeyleri"
"New Custom Control Surface" = "Yeni Özel Kontrol Yüzeyi"
"Create a new custom control surface" = "Yeni bir özel kontrol yüzeyi oluştur"
"Delete Controller" = "Denetleyiciyi Sil"
"Are you sure you want to delete this controller?" = "Bu denetleyiciyi silmek istediğinize emin misiniz?"
"Paths" = "Yollar"
"Add Path" = "Yol Ekle"
"Remove Path" = "Yolu Kaldır"
"Choose directory" = "Dizin seç"
"Add directory to path" = "Yola dizin ekle"
"Not a valid path" = "Geçerli bir yol değil"
"The directory XDRX does not exist. Do you still want to add it to the path?" = "XDRX dizini mevcut değil. Yine de yolu eklemek istiyor musunuz?"
"File Settings" = "Dosya Ayarları"
"Temporary Directory" = "Geçici rehber"
"Auto-Save Edits" = "Düzenlemeleri Otomatik Kaydet"
"Undo Levels" = "Seviyeleri Geri Al"
"Cache Size" = "Önbellek Boyutu"
"Saving Edits" = "Düzenlemeleri Kaydetme"
"LAME Location" = "LAME Konumu"
"Audio Clip Import" = "Ses Klibi İçe Aktarma"
"Auto-Detect Tempos" = "Tempos'u Otomatik Algıla"
"Working directory for thumbnails, frozen tracks, etc..." = "Küçük resimler, dondurulmuş parçalar vb. İçin çalışma dizini ..."
"Location of the LAME MP3 encoder" = "LAME MP3 kodlayıcının konumu"
"Auto-saving disabled" = "Otomatik kaydetme devre dışı"
"Auto-save every 1 minute" = "Her 1 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 2 minutes" = "Her 2 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 5 minutes" = "Her 5 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 10 minutes" = "Her 10 dakikada bir otomatik kaydet"
"Auto-save every 20 minutes" = "Her 20 dakikada bir otomatik kaydet"
"Toggles auto-saving of edits" = "Düzenlemelerin otomatik kaydedilmesini değiştirir"
"When an edit is about to be closed, always ask the user whether to save it" = "Bir düzenleme kapatılmak üzereyken, her zaman kullanıcıdan kaydetmesini isteyip istemediğinizi sorun"
"When an edit is about to be closed, always save it without asking" = "Bir düzenleme kapanmak üzereyken, sormadan her zaman kaydedin"
"Choose what to do when closing edits" = "Düzenlemeleri kapatırken ne yapacağınızı seçin"
"The number of actions that can be undone/redone$" = "Geri alınabilecek işlemlerin sayısı $"
"Number of seconds of audio data per file which should be cached" = "Dosya başına, önbelleğe alınması gereken saniye başına ses verisi sayısı"
"Ask if file should be copied" = "Dosyanın kopyalanıp kopyalanmayacağını sor"
"Always copy file" = "Her zaman dosyayı kopyala"
"Only copy file if on network" = "Yalnızca ağdaysa dosyayı kopyala"
"Chooses default action when audio clips are imported" = "Ses klipleri içe aktarıldığında varsayılan eylemi seçer"
"Ask if tempo should be detected" = "Tempo algılanması gerekip gerekmediğini sor"
"Always detect tempo" = "Her zaman tempoyu algıla"
"Never detect tempo" = "Asla tempoyu algılama"
"Chooses default tempo detect action when audio clips are imported" = "Ses klipleri içe aktarıldığında varsayılan tempo algılama eylemini seçer"
"Select the temporary directory to use..." = "Kullanılacak geçici dizini seçin ..."
"You can\'t use a root directory as a temp directory!" = "Bir kök dizini geçici dizin olarak kullanamazsınız!"
"Create a dedicated subfolder and use that instead." = "Özel bir alt klasör oluşturun ve bunu kullanın."
"This folder isn\'t empty - note that ALL files and subdirectories inside it will be considered temporary, and ANY files in this folder MAY BE AUTOMATICALLY DELETED to free up space." = "Bu klasör boş değil - içindeki TÜM dosya ve alt dizinler geçici olarak değerlendirilecek. Bu klasördeki dosyalar yer açmak için OTOMATİK SİLİNMEZ."
"So please make sure there\'s nothing important in there!" = "Lütfen orada önemli bir şeyin olmadığından emin olun!"
"This isn\'t a valid directory" = "Bu geçerli bir dizin değil"
"MP3 Encoder" = "MP3 Kodlayıcı"
"seconds per file" = "Dosya başına saniye"
"User Switch" = "Kullanıcı Anahtarı"
"Footswitch" = "Ayak anahtarı"
"Keyboard Shortcuts" = "Klavye kısayolları"
"Reset to Defaults" = "Varsayılanlara dön"
"Restores all the default key-mappings" = "Tüm varsayılan anahtar eşlemelerini geri yükler"
"View as HTML" = "HTML olarak görüntüle"
"Shows a HTML version of this list (for printing)" = "Bu listenin HTML sürümünü gösterir (yazdırmak için)"
"Save Key-Mappings" = "Anahtar Haritalarını Kaydet"
"Saves the key-mappings to a file" = "Anahtar eşlemelerini bir dosyaya kaydeder"
"Load Key-Mappings" = "Anahtar Haritalarını Yükle"
"Reloads some previously-saved key-mappings from a file" = "Daha önce kaydedilmiş bazı anahtar eşlemelerini bir dosyadan yeniden yükler"
"Restore default Tracktion key mappings" = "Varsayılan İzleme anahtarı eşlemelerini geri yükle"
"Clear all mappings" = "Tüm eşlemeleri temizle"
"Use \'Ableton Live\' style key-mappings" = "\'Ableton Live\' tarzı anahtar eşlemelerini kullan"
"Use \'Cubase\' style key-mappings" = "\'Cubase\' tarzı anahtar eşlemelerini kullan"
"Set All Key Mappings" = "Tüm Anahtar Eşlemeleri Ayarla"
"This will overwrite all current key-mappings - are you sure you want to do this?" = "Bu, mevcut tüm anahtar eşlemelerinin üzerine yazacak - bunu yapmak istediğinize emin misiniz?"
"Select a key-mappings file to save" = "Kaydetmek için bir anahtar eşleme dosyası seçin"
"Key Mappings" = "Anahtar Eşleştirmeler"
"The file you\'ve chosen already exists - are you sure you want to overwrite it?" = "Seçtiğiniz dosya zaten var - üzerine yazmak istediğinizden emin misiniz?"
"There was an error trying to write to this file.." = "Bu dosyaya yazmaya çalışırken bir hata oluştu .."
"Select a key mappings file to load" = "Yüklenecek bir anahtar eşleme dosyası seçin"
"There was an error trying to load this file.." = "Bu dosyayı yüklemeye çalışırken bir hata oluştu .."
"Installing LAME Encoder" = "LAME Encoder Kurulumu"
"Finding LAME encoder" = "LAME kodlayıcı bulma"
"Downloading LAME encoder" = "LAME kodlayıcı indiriliyor"
"Unzipping LAME encoder" = "LAME enkoderi çıkartılıyor"
"Installing LAME encoder" = "LAME kodlayıcısının kurulması"
"Download LAME Encoder?" = "LAME Encoder indirilsin mi?"
"Due to patent restrictions Tracktion uses the LAME Encoder to export MP3s which is only available as a separate download. To download and install this encoder now press Download. You must have an active internet connection in order for this to work." = "Patent kısıtlamaları nedeniyle Tracktion, yalnızca ayrı bir indirme olarak kullanılabilen MP3'leri dışa aktarmak için LAME Encoder'ı kullanıyor. Bu kodlayıcıyı indirmek ve yüklemek için şimdi İndir'e basın. Bunun çalışması için aktif bir internet bağlantınız olmalıdır."
"Sucess!" = "Sucess!"
"You should now be able to export to MP3 format." = "Artık MP3 formatına aktarabiliyor olmalısınız."
"A Problem Occured" = "Bir Sorun Oldu"
"There was a problem downloading or installing the encoder please try again later or vist the LAME website to manually install the encoder." = "Kodlayıcıyı indirirken veya yüklerken bir sorun oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin veya kodlayıcıyı manuel olarak kurmak için LAME web sitesini ziyaret edin."
"Visit Website" = "Siteyi ziyaret et"
"Loop Settings" = "Döngü Ayarları"
"User Loops Path" = "Kullanıcı Döngü Yolu"
"Loop Directories" = "Döngü Dizinler"
"Add Loops" = "Döngü ekle"
"File Types to Add" = "Eklenecek Dosya Türleri"
"Loop Previewing" = "Döngü Önizlemesi"
"Ask" = "Sor"
"Folder for user created loops" = "Kullanıcı için oluşturulan klasör döngüler"
"Directories to search for loops" = "Döngüleri aramak için dizinler"
"Search the loop directories for loops" = "Döngü dizinlerini döngüler için ara"
"Sets the file types to search for" = "Aranacak dosya türlerini ayarlar"
"How to handle tagged files" = "Etiketli dosyalar nasıl kullanılır"
"Don\'t match tempo or pitch" = "Tempo veya adım eşleşmiyor"
"Match tempo" = "Maç temposu"
"Match pitch" = "Maç adımı"
"Match tempo and pitch" = "Maç temposu ve saha"
"loop previewing behaviour" = "Döngü önizleme davranışı"
"Scan for new and changed loops" = "Yeni ve değiştirilmiş döngüler için tarama yap"
"Clear database and rescan all loops" = "Veritabanını temizle ve tüm döngüleri yeniden tara"
"Rescan loops" = "Rescan döngüleri"
"This will clear your loop database and rescan all loop directories. Any custom loop tags will be lost." = "Bu, döngü veritabanınızı temizler ve tüm döngü dizinlerini yeniden tarar. Özel döngü etiketleri kaybolur."
"Finished loop scan" = "Bitmiş döngü taraması"
"Apple loops" = "Apple döngüler"
"Acid loops" = "Asit döngüler"
"REX" = "REX"
"WAV/AIFF" = "WAV / AIFF"
"MP3/Ogg/etc" = "MP3/OGG/etc"
"MIDI Settings" = "MIDI Ayarları"
"Add Virtual MIDI Input" = "Sanal MIDI Girişi Ekle"
"Middle-C" = "Orta-C"
"MIDI Popup" = "MIDI Popup"
"Send the \'All-Controllers-Off\' MIDI Message When Playing Stops" = "\'All-Controllers-Off\' MIDI Mesajını Oynatırken Durdur"
"Use MIDI Driver for MIDI Timing" = "MIDI Zamanlaması için MIDI Sürücüsünü Kullan"
"MIDI I/O" = "MIDI G/Ç"
"MIDI Devices" = "MIDI Aygıtları"
"List of the available MIDI input/output devices" = "Kullanılabilir MIDI giriş / çıkış aygıtlarının listesi"
"Add a virtual MIDI input that duplicates input from other MIDI devices" = "Diğer MIDI aygıtlarından girişi kopyalayan sanal bir MIDI girişi ekleyin"
"Use \"C3\" to represent middle-C" = "Orta-C" yi göstermek için \"C3\" kullanın.
"Use \"C4\" to represent middle-C" = "Orta-C'yi göstermek için \"C4\"kullanın."
"Use \"C5\" to represent middle-C" = "Orta-C'yi göstermek için \"C5\"kullanın.
"Changes the way MIDI notes are named" = "MIDI notalarının adlandırılma şeklini değiştirdi"
"Show MIDI toolbar at the left of the track" = "MIDI araç çubuğunu parçanın solunda göster"
"Show MIDI toolbar at the left of the clip" = "MIDI araç çubuğunu klibin solunda göster"
"The position of the MIDI pop-up keyboard and tool selector" = "MIDI açılır klavyesinin ve araç seçicisinin konumu"
"If turned on, MIDI all-controller-off messages are sent to all MIDI devices and filters" = "Açıksa, MIDI tüm denetleyici kapalı mesajları tüm MIDI cihazlarına ve filtrelere gönderilir"
"Use MIDI driver for MIDI timing instead of system clock" = "Sistem saati yerine MIDI zamanlaması için MIDI sürücüsünü kullan"
"Downloading Translation" = "Çeviri İndirme"
"Unable to Download Language File" = "Dil Dosyası İndirilemedi"
"There was a problem downloading the language file, please try again later" = "Dil dosyasını indirirken bir sorun oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin"
"Finding Translations" = "Çevirileri Bulma"
"Looking for Updated Translations" = "Güncellenmiş Çeviriler Arıyorsunuz"
"Checking Current Language For Updates" = "Güncellemeler İçin Geçerli Dili Denetleme"
"Plugins" = "Eklentiler"
"Always check for new plugins at startup" = "Her zaman başlangıçta yeni eklentileri kontrol et"
"Enable ReWire" = "Yeniden Etkinleştir"
"Add low-level noise to avoid denormalisation" = "Denormalizasyonu önlemek için düşük seviyeli gürültü ekleyin"
"Adds a small amount of noise to counteract problems with Pentium 4 CPUs" = "Pentium 4 CPU'lardaki sorunları gidermek için küçük bir miktar gürültü ekliyor"
"Scanning and Sorting" = "Tarama ve Sıralama"
"Tracktion will search for new plugins every time it starts" = "Tracktion, her başlatıldığında yeni eklentiler arayacak"
"Enables tracktion as a ReWire host." = "ReWire ana bilgisayarı olarak izlemeyi etkinleştirir."
"Enable/disable ReWire" = "ReWire'ı etkinleştir / devre dışı bırak"
"For these changes to take effect, it\'s necessary to quit and restart Tracktion" = "Bu değişikliklerin etkili olması için Tracktion'dan çıkmak ve yeniden başlatmak gerekli"
"None found" = "Bulunamadı"
"Disabled" = "Devre dışı"
"Virtual input" = "Sanal giriş"
"Default wave output" = "Varsayılan dalga çıkışı"
"Click to make this the default" = "Bunu varsayılan yapmak için tıklayın"
"Click here to enable/disable this device" = "Bu cihazı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için buraya tıklayın"
"Click here to make this device the default output" = "Bu aygıtı varsayılan çıktı yapmak için buraya tıklayın"
"Audio device - click to select it and edit its properties" = "Ses cihazı - seçmek ve özelliklerini düzenlemek için tıklayın"
"User Interface" = "Kullanıcı arayüzü"
"Username" = "Kullanıcı adı"
"Import User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını İçe Aktar"
"Export User Settings" = "Kullanıcı Ayarlarını Dışa Aktar"
"Track Resizing" = "Yeniden Boyutlandırma"
"Renaming a Clip in an Edit Also Renames its Source Item" = "Düzenlemedeki Klibi Yeniden Adlandırma Ayrıca Kaynak Öğesini Yeniden Adlandırıyor"
"Rename Mode" = "Modu Yeniden Adlandır"
"Show Colour Editor" = "Renk Düzenleyiciyi Göster"
"Meter Response" = "Sayaç Yanıtı"
"Language" = "Dil"
"Get Additional Languages" = "Başka Dilleri Al"
"Check For Language Updates" = "Dil Güncellemelerini Denetle"
"Peak Hold" = "Tepe Tutma"
"Solo Behaviour" = "Yalnız Davranış"
"Filter Selection" = "Filtre Seçimi"
"Filter Sort" = "Filtre Sıralaması"
"Filter GUI Default" = "Filtre GUI Varsayılanı"
"Default Marker Type" = "Varsayılan İşaretleyici Türü"
"GUI Rendering Mode" = "GUI İşleme Modu"
"Default Freeze Point" = "Varsayılan Donma Noktası"
"Name of the current tracktion user - this is saved in edits and projects" = "Geçerli takip kullanıcısı adı - bu düzenleme ve projelere kaydedilir"
"Loads new user settings from a .trksettings file" = "Yeni kullanıcı ayarlarını bir .trksettings dosyasından yükler"
"Save the current user settings to a .trksettings file" = "Geçerli kullanıcı ayarlarını bir .trksettings dosyasına kaydedin"
"Double-clicking a track toggles between small and medium height" = "Bir parçayı çift tıklatmak, küçük ve orta boy arasında geçiş yapar"
"Double-clicking a track toggles between small and large height" = "Bir parçayı çift tıklatmak, küçük ve büyük boy arasında geçiş yapar"
"Double-clicking a track toggles between small, medium and large heights" = "Bir parçayı çift tıklatmak küçük, orta ve büyük boylar arasında geçiş yapar"
"The effect of double-clicking a track" = "Bir parçaya çift tıklamanın etkisi"
"Whether renaming a clip in the edit also renames the project item that it refers to" = "Düzenlemedeki bir klibin yeniden adlandırılıp adlandırılmayacağı, başvurduğu proje öğesini de yeniden adlandırıyor"
"Always rename source file" = "Her zaman kaynak dosyayı yeniden adlandır"
"Only rename source file if it is in the project folder" = "Kaynak dosyayı yalnızca proje klasöründeyse yeniden adlandır"
"Never rename source file" = "Asla kaynak dosyayı yeniden adlandırma"
"Whether renaming an item also renames its source file" = "Bir öğeyi yeniden adlandırmanın aynı zamanda kaynak dosyasını da yeniden adlandırması"
"Chooses the speed at which level meters decay" = "Seviye ölçerin düşeceği hızı seçer"
"Chooses the time for which level meter peaks are shown" = "Seviye ölçer tepelerinin gösterilme zamanını seçer"
"Cumulative solo" = "Birikmeli solo"
"Exclusive solo" = "Özel solo"
"Chooses how multiple tracks are soloed" = "Birden fazla parçanın nasıl solo yapılacağını seçer"
"Popup menu" = "Açılır menü"
"Popup tree" = "Popup ağacı"
"Chooses how filters are selected" = "Filtrelerin nasıl seçileceğini seçer"
"Sort filters by disk location" = "Filtreleri disk konumuna göre sırala"
"Sort filters by category" = "Filtreleri kategoriye göre sırala"
"Sort filters by manufacturer" = "Filtreleri üreticiye göre sırala"
"Chooses how filters are sorted" = "Filtrelerin nasıl sıralanacağını seçer"
"Unlocked" = "Kilitli"
"Locked" = "Kilitli"
"Chooses if filters are locked by default" = "Filtrelerin varsayılan olarak kilitli olup olmadığını seçer"
"Chooses the language for the user interface" = "Kullanıcı arayüzü için dili seçer"
"Look online for additional translations" = "Ek çeviriler için çevrimiçi görün"
"Never" = "Asla"
"At startup" = "Başlangıçta"
"Now" = "Şimdi"
"Choose when updates to the current language are checked for" = "Geçerli dile yönelik güncellemelerin ne zaman kontrol edileceğini seçin"
"Sets the internal rendering technology used" = "Kullanılan iç işleme teknolojisini ayarlar"
"Absolute time code" = "Mutlak zaman kodu"
"Automatic" = "Otomatik"
"Chooses default marker type" = "Varsayılan İşaretleyici türünü seçer"
"Pre-filters" = "Ön filtreler"
"Pre-fader" = "Ön sürgü"
"Post-fader" = "Post-fader"
"Chooses default freeze point positioning" = "Varsayılan donma noktası konumlandırmasını seçer"
"Shows the editor for customising colours" = "Renkleri özelleştirmek için editörü gösterir"
"About Tracktion" = "Tracktion Hakkında"
"Unlock" = "Kilidini aç"
"Close" = "Kapat"
"Visit the Tracktion forum at KVR" = "KVR'deki Tracktion forumunu ziyaret et"
"Tracktion Version" = "Tracktion Version"
"This computer\'s machine number" = "Bu bilgisayarın makine numarası"
"To purchase the full version of Tracktion, you can click the \'Buy a License\' button to go to the appropriate page on our website, and follow the instructions there.You can then click the \'unlock\' button below to unlock it for this computer." = "Tracktion'ın tam sürümünü satın almak için web sitemizdeki uygun sayfaya gitmek için \'Lisans Satın Al\' düğmesini tıklayabilir ve oradaki talimatları uygulayabilirsiniz. Daha sonra aşağıdaki \'unlock\' düğmesini tıklayabilirsiniz. bu bilgisayar için kilidini aç. "
"Select the tracktion key file to use" = "Kullanılacak parça anahtarı dosyasını seçin"
"Operation type" = "Operasyon türü"
"Do it!" = "Yap!"
"Method" = "Yöntem"
"Trim start" = "Kesim başlangıcı"
"Trim end" = "Kesim sonu"
"New bit depth" = "Yeni bit derinliği"
"New sample rate" = "Yeni örnekleme oranı"
"Peak level" = "Tepe seviyesi"
"Make mono" = "Mono yap"
"Trim silence" = "Kesin sessizlik"
"Change sample rate" = "Örnek oranı değiştir"
"Change bit depth" = "Bit derinliğini değiştir"
"Reverse" = "Ters"
"Processing" = "İşleme"
"Can\'t open the source file" = "Kaynak dosyayı açamıyor"
"Internal error" = "İç hata"
"Couldn\'t overwrite this file - check that it isn\'t write-protected or in use by another application." = "Bu dosyanın üzerine yazılamadı - yazma korumalı olmadığından veya başka bir uygulama tarafından kullanılmadığından emin olun."
"Can\'t write to destination file" = "Hedef dosyaya yazılamıyor"
"Trimming at this threshold would produce an empty file" = "Bu eşik değerinde kırpma boş bir dosya oluşturur"
"Levels in this file are too low to normalise" = "Bu dosyadaki düzeyler normalleştirmek için çok düşük"
"Basic Audio File Operations" = "Temel Ses Dosyası İşlemleri"
"Use average of all channels" = "Tüm kanalların ortalamasını kullan"
"Use left channel only" = "Sadece sol kanalı kullan"
"Use right channel only" = "Sadece sağ kanalı kullan"
"Couldn\'t parse this file correctly" = "Bu dosya doğru şekilde ayrıştırılamadı"
"The type of operation to perform" = "Gerçekleştirilecek işlem türü"
"The maximum level for the new file" = "Yeni dosya için maksimum seviye"
"Performs the selected operation" = "Seçilen işlemi yapar"
"This will permanently change the source file and can\'t be undone." = "Bu, kaynak dosyayı kalıcı olarak değiştirecek ve geri alınamaz."
"Any edits using the file will be affected - are you sure you want to go ahead?" = "Dosyayı kullanan herhangi bir düzenleme etkilenecek - devam etmek istediğinizden emin misiniz?"
"Remove item from clipboard" = "Öğeyi panodan kaldır"
"Clear clipboard" = "Panoyu temizle"
"Shows the current contents of the clipboard" = "Panodaki mevcut içeriği gösterir"
"Media clip" = "Medya klibi"
"Clipboard contents" = "Pano içeriği"
"Modified" = "Değiştirilmiş"
"Size" = "Boyut"
"Click to select this clip" = "Bu klibi seçmek için tıklayın"
"To open this edit, just double-click on it" = "Bu düzenlemeyi açmak için üzerine çift tıklamanız yeterli"
"Clip not found" = "Klip bulunamadı"
"Edits" = "Düzenlemeler"
"Recorded Audio" = "Kaydedilen Ses"
"Exported Audio/MIDI" = "Dışa Aktarılan Ses /MIDI"
"Imported Audio/MIDI" = "İçe Aktarılan Ses /MIDI"
"Rendered Audio/MIDI" = "İşlemiş Ses /MIDI"
"Before drag-and-dropping audio files, select a project to which they should be added." = "Ses dosyalarını sürükleyip bırakmadan önce, eklenmeleri gereken bir proje seçin."
"You need to view a project\'s contents to be able to paste things into it" = "Bir şeyi içeri yapıştırmak için bir projenin içeriğini görüntülemeniz gerekiyor"
"Click on a column header to sort the list by that field" = "Listeyi o alana göre sıralamak için bir sütun başlığına tıklayın"
"Start/stop playing this preview" = "Bu önizlemeyi oynatmayı başlat / durdur"
"Drag this onto the wave file to create a new marker point" = "Yeni bir işaretleyici noktası oluşturmak için bunu dalga dosyasına sürükleyin"
"Marks an interesting point in the wave file - drag left/right to move" = "Dalga dosyasında ilginç bir noktayı işaretler - taşımak için sola / sağa sürükleyin"
"Can\'t change the markers in a read-only project" = "Salt okunur bir projedeki işaretçileri değiştiremiyorum"
"Can\'t read this file" = "Bu dosyayı okuyamıyorum"
"Rendering preview" = "Önizleme oluşturma"
"Click to view the items in this project" = "Bu projedeki eşyaları görmek için tıkla"
"Unpack an archive into this project" = "Bu projeye bir arşiv aç"
"Close this project" = "Bu projeyi kapat"
"Click to open or create projects" = "Proje açmak veya oluşturmak için tıklayın"
"Delete folder" = "Klasörü sil"
"Are you sure you want to delete this folder?" = "Bu klasörü silmek istediğinize emin misiniz?"
"Load a project or archive" = "Bir proje veya arşivi yükle"
"Create a new project" = "Yeni bir proje oluştur"
"Load a library project" = "Bir kütüphane projesi yükle"
"Create sub folder" = "Alt klasör Oluştur"
"Changes the name of the current folder" = "Geçerli klasörün adını değiştirir"
"Adds an existing project to the active project list" = "Etkin proje listesine varolan bir proje ekler"
"Creates a new project" = "Yeni bir proje yaratır"
"Creates a new sub folder" = "Yeni bir alt klasör oluşturur"
"Deletes the current folder" = "Geçerli klasörü siler"
"Open a project or archive" = "Bir proje aç veya arşiv"
"Open multiple projects" = "Birden fazla proje aç"
"Load recent project" = "Son projeyi yükle"
"Close all projects in this folder" = "Bu klasördeki tüm projeleri kapat"
"Create a new subfolder" = "Yeni bir alt klasör oluştur"
"Close Projects" = "Projeleri Kapat"
"Are you sure you want to close all these projects?" = "Tüm bu projeleri kapatmak istediğinize emin misiniz?"
"Search Recursively" = "Özyinelemeli Arama"
"Search for All Files" = "Tüm Dosyaları Ara"
"Root Directory" = "Kök dizini"
"Search Location" = "Arama Yeri"
"Searching" = "Aramak"
"Search Results" = "Arama sonuçları"
"File Preview" = "Dosya önizleme"
"Show Unlocated Files" = "Unlocated Dosyaları Göster"
"Relink Selected Files" = "Seçili Dosyaları Yeniden Bağla"
"Relink Lost Files" = "Kayıp Dosyaları Yeniden Bağla"
"Folder to search" = "Aranacak klasör"
"Sets the base folder to display" = "Gösterilecek temel klasörü ayarlar"
"Sets the folder to scan for lost files" = "Kayıp dosyalar için taranacak klasörü ayarlar"
"Currently searching folder" = "Şu anda klasör aranıyor"
"Are you sure?" = "Emin misiniz?"
"Scanning system folders can take a long time and give multiple results. Consider using a more specific folder." = "Sistem klasörlerini taramak uzun zaman alabilir ve birden fazla sonuç verebilir. Daha özel bir klasör kullanmayı düşünün."
"Project selector" = "Proje seçici"
"Select all" = "Hepsini seç"
"Select none" = "Hiçbir şey seçilmedi"
"Projects" = "Projeler"
"Keywords" = "Anahtar Kelimeler"
"Select Projects" = "Projeleri Seç"
"Choose which projects to look in when searching" = "Arama yaparken hangi projelere bakacağınızı seçin"
"Search Category" = "Arama Kategorisi"
"Searches for the keywords in a category" = "Bir kategorideki anahtar kelimeleri arar"
"Search All" = "Tümünü ara"
"Searches for the keywords in all selected projects" = "Seçilen tüm projelerdeki anahtar kelimeleri arar"
"Search Results for \"XZZX\" = "\"XZZX\ "için arama sonuçları
"Search results for \"XZZX\" in category \"XCTX\" = "\"XZZX\ "için arama sonuçları \"XCTX\" kategorisinde
"Search results for category \"XCTX\" = "\"XCTX\" kategorisi için arama sonuçları
"Search Keywords" = "Arama Kelimeleri"
"Copied to clipboard" = "Panoya kopyalandı"
"This function only works if there\'s an edit currently open" = "Bu işlev yalnızca şu anda açık bir düzenleme varsa çalışıyor"
"This function only works if you first select one or more items from a project" = "Bu işlev yalnızca, bir projeden ilk önce bir veya daha fazla öğe seçtiğinizde çalışır"
"To add a MIDI clip, first select the track it should go into." = "Bir MIDI klibi eklemek için önce girmesi gereken parçayı seçin."
"No audio clips were selected" = "Hiçbir ses klibi seçilmedi"
"This function won\'t work if more than one item is selected" = "Bu işlev birden fazla öğe seçildiğinde işe yaramaz"
"General" = "Genel"
"Editing Functions" = "Düzenleme İşlevleri"
"Transport Controls" = "Taşıma Kontrolleri"
"Help Functions" = "Yardım İşlevleri"
"Moving/Zooming Controls" = "Hareketli / Yakınlaştırma Kontrolleri"
"Cut" = "Kesmek"
"Copy" = "Kopyala"
"Paste" = "Yapıştırmak"
"Paste inserting" = "Ekleyerek yapıştır"
"Copy and paste selected clips directly into current edit" = "Seçili klipleri kopyala ve geçerli düzenlemeye yapıştır"
"Delete the selected clips and their source audio files" = "Seçili klipleri ve kaynak ses dosyalarını sil"
"Deselect all" = "Hiçbirini seçme"
"Show Tracktion\'s help documentation" = "Tracktion\'ın yardım belgelerini göster"
"Show Tracktion\'s reference guide" = "Tracktion\'ın referans kılavuzunu göster"
"Show popup help for whatever the mouse is currently over" = "Fare şu an bitmiş olan her şey için açılır pencereyi göster"
"Enable/Disable the popup help" = "Pop-up yardımını etkinleştir/devre dışı bırak"
"Flip between edit/project screens" = "Düzenleme / proje ekranları arasında geçiş yap"
"Go to project screen" = "Proje ekranına git"
"Go to edit screen" = "Ekrana git"
"Go to settings screen" = "Ayar ekranına git"
"Save the current edit" = "Geçerli düzenlemeyi kaydet"
"Save the current edit as" = "Geçerli düzenlemeyi farklı kaydet"
"Quit the application" = "Uygulamadan çık"
"Zoom out to fit the entire edit on-screen" = "Tüm düzenlemeyi ekrana sığdırmak için uzaklaştırın"
"Zoom in to show a few seconds around the cursor" = "İmlecin etrafında birkaç saniye göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom in to show the marked region" = "İşaretli bölgeyi göstermek için yakınlaştırın"
"Zoom to show the selected clips" = "Seçili klipleri göstermek için yakınlaştırın"
"Expand or contract the current track height" = "Geçerli iz yüksekliğini genişlet veya daralt"
"Rescale all tracks to fit on-screen" = "Tüm parçaları ekrana sığacak şekilde yeniden boyutlandır"
"Set all tracks to the default track height" = "Tüm parçaları varsayılan parça yüksekliğine ayarla"
"Expand or collapse folder track" = "Klasör parçasını genişlet veya daralt"
"Turn looping on/off" = "Döngü aç / kapat"
"Turn snapping on/off" = "Yapışmayı aç / kapat"
"Turn click track on/off" = "Tıklama parçasını aç / kapat"
"Turn punch-in on/off" = "Punch-in aç / kapat"
"Turn scrolling on/off" = "Kaydırmayı aç / kapat"
"Turn lock automation to clip on/off" = "Klipslemek için kilit otomasyonunu aç / kapat"
"Turn MIDI timecode chasing on/off" = "MIDI zaman kodunu kovalayarak aç / kapat"
"Toggle timecode between bars/seconds" = "Zaman kodunu çubuklar / saniye arasında değiştir"
"Start/stop playing" = "Oynatmayı başlat / durdur"
"Stop playing" = "Oynatmayı durdur"
"Abort current recording, and discard anything recorded" = "Geçerli kaydı iptal et ve kaydedilen herhangi bir şeyi at"
"Abort current recording, discard anything recorded, and restart" = "Geçerli kaydı iptal et, kaydedilen herhangi bir şeyi at ve yeniden başlat"
"Move cursor to start of marked clips or edit" = "İmleci işaretli kliplerin başlangıcına veya düzenlemeye kaydır"
"Move cursor to end of marked clips or edit" = "İmleci işaretli kliplerin sonuna getir veya düzenle"
"Scroll up to top of tracks" = "Parçaların üstüne kaydır"
"Scroll down to bottom of tracks" = "Parçaların altına doğru kaydır"
"Vertical zoom-in" = "Dikey yakınlaştırma"
"Vertical zoom-out" = "Dikey yakınlaştırma"
"Zoom to fit horizontally and vertically" = "Yatay ve dikey sığdırmak için zoom"
"Show or hide the big input-meters" = "Büyük sayaçları göster ya da gizle"
"Show clipboard contents" = "Pano içeriğini göster"
"Show colour editor" = "Renk düzenleyiciyi göster"
"Turn End-to-End on/off" = "Uçtan Uca Aç / Kapat"
"Arm or disarm all input devices" = "Tüm giriş cihazlarını devreye al veya devreden çıkar"
"Toggle safe record" = "Güvenli kaydı değiştir"
"Stop safe recording" = "Güvenli kaydı durdur"
"Jump backwards to next cut point" = "Bir sonraki kesim noktasına geriye doğru atla"
"Jump forwards to next cut point" = "Bir sonraki kesim noktasına atla"
"Jump to the mark-in point" = "İşaretleme noktasına atla"
"Jump to the mark-out point" = "İşaretleme noktasına atla"
"Put the markers around the currently selected clips" = "İşaretleyicileri seçili olan kliplerin etrafına yerleştirin"
"Nudge selected clips left" = "Seçili klipleri sola kaydır"
"Nudge selected clips right" = "Seçili klipleri sağa kaydır"
"Nudge selected clips up" = "Seçili klipleri yukarı kaydır"
"Nudge selected clips down" = "Seçili klipleri aşağı çevir"
"Change to the previous take for a looped clip" = "Döngülü bir klip için önceki çekimde değişiklik yap"
"Change to the next take for a looped clip" = "Döngülü bir klip için bir sonraki çekime geç"
"Select the item to the left of the current selection" = "Geçerli seçimin solundaki öğeyi seç"
"Select the item to the right of the current selection" = "Geçerli seçimin sağındaki öğeyi seç"
"Select the item above the current selection" = "Geçerli seçimin üzerindeki öğeyi seç"
"Select the item below the current selection" = "Geçerli seçimin altındaki öğeyi seç"
"Select the item at the top of the current selection" = "Geçerli seçimin üstündeki öğeyi seç"
"Select the item at the bottom of the current selection" = "Geçerli seçimin altındaki öğeyi seç"
"Move to the previous marker" = "Önceki işaretçiye git"
"Move to the next marker" = "Bir sonraki işaretçiye taşı"
"Toggle the marker view mode" = "İşaretçi görüntüleme modunu değiştir"
"Show or hide of the global track" = "Küresel parçayı göster ya da gizle"
"Split selected clips at cursor" = "İmlecin içindeki seçili klipleri böl"
"Move start of selected clips to the cursor position" = "Seçili kliplerin başlangıcını imleç konumuna getir"
"Move end of selected clips to the cursor position" = "Seçili kliplerin sonunu imleç konumuna getir"
"Auto-Crossfade selected clips" = "Seçili klipleri otomatik seç"
"Move selected clips to back of z-order" = "Seçili klipleri z-sırasının arkasına taşı"
"Delete marked region of selected clips, and move up selected" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini sil ve seçili yere taşı"
"Delete marked region of selected clips, and move up all on track" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini sil ve tümünü yoluna taşı"
"Enable/Disable selected filters" = "Seçili filtreleri etkinleştir / devre dışı bırak"
"Change selected filter to its next preset" = "Seçili filtreyi bir sonraki ayarına değiştir"
"Change selected filter to its previous preset" = "Seçili filtreyi önceki ayarına değiştir"
"Lock/Unlock the properties panel" = "Özellikler panelini kilitle / kilidini aç"
"Insert a new MIDI clip into the selected track" = "Seçilen parçaya yeni bir MIDI klibi yerleştir"
"Insert a new track into the edit" = "Düzenlemeye yeni bir parça ekle"
"Insert a new folder track into the edit" = "Düzenlemeye yeni bir klasör parçası ekle"
"Insert a tempo change at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumuna tempo değişikliği ekle"
"Insert a time signature at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumuna bir zaman imzası yerleştirin"
"Insert a pitch change at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumuna bir perde değişikliği ekleyin"
"Launch an external wave editor for the selected clip" = "Seçilen klip için harici bir dalga editörü başlat"
"Show or hide the rack filters" = "Raf filtrelerini göster veya gizle"
"Show or hide the inputs section" = "Girdiler bölümünü göster veya gizle"
"Show or hide the filters section" = "Filtreler bölümünü göster veya gizle"
"Show or hide the left pane" = "Sol bölmeyi göster veya gizle"
"Show or hide the control section" = "Kontrol bölümünü göster veya gizle"
"Show or hide the inputs, filters and controls" = "Girdileri, filtreleri ve kontrolleri göster veya gizle"
"Show or hide the video window" = "Video penceresini göster veya gizle"
"Show or hide the mixer window" = "Mikser penceresini göster veya gizle"
"Reset all level meter overload indicators" = "Tüm seviye ölçer aşırı yük göstergelerini sıfırla"
"Mute selected clips" = "Seçili klipleri kapat"
"Pitch up 1 semitone" = "1 yarı ton at"
"Pitch down 1 semitone" = "1 yarı ton aşağı indir"
"Pitch up 1 octave" = "1 oktav yükseltir"
"Pitch down 1 octave" = "1 oktav aşağı indir"
"Mute selected tracks" = "Seçilen parçaları kapat"
"Solo selected tracks" = "Yalnız seçilen parçalar"
"MIDI selection tool" = "MIDI seçim aracı"
"MIDI pencil tool" = "MIDI kalem aracı"
"MIDI paint tool" = "MIDI boya aracı"
"MIDI eraser tool" = "MIDI silgi aracı"
"MIDI line tool" = "MIDI çizgi aracı"
"Toggle the \'controllers\' panel in MIDI editor" = "MIDI editöründe \'controllers\' panelini değiştir"
"Toggle the \'velocities\' panel in MIDI editor" = "MIDI editöründe \'velocities\' panelini değiştir"
"Enable/disable step-editor mode" = "Adım düzenleyici modunu etkinleştir/devre dışı bırak"
"Mute/Unmute MIDI note echo in the MIDI editor" = "Sessiz/Sesli MIDI editöründe MIDI notası yankısı"
"Show/Hide the MIDI pop-up toolbar" = "MIDI açılır araç çubuğunu Göster/Gizle"
"Insert a rest when in MIDI step-entry mode" = "MIDI adım giriş modundayken bir dinlenme yerleştirin"
"Toggle auto display of MIDI toolbar" = "MIDI araç çubuğunun otomatik gösterimini değiştir"
"Show the MIDI controller mappings window" = "MIDI denetleyicisi eşlemeleri penceresini göster"
"Punch out of automation record mode" = "Otomasyon kayıt modundan vazgeç"
"Punch out of automation record mode, clearing any subsequent curve data" = "Ardından gelen eğri verilerini temizleyerek, otomasyon kayıt modundan çıkın"
"Toggle automation write mode" = "Geçiş otomasyonu yazma modu"
"Toggle automation read mode" = "Geçiş otomasyon okuma modu"
"Locks the properties panel to keep showing its current contents" = "Geçerli içeriğini göstermeye devam etmek için özellikler panelini kilitle"
"Detail holder" = "Detay sahibi"
"Contains details about any currently selected objects" = "Seçili olan nesneler hakkındaki ayrıntıları içerir"
"Nothing Currently Selected" = "Şu Anda Seçili Hiçbir Şey"
"Play or stop the currently selected file" = "Seçili dosyayı oynat veya durdur"
"Auto-play" = "Otomatik oynatma"
"Automatically play a file when it is selected" = "Bir dosyayı seçildiğinde otomatik olarak oynat"
"Disable" = "Devre Dışı"
"Disable all filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri devre dışı bırak"
"Enable all filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri etkinleştir"
"Select all filters in this track" = "Bu parçadaki tüm filtreleri seç"
"Select all other filters of the same type" = "Aynı tipteki tüm diğer filtreleri seç"
"Select quick control parameter" = "Hızlı kontrol parametresini seçin"
"Clear all automation curves for this filter" = "Bu filtre için tüm otomasyon eğrilerini temizle"
"Display an active automation curve" = "Aktif bir otomasyon eğrisi göster"
"Save selected filters as a preset" = "Seçili filtreleri hazır ayar olarak kaydet"
"Replace this filter" = "Bu filtreyi değiştir"
"Wrap this filter in a new rack filter" = "Bu filtreyi yeni bir raf filtresine sar"
"Wrap these filters in a new rack filter" = "Bu filtreleri yeni bir raf filtresine sar"
"Delete this filter" = "Bu filtreyi sil"
"Browse for image to load" = "Yüklenecek görsele göz at"
"Unable to add image" = "Resim eklenemiyor"
"The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognized. Try using a standard jpeg, png or gif image." = "Seçilen resim kütüphaneye eklenemedi çünkü resim formatı tanınamadı. Standart bir jpeg, png veya gif resmi kullanmayı deneyin."
"Use peak mode" = "Pik modu kullan"
"Use RMS mode" = "RMS modunu kullan"
"Use sum + difference mode" = "Toplam fark modunu kullan"
"Set all to peak mode" = "Tümünü en üst moda ayarla"
"Set all to use RMS mode" = "RMS modunu kullanmak için hepsini ayarla"
"Set all to use sum + difference mode" = "Toplam fark modunu kullanmak için hepsini ayarla"
"Reset all overload indicators" = "Tüm aşırı yük göstergelerini sıfırla"
"Back to Last Edit" = "Son Düzenlemeye Dön"
"Open Project" = "Açık Proje"
"Create Folder" = "Klasör oluşturun"
"About" = "Hakkında"
"Help" = "Yardım et"
"Loading" = "Yükleniyor"
"Show Trackion\'s quick-start guide" = "Trackion\'ın hızlı başlangıç ​​kılavuzunu göster"
"Show Trackion\'s reference manual" = "Trackion\'ın referans kılavuzunu göster"
"Turn off pop-up help" = "Açılır pencereyi kapat"
"Turn on pop-up help" = "Açılır pencereyi aç"
"Use longer delay before popup help appears" = "Pop-up yardım görünmeden önce daha uzun gecikme kullanın"
"Show the Tracktion log file" = "Tracktion günlük dosyasını göster"
"Check for updates" = "Güncellemeleri kontrol et"
"Show Folders" = "Klasörleri Göster"
"Show Column" = "Sütunu Göster"
"Selection Tool" = "Seçim aracı"
"Pencil Tool" = "Kalem Aracı"
"Paint Tool" = "Boya Aracı"
"Eraser Tool" = "Silgi aracı"
"Line Tool" = "Çizgi aracı"
"Paste (after selected)" = "Yapıştır (seçildikten sonra)"
"Paste (inserting at cursor position)" = "Yapıştır (imleç konumunda ekleme)"
"Delete (also deleting source files)" = "Sil (kaynak dosyaları da silme)"
"Bring obscured clips to front" = "Gizlenmiş klipleri öne getir"
"Edit using" = "Kullanarak düzenle"
"Set start time to original start time of source BWAV" = "BWAV kaynağının orijinal başlangıç ​​zamanına başlangıç ​​zamanını ayarlayın"
"Show the help pages" = "Yardım sayfalarını göster"
"About this version of tracktion" = "Bu sürümün sürümü hakkında"
"Opens an existing project" = "Mevcut bir projeyi açar"
"Creates a new top level folder" = "Yeni bir üst seviye klasör oluşturur"
"Autosaving" = "Otomatik kaydetme"
"Demo Restrictions" = "Demo Kısıtlamaları"
"Because this copy of Tracktion is unregistered, a hissing noise will be played every few seconds, and MIDI all-note-off messages will occasionally be sent to external MIDI devices" = "Bu Tracktion kopyası kaydedilmediğinden, birkaç saniyede bir tıslama sesi çalınacak ve MIDI not tutma mesajları ara sıra harici MIDI cihazlarına gönderilecektir"
"This edit contains references to plugin filters which are not installed on this machine" = "Bu düzenleme bu makinede yüklü olmayan eklenti filtrelerine referanslar içeriyor"
"MIDI events from this device aren\'t being played" = "Bu cihazdaki MIDI etkinlikleri oynatılmıyor"
"MIDI events in this track aren\'t being played" = "Bu parçadaki MIDI etkinlikleri çalınmıyor"
"MIDI events aren\'t being played" = "MIDI etkinlikleri oynatılmıyor"
"Because \'Run audio engine when stopped\' is disabled." = "Çünkü \'Durdurulduğunda ses motorunu çalıştır\' devre dışı bırakıldı."
"To enable this, make sure this item is ticked in the \'Options\' menu (bottom left)" = "Bunu etkinleştirmek için, \'Seçenekler\' menüsünde (sol altta) bu öğenin işaretlendiğinden emin olun"
"Because the track doesn\'t output to a MIDI device or contain any soft-synthesisers." = "Çünkü parça bir MIDI cihazına çıkmıyor veya herhangi bir yumuşak sentezleyici içermiyor."
"To make the track output to a MIDI device, select the track and use its destination device list." = "Bir MIDI cihazına parçanın çıkışını yapmak için parçayı seçin ve hedef cihazın listesini kullanın."
"Tracktion Demo Mode" = "Tracktion Demo Modu"
"Tracktion is currently running in demo mode on this computer." = "Tracktion şu anda bu bilgisayarda demo modunda çalışıyor."
"In keeping with the open-source ethos, Tracktion 4 is FREE to use on Linux!" = "Açık kaynak kodlu ahlak kurallarına uygun olarak, Tracktion 4 Linux'ta kullanmak için ÜCRETSİZDİR!"
"To unlock it, you\'ll need to register with us at www.tracktion.com, but unlike our Windows and OSX versions, there\'s no need to pay anything if you\'re using Linux!" = "Kilidini açmak için, www.tracktion.com adresinden bize kaydolmanız gerekir, ancak Windows ve OSX sürümlerimizin aksine, Linux kullanıyorsanız hiçbir şey ödemenize gerek yok!"
"If you already have a tracktion.com account, just click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Learn More\" to visit the website and register, or \"Continue\" to carry on running in demo mode." = "Zaten bir tracktion.com hesabınız varsa, bu bilgisayardaki İzlemeyi onaylamak için \"Unlock\ "tuşunu tıklamanız yeterlidir. Aksi takdirde, web sitesini ziyaret etmek ve kaydolmak için \"Daha Fazla Bilgi Edinin\" veya devam etmek için \"Devam\" seçeneğini tıklayın. demo modunda çalışıyor. "
"If you\'re new to Tracktion, we hope you enjoy the demo. When you\'re ready to unlock all of its features, click \"Learn more\" to find the right Tracktion product for you." = "Tracktion'da yeniyseniz, tanıtımdan memnun kalacağınızı umarız. Tüm özelliklerin kilidini açmaya hazır olduğunuzda, sizin için doğru Tracktion ürününü bulmak için \" Daha fazla bilgi edinin\" seçeneğini tıklayın."
"If you have a valid license, click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Continue\" to carry on running in demo mode." = "Geçerli bir lisansınız varsa, bu bilgisayardaki İzlemeyi onaylamak için \"Kilit Aç\"seçeneğini tıklayın. Aksi takdirde, demo modunda çalışmaya devam etmek için \"Devam\" düğmesini tıklayın."
"Learn More" = "Daha fazla bilgi edin"
"Continue with Trial" = "Denemeye Devam Et"
"Click and drag to preview this clip" = "Bu klibi önizlemek için tıklayın ve sürükleyin"
"To get rid of this pop-up help, click on the \'help\' button at the bottom-left of the screen." = "Bu pop-up yardımdan kurtulmak için ekranın sol alt köşesindeki \'yardım\' düğmesini tıklayın."
"Shortcut" = "Kısayol"
"Press CTRL whist dragging to move more accurately" = "Daha doğru hareket etmek için CTRL whist sürüklemeye basın"
"Click to change this file" = "Bu dosyayı değiştirmek için tıklayın"
"Drag left and right to adjust the wet/dry mix levels" = "Islak/kuru karışım seviyelerini ayarlamak için sola ve sağa sürükleyin"
"Dry" = "Kuru"
"Pass Through Filters" = "Filtrelerden Geç"
"Tracks to Render" = "İşlenecek Parçalar"
"Tracks to include" = "Dahil edilecek parçalar"
"No tracks in Edit" = "Düzenleme'de parça yok"
"Select tracks all/none:" = "Tümünü seç / hiçbiri seç:"
"Select the file to use" = "Kullanılacak dosyayı seçin"
"Dialog box" = "İletişim kutusu"
"Settings^" = "Ayarlar^"
"Projects^" = "Projeler^"
"Minimises this window" = "Bu pencereyi küçültür"
"Quits the application" = "Uygulamadan çıkılıyor"
"Makes the window full-screen or resizable" = "Pencereyi tam ekran veya yeniden boyutlandırılabilir yapar"
"Click here to go to the projects screen" = "Proje ekranına gitmek için buraya tıklayın"
"Click here to change settings for devices, keyboard, etc." = "Cihaz, klavye vb. Ayarları değiştirmek için burayı tıklayın."
"Click here to return to this edit" = "Bu düzenlemeye geri dönmek için burayı tıklayın"
"Delete unused takes" = "Kullanılmayanları sil"
"Click to select one of the alternative takes" = "Alternatiflerden birini seçmek için tıklayın"
"Click to type in a new time, or drag to change this value" = "Yeni bir zaman yazmak için tıklayın veya bu değeri değiştirmek için sürükleyin"
"Tracktion Shortcut Keys" = "Tracktion Kısayol Tuşları"
"Key shortcuts" = "Anahtar kısayolları"
"Couldn\'t write to the key mappings file" = "Anahtar eşleme dosyasına yazılamadı"
"Start-up Screen" = "Başlangıç ​​ekranı"
"Version" = "Sürüm"
"No movie open" = "Film açılmadı"
"End of file" = "Dosyanın sonu"
"Hide window" = "Pencereyi gizle"
"Keep window on top" = "Pencereyi önde tut"
"Quarter size" = "Çeyrek boyut"
"Half size" = "Yarım boy"
"Normal size" = "Normal boyut"
"Double size" = "İki katı"
"Quadruple size" = "Dörtlü boyut"
"Mute audio track" = "Sesi kapat"
"The ReWire system couldn\'t be shut down because a ReWire device is still in use." = "ReWire sistemi hala kullanılamıyor, çünkü ReWire cihazı hala kullanılıyor."
"Please close any other ReWire applications and press \"try again\". (Quitting without closing down ReWire properly may leave your system in an unstable state)." = "Lütfen diğer ReWire uygulamalarını kapatın ve \"tekrar deneyin\" tuşuna basın. (ReWire'ı düzgün bir şekilde kapatmadan çıkmak sisteminizi dengesiz bir durumda bırakabilir).
"Try again" = "Tekrar deneyin"
"Quit anyway" = "Yine de çık"
"Export Complete" = "Dışa Aktarma Tamamlandı"
"Loading Thumbnail" = "Küçük resim yükleniyor"
"Completing Export" = "Dışa Aktarmanın Tamamlanması"
"Tracktion audio file" = "Tracktion ses dosyası"
"The Propellerheads REX format is not installed on your machine!" = "Propellerheads REX formatı makinenize yüklenmemiş!"
"In order to work with rx2 files, please download the \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "Rx2 dosyalarıyla çalışmak için, lütfen \"REX paylaşılan kütüphane\" yükleyicisini propellerheads.se adresinden indirin"
"REX2 file" = "REX2 dosyası"
"No Time-Stretching" = "Zaman Uzatma Yok"
"Auto-Pitch" = "Otomatik Pitch"
"Root Tempo" = "Kök Tempo"
"Root Note" = "Kök Nota"
"Pitch Offset" = "Pitch Ofset"
"Beat Points" = "Beat Points"
"Auto-Crossfade" = "Otomatik Crossfade"
"View Source Info" = "Kaynak Bilgilerini Görüntüle"
"Stretch" = "Uzatmak"
"Adjust Markers" = "İşaretleyicileri Ayarla"
"Change Speed" = "Hızı Değiştir"
"Change Pitch" = "Pitch Değiştir"
"Set Source File" = "Kaynak Dosyayı Ayarla"
"Loop Start/End" = "Döngü Başlat/Sonlandır"
"Selects which channels are used from the file" = "Dosyadan hangi kanalların kullanılacağını seçer"
"Whether to use the left channel from this audio clip" = "Bu ses klibinden sol kanalın kullanılıp kullanılmayacağı"
"Whether to use the right channel from this audio clip" = "Bu ses klibinden doğru kanalın kullanılıp kullanılmayacağı"
"Active Channels" = "Aktif Kanallar"
"Detecting tempo" = "Temposu algılamak"
"Sensitivity" = "Duyarlılık"
"Beat sensitivity" = "Beat duyarlılığı"
"Automatically creates a crossfade between overlapping clips" = "Örtüşen klipler arasında otomatik olarak bir geçiş oluşturur"
"The type of time-stretch algorithm to use for this clip" = "Bu klip için kullanılacak zaman uzatma algoritmasının türü"
"Playback speed ratio" = "Oynatma hızı oranı"
"Playback pitch ratio" = "Oynatma sıkma oranı"
"Sets the playback pitch" = "Çalma aralığını ayarlar"
"Click to view the info for this clip\'s source media" = "Bu klibin kaynak medyası hakkındaki bilgileri görmek için tıklayın"
"Searches for the missing audio file that this clip refers to" = "Bu klibin referans aldığı eksik ses dosyasını arar"
"Reverses the source file non-destructively" = "Kaynak dosyayı tahribatsız olarak tersine çevirir"
"Adds/removes markers from this clip" = "Bu klibe işaretçiler ekler / kaldırır"
"Loop Properties" = "Döngü Özellikleri"
"Sets a clip to adjust it\'s pitch to match the global track" = "Klibi eşleştirmek için perdesini ayarlamak üzere bir klip ayarlar"
"Sets a clip to adjust it\'s tempo to match the global track" = "Küresel parçayla eşleşecek tempoyu ayarlamak için bir klip ayarlar"
"Root tempo" = "Kök tempo"
"Length in beats" = "Vuruşta uzunluk"
"Automatically sets the loop start and end points" = "Döngü başlangıç ​​ve bitiş noktalarını otomatik olarak ayarlar"
"Searches the source file for beat points" = "Kaynak dosyayı yendi noktaları için arar"
"Adds the current file to the loop library" = "Geçerli dosyayı döngü kitaplığına ekler"
"Only clips which refer to a valid source be looped" = "Sadece geçerli bir kaynağa başvuran klipler"
"Couldn\'t find the source media object for this clip" = "Bu klip için kaynak medya nesnesi bulunamadı"
"Can\'t change the markers for media belonging to a read-only project" = "Salt okunur bir projeye ait medya işaretlerini değiştiremiyorum"
"Add a marker at the cursor position" = "İmleç konumuna bir işaretleyici ekle"
"Move the nearest marker to the cursor position" = "En yakın işaretçiyi imleç konumuna getir"
"Delete the marker nearest to the cursor" = "İmleci en yakın işaretçiyi sil"
"This clip doesn\'t refer back to any source material" = "Bu klip hiçbir kaynak malzemeye geri dönmüyor"
"A clip must have a root note set before it can be set to auto-pitch" = "Bir klip otomatik aralıklı olarak ayarlanmadan önce ayarlanmış bir kök notasına sahip olmalıdır"
"+10 cents" = "+10 sent"
"+1 cent" = "1 kuruş"
"Reset to original pitch" = "Orijinal perdeye sıfırla"
"-1 cent" = "-1 cent"
"-10 cents" = "-10 sent"
"Unknown file" = "Bilinmeyen dosya"
"Auto Crossfade" = "Otomatik Crossfade"
"Crossfade at the start of this clip" = "Bu klibin başında Crossfade"
"Crossfade at the end of this clip" = "Bu klibin sonunda Crossfade"
"Crossfade both ends of this clip" = "Crossfade bu klibin iki ucunda"
"To use auto-crossfade, first select a clip that partially overlaps another" = "Otomatik kavşak özelliğini kullanmak için önce kısmen diğerinin üzerine binen bir klip seçin"
"Auto detect tempo" = "Tempoyu otomatik algıla"
"Double tempo" = "Çifte tempo"
"Half tempo" = "Yarım tempo"
"Auto detect beat points" = "Vuruş noktalarını otomatik olarak algıla"
"Add beat points at each beat" = "Her vuruşta vuruş puanı ekle"
"Clear all beat points" = "Tüm vuruş noktalarını temizle"
"Set loop start to clip start" = "Döngü başlangıcını klip başlangıcına ayarla"
"Set loop end to clip end" = "Döngü ucunu klip ucuna ayarla"
"Set loop start/end to clip start/end" = "Döngü başlangıcını / bitişini klip başlangıcına / sonuna ayarla"
"Delete Unused Takes" = "Kullanılmayan Alımları Sil"
"This will permanently delete all wave files that are listed as takes in this clip, apart from the ones currently being used." = "Bu, şu anda kullanılmakta olanlardan ayrı olarak, bu klipte listelenen tüm dalga dosyalarını kalıcı olarak siler."
"Are you sure you want to do this?" = "Bunu yapmak istediğinden emin misin?"
"Some of the wavefiles couldn\'t be deleted" = "Dalga dosyalarından bazıları silinemedi"
"Length of fade-in" = "Fade-in uzunluğu"
"Length of fade-out" = "Fade-out uzunluğu"
"Set the shape of the fade-in curve" = "Fade-out eğrisinin şeklini ayarla"
"Set the shape of the fade-out curve" = "Fade-out eğrisinin şeklini ayarla"
"Can\'t add this kind of filter to a clip!" = "Bir klibe bu tür bir filtre eklenilemiyor!"
"Can\'t add any more filters to this clip!" = "Bu klibe daha fazla filtre eklenilemiyor!"
"Changes the length of the fade in/out" = "Fade in/out uzunluğunu değiştir"
"Clip Loop Points" = "Klip Döngü Noktaları"
"Copy Colour from Marker" = "İşaretleyiciden Rengi Kopyala"
"Trim Clip from Marker" = "İşaretleyiciden Klip Kes"
"Create Unique Copy" = "Benzersiz Kopya Oluştur"
"Render Property Set" = "İşleyici Dizisi Özellikleri"
"Edit Properties" = "Özellikleri Düzenle"
"Sets the start/end points of clip from the edit" = "Klibin başlangıç ​​/ bitiş noktalarını düzenlemeden ayarlar"
"Changes the colour of the clip to be the same as the marker" = "Klibin rengini İşaretleyici ile aynı olacak şekilde değiştirir"
"Changes the length of the clip to be the same as the marker" = "Klibin uzunluğunu işaretçiyle aynı olacak şekilde değiştirir"
"Creates a unique copy of the source Edit to use as a backup" = "Yedekleme olarak kullanmak üzere kaynak Düzenlemenin benzersiz bir kopyasını oluşturur"
"Shows the progress of the edit render" = "Düzenleme oluşturma işleminin ilerlemesini gösterir"
"Edit Clip" = "Klibi Düzenle"
"Rending" = "İşleyici"
"of" = "of"
"nested clips" = "iç içe klipler"
"%" = "%"
"Waiting on nested edits..." = "Yuvalanmış düzenlemeler bekleniyor ..."
"Rendering Edit:" = "İşleyici Düzenlemesi:"
"Whole edit" = "Bütün düzenleme"
"In/out marker points" = "Giriş / çıkış işaretleme noktaları"
"Markers List" = "İşaretçi Listesi"
"Run Test" = "Test Çalıştır"
"Recording Synchronization Test" = "Kayıt Senkronizasyon Testi"
"Make sure your audio system is setup to loop the output from the device below into the input device." = "Ses sisteminizin, çıkışı aşağıdaki cihazdan giriş cihazına bağlayacak şekilde ayarlandığından emin olun."
"Then click the button below, which will play a test signal several times and measure the time it takes to loop back in." = "Sonra aşağıdaki düğmeye tıklayın; bu, birkaç kez bir test sinyali çalacak ve geri dönmesi için geçen süreyi ölçecektir."
"This process requires at least one active audio output device" = "Bu işlem en az bir aktif ses çıkış cihazı gerektiriyor"
"Sets the input device\'s offset to this value" = "Giriş aygıtının uzaklığını bu değere ayarlar"
"Couldn\'t detect the test signal." = "Test sinyali tespit edilemedi."
"This might be because the output isn\'t being correctly looped back, or because the signal is too quiet or noisy (if you\'re using a microphone or other indirect audio path)." = "Bunun nedeni, çıkışın doğru şekilde geri alınmaması veya sinyal çok sessiz veya gürültülü olması olabilir (bir mikrofon veya başka bir dolaylı ses yolu kullanıyorsanız)."
"Click \'run test\' to try again." = "Tekrar denemek için \'testi çalıştır\' düğmesini tıklayın."
"A consistent delay of 123 milliseconds was detected." = "123 milisaniyelik tutarlı bir gecikme tespit edildi."
"Click \'apply\' to set the input device\'s recording offset to this value." = "Giriş cihazının kayıt ofsetini bu değere ayarlamak için \'Uygula\' ya tıklayın."
"Add to library" = "Kütüphaneye ekle"
"Audio Clip" = "Ses klibi"
"Reversing" = "Geri vites"
"This plugin file no longer exists" = "Bu eklenti dosyası artık mevcut değil"
"This plugin failed to load correctly" = "Bu eklenti düzgün yüklenemedi"
"Deactivated after failing to initialise correctly" = "Doğru şekilde başlatılamadığında devre dışı bırakıldı"
"Clear list" = "Listeyi temizle"
"Remove selected plugin from list" = "Seçili eklentiyi listeden kaldır"
"Show folder containing selected plugin" = "Seçili eklentiyi içeren klasörü göster"
"Remove any plugins whose files no longer exist" = "Dosyaları artık bulunmayan eklentileri kaldırın"
"Sort alphabetically" = "Alfabetik olarak sırala"
"Sort by category" = "Kategoriye göre sırala"
"Sort by manufacturer" = "Üreticiye göre sırala"
"Select folders to scan..." = "Taranacak klasörleri seçin ..."
"Scanning for plugins..." = "Eklentiler için taranıyor ..."
"Searching for all possible plugin files..." = "Tüm eklenti dosyaları aranıyor ..."
"Scan" = "Tarama"
"Plugin Scanning" = "Eklenti Tarama"
"If you choose to scan folders that contain non-plugin files, then scanning may take a long time, and can cause crashes when attempting to load unsuitable files." = "Eklenti olmayan dosyalar içeren klasörleri taramayı seçerseniz, tarama işlemi uzun zaman alabilir ve uygun olmayan dosyaları yüklemeye çalışırken çökmelere neden olabilir."
"Are you sure you want to scan the folder \"XYZ\"?" = "\"XYZ\" klasörünü taramak istediğinizden emin misiniz?"
"Testing" = "Test yapmak"
"Scan complete" = "Tarama tamamlandı"
"Note that the following files appeared to be plugin files, but failed to load correctly" = "Aşağıdaki dosyaların eklenti dosyaları gibi göründüğünü ancak düzgün yüklenemediğini unutmayın"
"none" = "Yok"
"Show advanced settings..." = "Gelişmiş ayarları göster..."
"Error when trying to open audio device!" = "Ses cihazı açmaya çalışırken hata!"
"(no audio output channels found)" = "(ses çıkış kanalı bulunamadı)"
"active output channels:" = "aktif çıkış kanalları:"
"(no audio input channels found)" = "(ses girişi kanalı bulunamadı)"
"active input channels:" = "aktif giriş kanalları:"
"show this device\'s control panel" = "bu cihazın kontrol panelini göster"
"opens the device\'s own control panel" = "cihazın kendi kontrol panelini açar"
"output:" = "çıktı:"
"device:" = "cihaz:"
"Test" = "Test"
"input:" = "giriş:"
"sample rate:" = "örnek oran:"
"audio buffer size:" = "ses arabelleği boyutu:"
"Audio device type:" = "Ses cihazı tipi:"
"No MIDI inputs available" = "MIDI girişi yok"
"Active MIDI inputs:" = "Etkin MIDI girişleri:"
"MIDI Output:" = "MIDI Çıkışı:"
"hello" = "Merhaba"
"1 week" = "1 hafta"
"2 weeks" = "2 hafta"
"1 day" = "1 gün"
"2 days" = "2 gün"
"1 hr" = "1 saat"
"2 hrs" = "2 saat"
"1 min" = "1 dakika"
"2 mins" = "2 dakika"
"1 sec" = "1 saniye"
"2 secs" = "2 saniye"
"(no choices)" = "(seçenek yok)"
"Velocity-sensitive mode" = "Hıza duyarlı mod"
"Use circular dragging" = "Dairesel sürüklemeyi kullanın"
"Use left-right dragging" = "Sol-sağ sürüklemeyi kullanın"
"Use up-down dragging" = "Yukarı-aşağı sürüklemeyi kullanın"
"Use left-right/up-down dragging" = "Sol-sağ / yukarı-aşağı sürüklemeyi kullanın"
"Rotary mode" = "Döner mod"
"Auto-size this column" = "Bu sütunu otomatik olarak boyutlandır"
"Auto-size all columns" = "Tüm sütunları otomatik olarak boyutlandır"
"Add/remove items from toolbar" = "Araç çubuğuna öğe ekle/kaldır"
"You can drag the items above and drop them onto a toolbar to add them." = "Yukarıdaki öğeleri sürükleyebilir ve eklemek için araç çubuğuna bırakabilirsiniz."
"Items on the toolbar can also be dragged around to change their order, or dragged off the edge to delete them." = "Araç çubuğundaki öğeler, sıralarını değiştirmek için etrafa sürüklenebilir veya silmek için kenarlarından sürüklenebilir."
"Restore to default set of items" = "Varsayılan öğe grubuna geri yükle"
"Show icons only" = "Yalnızca simgeleri göster"
"Show icons and descriptions" = "Simgeleri ve açıklamaları göster"
"Show descriptions only" = "Sadece açıklamaları göster"
"shortcut" = "kısayol"
"(nothing selected)" = "(hiçbir şey seçilmedi)"
"click to browse for a different file" = "farklı bir dosyaya göz atmak için tıkla"
"file:" = "dosya:"
"Go up to parent directory" = "Üst dizine git"
"Choose" = "Seçim"
"Hard Drive" = "Sabit Disk"
"CD/DVD drive" = "CD / DVD sürücüsü"
"New Folder" = "Yeni dosya"
"File already exists" = "Dosya zaten mevcut"
"There\'s already a file called: FLMN" = "Zaten bir dosya var: FLMN"
"Are you sure you want to overwrite it?" = "Üzerine yazmak istediğinden emin misin?"
"Please enter the name for the folder" = "Lütfen klasörün adını giriniz"
"Couldn\'t create the folder!" = "Klasör oluşturulamadı!"
"(no recently selected files)" = "(son zamanlarda seçilen dosyalar yok)"
"Choose a new directory" = "Yeni bir dizin seç"
"Choose a new file" = "Yeni bir dosya seç"
"change..." = "değişiklik..."
"Change folder..." = "Dosyayı değiştir..."
"Add a folder..." = "Bir klasör ekle ..."
"Quit" = "Çık"
"Copies the currently selected text to the clipboard and deletes it." = "Seçili metni panoya kopyalar ve siler."
"Copies the currently selected text to the clipboard." = "Seçili metni panoya kopyalar."
"Inserts text from the clipboard." = "Panodan metin ekler."
"Deletes any selected text." = "Seçili metni siler."
"Selects all the text in the editor." = "Editördeki tüm metni seçer."
"Failed to open file..." = "Dosya açılamadı ..."
"There was an error while trying to load the file: FLNM" = "Dosyayı yüklemeye çalışırken bir hata oluştu: FLNM"
"Error writing to file..." = "Dosyaya yazma hatası ..."
"An error occurred while trying to save \"DCNM\" to the file: FLNM" = "\"DCNM\" dosyasını kaydetmeye çalışırken bir hata oluştu: FLNM"
"Closing document..." = "Doküman kapatılıyor ..."
"Do you want to save the changes to \"DCNM\"?" = "Değişiklikleri \"DCNM\" konumuna kaydetmek istiyor musunuz?"
"Use this swatch as the current colour" = "Bu renk örneğini geçerli renk olarak kullan"
"Set this swatch to the current colour" = "Bu renk örneğini geçerli renge ayarla"
"red" = "kırmızı"
"green" = "yeşil"
"blue" = "mavi"
"alpha" = "alfa"
"Adds a new key-mapping" = "Yeni bir anahtar eşlemesi ekler"
"Click to change this key-mapping" = "Bu anahtar eşlemesini değiştirmek için tıklayın"
"Change this key-mapping" = "Bu anahtar eşlemesini değiştir"
"Remove this key-mapping" = "Bu anahtar eşlemesini kaldır"
"New key-mapping" = "Yeni anahtar eşleme"
"Please press a key combination now..." = "Lütfen şimdi bir tuş kombinasyonuna basın ..."
"Currently assigned to \"CMDN\" = "Şu anda \"CMDN\" konumuna atanmış
"Change key-mapping" = "Anahtar eşlemeyi değiştir"
"This key is already assigned to the command \"CMDN\" = "Bu anahtar \"CMDN\" komutuna zaten atanmış.
"Do you want to re-assign it to this new command instead?" = "Bunun yerine bu yeni komuta tekrar atamak ister misiniz?"
"Re-assign" = "Yeniden atama"
"Reset to defaults" = "Varsayılanlara dön"
"Are you sure you want to reset all the key-mappings to their default state?" = "Tüm anahtar eşlemelerini varsayılan durumuna sıfırlamak istediğinizden emin misiniz?"
"reset to defaults" = "varsayılanlara dön"
"Melodic" = "Melodik"
"Percussive" = "Darbeli"
"Polyphonic" = "Polifonik"
"Deletes this custom controller" = "Bu özel denetleyiciyi siler"
"Toggle beats/seconds mode" = "Geçiş atma / saniye modu"
"MCU Order" = "MCU Emri"
"Map native plugins" = "Yerel eklentileri göster"
"Delete Plugin" = "Eklentiyi Sil"
"Stop Mirroring" = "Yansıtmayı Durdur"
"This plugin is currently mirroring:" = "Bu eklenti şu anda yansıyor:"
"Drag-and-drop a plugin here to make this plugin mirror its parameters" = "Bu eklentinin parametrelerini yansıtması için bir eklentiyi buraya sürükleyip bırakın"
"Disconnects this plugin from its currently mirrored target" = "Bu eklentiyi şu anda yansıtılmış olan hedefinden ayır"
"Double-click to edit" = "Düzenlemek için çift tıkla"
"ERROR! - This plugin couldn\'t be loaded!" = "HATA! - Bu eklenti yüklenemedi!"
"Save As Preset" = "Ön Ayar Olarak Kaydet"
"Deletes the selected plugins" = "Seçili eklentileri siler"
"Bypasses the selected plugins" = "Seçilen eklentileri atla"
"Save the selected plugins as a preset" = "Seçili eklentileri hazır ayar olarak kaydet"
"Shows parameter assignments. Shift-click an assignment to remove it." = "Parametre atamalarını gösterir. Çıkarmak için bir atamaya Shift tuşuna basıp tıklatın."
"This plugin currently has no parameters mapped to MIDI controls. To make assignments enter MIDI Learn mode, move a plugin\'s parameter from the UI and then move the required MIDI controller." = "Bu eklentinin şu anda MIDI denetimleriyle eşlenen hiçbir parametresi yok. Atamaların MIDI Öğrenim moduna girmesini sağlamak için, bir eklentinin parametresini Kullanıcı Arabiriminden taşıyın ve ardından gereken MIDI denetleyicisini taşıyın."
"Delete Plugins" = "Eklentileri Sil"
"Disable all other return plugins on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm iade eklentilerini devre dışı bırak"
"Enable all other return plugins on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm iade eklentilerini etkinleştir"
"Disables all other return plugins that are using the same bus" = "Aynı veri yolu kullanan diğer tüm iade eklentilerini devre dışı bırak"
"Enables all other return plugins that are using the same bus" = "Aynı veri yolu kullanan diğer tüm iade eklentilerini etkinleştirir"
"Aux Return Plugin" = "Aux İade Eklentisi"
"Disable all other send plugins on this bus" = "Bu veri yolu üzerindeki diğer tüm gönderme eklentilerini devre dışı bırak"
"Enable all other send plugins on this bus" = "Bu veri yolundaki diğer tüm gönderme eklentilerini etkinleştir"
"Tracktion Aux-Send Plugin" = "Tracktion Aux-Send Eklentisi"
"Disables all other send plugins that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veriyoluna giden tüm diğer gönderme eklentilerini devre dışı bırak"
"Enables all other send plugins that are going to the same return bus" = "Aynı dönüş veriyoluna giden tüm diğer gönderme eklentilerini etkinleştirir"
"Tracktion Chorus Plugin" = "Pist Korosu Eklentisi"
"Tracktion Reverb Plugin" = "Tracktion Reverb Eklentisi"
"Tracktion EQ Plugin" = "Tracktion EQ Eklentisi"
"Midi Patch Bay" = "Midi Yama Koyu"
"Tracktion Plugins" = "Tracktion Eklentileri"
"Create New Empty Rack" = "Yeni Boş Raf Oluştur"
"Open/close all folders" = "Tüm klasörleri aç/kapat"
"There are some problems in launching a child-process to scan for plugins." = "Eklentileri taramak için bir alt sürecin başlatılmasında bazı sorunlar var."
"If you have a virus-checker or firewall running, you may need to temporarily disable it for the scan to work correctly." = "Çalışan bir virüs denetleyiciniz veya güvenlik duvarınız varsa, taramanın düzgün çalışması için geçici olarak devre dışı bırakmanız gerekebilir."
"Freezes the track" = "Parçayı dondurur"
"Track will freeze up to this plugin" = "Track bu eklentiye kadar donacak"
"Level meter plugin" = "Seviye ölçer eklentisi"
"Reset All" = "Hepsini sıfırla"
"Block All" = "Hepsini engelle"
"Tracktion Midi Patch Bay Plugin" = "Tracktion Midi Yama Yuvası Eklentisi"
"Resets all the mappings so no channel modifications are made" = "Tüm eşlemeleri sıfırlar, böylece hiçbir kanal değişikliği yapılmaz"
"Blocks all channels" = "Tüm kanalları engelle"
"Block channel" = "Blok kanalı"
"Patch Bay Plugin" = "Yama Yuvası Eklentisi"
"MIDI Patch Bay Filter" = "MIDI Yama Yuvası Filtresi"
"Block Channel" = "Blok Kanalı"
"MidiPatch" = "MidiPatch"
"Tracktion Patch Bay Plugin" = "Tracktion Yama Yuvası Eklentisi"
"The type of pitch-shifting algorithm to use" = "Kullanılacak adım değiştirme algoritması türü"
"Tracktion Rack Plugin" = "Tracktion Rack Eklentisi"
"The rack that this plugin is feeding into" = "Bu eklentinin beslendiği raf"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s left channel" = "Rafın hangi çıkışının bu eklentinin sol kanalından çıktığını gösterir"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s right channel" = "Rafın hangi çıkışının bu eklentinin sağ kanalından çıktığını gösterir"
"Click to edit the rack" = "Rafı düzenlemek için tıklayın"
"Replace rack with plugins" = "Rafı eklentilerle değiştir"
"MIDI input" = "MIDI girişi"
"MIDI output" = "MIDI çıkışı"
"Drag this into the rack to create a new plugin" = "Yeni bir eklenti oluşturmak için bunu rafa sürükle"
"Delete Rack" = "Rafı Sil"
"New Plugin" = "Yeni Eklenti"
"Drag this area to create an instance of this rack plugin" = "Bu raf eklentisinin bir örneğini oluşturmak için bu alanı sürükleyin"
"The name of this rack plugin" = "Bu raf eklentisinin adı"
"Deletes this rack plugin" = "Bu raf eklentisini siler"
"Rack Plugin" = "Raf Eklentisi"
"Delete Rack Plugin" = "Raf Eklentisini Sil"
"Are you sure you want to delete this rack plugin?" = "Bu raf eklentisini silmek istediğinize emin misiniz?"
"This can\'t be undone, and any instances of the rack will also be deleted from the edit." = "Bu işlem geri alınamaz ve raftaki herhangi bir örnek de düzenlemeden silinir."
"Reverb Plugin" = "Yankı Eklentisi"
"Couldn\'t start ReWire plugin" = "ReWire eklentisi başlatılamadı"
"ReWire Plugin" = "ReWire Eklentisi"
"Current status of this ReWire plugin" = "Bu ReWire eklentisinin şu anki durumu"
"Selects the ReWire device to use for this plugin" = "Bu eklenti için kullanılacak ReWire cihazını seçti"
"Unable to Install ReWire" = "ReWire yüklenemiyor"
"You need to be running Tracktion as an administrator to install ReWire." = "ReWire'ı kurmak için Tracktion'ı bir yönetici olarak çalıştırmanız gerekiyor."
"Please restart Tracktion and ensure this option is selected by right clicking the application icon and choosing Run as administrator." = "Lütfen Tracktion'u yeniden başlatın ve bu seçeneğin uygulama simgesini sağ tıklayıp Yönetici olarak çalıştır'ı seçerek seçili olduğundan emin olun."
"Overwrite Old ReWire Library?" = "Eski ReWire Kütüphanesinin Üzerine Yazılsın mı?"
"An older version of the ReWire library was found that is not compatible with Tracktion. Do you want to replace it with this newer version? Existing applications should be compatible." = "ReWire kütüphanesinin eski bir sürümü, Tracktion ile uyumlu olmayan bulundu. Bu yeni sürümle değiştirmek ister misiniz? Mevcut uygulamalar uyumlu olmalıdır."
"Load audio files into the sampler" = "Örnekleyiciye ses dosyaları yükle"
"Tracktion Text Plugin" = "Tracktion Text Plugin"
"Name of text plugin" = "Metin eklentisinin adı"
"Description of text plugin" = "Metin eklentisinin açıklaması"
"Drag here to change the volume for all sub-tracks" = "Tüm alt parçaların sesini değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Enables/Disables this plugin" = "Bu eklentiyi etkinleştirir / devre dışı bırakır"
"Pan Law" = "Pan Yasası"
"Set to Default Pan Law" = "Varsayılan Kaydırma Kuralını Ayarla"
"Centre" = "Merkez"
"Drag here to change the volume; Alt-click to reset to 0dB" = "Sesi değiştirmek için buraya sürükleyin; 0dB'ye sıfırlamak için Alt tuşuna basın"
"Drag here to change the pan; Alt-click to reset to centre" = "Tavayı değiştirmek için buraya sürükleyin; merkeze sıfırlamak için Alt tuşuna basın"
"Vol/Pan" = "Vol/Kaydırma"
"Change the pan law" = "Kaydırma kuralını değiştir"
"Resets the pan law to the default" = "Kaydırma kuralını varsayılana sıfırlar"
"Sets this plugin to ignore a VCA plugin on a parent folder track" = "Bu eklentiyi bir üst klasör yolundaki VCA eklentisini yoksaymak için ayarlar"
"Deletes this volume plugin" = "Bu birim eklentisini siler"
"Volume & Pan Plugin" = "Ses & Kaydırma Eklentisi"
"Test Note" = "Test Notası"
"MIDI Channel" = "MIDI Kanalı"
"Copy Note Settings" = "Nota Ayarlarını Kopyala"
"Clear Channel" = "Kanalı Temizle"
"Randomise Channel" = "Randomize Kanal"
"Shift Notes" = "Üst Notaları"
"Toggle Every" = "Her birini değiştir"
"Insert New Channel" = "Yeni Kanal Ekle"
"Delete Channel" = "Kanalı Sil"
"Sequencer Channel" = "Sıralayıcı Kanalı"
"Channel 123" = "Kanal 123"
"Channels 1,2,3" = "Kanal 1,2,3"
"Change the MIDI note of the selected channel" = "Seçilen kanalın MIDI notasını değiştir"
"Change the MIDI note of the selected channels" = "Seçili kanalların MIDI notasını değiştir"
"Test the note" = "Notayı test et"
"Change the velocity of the selected channel" = "Seçilen kanalın hızını değiştir"
"Change the velocity of the selected channels" = "Seçilen kanalların hızını değiştir"
"Change the MIDI channel of the selected channel" = "Seçilen kanalın MIDI kanalını değiştir"
"Change the MIDI channel of the selected channels" = "Seçili kanalların MIDI kanalını değiştir"
"The groove template to apply to this channel. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Bu kanala uygulanacak oluk şablonu. Bunu değiştirmek için tıklayın veya imleci yukarı / aşağı sürükleyerek kullanın"
"Inserts a new channel before this one" = "Bundan önce yeni bir kanal ekler"
"Clear all notes in this channel" = "Bu kanaldaki tüm notaları temizle"
"Randomise the notes in this channel" = "Bu kanaldaki notaları rastgele düzenle"
"Delete this selected channel" = "Bu seçili kanalı sil"
"Delete the selected channels" = "Seçili kanalları sil"
"Shift notes to the left or right by 1" = "Notaları 1 ile sola veya sağa kaydır"
"Shift the notes left" = "Notaları sola kaydır"
"Shift the notes right" = "Notaları sağa kaydır"
"Toggle the channel notes in some consistent pattern. Useful for laying out drum grooves." = "Kanal notalarını tutarlı bir düzende değiştirin. Tambur oluklarını yerleştirmek için kullanışlıdır."
"Reset Ratio" = "Sıfırlama Oranı"
"Create Comp" = "Comp Oluştur"
"Render Clip" = "Klip İşle"
"Add Empty Pattern" = "Boş Desen Ekle"
"Delete Pattern" = "Deseni Sil"
"Delete All Patterns" = "Tüm Kalıpları Sil"
"Clear All Patterns" = "Tüm Modelleri Temizle"
"Render to MIDI Clip" = "MIDI Klip'e dönüştür"
"Add Channel" = "Kanal Ekle"
"The scaling ratio for stretching the patterns and their notes" = "Desenlerin ve notaların gerdirilmesi için ölçeklendirme oranı"
"Reset the scaling ratio to default" = "Ölçekleme oranını varsayılana sıfırla"
"Adds a new pattern" = "Yeni bir model ekler"
"Toggles all the patterns\' channels\' notes to an \'off\' state" = "\'Kanal\' notalarının tüm desenlerini \'off \' durumuna geçirir"
"Remove a specific pattern. All instances of the pattern will be set to the first pattern." = "Belirli bir kalıbı kaldırın. Desenin tüm örnekleri ilk desene ayarlanır."
"Removes all patterns" = "Tüm desenleri kaldırır"
"Adds a new channel" = "Yeni bir kanal ekler"
"Render the entire clip to MIDI" = "Tüm klibin MIDI'ye dönüştür"
"Combine the selected clips to a new comp clip" = "Seçili klipleri yeni bir comp klipte birleştir"
"Render the selected clips to a new audio clip" = "Seçilen klipleri yeni bir ses klibine dönüştür"
"Delete Pattern 123" = "Desen 123'ü Sil"
"Step-Sequence Clip" = "Adım Sırası Klibi"
"This clip already contains the maximum number of channels!" = "Bu klip zaten maksimum sayıda kanal içeriyor!"
"Set Pattern Length" = "Desen Uzunluğunu Ayarla"
"Note Length" = "Nota Uzunluğu"
"Number of Notes" = "Nota Sayısı"
"Clear All Notes" = "Tüm Notaları Temizle"
"Randomise" = "Rastgele sıralayabilirsiniz"
"Insert new empty pattern" = "Yeni boş desen ekle"
"Insert a copy" = "Bir kopya ekle"
"Append a copy" = "Bir kopya ekle"
"Insert a new duplicate" = "Yeni bir kopya ekle"
"Append a new duplicate" = "Yeni bir kopya ekle"
"Remove Section" = "Bölümü Kaldır"
"Apply Common Groove" = "Ortak Oluk Uygula"
"Sequencer Pattern" = "Sıralayıcı Deseni"
"Change the length of the notes" = "Notaların uzunluğunu değiştir"
"Change the number of notes per channel" = "Kanal başına nota sayısını değiştir"
"Inserts another instance of this pattern" = "Bu desenin başka bir örneğini ekler"
"Appends another instance of this pattern at the end of the clip" = "Klibin sonuna bu desenin başka bir örneğini ekler"
"Creates a new empty pattern and inserts it before this one" = "Yeni bir boş desen oluşturur ve bundan öncekine ekler"
"Creates a new copy of this pattern, and inserts it before this one" = "Bu desenin yeni bir kopyasını oluşturur ve bu dizinin önüne ekler"
"Creates a new copy of this pattern, and appeds it to the clip" = "Bu desenin yeni bir kopyasını oluşturur ve onu klibe ekler"
"Toggles all notes to an \'off\' state" = "Tüm notaları \'kapalı\' durumuna geçirir"
"Sets all notes to a random sequence" = "Tüm notaları rastgele sıraya ayarlar"
"Apply a common groove to the channels" = "Kanallara ortak bir oluk uygulayın"
"Renders the pattern to a MIDI clip" = "Deseni bir MIDI klibe işler"
"Delete the instance of the pattern" = "Desenin örneğini sil"
"Delete the instances of the patterns" = "Desen örneklerini sil"
"123 Bars" = "123 Barlar"
"1 Bar" = "1 Bar"
"123 Notes Per Bar" = "Bar Başına 123 Nota"
"Pattern 123" = "Desen 123"
"Left-click to flip cells; Hold shift to clear cells; Hold ctrl to fill cells; Right-click for options" = "Hücreleri çevirmek için sol tıklayın; hücreleri temizlemek için shift tuşunu basılı tutun; hücreleri doldurmak için ctrl tuşunu basılı tutun; seçenekler için sağ tıklayın"
"Insert Copy" = "Kopya Ekle"
"Append Copy" = "Kopya Ekle"
"Click to select this pattern. When selected, click to change the pattern" = "Bu deseni seçmek için tıklayın. Seçildiğinde, deseni değiştirmek için tıklayın"
"Delete MIDI Notes" = "MIDI Notalarını Sil"
"Show Note Automation" = "Nota Otomasyonunu Göster"
"Multi Channel" = "Çok Kanallı"
"Create Audio Comp" = "Ses Comp Oluştur"
"The scaling factor to apply to the note velocities on the output of this clip" = "Bu klibin çıkışındaki nota hızlarına uygulanacak ölçeklendirme faktörü"
"Sets the number of channels to use for overlapping notes" = "Örtüşen notalar için kullanılacak kanal sayısını ayarlar"
"Shows or hides not automation for this clip" = "Bu klibin otomasyonunu gösterme veya gizleme"
"Creates a new audio clip with rendered takes" = "Oluşturulan çekim ile yeni bir ses klibi oluşturur"
"Show/Hide MIDI Editor" = "MIDI Düzenleyicisini Göster / Gizle"
"Single channel mode" = "Tek kanal modu"
"channels" = "Kanallar"
"Create a new audio comp clip" = "Yeni bir ses kompozisyonu klibi oluştur"
"Replace with a new audio comp clip" = "Yeni bir ses kompozisyonu klibiyle değiştir"
"This will permanently delete all unused MIDI takes in this clip." = "Bu, kullanılmayan tüm MIDI'lerin bu klipte aldığı tüm verileri kalıcı olarak silecek."
"SysEx Events" = "SysEx Etkinlikleri"
"X" = "X"
"Y" = "Y"
"Z" = "Z"
"Show keyboard to left of the track" = "Klavyeyi parçanın soluna göster"
"Done" = "Bitti"
"take" = "Almak"
"Add to selection" = "Seçime ekle"
"Remove from selection" = "Seçimden kaldır"
"This clip has more overlapping notes than the current maximum number of channels to play. Either increase the multi-channel property or set the clip to single channel mode." = "Bu klibin, geçerli maksimum kanal sayısından daha fazla çakışan nota var. Ya çok kanallı özelliği artırın ya da klibi tek kanal moduna ayarlayın."
"Control Changes" = "Değişiklikleri Kontrol Et"
"MIDI SysEx Events" = "MIDI SysEx Etkinlikleri"
"Render Notes" = "Render Notaları"
"Delete MIDI Note" = "MIDI NotasınıSil"
"Length of the note" = "Notun uzunluğu"
"Displays note automation for the selected note" = "Seçilen nota için nota otomasyonunu görüntüler"
"Renders the selected MIDI notes to an audio clip" = "Seçilen MIDI notalarını bir ses klibine dönüştürür"
"Initialising Audio Devices" = "Ses Aygıtlarını Başlatma"
"Initialising ReWire" = "Yeniden Başlatılıyor"
"Initialising Plugins" = "Eklentileri Başlatma"
"Initialising Controllers" = "Başlatma Kontrolörleri"
"Linear" = "Doğrusal"
"-2.5 dB Center" = "-2.5 dB Merkezi"
"-3.0 dB Center" = "-3.0 dB Merkezi"
"-4.5 dB Center" = "-4.5 dB Merkezi"
"-6.0 dB Center" = "-6.0 dB Merkezi"
"English" = "İngilizce"
"Authorisation via tracktion.com" = "Tracktion.com üzerinden yetkilendirme"
"Mute/Unmute All Plugins" = "Tüm Eklentileri Sessize Al/Aç"
"Create Preset" = "Hazır Ayar Oluştur"
"Removes this track from its parent folder" = "Bu parçayı üst klasöründen kaldırıyor"
"This track contains MIDI-generating clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser." = "Bu parça, bir MIDI cihazına ya da bir eklenti sentezleyicisine çıkmadığı için duyulamayacak olan MIDI üreten klipleri içeriyor."
"This track contains wave clips which may be inaudible as the audio will be blocked by some of the track\'s filters." = "Bu parça, ses parçaların bazı filtreleri tarafından engelleneceği için duyulamayan dalgalı klipler içeriyor."
"Nothing to freeze" = "Donacak bir şey yok"
"Track plugins" = "Eklentileri izle"
"Insert new MIDI Clip" = "Yeni MIDI Klibi Ekle"
"Insert new Audio Clip" = "Yeni Ses Klibi Ekle"
"Insert new Edit Clip" = "Yeni Düzenleme Klibi Ekle"
"Insert new Step-Sequence Clip" = "Yeni Adım Sıra Klipsi Ekle"
"Track Destination" = "Hedef Takip"
"Image" = "Resim"
"Multiple Images" = "Birden fazla resim"
"Ghost Tracks" = "Hayalet Parçalar"
"Mutes or un-mutes all the plugins in this track" = "Bu parçadaki tüm eklentileri sustur veya sessizleştir"
"Create a preset from the selected items" = "Seçilen öğelerden bir hazır ayar oluştur"
"Select the tracks to display behind this one" = "Bunun arkasında görüntülenecek parçaları seçin"
"Sets the image to display on this track" = "Bu parçada görüntülenecek resmi ayarlar"
"Freeze the selected tracks together" = "Seçilen parçaları birlikte dondur"
"Freeze each track with a freeze point" = "Her parçayı donma noktası ile dondur"
"Freeze the entire track contents" = "Tüm parça içeriğini dondur"
"Freeze the track with a freeze point" = "Parçayı bir donma noktası ile dondur"
"Render to a new track" = "Yeni bir parçaya dönüştür"
"Render replacing current track" = "Geçerli parçanın yerini al"
"Open/Close" = "Aç kapa"
"Use a single track for all types of marker" = "Tüm işaretleyici türleri için tek bir parça kullanın"
"Bazaar Download" = "Çarşı İndir"
"Download cancelled" = "İndirme iptal edildi"
"loop library" = "Döngü kütüphanesi"
"preset library" = "önceden ayarlanmış kütüphane"
"plugin list" = "eklenti listesi"
"projects list" = "proje listesi"
"Download Complete" = "İndirme tamamlandı"
"All assests imported" = "Alınan tüm varlıklar"
"You can now find XYYX in your" = "Artık XYYX’i cihazınızda bulabilirsiniz"
"Unable to create Tracktion plugins folder" = "Tracktion eklentileri klasörü oluşturulamıyor"
"Failed to unzip assets" = "Varlıklar çözülemedi"
"Failed to copy file to loops folder" = "Dosya döngüler klasörüne kopyalanamadı"
"Failed to import file to loops database" = "Veritabanına döngülere dosya aktarılamadı"
"Downloaded Rack" = "İndirilen Raf"
"Failed to import preset" = "Ön ayar içe aktarılamadı"
"Failed to copy file to plugins folder" = "Eklentiler klasörüne dosya kopyalanamadı"
"Please run a plugin scan once the installer has completed" = "Yükleyici tamamlandıktan sonra lütfen bir eklenti taraması yürütün"
"CD Drive" = "CD Sürücüsü"
"Time to Record" = "Kayıt Zamanı"
"Render Clips" = "Render Klipleri"
"Leave existing clips" = "Mevcut klipleri bırak"
"Replace selected clips" = "Seçili klipleri değiştir"
"Creating comp file for \"XDVX\" = "\" XDVX \ "için comp dosyası oluşturma
"The selected clips were not long enough to render" = "Seçilen klipler işlemek için yeterince uzun değildi"
"There was a problem rendering the selected clips" = "Seçili klipleri oluştururken bir sorun oluştu"
"Render the selected clip" = "Seçilen klibi oluştur"
"Render the marked region of the selected clip" = "Seçilen klibin işaretli bölgesini işle"
"Render the selected clip and replace it" = "Seçilen klibi oluştur ve değiştir"
"Render the marked region of the selected clip and replace it" = "Seçili klibin işaretli bölgesini oluştur ve değiştir"
"Render all the selected clips" = "Seçilen tüm klipleri işle"
"Render the marked region of the selected clips" = "Seçilen kliplerin işaretli bölgesini oluştur"
"Render the selected clips and replace them" = "Seçilen klipleri oluştur ve değiştir"
"Render the marked region of the selected clips and replace them" = "Seçili kliplerin işaretli bölgesini oluştur ve değiştir"
"You can\'t add an Edit which contains this Edit as a clip to itself" = "Bu Düzenlemeyi kendisinin klibi olarak içeren bir Düzenleme ekleyemezsin"
"Unable to load Edit from source file" = "Düzenleme kaynak dosyadan yüklenemedi"
"New Audio Clip" = "Yeni Ses Klibi"
"New MIDI Clip" = "Yeni MIDI Klibi"
"New Edit Clip" = "Yeni Düzenleme Klibi"
"New Step-Sequence Clip" = "Yeni Adım Sırası Klibi"
"New Marker" = "Yeni İşaretleyici"
"No MIDI input was selected to be the timecode source" = "Zaman kodu kaynağı olarak MIDI girişi seçilmedi"
"Render to a file" = "Bir dosyayı oluştur"
"You can\'t paste an edit clip into itself!" = "Bir düzenleme klibini kendi içine yapıştıramazsınız!"
"Rack types added!" = "Raf tipi eklendi!"
"Click volume" = "Tıklama hacmi"
"Fit track on screen" = "Parçayı ekrana sığdır"
"Set track to default height" = "Parçayı varsayılan yüksekliğe ayarla"
"Enable vertical scrolling over clip area" = "Klip alanı üzerinde dikey kaydırmayı etkinleştir"
"Enable vertical scrolling over MIDI clips" = "MIDI klipleri üzerinde dikey kaydırmayı etkinleştir"
"Loading Edit" = "Düzenleme Yükleniyor"
"Create Archive" = "Arşiv Oluştur"
"There was a problem creating the new Project for archiving" = "Arşivleme için yeni proje yaratırken bir sorun oluştu"
"Render Errors" = "Hata Oluşturma"
"Render Automatically" = "Otomatik Olarak Render"
"Live Render Preview" = "Canlı İşleme Önizlemesi"
"Enables automatic rendering when options are changed" = "Seçenekler değiştirildiğinde otomatik oluşturmayı etkinleştirir"
"Click to toggle this marker\'s type" = "Bu işaretçinin tipini değiştirmek için tıklayın"
"Archive Edit" = "Arşiv Düzenleme"
"Searching for missing files..." = "Eksik dosyalar aranıyor ..."
"Do you want to use the file \"XZZX\" as the new source for this item?" = "\"XZZX\" dosyasını bu öğenin yeni kaynağı olarak kullanmak istiyor musunuz?"
"Please choose a file to use as the new source for this item" = "Lütfen bu öğe için yeni kaynak olarak kullanılacak bir dosya seçin"
"File to use:" = "Kullanılacak dosya:"
"Remove all notifications?" = "Tüm bildirimleri kaldırılsın mı?"
"Are you sure you want to clear the list of notifications?" = "Bildirim listesini silmek istediğinize emin misiniz?"
"Downloaded files will still be available from the various libraries." = "İndirilen dosyalar hala çeşitli kütüphanelerden edinilebilir."
"Choose Controller" = "Denetleyici Seç"
"Choose Parameter" = "Parametre Seç"
"Loading Presets" = "Önayar Yükleme"
"Preset Details" = "Ön Ayar Detayları"
"And any number of tags separated by commas" = "Ve virgülle ayrılmış herhangi bir sayıda etiket"
"unamed" = "Unamed"
"Export Preset" = "Ön Ayarı Dışa Aktar"
"Couldn\'t Save Preset" = "Ön Ayar Kaydetilemedi"
"There was an error saving the preset to the selected destination, please ensure you have have valid permissions to write to the folder and try again." = "Ön ayarı seçilen hedefe kaydederken bir hata oluştu, lütfen klasöre yazmak ve tekrar denemek için geçerli izniniz olduğundan emin olun."
"Unable to Import Preset" = "Ön Ayar İçe Aktarılamıyor"
"The selected file didn\'t contain a valid preset." = "Seçilen dosya geçerli bir hazır ayar içermiyor."
"Import Preset" = "Ön Ayarı İçe Aktar"
"Create Archive..." = "Arşiv Oluştur ..."
"Search for Unused Files" = "Kullanılmayan Dosyaları Ara"
"Create Project" = "Proje Oluştur"
"Are you sure you want to delete this template? There is no undo for this action." = "Bu şablonu silmek istediğinize emin misiniz? Bu işlem için geri alma işlemi yoktur."
"123 Objects" = "123 Nesneler"
"unnamed" = "adsız"
"Delete Virtual Device" = "Sanal Cihazı Sil"
"Record to Note Automation" = "Nota Otomasyonuna Kaydet"
"If enabled, incoming controller events will get recorded to note automation instead of the clip" = "Etkinleştirildiğinde, gelen denetleyici olayları klip yerine otomasyona kaydedilecek"
"Whether MIDI controller events are available for mapping to plugin parameters" = "MIDI denetleyici olaylarının eklenti parametrelerine eşleme için uygun olup olmadığı"
"Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s plugins" = "Bu cihazdan gelen MIDI olaylarının parçanın eklentilerine aktarılıp aktarılmadığı"
"Deletes this virtual input device" = "Bu sanal giriş cihazını siler"
"MIDI" = "MIDI"
"Input 123" = "Girdi 123"
"Output 123" = "Çıktı 123"
"Files" = "Dosyalar"
"Audio file browser" = "Ses dosyası tarayıcısı"
"Go up to the parent folder" = "Üst klasöre git"
"Selects a folder to browse" = "Göz atmak için bir klasör seçer"
"Notifications" = "Bildirimler"
"Clear All" = "Hepsini temizle"
"No Notifications" = "Bildirim Yok"
"Show Notifications" = "Bildirimleri göster"
"No Results Found" = "Sonuç bulunamadı"
"Search Plugins" = "Arama Eklentileri"
"Category" = "Kategori"
"Manufacturer" = "Üretici firma"
"Edit Preset" = "Ön Ayarı Düzenle"
"Are you sure you want to remove the selected preset from all projects? Note that this is not undoable!" = "Seçili hazır ayarı tüm projelerden kaldırmak istediğinizden emin misiniz? Bunun geri alınamayacağına dikkat edin!"
"You can only preview using four inputs at a time, only the first four in this list will be active" = "Bir seferde yalnızca dört giriş kullanarak önizleme yapabilirsiniz, bu listedeki sadece ilk dört aktif olacak"
"No selected inputs have end-to-end enabled so there will be no audible output" = "Seçili hiçbir girişin uçtan uca etkin olmadığı için sesli bir çıkış olmayacaktır"
"Task in progress" = "Görev devam ediyor"
"Can\'t freeze plugins inside racks" = "Eklentileri rafların içinde donduramaz"
"Freeze track up to this plugin" = "Bu eklentiye kadar parçayı dondur"
"Will unfreeze subsequent plugins" = "Eklentileri çözecek"
"Unfreeze track" = "Parça çöz"
"Currently Performing Task" = "Şu Anda Görev Yapıyor"
"Wait for the current task to finish and then try again." = "Geçerli görevin bitmesini bekleyin ve sonra tekrar deneyin."
"This will go through each track disabling the highest latency plugins until The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page.This may affect the audio signal being monitored." = "Bu, maksimum gecikme süresine ulaşılana kadar en yüksek gecikmeli eklentileri devre dışı bırakan her izden geçecektir. Bu ana ayarlar sayfasından ayarlanabilir. Bu, izlenen ses sinyalini etkileyebilir."
"Show Selection In Edit" = "Seçimi Düzenlemede Göster"
"Restores the plugin to one of the preset states" = "Eklentiyi önceden ayarlanmış durumlardan birine geri yükler"
"Takes the current plugin settings, and stores them as a preset" = "Geçerli eklenti ayarlarını alır ve bunları önceden ayarlanmış olarak saklar"
"There aren\'t any presets defined for this plugin type" = "Bu eklenti türü için tanımlanmış herhangi bir ön ayar yok"
"Are you sure you want to modify this preset?" = "Bu hazır ayarı değiştirmek istediğinize emin misiniz?"
"Once applied, this change can not be undone" = "Bir kez uygulandığında, bu değişiklik geri alınamaz"
"Can not change built in presets" = "Ön ayarlarda yerleşik olarak değiştirilemez"
"There was a problem changing the existing preset" = "Mevcut hazır ayarı değiştirirken bir sorun oluştu"
"Can not delete built in presets" = "Yerleşik hazır ayarlarda sililemiyor"
"notes" = "notalar"
"You can\'t add a track\'s output to its own input!" = "Bir parçanın çıkışını kendi girişine ekleyemezsin!"
"Parameter waiting to be assigned" = "Parametre atanmayı bekliyor"
"Control waiting to be assigned" = "Kontrol atanmayı bekliyor"
"Listening" = "Dinleme"
"Assignment made" = "Atama yapıldı"
"Assignment removed" = "Atama kaldırıldı"
"Selected Plugin" = "Seçilmiş Eklenti"
"Hide" = "Saklamak"
"Hides the assignment overlay to enable clip plugin assignments" = "Klip eklentisi atamalarını etkinleştirmek için atama kaplamasını gizler"
"Zoom" = "Zoom"
"Select Mode" = "Mod seç"
"Select Clip" = "Klibi Seç"
"Select Plugin" = "Eklenti Seç"
"Select plugin in track" = "Parçadaki eklentiyi seç"
"Up" = "Yukarı"
"Down" = "Aşağı"
"Zoom In" = "Yakınlaştır"
"Zoom Out" = "Uzaklaştır"
"Drag here to change the preview volume" = "Önizleme sesini değiştirmek için buraya sürükleyin"
"To create a new clip, drag this button onto a track" = "Yeni bir klip oluşturmak için bu düğmeyi bir parçaya sürükleyin"
"Drag this onto a track to create a new clip or marker" = "Yeni bir klip veya işaretçi oluşturmak için bunu bir parçaya sürükleyin"
"Drag this onto the outputs of the track where you want to create a new plugin" = "Bunu, yeni bir eklenti oluşturmak istediğiniz parçanın çıktılarına sürükleyin"
"Zoom to fit" = "Sığdırmak için zum"
"Mute/Solo" = "Sessiz/Yalnız"
"This track contains a synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible" = "Bu parça bir sentezleyici içeriyor ancak bir dalga cihazına çıkış yapmıyor, bu yüzden synth sesli olmayabilir"
"This track contains a synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound" = "Bu parça diğer bazı filtrelerden sonra bir sentezleyici içeriyor - bu filtrelerin ses üzerinde herhangi bir etkisi olmayabilir"
"Can\'t insert that type of filter here!" = "Bu filtre türünü buraya ekleyemiyorum!"
"Copy the selected track to clipboard" = "Seçili parçayı panoya kopyala"
"Delete the selected track" = "Seçilen parçayı sil"
"Select the clip in this track" = "Bu parçadaki klibi seç"
"Deselect the clip in this track" = "Bu parçadaki klibin seçimini kaldır"
"Deselect track" = "Parçanın seçimini kaldır"
"Deselect all tracks" = "Tüm parçaların seçimini kaldır"
"Select track" = "Parça seç"
"Enable all tracks" = "Tüm parçaları etkinleştir"
"Enable only selected tracks" = "Yalnızca seçilen parçaları etkinleştir"
"You can only create Edit clips from Edits in the same project" = "Yalnızca aynı projedeki Düzenlemelerden Düzenleme klipleri oluşturabilirsiniz"
"The source Edit was empty" = "Kaynak Düzenleme boştu"
"Failed to create Edit clip" = "Düzenleme klibi oluşturulamadı"
"Match Tempo?" = "Tempo Maç?"
"Do you want to set this Edit\'s tempo to match the source of the new clip?" = "Bu Düzenleme\'nin temposunu yeni klibin kaynağına uyacak şekilde ayarlamak ister misiniz?"
"Save Source Edit?" = "Kaynak Düzenlemesi Kaydet?"
"The source edit XYYX has not been saved." = "Kaynak düzenleme XYYX kaydedilmedi."
"Do you want to save it now?" = "Şimdi kaydetmek istiyor musunuz?"
"Drop Master Plugins Here" = "Usta Eklentileri Buradan Bırakın"
"Can\'t add this kind of plugin to the master list" = "Bu tür eklentiyi ana listeye ekleyemezsin"
"Panic" = "Panik"
"Panic! Reset the audio engine" = "Panik! Ses motorunu sıfırla"
"MTC" = "MTC"
"Set All to the Default Pan Law" = "Tümünü Varsayılan Pan Yasasına Ayarla"
"Set all of the Edit\'s volume & pan plugins to the default pan law" = "Düzenlemenin tüm birimini ayarlayın
"Sets the master level by analysing the Edit\'s levels" = "Düzenlemenin seviyelerini analiz ederek ana seviyeyi ayarlar"
"Master Volume" = "Ana ses"
"Drag here to change the master pan" = "Ana tepsiyi değiştirmek için buraya sürükleyin"
"Master Vol/Pan" = "Master Vol / Pan"
"Double-click this scrollbar to zoom to fit" = "Sığdırmak için yakınlaştırmak için bu kaydırma çubuğunu çift tıklayın"
"CPU Cores to Use" = "Kullanılacak İşlemci Çekirdeği"
"Internal Buffer Multiplier" = "Dahili Tampon Çarpanı"
"maxLatencyInfo" = "MaxLatencyInfo"
"lowLatencyInfo" = "LowLatencyInfo"
"interBufferInfo" = "İnterBufferInfo"
"Audio Devices" = "Ses Aygıtları"
"Audio Settings Page:" = "Ses Ayarları Sayfası:"
"Select your audio hardware from the input and output lists and then the desired sample rate and buffer size." = "Ses donanımınızı giriş ve çıkış listelerinden ve ardından istediğiniz örnekleme hızı ve arabellek boyutundan seçin."
"From the channels list, enable those you will be using and press the \'Test\' button to make sure your hardware is configured properly." = "Kanal listesinden, kullanacağınızı etkinleştirin ve donanımınızın doğru şekilde yapılandırıldığından emin olmak için \ 'Test \' düğmesine basın."
"You should hear a sine tone from all of your hardware outputs." = "Tüm donanım çıkışlarınızdan bir sinüs tonu duymalısınız."
"The internal buffer size to use when processing non-live tracks" = "Canlı olmayan parçaları işlerken kullanılacak dahili arabellek boyutu"
"If turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks" = "Açıksa, çok fazla parça kullanan düzenlemeler için ses kalitesi marjinal olarak daha iyi olacaktır"
"Resets all audio settings back to their defaults" = "Tüm ses ayarlarını varsayılan ayarlarına geri döndürür"
"samples" = "Örnekleri"
"Low latency mode allows you to limit the maximum latency introduced by a track\'s plugins. Plugins will be disabled (highest latency first) in order to reach the time set here." = "Düşük gecikme modu, bir parçanın eklentileri tarafından getirilen maksimum gecikmeyi sınırlandırmanıza izin verir. Burada ayarlanan zamana ulaşmak için eklentiler devre dışı bırakılır (ilk önce en yüksek gecikme süresi)."
"Low latency mode is useful if you need to play a software instrument and want to reduce a track\'s latency in order to monitor without noticeable delay." = "Düşük gecikme modu, bir yazılım enstrümanı çalmanız gerekiyorsa ve gözle görülür bir gecikme olmadan izlemek için parçanın gecikme süresini azaltmak istiyorsanız kullanışlıdır."
"When recording audio, it is usually best to monitor directly through your hardware device to obtain the lowest latencies possible. However, this is not always possible so low latency monitoring helps you decide what to disable in order to reduce round trip latency to the desired amount." = "Ses kaydederken, mümkün olan en düşük gecikmeleri elde etmek için doğrudan donanım aygıtınız üzerinden izlemek en iyisidir. Ancak, bu her zaman mümkün değildir; bu nedenle düşük gecikmeli izleme, gidiş dönüş gecikmesini istenen seviyeye düşürmek için nelerin devre dışı bırakılacağına karar vermenize yardımcı olur Miktar."
"To activate low latency mode and for more detailed information on plugin latencies open the CPU information window by clicking on the CPU meter in the top right." = "Düşük gecikme modunu etkinleştirmek ve eklenti gecikmeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için sağ üstteki CPU metreye tıklayarak CPU bilgi penceresini açın."
"When in low latency mode, your audio device\'s buffer size will be reduced in order to limit the round trip latency introduced by the computer. This number is the target buffer size to be used." = "Düşük gecikme modundayken, bilgisayarın getirdiği gecikme gecikmesini sınırlandırmak için ses cihazınızın arabellek boyutu azaltılacak. Bu sayı kullanılacak hedef arabellek boyutudır."
"This is equivalent to temporarily reducing the Audio buffer size value above." = "Bu, yukarıdaki Ses arabelleği boyut değerini geçici olarak azaltmaya eşdeğerdir."
"Making the audio buffer size smaller will reduce the delay between audio and those signals monitored through Tracktion. However, smaller buffer sizes are more CPU intensive so the risk of audio dropouts increases." = "Ses arabelleği boyutunu küçültmek, ses ile Tracktion tarafından izlenen sinyaller arasındaki gecikmeyi azaltacaktır. Ancak, daha küçük arabellek boyutları daha fazla CPU yoğundur, bu nedenle ses kesilmesi riski artar."
"When recording you should aim to reduce CPU usage as much as possible to avoid any potential problems. This can be achieved by disabling plugins, freezing tracks and using a larger buffer size. For the lowest latency possible you should monitor directly from your audio hardware device." = "Kayıt yaparken olası sorunları önlemek için CPU kullanımını olabildiğince azaltmayı hedeflemelisiniz. Bu, eklentileri devre dışı bırakmak, parçaları dondurmak ve daha büyük bir arabellek boyutu kullanmak suretiyle elde edilebilir. Mümkün olan en düşük gecikme süresi için doğrudan ses donanımınızdan izlemelisiniz. cihaz."
"To activate low latency mode and for more detailed information on CPU usage, open the CPU information window by clicking on the CPU meter in the top right." = "Düşük gecikme modunu etkinleştirmek ve CPU kullanımı hakkında daha ayrıntılı bilgi için sağ üstteki CPU metreye tıklayarak CPU bilgi penceresini açın."
"In order to reduce CPU load whilst maintaining a buffer size suitable for low latency monitoring, Tracktion can internally use a larger buffer size in certain circumstances." = "Düşük gecikmeli izleme için uygun bir tampon boyutunu korurken CPU yükünü azaltmak için, Tracktion belirli durumlarda dahili olarak daha büyük bir tampon boyutunu kullanabilir."
"This is set as a multiple of the default buffer size and is only used on tracks without enabled input devices or with cross-track plugins such as aux send/receives and racks." = "Bu, varsayılan arabellek boyutunun bir katı olarak ayarlanmıştır ve yalnızca etkin giriş aygıtları olmayan yollarda veya aux gönderme / alma ve raflar gibi çapraz bağlantı eklentileriyle kullanılır."
"Some trial and error should be used here as very large buffer sizes may be detrimental to CPU usage. Typically you should set your hardware Audio buffer size above to a suitably low enough size in order to monitor without noticeable delay. Then increase this buffer multiplier to give a buffer size that is usually stable with your system." = "Bazı deneme ve hatalar burada kullanılmalıdır, çünkü çok büyük arabellek boyutları CPU kullanımına zarar verebilir. Tipik olarak, donanımınızdaki Ses arabellek boyutunu, gözle görülür bir gecikme olmadan izlemek için yeterince düşük bir boyuta ayarlamalısınız. Sonra bu arabellek çarpanını artırın. "genellikle sisteminizle kararlı bir arabellek boyutu vermek."
"This effectively enables you to use two buffer sizes, one very small one for recording tracks and a large one for playback tracks." = "Bu etkili bir şekilde, kayıt kayıtları için çok küçük ve oynatım parçaları için büyük olan iki tampon boyutu kullanmanızı sağlar."
"Reset Audio Settings?" = "Ses Ayarlarını Sıfırla?"
"This will reset all the settings on this page to teh default settings. You can also reset the input and output devices." = "Bu, bu sayfadaki tüm ayarları varsayılan ayarlara sıfırlayacaktır. Giriş ve çıkış aygıtlarını da sıfırlayabilirsiniz."
"Reset input devices" = "Giriş cihazlarını sıfırla"
"Reset output devices" = "Çıkış cihazlarını sıfırla"
"Set as default" = "Varsayılan olarak ayarla"
"Create New Custom Control Surface" = "Yeni Özel Kontrol Yüzeyi Oluştur"
"External Controller Settings:" = "Harici Denetleyici Ayarları:"
"If you have any external control surfaces or MIDI controllers, you can enable or add them here." = "Herhangi bir harici kontrol yüzeyiniz veya MIDI denetleyiciniz varsa, onları buraya etkinleştirebilir veya ekleyebilirsiniz."
"Once enabled you can edit their mappings by selecting the surface from the list." = "Etkinleştirildiğinde, listeden yüzeyi seçerek eşlemelerini düzenleyebilirsiniz."
"When Starting Tracktion" = "Tracktion Başlatırken"
"Go to Language Wiki" = "Wiki'ye Git"
"Default Pan Law" = "Varsayılan Pan Yasası"
"Freeze Point Creation" = "Donma Noktası Oluşturma"
"Default Drag X-Fade" = "Varsayılan Sürükle X Solması"
"Comping X-Fade Time" = "X-Fade Zamanını Karşılaştırma"
"Audio Cache Size" = "Ses Önbellek Boyutu"
"General Behaviour" = "Genel Davranış"
"General Settings Page:" = "Genel Ayarlar Sayfası:"
"This section contains a range of options for user-interface behaviours and user settings." = "Bu bölüm, kullanıcı arabirimi davranışları ve kullanıcı ayarları için çeşitli seçenekler içerir."
"Opens the translation Wiki so you can edit the language files" = "Wiki çevirisini açar böylece dil dosyalarını düzenleyebilirsin"
"Go to the project page" = "Proje sayfasına git"
"Go to the settings page" = "Ayarlar sayfasına git"
"The launch behaviour of Tracktion" = "Tracktion'un açılış davranışı"
"Auto-save every minute" = "Her dakika otomatik kaydet"
"Law for panormamic mixing of left and right audio channels" = "Sol ve sağ ses kanallarının panormamik karışımı için kanun"
"OpenGL renderer" = "OpenGL oluşturucu"
"Absolute timecode" = "Mutlak zaman kodu"
"Manually freeze tracks" = "Parçaları el ile dondur"
"Freeze track when a freeze point is created or copied" = "Bir donma noktası oluşturulduğunda veya kopyalandığında parçayı dondur"
"Enables default track freezing" = "Varsayılan parça dondurmayı etkinleştirir"
"Off by default" = "Varsayılan olarak kapalı"
"On by default" = "Varsayılan olarak açık"
"Chooses default drag X-Fade setting fo audio clips" = "Ses klipleri için varsayılan sürükle X-Fade ayarını seçer"
"Number of milliseconds to crossfade between comp sections" = "Comp bölümleri arasında geçilecek milisaniye sayısı"
"Key Shortcuts Page:" = "Anahtar Kısayolları Sayfası:"
"This page lets you view and edit the shortcut key-mappings." = "Bu sayfa kısayol tuş eşlemelerini görüntülemenizi ve düzenlemenizi sağlar."
"Loop Database" = "Döngü Veri Tabanı"
"Loop Settings Page:" = "Döngü Ayarları Sayfası:"
"Here you can add any folders where you have audio loop files and then click \'Scan for Loops\' to make them available from the loop-browser side-bar panel." = "Burada, ses döngüsü dosyalarınızın bulunduğu klasörleri ekleyebilir ve sonra bunları döngü tarayıcı yan çubuk panelinde kullanılabilir hale getirmek için \ 'Döngüleri Tara \' düğmesini tıklayabilirsiniz."
"Create New Virtual MIDI Input" = "Yeni Sanal MIDI Girişi Oluştur"
"Refresh MIDI Device List" = "MIDI Aygıt Listesini Yenile"
"MIDI Devices Page:" = "MIDI Aygıtları Sayfası:"
"Enable your attached MIDI devices from the input list. These could be things like keyboards or pads." = "Bağlı MIDI aygıtlarınızı giriş listesinden etkinleştirin. Bunlar klavyeler veya altlıklar gibi şeyler olabilir."
"If required, also enable any MIDI devices in the output list. These could be external hardware synths or similar devices." = "Gerekirse, çıkış listesindeki tüm MIDI aygıtlarını da etkinleştirin. Bunlar harici donanım sentezleri veya benzeri aygıtlar olabilir."
"Force a rescan of all the MIDI devices" = "Tüm MIDI cihazlarını yeniden taramaya zorla"
"Couldn\'t find any translation files online, please check online at www.tracktion.com for more details" = "Çevrimiçi çeviri dosyaları bulunamadı, lütfen daha fazla bilgi için www.tracktion.com adresinden çevrimiçi kontrol edin"
"There appears to be a problem contacting www.trackiton.com. Please verify you are connected to the Internet and try again" = "www.trackiton.com ile iletişim kurulurken bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen İnternete bağlı olduğunuzu doğrulayın ve tekrar deneyin"
"Unable to Find Language Files" = "Dil Dosyaları Bulunamadı"
"The selected will be applied once the download has completed." = "Seçilen indirme işlemi tamamlandıktan sonra uygulanacaktır."
"Tracktion language files are automatically generated by Google Translate, however, they are constantly being improved and updated online. You can make sure you stay up to date by setting the \"Check For Language Updates\" option to \"At startup\"." = "İzleme dili dosyaları Google Çeviri tarafından otomatik olarak oluşturulur, ancak sürekli olarak geliştirilmekte ve çevrimiçi olarak güncellenmektedir. \" Başlangıçta \ "konumunda \" Dil Güncellemelerini Denetle \ "seçeneğini \" olarak ayarlayarak güncel kalmanızı sağlayabilirsiniz ."
"Additionally you can help improve the language files yourself by clicking the \"Go to Translations Wiki\" button in the \"User Interface\" settings and editing the page for your required language. Simply search for the phrase you want to change and save the changes. Tracktion will then download the updates the next time it starts up." = "Ek olarak, \"Kullanıcı Arayüzü\" ayarlarında \"Çeviriler Wiki\" düğmesine gidip sayfayı istediğiniz dil için düzenleyerek dil dosyalarını kendiniz de iyileştirebilirsiniz. değişiklikleri kaydedin. Tracktion, bir sonraki açılışında güncellemeleri indirecektir. "
"Downloading Language" = "Dil İndirme"
"Plugin Selector" = "Eklenti Seçici"
"Selector Sorting" = "Seçici Sıralama"
"Opening Plugin Windows" = "Eklenti Windows Açma"
"Pinning Plugin Windows" = "Eklenti Windows'u Sabitleme"
"Enable Rewire" = "Enable Rewire"
"Changes the type of plugin selector panel" = "Eklenti seçici panel türünü değiştirir"
"Sort by disk location" = "Disk konumuna göre sırala"
"Chooses how the plugin list is organised" = "Eklenti listesinin nasıl düzenlendiğini seçer"
"Single-click on a plugin to open its GUI window" = "GUI penceresini açmak için bir eklentiye tek tıkla"
"Double-click on a plugin to open its GUI window" = "GUI penceresini açmak için bir eklentiye çift tıklayın"
"Plugin windows are unpinned by default" = "Eklenti pencereler varsayılan olarak kaldırılmıştır"
"Plugin windows are pinned by default" = "Eklenti pencereleri varsayılan olarak sabitlenir"
"Chooses whether plugin GUIs are pinned by default" = "Eklenti GUI'lerinin varsayılan olarak sabitlenip sabitlenmeyeceğini seçer"
"Tracktion was unable to install the ReWire shared library." = "Tracktion, ReWire paylaşılan kütüphanesini yükleyemedi."
"Plugins Page:" = "Eklentiler Sayfası:"
"If you have installed any third-party plugins click the \'Scanning and Sorting...\' button to detect these plugins." = "Herhangi bir üçüncü taraf eklentisi yüklediyseniz, bu eklentileri algılamak için \'Tarama ve Sıralama...\' düğmesini tıklayın."
"They should then appear in the list and be available from the plugin menu when you\'re editing." = "Sonra listede görünmeli ve düzenleme yaparken eklenti menüsünden erişilebilmelidir."
"Tip: as well as scanning, you can also drag-and-drop plugin binaries onto the list to add them." = "İpucu: hem taramanın yanı sıra, hem de eklemek için eklenti ikili dosyalarını listeye sürükleyip bırakabilirsiniz."
"Settings" = "Ayarlar"
"Originally created by Julian Storer in 2002." = "Aslen 2002'de Julian Storer tarafından yaratıldı."
"With many thanks to everyone who\'s contributed over the years, including Philip Meehan, multiple Mackoids, Woody, Dave Christenson, Dave Rowland, Joel Langlois and all the usual suspects at KVR." = "Philip Meehan, çoklu Mackoids, Woody, Dave Christenson, Dave Rowland, Joel Langlois ve KVR'deki tüm şüpheliler dahil, yıllar boyunca katkıda bulunan herkese çok teşekkürler."
"Built with the JUCE cross-platform GUI toolkit - www.juce.com" = "JUCE çapraz platform GUI araç seti ile oluşturulmuş - www.juce.com"
"Ogg-Vorbis and FLAC compression - www.xiph.org" = "Ogg-Vorbis ve FLAC sıkıştırması - www.xiph.org"
"ReWire technology by PropellerHead Software - www.propellerheads.se" = "PropellerHead Yazılım tarafından ReWire teknolojisi - www.propellerheads.se"
"VST, VST3 and ASIO technologies by Steinberg GmbH - www.steinberg.net" = "Steinberg GmbH - VST, VST3 ve ASIO teknolojileri - www.steinberg.net"
"Elastique Efficient by zplane.development - www.zplane.de" = "Elastique zplane.development tarafından verimli - www.zplane.de"
"ARA technology by Celemony Software GmbH - www.celemony.com" = "Celemony Software GmbH tarafından ARA teknolojisi - www.celemony.com"
"123 items" = "123 öğe"
"1 item" = "1 öğe"
"Today" = "Bugün"
"Relink All Files" = "Tüm Dosyaları Yeniden Bağla"
"This tool helps you find lost files by searching your computer to find matching file names. To use it, select a directory from the Search Location list. This will then be displayed in the Searching field." = "Bu araç, eşleşen dosya adlarını bulmak için bilgisayarınızı arayarak kayıp dosyaları bulmanıza yardımcı olur. Kullanmak için Arama Konumu listesinden bir dizin seçin. Bu daha sonra Arama alanında görüntülenecektir."
"To change the directory displayed in the in the list, change the Root Directory path." = "Listede görüntülenen dizini değiştirmek için, Kök Dizin yolunu değiştirin."
"To include sub-directories in the search ensure Search Recursively is checked." = "Aramaya alt dizinleri dahil etmek için, Recursively Search seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun."
"If you want to list all project files, not only those that are missing check Search All Files." = "Tüm proje dosyalarını listelemek istiyorsanız, yalnızca eksik olanları değil, Tüm Dosyaları Ara'yı işaretleyin."
"Search recursively, including sub-folders" = "Alt klasörler dahil, tekrar tekrar arayın"
"Include all project files in search" = "Tüm proje dosyalarını aramaya dahil et"
"Any missing files will appear in red below, non-missing files will appear in white. Once suitable matches have been found they will appear as a list under the file name. Select the required file to match, you can preview the file to right to ensure it is correct." = "Eksik dosyalar aşağıda kırmızı renkte görünecek, eksik dosyalar beyaz görünecektir. Uygun eşleşmeler bulunduğunda, dosya adı altında bir liste olarak görüneceklerdir. Eşleşmek için gerekli dosyayı seçin, dosyayı sağdan önizleyebilirsiniz doğru olduğundan emin olmak için. "
"Once you have finished, click either the Associate Selected Files or Associate All Files buttons to complete the match." = "İşiniz bittiğinde, eşleşmeyi tamamlamak için Seçilen Dosyaları İlişkilendir veya Tüm Dosyaları İlişkilendir düğmelerinden birini tıklayın."
"You cannot undo this command." = "Bu komutu geri alamazsınız."
"Choose a match from the results found for each file" = "Her dosya için bulunan sonuçlardan bir eşleşme seçin"
"Show files with no current matches found" = "Geçerli eşleşme bulunamayan dosyaları göster"
"Associate the selected files" = "Seçili dosyaları ilişkilendir"
"Associate all files" = "Tüm dosyaları ilişkilendir"
"If you are sure you want to proceed, press OK." = "Devam etmek istediğinize eminseniz, Tamam düğmesine basın."
"Turn playback-in-stop on/off" = "Oynatmayı durdur/kapat"
"Panic reset the audio engine" = "Panik ses motorunu sıfırla"
"Enable/Disable selected plugins" = "Seçili eklentileri etkinleştir/devre dışı bırak"
"Change selected plugin to its next preset" = "Seçili eklentiyi bir sonraki ayarına değiştir"
"Change selected plugin to its previous preset" = "Seçili eklentiyi önceki ayarlarına değiştir"
"CPU usage. Click for a more detailed display" = "İşlemci kullanımı. Daha detaylı görüntü için tıklayınız"
"Save selected plugins as a preset" = "Seçili eklentileri hazır ayar olarak kaydet"
"Add new plugin" = "Yeni eklenti ekle"
"Replace this plugin" = "Bu eklentiyi değiştir"
"Wrap this plugin in a new rack plugin" = "Bu eklentiyi yeni bir raf eklentisine ekle"
"Wrap these plugins in a new rack plugin" = "Bu eklentileri yeni bir raf eklentisine sar"
"Delete this plugin" = "Bu eklentiyi sil"
"Loading Images" = "Resim Yükleme"
"NONE" = "YOK"
"Delete Image" = "Resmi Sil"
"Can\'t Delete" = "Silemiyor"
"The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognised. Try using a standard JPEG, PNG or GIF image." = "Seçilen resim kütüphaneye eklenemedi çünkü resim formatı tanınamadı. Standart bir JPEG, PNG veya GIF resmi kullanmayı deneyin."
"New Project..." = "Yeni proje..."
"Open Project..." = "Proje Aç ..."
"Create Folder..." = "Klasör oluşturun..."
"Bazaar!" = "Çarşı!"
"Visit the Trackion Help Website" = "Trackion Yardım Web Sitesini Ziyaret Edin"
"Shows the Tracktion bazaar tab" = "Tracktion Bazaar sekmesini gösterir"
"This edit contains references to plugins which are not installed on this machine" = "Bu düzenleme bu makinede yüklü olmayan eklentilere referanslar içeriyor"
"Bazaar" = "Çarşı"
"New Tab" = "Yeni sekme"
"New Edit" = "Yeni Düzenleme"
"Drag this tab to un-dock it and create a new window" = "Çıkarmak ve yeni bir pencere oluşturmak için bu sekmeyi sürükleyin"
"Properties Panel" = "Özellikler Paneli"
"This panel displays properties and settings for any objects that are currently selected (e.g. clips, tracks, plugins, etc.)." = "Bu panel, seçili olan nesnelerin özelliklerini ve ayarlarını görüntüler (örneğin, klipler, parçalar, eklentiler vb.)."
"Most things are selected by clicking on them, and they\'ll get a red outline (or some other similar effect) to indicate that they\'re selected. A short description of what\'s selected is always shown at the top of this properties panel." = "Çoğu şey üzerlerine tıklanarak seçilir ve seçildiklerini belirtmek için kırmızı bir taslak (veya başka bir benzeri etki) elde edilir. Neyin seçildiğine dair kısa bir açıklama her zaman bu özellikler panelinin üstünde gösterilir. "
"If you want to deselect everything, the default keyboard shortcut is CTRL+D. Often, if you\'ve selected something like a track or clip, pressing CTRL-A will select all related objects (but this only makes sense for certain types of object)." = "Her şeyin seçimini kaldırmak istiyorsanız, varsayılan klavye kısayolu CTRL+D'dir. Genellikle, bir parça veya klip gibi bir şey seçtiyseniz, CTRL+A'ya basmak tüm ilgili nesneleri seçer. (Ancak bu yalnızca belirli türler için anlamlı olur)"
"Projects Screen" = "Projeler Ekranı"
"Click here to swap to the projects screen, where you can manage your projects and the material that they contain." = "Projelerinizi ve içerdikleri malzemeleri yönetebileceğiniz projeler ekranına geçmek için burayı tıklayın."
"Settings Screen" = "Ayarlar ekranı"
"Click here to edit global settings related to audio/midi devices, plugins, user interface, loop/file support, key mappings, and control surfaces." = "Ses / midi aygıtları, eklentiler, kullanıcı arayüzü, döngü/dosya desteği, tuş eşlemeleri ve kontrol yüzeyleriyle ilgili genel ayarları düzenlemek için buraya tıklayın."
"Edit Screen" = "Ekranı Düzenle"
"Click here to show the editing screen for this edit. This is where the bulk of your work will be done." = "Bu düzenleme için düzenleme ekranını göstermek için buraya tıklayın. Bu, çalışmanızın büyük bir bölümünün yapılacağı yer."
"Undo/Redo" = "Geri Al/Yinele"
"Tracktion keeps a list of the operations done to an edit, and you can step back through them using these buttons, or the keyboard shortcuts (which default to CTRL+Z and CTRL+SHIFT+Z)." = "Tracktion, bir düzenlemeye yapılan işlemlerin bir listesini tutar ve bu düğmeleri veya klavye kısayollarını (CTRL+Z ve CTRL+SHIFT+Z için varsayılan) kullanarak bunlar arasında geriye doğru gidebilirsiniz."
"It would take up too much memory to keep an unlimited history of what\'s been done, but you can change the list size if you think it\'s currently too small (go to the settings page and click \'file settings\')" = "Yapıldığının sınırsız bir geçmişini tutmak çok fazla hafızaya mal olur, ancak şu anda çok küçük olduğunu düşünüyorsanız liste boyutunu değiştirebilirsiniz (ayarlar sayfasına gidin ve \'dosya ayarlarına tıklayın)\' )"
"Note that once an edit has been closed (e.g. to open a different one), its undo history is erased. You can, however, keep a permanent checkpoint to which you can revert (see the pop-up help on the \'Save\' button for more info)." = "Bir düzenleme kapatıldıktan sonra (örneğin farklı bir tane açmak için), geri alma geçmişinin silindiğini unutmayın. Ancak, geri döndürebileceğiniz kalıcı bir kontrol noktası tutabilirsiniz (daha fazla bilgi için \'Kaydet\' düğmesindeki açılır pencereye bakın). "
"Click this row to select the clip and see more options and information about it." = "Klibi seçmek ve bu konuda daha fazla seçenek ve bilgi görmek için bu satırı tıklayın."
"Clips in a project are references to either an audio/midi file or an edit; if it\'s an audio/midi file, you can double-click to preview it; if it\'s an edit, double-clicking will open it for editing." = "Bir projedeki klipler, bir ses/midi dosyasına veya düzenlemeye referanstır; ses/midi dosyasına ise, önizlemek için çift tıklatabilirsiniz; eğer bir düzen ise, çift tıklatma düzenleme için aç. "
"If a clip is selected, you can copy it to the clipboard by pressing CTRL+C, or by dragging it down to the clipboard component (bottom-right of the screen)." = "Bir klip seçiliyse, CTRL+C tuşlarına basarak veya pano bileşenine (ekranın sağ alt kısmında) sürükleyerek panoya kopyalayabilirsiniz."
"You can also drag the clips to different positions in the list, or if there\'s an edit open, dropping a clip onto the edit\'s tab (at the top of the screen) will paste it into that edit at the cursor position." = "Klipleri listede farklı konumlara da sürükleyebilirsiniz veya bir düzenleme açıksa, bir klibi düzenlemenin sekmesine bırakarak (ekranın en üstünde) bu düzenlemeye yapıştırın imleç konumu. "
"This is the source file to which this item refers." = "Bu, bu öğenin başvurduğu kaynak dosyadır."
"If this filename is a fully-qualified (absolute) path (e.g. \'C:\audio\myfile.wav\'), Tracktion simply looks for that filename;" = "Bu dosya adı tam olarak nitelenmiş (mutlak) bir yolsa (örneğin, \'C:\audio\myfile.wav\'), Tracktion bu dosya adını arar;"
"If however the filename is a" = "Ancak, dosya adı bir"
"relative" = "İlgili"
"path (e.g. \'myfile.wav\'), this is taken as being relative to the" = "yol (ör. \'myfile.wav\'), bu göreceli olarak alınır"
"project" = "Proje"
"directory. (Relative paths make it easier to move your material about on disk without breaking any links)." = "Dizin. (Göreceli yollar, herhangi bir bağlantıyı kesmeden malzemenizi diskte taşımanızı kolaylaştırır). ”
"You can click the button at the right-hand-side of the filename to rename the file or choose a different file (but remember that making it point at a different file will affect all edits which use it)." = "Dosyayı yeniden adlandırmak veya farklı bir dosya seçmek için dosya adının sağ tarafındaki düğmeyi tıklatabilirsiniz (ancak farklı bir dosyaya işaret etmenin, onu kullanan tüm düzenlemeleri etkileyeceğini unutmayın)."
"This will look through all the audio files used by the currently selected edit, and if it finds any that belong to another project, it will import these files into the current project, optionally updating the edit to refer to these newly imported clips." = "Bu, seçili olan düzenleme tarafından kullanılan tüm ses dosyalarına bakacak ve başka bir projeye ait olanları bulursa, bu dosyaları mevcut projeye aktaracak, isteğe bağlı olarak bu yeni alınan kliplere başvurmak üzere düzenlemeyi güncelleyecektir."
"No actual files will be copied, but this means that you\'ll be able to close or change other projects without affecting this edit." = "Hiçbir gerçek dosya kopyalanmayacak, ancak bu, düzenlemeyi etkilemeden diğer projeleri kapatabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz anlamına gelir."
"Some clips can be assigned to a number of categories, which you can search for using the \'search category\' button on the search panel." = "Bazı klipler, arama panelindeki \'arama kategorisi\' düğmesini kullanarak arayabileceğiniz birçok kategoriye atanabilir."
"Clip Preview Window" = "Klip Önizleme Penceresi"
"Clicking and dragging in this window lets you play parts of the clip; you can also start/stop the playback by pressing the spacebar or double-clicking the clip\'s row in the project list above." = "Bu pencerede tıklayıp sürüklemek, klibin parçalarını oynatmanıza olanak tanır; ayrıca yukarıdaki proje listesinde boşluk tuşuna basarak veya klibin satırını çift tıklatarak da oynatmayı başlatabilir/durdurabilirsiniz."
"This marks a point in the wave file that is useful in some way." = "Bu, dalga dosyasında bir şekilde yararlı olan bir noktaya işaret ediyor."
"Drag it left/right to move it around, or drag it off the top or bottom of the window to delete it." = "Etrafında hareket etmek için sola/sağa sürükleyin veya silmek için pencerenin üstünden veya altından sürükleyin."
"When moving through an edit using page up/down to jump between cut points, this will also jump to any markers it finds. Also, when dragging the cursor around an edit, you can hold down the CTRL key to indicate make it snap to the nearest cut points, and this will also snap to markers." = "Kesme noktaları arasında atlamak için sayfayı yukarı/aşağı kullanarak bir düzenleme içinde hareket ederken, bu aynı zamanda bulduğu işaretlere de atlar. Ayrıca, imleci bir düzenleme çevresinde sürüklerken, CTRL tuşunu basılı tutmayı belirtmek için basılı tutabilirsiniz en yakın kesim noktaları ve bu aynı zamanda işaretçilere çarpacaktır. "
"If a clip contains just one marker, then when pasted into edits the clip will be positioned with its marker at the cursor position, rather than the start of the clip." = "Bir klip yalnızca bir işaretleyici içeriyorsa, düzenlemelere yapıştırıldığında klip, klibin başlangıcından ziyade işaretçiyle imleç konumuna getirilir."
"Drag-and-drop this onto the waveform on the left to create a new marker." = "Yeni bir işaretleyici oluşturmak için bunu soldaki dalga formuna sürükleyip bırakın."
"This lets you choose a subset of the loaded projects in which searches will be carried out." = "Bu, aramaların gerçekleştirileceği yüklü projelerin bir alt kümesini seçmenizi sağlar."
"If any of the projects contain categorised sounds, this lets you perform a search within one of those categories." = "Projelerden herhangi biri kategorize edilmiş ses içeriyorsa, bu, bu kategorilerden birinde arama yapmanızı sağlar."
"Keyword Search" = "Anahtar kelime araması"
"Enter one or more keywords in the text box above, and click the \'search\' button to perform a search." = "Yukarıdaki metin kutusuna bir veya daha fazla anahtar kelime girin ve bir arama yapmak için \'ara\' düğmesini tıklayın."
"To choose which of the currently loaded projects you want to search within, click the \'select projects\' button on the left." = "Şu anda yüklü olan projelerden hangisini aramak istediğinizi seçmek için soldaki \'projeleri seç\' düğmesini tıklayın."
"As well as searching for the keywords you type in, Tracktion will also look for" = "Yazdığınız anahtar kelimeleri aramanın yanı sıra, Tracktion da arayacak"
"related words" = "ilgili kelimeler"
", e.g. plurals, synonyms, mis-spellings, etc." = "örneğin, çoğullar, eşanlamlılar, yanlış yazımlar vb."
"Boolean expressions are also supported, e.g. \'bang or crash\' finds clips with either word in them; \'bang and not crash\' finds ones with \'bang\' but not \'crash\'; \'bang crash\' is the same as \'bang and crash\'. You can also search for \'all\' to get a list of all clips in all projects." = "Boolean ifadeleri de desteklenir, örneğin, \'bang veya crash\', içinde bir sözcük bulunan klipleri bulur; \'bang ve crash değil\' \'bang\' olanları bulur ama \'crash\'; \'bang crash\ ', \' bang and crash\ 'ile aynıdır. Tüm projelerdeki tüm kliplerin listesini almak için \'all\ 'ifadesini de arayabilirsiniz. "
"This control lets you enter a value directly by clicking on the text and typing into it. Press" = "Bu kontrol, metni tıklatarak ve yazarak doğrudan bir değer girmenizi sağlar."
"return" = "dönüş"
"to apply the new number you\'ve typed, or press" = "Yazdığınız yeni numarayı uygulamak için
"escape" = "kaçış"
"to undo your typing and reset it to the previous value." = "yazarak geri almak ve önceki değerine sıfırlamak için."
"Dragging the slider will also change the value - if you need to make fine adjustments, hold down the CTRL key while dragging." = "Sürgüyü sürüklemek de değeri değiştirecektir - ince ayarlamalar yapmanız gerekirse, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun."
"Tip:" = "Uç:"
"If you have a mouse wheel, this will also change the value when the mouse is over the control." = "Fare tekerleğiniz varsa, bu, fare kontrolün üzerindeyken değeri de değiştirir."
"Drag this slider to change the value - if you need to make fine adjustments, hold down the CTRL key while dragging." = "Değeri değiştirmek için bu kaydırıcıyı sürükleyin - ince ayarlamalar yapmanız gerekirse, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun."
"To edit a timecode, you can click on one of the digit fields and drag the mouse up/down to change that digit field." = "Bir zaman kodunu düzenlemek için, rakam alanlarından birine tıklayabilir ve bu rakam alanını değiştirmek için fareyi yukarı/aşağı sürükleyebilirsiniz."
"Alternatively when you\'ve clicked on a part of the timecode and it\'s highlighted in red, you can type directly into it - press either the return key or the escape key to commit or undo your typing." = "Alternatif olarak, zaman kodunun bir bölümünü tıkladığınızda ve kırmızıyla vurgulandığında, doğrudan içine yazabilirsiniz - yazmayı onaylamak veya geri almak için dönüş tuşuna veya çıkış tuşuna basın."
"Default Devices" = "Varsayılan Aygıtlar"
"Clicking here will make this the default wave output device." = "Buraya tıklamak, bunu varsayılan dalga çıkış aygıtı yapacaktır."
"The default wave output device is the one that gets chosen to play audio previews, and is used for tracks whose output destination is set to \'default wave device\' rather than a specific named device." = "Varsayılan dalga çıkış aygıtı, ses önizlemelerini oynatmak için seçilen ve çıkış hedefi belirli bir adlandırılmış aygıt yerine \'varsayılan dalga aygıtı\' olarak ayarlanmış parçalar için kullanılır."
"Clicking here will make this the default MIDI output device." = "Buraya tıklamak, bunu varsayılan MIDI çıkış aygıtı yapacaktır."
"The default MIDI output device is the one that gets chosen to play previews of MIDI files, and is used for tracks whose output destination is set to \'default MIDI device\' rather than a specific named device." = "Varsayılan MIDI çıkış aygıtı, MIDI dosyalarının önizlemelerini oynatmak için seçilen ve çıkış hedefi belirli bir adlandırılmış aygıttan ziyade \'varsayılan MIDI aygıt\' olarak ayarlanmış parçalar için kullanılır."
"Device Enable/Disable" = "Aygıt Etkinleştir/Devre Dışı Bırak"
"Click here to enable or disable this device." = "Bu cihazı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için buraya tıklayın."
"You\'ll probably want to disable all the devices you rarely use, to make it easier to see which is which. Having less devices enabled also consumes less memory and CPU power." = "Muhtemelen hangisinin hangisi olduğunu görmeyi kolaylaştırmak için nadiren kullandığınız tüm cihazları devre dışı bırakmak isteyeceksiniz. Daha az etkin cihazın etkin olması, aynı zamanda daha az bellek ve CPU gücü tüketir."
"This is particularly useful for input devices, as disabled inputs don\'t appear in the list when choosing an input for a track. Output devices that are disabled don\'t appear in the \'destinations\' list for tracks." = "Bu özellikle giriş aygıtları için kullanışlıdır, çünkü bir parça için giriş seçildiğinde devre dışı bırakılmış girişler listede görünmez. Devre dışı bırakılmış çıkışlar, parçalar için \'hedefler\' listesinde görünmez."
"Click and drag this control to set the volume for previewing clips." = "Klipleri önizleme ses seviyesini ayarlamak için bu kontrolü tıklayın ve sürükleyin."
"These are Tracktion projects that have been loaded." = "Bunlar yüklenmiş olan Tracktion projeleri."
"Left-click on one of these to see a list of the clips and edits it contains." = "İçerdiği kliplerin ve düzenlemelerin listesini görmek için bunlardan birine sol tıklayın."
"Right-click on them to get more options." = "Daha fazla seçenek almak için üzerlerine sağ tıklayın."
"You can also open a project file or import a Tracktion archive file by dragging-and-dropping the file into this window." = "Bir proje dosyasını da açabilir veya dosyayı bu pencereye sürükleyip bırakarak bir Tracktion arşiv dosyasını içe aktarabilirsiniz."
"The active project list contains the projects you are actively working on." = "Etkin proje listesi, aktif olarak üzerinde çalıştığınız projeleri içerir."
"Any projects that are being used as read-only resources, e.g. for sound effects, can be put in the \'Library projects\' list to keep them out of the way. You can also add your own folders to further organize your projects." = "Salt okunur kaynaklar olarak kullanılan, örneğin ses efektleri gibi herhangi bir proje, onları yoldan uzak tutmak için \'Kütüphane projeleri\' listesine eklenebilir. Projelerinizi daha da düzenlemek için kendi klasörlerinizi de ekleyebilirsiniz.."
"You can right-click on this folder to open or close active projects." = "Etkin projeleri açmak veya kapatmak için bu klasörü sağ tıklayabilirsiniz."
"Library projects are projects that are used as a resource for searching, but which aren\'t being actively worked on." = "Kütüphane projeleri, arama için kaynak olarak kullanılan ancak aktif olarak çalışılmayan projelerdir."
"Right-click here to add or remove library projects." = "Kütüphane projeleri eklemek veya kaldırmak için buraya sağ tıklayın."
"This represents one of the available input devices you can use to make a new recording. Click on it to select it and get more options." = "Bu, yeni bir kayıt yapmak için kullanabileceğiniz mevcut giriş cihazlarından birini temsil ediyor. Seçmek ve daha fazla seçenek almak için tıklayın."
"To make a recording from this device, drag it up/down (and to the right) so that its arrow points into the track you want to record into. (Devices that haven\'t got an arrow are inactive). Then hit the record button, and depending on the type of input this is, either an audio or MIDI clip will be recorded and added to that track." = "Bu cihazdan bir kayıt yapmak için yukarı/aşağı (ve sağa) sürükleyin, böylece ok içine kaydetmek istediğiniz parçaya işaret eder. (Bir ok sahibi olmayan cihazlar etkin değildir). Kayıt düğmesi ve bu giriş türüne bağlı olarak, bir ses veya MIDI klip kaydedilecek ve o parçaya eklenecektir. "
"Dragging this area with the mouse lets you quickly scroll the tracks up and down - drag with the right button to resize the tracks." = "Bu alanı fareyle sürüklemek, parçaları hızlıca yukarı ve aşağı kaydırmanıza izin verir - parçaları yeniden boyutlandırmak için sağ tuşla sürükleyin."
"When the mouse is over this side of the screen (or over the plugins on the right of the screen), you can use the mouse-wheel to scroll the tracks up/down." = "Fare ekranın bu tarafında (veya ekranın sağındaki eklentilerin üzerinde), parçaları yukarı/aşağı kaydırmak için fare tekerleğini kullanabilirsiniz."
"And if you hold down CTRL whilst mouse-wheeling, it\'ll zoom all the tracks vertically around the mouse position." = "Ve fare tekerleğindeyken CTRL tuşunu basılı tutarsanız, tüm parçaları fare konumunun etrafında dikey olarak yakınlaştırır."
"New Plugin Generator" = "Yeni Eklenti Jeneratör"
"This lets you insert new audio plugins into tracks or clips, by dragging this icon over to wherever you want the new plugin to go. Plugins are Effects, Instruments, Racks, and other routing tools such as Aux Sends/Returns and Rewire." = "Bu, yeni eklentinin gitmesini istediğiniz yere sürükleyerek bu simgeyi sürükleyerek parçalara veya kliplere yeni ses eklentileri eklemenizi sağlar. Eklentiler Efektler, Enstrümanlar, Raflar ve Aux Gönderme/İade ve Rewire gibi diğer yönlendirme araçlarıdır."
"As you move over the track\'s plugin area, red highlights will appear to show places that can accommodate a new plugin; then when you let go of the mouse, a menu appears to let you choose which plugin you want to insert." = "Parçanın eklenti alanı üzerinde hareket ettikçe, yeni bir eklentiyi barındırabilecek yerleri göstermek için kırmızı vurgulamalar görünecektir; daha sonra fareyi bıraktığınızda, hangi eklentiyi eklemek istediğinizi seçmenize izin veren bir menü belirir "
"Audio clips can also contain plugins which apply just to the duration of that clip - just drag this tool onto a clip to add a plugin." = "Ses klipleri, yalnızca o klibin süresi için geçerli olan eklentiler de içerebilir - bu aracı yalnızca bir eklenti eklemek için bir klibe sürükleyin."
"Master Output Plugins" = "Ana Çıkış Eklentileri"
"This shows the set of plugins that will be applied to the mixed output of the whole edit before it goes to an output device." = "Bu, tüm düzenlemenin karma çıktısına bir çıktı aygıtına gitmeden önce uygulanacak eklenti kümesini gösterir."
"You can drop plugins onto it and drag them round just like track plugins." = "Eklentileri üzerine bırakabilir ve onları parça eklentileri gibi sürükleyebilirsiniz."
"(If the edit is being sent to multiple output devices simultaneously, each device will have its own copy of this set of plugins)." = "(Düzenleme aynı anda birden fazla çıkış cihazına gönderiliyorsa, her cihazın bu eklenti kümesinin kendi kopyası olacaktır)."
"Shows the range of notes being displayed in the MIDI editor window." = "MIDI editörü penceresinde görüntülenen nota aralığını gösterir."
"To" = "Alıcı"
"scroll" = "Kaydırma"
"this up and down, drag it with the left mouse button." = "Bu yukarı ve aşağı, farenin sol tuşu ile sürükleyin."
"To zoom in and out, drag the buttons at the top or bottom of the keyboard." = "Yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için klavyenin üstündeki veya altındaki düğmeleri sürükleyin."
"If you have a mouse wheel, you can also scroll by moving the wheel whist the mouse is over this keyboard, or zoom by moving the wheel with the CTRL key held down." = "Fare tekerleğiniz varsa, fare bu klavyenin üzerindeyken tekerleği hareket ettirerek kaydırma yapabilir veya CTRL tuşunu basılı tutup tekerleği hareket ettirerek yakınlaştırma yapabilirsiniz."
"Holding down CTRL and clicking a key will select all the notes at that pitch. (You can then click again to deselect them)." = "CTRL tuşunu basılı tutmak ve bir tuşa tıklamak, o adımdaki tüm notaları seçecektir. (Ardından seçimi kaldırmak için tekrar tıklayabilirsiniz)."
"Right-clicking the keyboard will pop up a menu with more options." = "Klavyeyi sağ tıklamak daha fazla seçenek içeren bir menü açacaktır."
"This will take all the selected MIDI clips, and merge their MIDI data into a single clip, keeping all the note positions as they were." = "Bu, seçilen tüm MIDI kliplerini alır ve tüm nota konumlarını olduğu gibi koruyarak MIDI verilerini tek bir klipte birleştirir."
"The clips needn\'t be adjacent, and can be spread across more than one track." = "Kliplerin bitişik olması gerekmez ve birden fazla parçaya yayılabilir."
"Note that doing this will discard some of the clips\' characteristics, such as their individual channel numbers." = "Bunu yapmanın, kendi kanal numaraları gibi bazı kliplerin özelliklerini atmayacağını unutmayın."
"This will apply a pitch change to the selected set of notes." = "Bu seçilen nota grubuna adım değişikliği uygulayacaktır."
"This line indicates the join between subsequent loops; drag it with the mouse to stretch the loop length, or hold down the CTRL key and drag to move the loop start position." = "Bu çizgi, sonraki döngüler arasındaki birleşimi gösterir; döngü uzunluğunu uzatmak için fareyle sürükleyin veya döngü başlangıç ​​konumunu taşımak için CTRL tuşunu basılı tutun ve sürükleyin."
"Drag this to change the length of the fade in/out on this clip." = "Bu klipteki solmaya giriş/çıkış uzunluğunu değiştirmek için bunu sürükleyin."
"This built-in plugin alters the volume and/or pan of the audio or MIDI signals passing through it." = "Bu yerleşik eklenti, içinden geçen ses veya MIDI sinyallerinin sesini ve/veya kabını değiştirir."
"Drag the rectangular area with the mouse to change the volume, or drag the white horizontal line to change the pan." = "Sesi değiştirmek için fare ile dikdörtgen alanı sürükleyin veya kalıbı değiştirmek için beyaz yatay çizgiyi sürükleyin."
"If you hold down CTRL when you start dragging the panning, you can change both the pan and volume simultaneously." = "Kaydırmayı sürüklemeye başladığınızda CTRL tuşunu basılı tutarsanız, aynı anda hem tavayı hem de sesi değiştirebilirsiniz."
"To drag the plugin to another position, you can pick it up by clicking on the very edge of the plugin." = "Eklentiyi başka bir konuma sürüklemek için eklentinin en ucuna tıklayarak kaldırabilirsiniz."
"Existing plugins can be dragged onto other tracks and positions in the same way the \'new plugin\' tool is used." = "Mevcut eklentiler \'new plugin\' aracı kullanıldığı gibi diğer parçalara ve konumlara da sürüklenebilir."
"Create new plugins with the new-plugin-generator tool at the top-right of the screen." = "Ekranın sağ üst köşesindeki yeni eklenti oluşturma aracıyla yeni eklentiler oluşturun."
"When a plugin is selected, you can use the ALT + cursor keys to move the selection to adjacent plugins." = "Bir eklenti seçildiğinde, seçimi bitişik eklentilere taşımak için ALT imleç tuşlarını kullanabilirsiniz."
"This is a VST plugin plugin; click on it to select it and edit its settings." = "Bu bir VST eklentisidir; seçmek ve ayarlarını düzenlemek için üzerine tıklayın."
"Existing plugins can be dragged onto other tracks and positions. Holding down CTRL before dragging a plugin will create a copy of it." = "Mevcut eklentiler diğer parçalara ve konumlara sürüklenebilir. Bir eklentiyi sürüklemeden önce CTRL tuşunu basılı tutmak bir kopyasını yaratacaktır."
"Level Meter Plugin" = "Seviye Ölçer Eklentisi"
"This plugin monitors the level of signals passing through it." = "Bu eklenti içinden geçen sinyallerin seviyesini izler."
"When an input signal peaks over 0 dB, red warning bars will appear at the top of the plugin, and these remain visible until you reset them by clicking on the meter." = "Bir giriş sinyali 0 dB'nin üstüne çıktığında, eklentinin en üstünde kırmızı uyarı çubukları görünecek ve bunlar metreyi tıklatarak sıfırlayana kadar görünmeye devam edecektir."
"You can use as many level meters as you need to see the levels at various points in a chain of plugins. Selecting a level meter plugin provides a bigger levels display and more options." = "Eklentiler zincirindeki çeşitli noktalardaki seviyeleri görmek için ihtiyaç duyduğunuz kadar seviye ölçer kullanabilirsiniz. Bir seviye ölçer eklentisini seçmek daha büyük bir seviye ekranı ve daha fazla seçenek sunar."
"4-Band Equaliser Plugin" = "4-Band Ekolayzer Eklentisi"
"This is a 4-band parametric equaliser; select it to edit its settings." = "Bu 4 bantlı bir parametrik ekolayzır; ayarlarını düzenlemek için seçin."
"Drag the centre of this circle to move the equaliser parameter." = "Ekolayzer parametresini taşımak için bu dairenin ortasını sürükleyin."
"To change the cut-off sharpness, drag the outer area of the circle." = "Kesme keskinliğini değiştirmek için dairenin dış alanını sürükleyin."
"To reset this parameter, drag it off the top or bottom of the window." = "Bu parametreyi sıfırlamak için pencerenin üstünden veya altından sürükleyin."
"The sampler is a soft-synth that allows a set of audio files to be triggered by MIDI events." = "Örnekleyici, bir dizi ses dosyasının MIDI olayları tarafından tetiklenmesini sağlayan yumuşak bir synth."
"This indicates the key for which the currently selected sample will be played back at its original speed." = "Bu, seçili olan örneğin orijinal hızında çalınacağı anahtarı gösterir."
"To change it, drag this triangle left and right." = "Bunu değiştirmek için bu üçgeni sola ve sağa sürükleyin."
"Sampled note range" = "Örneklenmiş nota aralığı"
"This shows the range of notes over which the" = "Bu, hangi notaların üzerinde olduğunu gösterir"
"currently selected" = "şuan seçili"
"sample is active. A single key can trigger multiple samples if their ranges overlap." = "örnek etkin. Aralıkları çakışırsa, tek bir anahtar birden fazla örneği tetikleyebilir."
"Drag either the left or right ends to alter this range." = "Bu aralığı değiştirmek için sol veya sağ uçları sürükleyin."
"Click here to browse for audio files to use as samples. Any files you choose will also be imported into the project." = "Örnek olarak kullanılacak ses dosyalarına göz atmak için burayı tıklayın. Seçtiğiniz dosyalar da projeye aktarılır."
"You can also add files to the sample list by dragging-and-dropping them from a Windows explorer box or from the Tracktion Browser." = "Ayrıca, dosyaları bir Windows gezgini kutusundan veya İzleme Tarayıcısından sürükleyip bırakarak da örnek listeye ekleyebilirsiniz."
"Another way to add samples is by copying clips from a project or edit to the clipboard, then pasting them into the sampler." = "Örnek eklemenin başka bir yolu da bir projeden klip kopyalamak veya panoya düzenlemek ve ardından örnekleyiciye yapıştırmaktır."
"Click here to remove the currently selected sample from the list." = "Seçili olan numuneyi listeden kaldırmak için buraya tıklayın."
"Turning this on means that each time the sample is played, it is allowed to carry on playing without being cut off by either a MIDI note-up event or the same key being played again." = "Bunu açmak, numunenin her oynatılışında, bir MIDI notası olayıyla ya da tekrar aynı tuşla çalınmadan kesilmeden oynamaya devam etmesine izin verilmesi anlamına geliyor."
"Be careful when using this with long samples, as it\'ll quickly use up all the available voices!" = "Uzun örneklerle kullanırken dikkatli olun, çünkü mevcut tüm sesleri hızlı bir şekilde kullanacaktır!"
"This is the extra volume to apply to the" = "Bu, uygulanacak ekstra hacimdir"
"sample." = "Numune."
"(Double-click to reset the volume to 0 dB)." = "(Sesi 0 dB'ye ayarlamak için çift tıklayın)."
"This is the panning to use for the" = "Bu, kullanmak için kaydırma"
"(Double-click to reset the panning to the centre)." = "(Kaydırmayı merkeze sıfırlamak için çift tıklayın)."
"Sample Preview" = "Örnek Önizleme"
"This shows the section of the waveform that the currently selected sample will play." = "Bu, seçili olan numunenin oynayacağı dalga formunun bölümünü gösterir."
"To trim the start and length of this section, you can click and drag the ends of the waveform to the left and right." = "Bu bölümün başlangıcını ve uzunluğunu kırpmak için dalga formunun uçlarını tıklayıp sola ve sağa sürükleyebilirsiniz."
"CPU Meter" = "CPU ölçer"
"This bar indicates how much of the computer\'s available CPU is being used for audio playback; the more plugins and tracks an edit contains, the more CPU power is needed to play it back without glitching." = "Bu çubuk, bilgisayarın kullanılabilir CPU'sunun ne kadarının ses çalma için kullanıldığını gösterir; bir düzenleme ne kadar fazla sayıda eklenti ve parça içeriyorsa, onu aksaklık olmadan oynatmak için daha fazla CPU gücü gerekir."
"If this bar starts to reach levels over 90%, you could try freezing or muting some tracks to make it less demanding." = "Bu çubuk% 90'ın üzerindeki seviyelere ulaşmaya başlarsa, daha az talep etmek için bazı parçaları dondurmayı veya sessize almayı deneyebilirsiniz."
"You can choose whether to view your edit in terms of bars/beats, or minutes/seconds." = "Düzenlemenizi çubuklar/vuruşlar veya dakikalar/saniye cinsinden görüntülemeyi seçebilirsiniz."
"Changing between different timecode types won\'t actually alter the edit\'s contents, but when changing the tempo, you can optionally adjust the timing of the clips in the edit to reflect this change by using the" = "Farklı zaman kodu türleri arasında değişiklik yapılması, düzenlemenin içeriğini aslında değiştirmez, ancak tempoyu değiştirirken, bu değişikliği yansıtacak şekilde düzenlemedeki kliplerin zamanlamasını isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz"
"remap on tempo change" = "Tempo değişiminde remap"
"property for each clip." = "her klip için özellik."
"This is the master volume applied to all output devices (both audio and MIDI). Click and drag it to change the volume, in the same way as any other volume control plugin." = "Bu, tüm çıkış aygıtlarına uygulanan ana birimdir (hem ses hem de MIDI). Ses seviyesini değiştirmek için, diğer ses seviyesi kontrol eklentileriyle aynı şekilde tıklayıp sürükleyin."
"Click to select the master volume and get extra options for setting the levels, etc." = "Ana ses seviyesini seçmek için tıklayın ve seviyeleri ayarlamak için ek seçenekler vb."
"This shows the edit\'s current tempo, time-signature, and pitch. Click on one to change the settings." = "Bu düzenlemenin geçerli temposunu, zaman imzasını ve sıklığını gösterir. Ayarları değiştirmek için bir tanesine tıklayın."
"Click on this track to select it (you can hold down CTRL when clicking to multiply-select tracks)." = "Seçmek için bu parçaya tıklayın (parçaları seçmek için tıklatırken CTRL tuşunu basılı tutabilirsiniz)."
"To resize a track, drag the area just below it; you can also double-click a track to make it bigger or smaller." = "Bir parçayı yeniden boyutlandırmak için hemen altındaki alanı sürükleyin; daha büyük veya daha küçük yapmak için bir parçayı da çift tıklayabilirsiniz."
"If you have a mouse with a wheel, you can hold down CTRL and move the wheel to resize all the tracks, centring them around where the mouse is." = "Tekerleğe sahip bir fareniz varsa, CTRL tuşunu basılı tutabilir ve tüm izleri yeniden boyutlandırmak için tekerleği hareket ettirerek farenin bulunduğu yere ortalayabilirsiniz."
"Track Advance" = "Parça İlerletmek"
"The contents of individual tracks can be played slightly earlier than the other tracks, in order to compensate for delays that are introduced later in the track\'s signal path, e.g. by plugins, external MIDI devices, etc." = "Tek tek parçaların içerikleri, parçanın sinyal yolunda, örneğin eklentiler, harici MIDI cihazları vb. İle daha sonra ortaya konan gecikmeleri telafi etmek için diğer parçalardan biraz daha erken oynatılabilir."
"If \'auto-advance\' is selected, the track will be advanced by the sum of all the delay times for its plugins (which may be 0 ms, as not all plugins introduce a delay). Manually entering a time in the \'advance\' box will override this." = "\'Auto-advance\' öğesi seçiliyse, parça eklentileri için tüm gecikme sürelerinin toplamı kadar ilerletilir (bu, tüm eklentiler gecikme getirmediğinden 0 ms olabilir). \'advance\' kutusu bunu geçersiz kılar. "
"The output of each track can be directed to either:" = "Her parçanın çıktısı aşağıdakilerden birine yönlendirilebilir:"
"An audio output device, either a specifically named device, or just the \'default audio output\', which can be set on the settings pages. If a track goes to an audio output, any MIDI clips in the track will be inaudible (unless you\'re using a soft-synth plugin in the track to render this MIDI data into audio);" = "Ayar sayfalarında ayarlanabilen bir ses çıkış aygıtı, özel olarak adlandırılmış bir aygıt veya yalnızca \'varsayılan ses çıkışı\'. Bir parça bir ses çıkışına giderse, parçadaki herhangi bir MIDI klibi duyulmaz olacaktır. (bu MIDI verisini sese dönüştürmek için parçada yumuşak bir synth eklentisi kullanmıyorsanız); "
"A MIDI output device, which can likewise be set to \'default MIDI output\'. Any non-MIDI clips in the track will be inaudible;" = "Aynı şekilde \'varsayılan MIDI çıkışı\' olarak ayarlanabilen bir MIDI çıkış cihazı. Parçadaki herhangi bir MIDI olmayan klip duyulamayacak;"
"Another track, where the signal will be passed through that track\'s plugins along with the track\'s own contents. This is useful if you want a group of tracks to all pass through the same plugin chain - e.g. a set of MIDI tracks all sharing the same soft-synth." = "Başka bir parça, sinyalin kendi eklentileriyle birlikte bu parçanın eklentilerinden geçirileceği bir parça. Aynı eklenti zincirinin - örneğin MIDI, aynı yumuşak synth paylaşımını izler. "
"Click on the left-hand-side of a row to select that device or track." = "Bir cihazı veya parçayı seçmek için satırın sol tarafına tıklayın."
"(Bear in mind that if you select output devices specifically by name, the track won\'t play back on other computers with different audio hardware. So for portability, it\'s best to stick to default devices)." = "(Özellikle çıkış cihazlarını ada göre seçerseniz, parçanın farklı ses donanımına sahip diğer bilgisayarlarda çalınmayacağını unutmayın. Taşınabilirlik için varsayılan cihazlara bağlı kalmak en iyisidir."
"This will render the selected tracks, and it will then either replace those tracks with the newly rendered version or add the new track to the edit." = "Bu, seçilen parçaları gösterecek ve sonra bu parçaları yeni oluşturulan sürümle değiştirecek veya yeni parçayı düzenlemeye ekleyecektir."
"This lets you insert new, empty clips into the track." = "Bu, parçaya yeni, boş klipler eklemenizi sağlar."
"Use it to create new MIDI clips for editing." = "Düzenlemek için yeni MIDI klipleri oluşturmak için kullanın."
"Drag here with the left mouse button to resize this track vertically." = "Bu parçayı dikey olarak yeniden boyutlandırmak için sol fare düğmesiyle buraya sürükleyin."
"Drag with the right mouse button to resize all the tracks above it." = "Üstündeki tüm parçaları yeniden boyutlandırmak için farenin sağ tuşu ile sürükleyin."
"Click on the M and S to Mute or Solo the track." = "Parçayı Susturmak veya Yalnız bırakmak için M ve S üzerine tıklayın."
"Right-click on it for more options." = "Daha fazla seçenek için üzerine sağ tıklayın."
"Tracks that are inaudible (either because they\'re muted, or because other tracks are soloed) are shown with a big red cross." = "İşitilemeyen parçalar (sessize alındıkları için veya diğer parçaların solo olduğu için) büyük kırmızı bir çarpı işareti ile gösterilir."
"holding CTRL or SHIFT whilst clicking on a solo button will let you solo only a single track at once." = "CTRL veya SHIFT tuşunu basılı tutarken, solo bir düğmeyi tıklatmak, yalnız bir seferde yalnızca tek bir parça bırakmanıza izin verir."
"TimeBar" = "TimeBar"
"You can drag this with the left button to scroll left/right. Holding down the SHIFT or ALT key when dragging will move the cursor position and moving up and down will also zoom in and out." = "Sola/sağa kaydırmak için bunu sol tuşla sürükleyebilirsiniz. Sürüklerken imleci hareket ettirirken SHIFT veya ALT tuşunu basılı tutarken yukarı ve aşağı hareket etmek de yakınlaştırıp uzaklaştıracaktır."
"Dragging with the right mouse button will \'stretch\' the zoom level, keeping the cursor position constant. (Because this effectively stretches the distance between the mouse and the cursor, it\'ll only work if you don\'t start dragging too close to the cursor)." = "Farenin sağ düğmesiyle sürüklemek, imleç konumunu sabit tutarak zum seviyesini uzatacaktır." (Bu, fare ve imleç arasındaki mesafeyi etkili bir şekilde uzattığından, yalnızca başlamazsanız çalışacaktır.) imlece çok yakın sürükleniyor. "
"Clicking and dragging here with the left button will move the cursor around." = "Sol tuşla buraya tıklamak ve sürüklemek, imleci hareket ettirecektir."
"Hold down SHIFT while dragging to keep the cursor still and move the background." = "İmleci hareketsiz tutmak ve arka planı taşımak için sürüklerken SHIFT düğmesini basılı tutun."
"Hold down CTRL while dragging to snap the cursor to the nearest cutpoint." = "İmleci en yakın kesme noktasına yapıştırmak için sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutun."
"Hold down ALT and drag to lasso multiple clips. (ALT + SHIFT adds to the current selection; ALT + CTRL removes clips from the current selection)." = "ALT tuşunu basılı tutun ve kement çoklu kliplere sürükleyin. (ALT+SHIFT, geçerli seçime eklenir; ALT+CTRL, klipleri geçerli seçimden kaldırır)."
"Right-click and drag left/right to zoom in/out on the area between the cursor position and the mouse pointer (for this to work you have to click at least a couple of centimetres away from the cursor position)." = "İmleç konumu ve fare imleci arasındaki alanda yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için sağ tıklayın ve sola/sağa sürükleyin (bunun için imleç konumundan en az birkaç santimetre uzakta tıklamanız gerekir)."
"In/Out Markers" = "Giriş/Çıkış İşaretleyicileri"
"Drag these markers around to set the mark in/out points." = "İşaret giriş/çıkış noktalarını ayarlamak için bu işaretleri sürükleyin."
"You can also move the in or out point to the current cursor position by using the default key shortcuts \'I\' and \'O\'." = "\'I\' ve \'O\' varsayılan kısayol tuşlarını kullanarak giriş veya çıkış noktasını geçerli imleç konumuna getirebilirsiniz."
"Drag this bar to move the selected clip\'s position and track." = "Seçilen klibin konumunu ve izini taşımak için bu çubuğu sürükleyin."
"If the CTRL key is held down when you first click here, a new copy of the selected clips will be made." = "Eğer buraya ilk tıkladığınızda CTRL tuşu basılı tutulursa, seçilen kliplerin yeni bir kopyası hazırlanacaktır."
"Keeping CTRL held down whilst actually dragging will turn snapping off (if it\'s turned on)." = "Gerçekten sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutmak yapışmayı kapatır (eğer açıksa)."
"Holding down the SHIFT key will let you drag the clips up and down without affecting their start time." = "SHIFT tuşunu basılı tutmak, başlangıç ​​saatlerini etkilemeden klipleri yukarı ve aşağı sürüklemenize izin verir."
"Dragging this button trims the start of the clip, without moving the clip\'s contents." = "Bu düğmeyi sürüklemek, klibin içeriğini taşımadan klibin başlangıcını keser."
"If snapping is turned on, holding down the CTRL key while dragging will temporarily turn snapping off." = "Yapışma açıksa, sürüklerken CTRL tuşunu basılı tutmak geçici olarak kapanmayı kapatır."
"If you hold down the ALT key before starting to drag this button, this will let you stretch the clip." = "Bu düğmeyi sürüklemeye başlamadan önce ALT tuşunu basılı tutarsanız, bu, klipi uzatmanıza izin verir."
"Dragging this button moves the start of the clip, and also its contents." = "Bu düğmeyi sürüklemek klibin başlangıcını ve içeriğini de hareket ettirir."
"Dragging this button trims the start and end of the clip without moving the clip\'s contents." = "Bu düğmeyi sürüklemek, klibin içeriğini taşımadan klibin başlangıcını ve sonunu keser."
"Dragging this button moves the clip\'s contents without affecting its start or end positions." = "Bu düğmeyi sürüklemek, klibin içeriğini başlangıç ​​veya bitiş konumlarını etkilemeden taşır."
"Dragging this button moves the end of the clip, and also its contents." = "Bu düğmeyi sürüklemek klibin sonunu ve içeriğini de hareket ettirir."
"Dragging this button trims the end of the clip, without moving the clip\'s contents." = "Bu düğmeyi sürüklemek, klibin içeriğini taşımadan klibin sonunu daraltır."
"An audio or MIDI clip - click on this to select it and get more options." = "Bir ses veya MIDI klibi - seçmek ve daha fazla seçenek almak için buna tıklayın."
"To select multiple clips, you can hold down CTRL or SHIFT when selecting. You can also lasso a bunch of clips by holding down the ALT key and dragging with the left mouse button. (ALT + SHIFT adds to the current selection; ALT + CTRL removes clips from the current selection)." = "Birden fazla klip seçmek için, seçerken CTRL veya SHIFT tuşunu basılı tutabilirsiniz. Ayrıca, ALT tuşunu basılı tutup farenin sol tuşuyla sürükleyerek bir sürü klibi serbest bırakabilirsiniz. (ALT+SHIFT geçerli seçime eklenir; ALT+CTRL kaldırır geçerli seçimdeki klipleri).
"If clips overlap and one ends up hidden behind another, you can right-click to get the clip\'s menu and choose \'bring obscured clips to front\' (or use the key shortcut B)." = "Klipler üst üste binerse ve biri diğerinin arkasına gizlenirse, klip'in menüsünü almak için sağ tıklayıp \'gizlenmiş klipleri öne getir\' seçeneğini seçin (veya B kısayol tuşunu kullanın)."
"double-clicking an audio clip will play a preview of just that clip, without any plugins or other tracks." = "bir ses klibini çift tıklamak, sadece herhangi bir eklenti veya başka bir parça olmadan bu klibin bir önizlemesini oynatır."
"double-clicking a MIDI clip will expand the clip for editing the MIDI notes." = "Bir MIDI klibi çift tıklamak, MIDI notalarını düzenlemek için klibi genişletir."
"using ALT + cursor up/down/left/right will select the clips adjacent to the currently selected one (and pressing ALT + SHIFT + cursor keys will multiple-select adjacent clips)." = "ALT imleci yukarı/aşağı/sola/sağa kullanmak, seçili olana bitişik olan klipleri seçecektir (ve AL+ SHIFT+imleç tuşlarına basmak, bitişik klipleri çoklu seçecektir)."
"This shows a list of the alternative takes that were recorded for this clip whilst using looped-record mode, and lets you choose which one to use." = "Bu, ilmekli kayıt modunu kullanırken bu klip için kaydedilen alternatif kayıtların bir listesini gösterir ve hangisini kullanacağınızı seçmenize izin verir."
"This operation will scan the edit for peak levels, and then set the master level to be the maximum possible without clipping." = "Bu işlem düzenlemeyi en yüksek seviyelere göre tarayacak ve daha sonra ana seviyeyi kırpma olmadan mümkün olan en yüksek seviyeye ayarlayacaktır."
"Right-click this meter to change the type of reading it uses." = "Kullandığı okuma türünü değiştirmek için bu sayacı sağ tıklayın."
"The delay speed can be calculated as a multiple of the length of a beat." = "Gecikme hızı, atım uzunluğunun bir katı olarak hesaplanabilir."
"The phaser rate can be calculated as a multiple of the length of a beat." = "Fazer hızı, atım uzunluğunun katları olarak hesaplanabilir."
"If two clips overlap, this will automatically set their fade in and out lengths so that the overlap becomes a crossfade." = "İki klip üst üste binerse, bu otomatik olarak solma içeri ve dışarı uzunluklarını ayarlayacaktır, böylece üst üste binme bir çarpışma haline gelecektir."
"Looping a clip will cause it to repeat a section of its source file for the length of the clip." = "Bir klibin döndürülmesi, kaynak dosyasının bir bölümünü klibin uzunluğu boyunca tekrar etmesine neden olur."
"Once looped, a clip can be trimmed to extend the number of loops, and the section which is looped can be modified using the divider lines which appear within the clip." = "Döngülendikten sonra, ilmek sayısını uzatmak için bir klip kırpılabilir ve ilmeklenen kısım, klips içinde görünen ayırıcı çizgiler kullanılarak değiştirilebilir."
"Record adjustment" = "Kayıt ayarı"
"When playing and recording at the same time, there is a delay between audio being played out, and the same sounds coming back in. The length of this delay depends on factors including the latencies of the input and output devices used, and any other external devices that may be in the audio chain." = "Aynı anda çalarken ve kaydederken, çalınan ses ile tekrar gelen sesler arasında bir gecikme var. Bu gecikmenin uzunluğu, kullanılan giriş ve çıkış aygıtlarının gecikmeleri ve diğer tüm gecikmeler de dahil olmak üzere faktörlere bağlıdır. ses zincirinde olabilecek harici cihazlar. "
"The \'time adjust\' value is the time, in milliseconds, by which audio recorded through this input device should be shifted in order to compensate for the delay." = "\ 'Zaman Ayarı \' değeri, gecikmeyi telafi etmek için bu giriş cihazı aracılığıyla kaydedilen sesin kaydırılması gereken milisaniye cinsinden süredir."
"To help calculate this length for your current hardware set-up, click" = "Mevcut donanım kurulumunuz için bu uzunluğu hesaplamaya yardımcı olmak için" seçeneğini tıklayın.
"auto-detect" = "Otomatik tespit"
"to run a utility which will play a sound, and measure how long it takes for the sound to be re-recorded." = "Bir ses çalacak bir yardımcı programı çalıştırmak ve sesin yeniden kaydedilmesinin ne kadar sürdüğünü ölçmek."
"This will chop any selected clips into two halves." = "Bu seçilen klipleri iki yarıya kesecek."
"This will copy to the clipboard all the parts of any selected clips between the mark-in and mark-out points." = "Bu, işaretleme ve işaretleme noktaları arasındaki seçili kliplerin tüm bölümlerini panoya kopyalar."
"This will delete this item from the project. Any clips in edits which refer to this will no longer be playable." = "Bu, bu öğeyi projeden silecek. Düzenleme içindeki buna atıfta bulunan herhangi bir klip artık oynatılamaz."
"You can optionally delete the source file which it references, or just remove the item from the project without affecting any files." = "İsteğe bağlı olarak başvurduğu kaynak dosyayı silebilir veya herhangi bir dosyayı etkilemeden öğeyi projeden kaldırabilirsiniz."
"This will delete the file to which this item refers." = "Bu, bu öğenin başvurduğu dosyayı siler."
"This will produce a list of all those items in the project which are referenced by this edit." = "Bu, projede bu düzenlemeyle başvuruda bulunulan tüm öğelerin bir listesini üretecektir."
"Exporting an edit will create a new project, and new copies of any audio files required to play this edit correctly." = "Bir düzenlemeyi dışa aktarmak yeni bir proje ve bu düzenlemeyi doğru şekilde yürütmek için gereken tüm ses dosyalarının yeni kopyalarını oluşturacaktır."
"You can either produce a directory full of the new files, or a single Tracktion archive file which contains the same data in a compressed format, and which can be decompressed by loading it back into Tracktion." = "Ya yeni dosyalarla dolu bir dizin ya da aynı verileri sıkıştırılmış biçimde içeren ve tekrar Tracktion'a yükleyerek açabileceğiniz tek bir Tracktion arşiv dosyası oluşturabilirsiniz."
"When making copies of the audio that the edit requires, it can either export all these files in their entirety, or can just export enough excerpts to replay the edit." = "Düzenlemenin gerektirdiği sesin kopyalarını alırken, tüm bu dosyaları tümüyle dışa aktarabilir veya düzenlemeyi yeniden oynatmak için yeterli miktarda alıntı aktarabilir."
"This lets you import audio files into the project, either from somewhere on a hard disk, or from an audio CD." = "Bu, ses dosyalarını projeye, sabit diskteki bir yerden veya bir ses CD'sinden içe aktarmanıza olanak tanır."
"When on the edit screen, you can also import a wave file directly into your edit simply by dragging-and-dropping the file onto wherever you want it to go." = "Düzenleme ekranındayken, bir dalga dosyasını doğrudan düzenlemenize, dosyayı istediğiniz yere sürükleyip bırakarak da içe aktarabilirsiniz."
"This will create a list of all the clips within the project that are not used by any of the edits." = "Bu, proje içindeki düzenlemelerin hiçbiri tarafından kullanılmayan tüm kliplerin bir listesini oluşturacaktır."
"Freezing Tracks" = "Donma İzleri"
"If there are a lot of tracks in your edit, or if some of them use a lot of plugins (and hence CPU), you can cut down on the resources required to play them by freezing some of the tracks that you\'re not currently working on." = "Düzenlemenizde çok fazla parça varsa veya bazıları çok sayıda eklenti (ve dolayısıyla CPU) kullanıyorsa, çalmakta olduğunuz parçaların bazılarını dondurarak çalmak için gereken kaynakları kesebilirsiniz. şu anda üzerinde çalışmıyor. "
"When a set of tracks are frozen, they are rendered and mixed into a hidden wave file, so that subsequent playback will use almost no CPU power." = "Bir parça set dondurulduğunda, gizli bir dalga dosyasına dönüştürülür ve karıştırılır, böylece sonraki çalma işlemi neredeyse hiç CPU gücü kullanmaz."
"Doing this doesn\'t lose any information though, so at any time you can easily \'unfreeze\' tracks to edit them." = "Bunu yapmak, hiçbir bilgiyi kaybetmez, bu yüzden herhangi bir zamanda onları düzenlemek için kolayca parçaları silebilirsiniz."
"If the speed setting of this clip is not 1.0, clicking this button will adjust all the note times so that they remain in their current positions, but setting the speed back to 1.0." = "Bu klibin hız ayarı 1.0 değilse, bu düğmeye tıklamak tüm nota zamanlarını ayarlayarak geçerli konumlarında kalmasını sağlar, ancak hızı tekrar 1.0'a ayarlar."
"This lets you either:" = "Bu da size sağlar:"
"- insert a MIDI program change message at the cursor position (if the cursor is within the extent of this clip)" = "- imleç konumuna bir MIDI programı değiştirme mesajı ekleyin (imleç bu klibin kapsamı içindeyse)"
"- or remove any existing program changes from the clip and insert one at the start." = "- veya mevcut program değişikliklerini klipten kaldırın ve bir tane ekleyin."
"This lets you set the input program number from a list of named programs." = "Bu, giriş programı numarasını adlandırılmış programların listesinden ayarlamanıza olanak sağlar."
"Setting this to a value other than \'any\' will cause a channel number to be applied to all the messages that get recorded from this device." = "Bunu \'any\' dışında bir değere ayarlamak, bir kanal numarasının bu cihazdan kaydedilen tüm mesajlara uygulanmasına neden olur."
"If set to \'any\', the channel numbers of incoming messages are left unchanged." = "\'Any\' olarak ayarlanırsa, gelen mesajların kanal numaraları değişmeden kalır."
"Setting this to a value other than \'none\' will insert a program change message at the start of any MIDI that gets recorded through this input device." = "Bunu \'none\' dışında bir değere ayarlamak, bu giriş aygıtı aracılığıyla kaydedilen herhangi bir MIDI'nin başlangıcına bir program değiştirme mesajı ekleyecektir."
"If this option is enabled, then MIDI messages that are recorded into a track will be merged into any MIDI clips that are already there." = "Bu seçenek etkinleştirilirse, bir parçaya kaydedilen MIDI mesajları zaten mevcut olan MIDI kliplerle birleştirilecektir."
"If disabled, MIDI messages are recorded into new clips which are laid over any existing ones." = "Devre dışı bırakılırsa, MIDI mesajları mevcut olanların üzerine yerleştirilen yeni kliplere kaydedilir."
"This will apply a quantisation to the currently selected MIDI notes." = "Bu, seçili olan MIDI notalarına bir miktar ölçümü uygulayacaktır."
"Partial Quantise Control" = "Kısmi Miktar Kontrolü"
"This lets you adjust the proportion by which notes are moved towards their quantised positions." = "Bu, notaların ölçülen konumlarına getirilme oranını ayarlamanıza olanak tanır."
"0% is completely un-quantised; 100% is completely quantised." = "%0 tamamen nicelenmemiş; %100 tamamen nicelenmiş."
"The timing of a MIDI output device can optionally be adjusted by a number of milliseconds, in case external devices have special latency requirements." = "Bir MIDI çıkış cihazının zamanlaması, harici cihazların özel gecikme şartlarına sahip olması durumunda isteğe bağlı olarak birkaç milisaniye ile ayarlanabilir."
"If this is enabled, this input device will continuously feed its input into any track it is record enabled on." = "Bu etkinse, bu giriş cihazı sürekli olarak kaydını etkin olduğu herhangi bir parçaya besleyecektir."
"This value is the size of buffer you want to use when recording from this device." = "Bu değer, bu cihazdan kaydederken kullanmak istediğiniz arabellek boyutudur."
"The lower the value, the less latency there will be, but it becomes more difficult for the computer to keep up." = "Değer ne kadar düşük olursa, gecikme o kadar az olur, ancak bilgisayarın yetişmesi zorlaşır."
"For reliable recording, it\'s probably best to keep this quite high (256 samples or more)." = "Güvenilir kayıt için, bunu oldukça yüksek tutmak en iyisidir (256 örnek veya daha fazla)."
"If you\'re doing simultaneous playback/recording, it\'s a good idea to re-test the synchronisation (with the \'auto-detect\' button) after changing the latency." = "Eşzamanlı oynatma/kayıt yapıyorsanız, gecikmeyi değiştirdikten sonra senkronizasyonu yeniden test etmek (\'otomatik algılama\' düğmesiyle) iyi bir fikirdir."
"Triggered Recording" = "Tetiklenen Kayıt"
"If this value is set to a value greater than -INF, then when a recording is started, this device will wait for the input signal to reach this level before actually starting to record the audio." = "Bu değer -INF'den daha büyük bir değere ayarlanırsa, bir kayıt başlatıldığında, bu cihaz, sesi kaydetmeye başlamadan önce giriş sinyalinin bu seviyeye ulaşmasını bekleyecektir."
"This monitors the levels coming in through this device." = "Bu, bu cihazdan gelen seviyeleri izliyor."
"New Filename Pattern" = "Yeni Dosya Adı Örneği"
"This pattern defines the way Tracktion names new files that it makes when recording from this input device." = "Bu kalıp, Tracktion'ın bu giriş cihazından kaydederken oluşturduğu yeni dosyaları adlandırma şeklini tanımlar."
"The name can either be a normal path, e.g. \'C:\myaudio\audiofile_\', in which case Tracktion will create files like \'C:\myaudio\audiofile_1.wav\', \'c:\myaudio\audiofile_2.wav\'." = "Ad normal bir yol olabilir, örn. \ 'C:\myaudio\audiofile_\', bu durumda Tracktion \'C:\myaudio\audiofile_1.wav\', \'c:\myaudio\audiofile_2.wav\'."
"The name can either be a normal path, e.g. \'/Users/dave/audio/audiofile_\', in which case Tracktion will create files like \'/Users/dave/audio/audiofile_1.wav\', \'/Users/dave/audio/audiofile_2.wav\'." = "Ad normal bir yol olabilir, örn. \ '/Users/dave/audio/audiofile_\', bu durumda Tracktion \ '/Users/dave/audio/audiofile_1.wav\', \ '/Users/dave/ses/audiofile_2.wav\'."
"It can also contain the following special patterns:" = "Aşağıdaki özel desenleri de içerebilir:"
"- this is replaced by the current project\'s \'Recorded Audio\' folder" = "- bu, geçerli proje'nin \'Kaydedilmiş Ses\' klasörü ile değiştirildi"
"- this is replaced by the name of the edit" = "- bu, düzenlemenin adıyla değiştirildi"
"- this is replaced by the name of the track into which it\'s recording" = "- bu, kaydının yapıldığı parçanın adı ile değiştirilir"
"- replaced by the current date as DDMMMYYYY" = "- geçerli tarih DDMMMYYYY olarak değiştirildi"
"- replaced by the current time as HHMMSS" = "- geçerli saat tarafından HHMMSS olarak değiştirildi"
"- replaced with the number of the recording take" = "- kayıt alma numarası ile değiştirildi"
"The default path is \'%projectdir%\%edit%_%track%_take_%take%\' which would make files like the following:" = "Varsayılan yol: \ '%projectdir% \?% 0% track% _take_% take% \' olup, aşağıdaki gibi dosyaları yapar:"
"This is the latency to use for this device." = "Bu, bu aygıt için kullanılacak gecikme süresidir."
"Lower latencies make the audio output respond more quickly, which is good for things like playing soft-synthesizers with live MIDI input devices, but latencies are limited by the hardware device, and CPU speed." = "Düşük gecikmeler, ses çıkışının daha hızlı yanıt vermesini sağlar; bu, canlı MIDI giriş aygıtlarıyla yumuşak sentezleyicilerin oynatılması gibi şeyler için iyidir, ancak gecikmeler donanım aygıtı ve CPU hızı ile sınırlıdır."
"If you set this to a low value and the output contains glitches or breaks up, try increasing the value until playback is ok." = "Bunu düşük bir değere ayarlarsanız ve çıktıda lekeler veya kopmalar varsa, oynatma işlemi tamamlanana kadar değeri artırmayı deneyin."
"Dithering" = "Taklidi"
"This will add dithering (very low-level random noise) to the output signal for this device, which can improve the conversion quality from 24 bit files to 16 bit output devices. Most modern hardware supports 24 bit playback so normally you will leave this off for playback and add it only when exporting for burning to CD." = "Bu, bu aygıtın çıkış sinyaline 24 bit dosyalardan 16 bit çıkış aygıtlarına dönüşüm kalitesini artırabilen dithering (çok düşük seviyeli rastgele gürültü) ekleyecektir. Çoğu modern donanım 24 bit oynatmayı destekler, bu yüzden normalde oynatmak için kapatın ve yalnızca CD'ye yazdırmak için dışa aktarırken ekleyin. "
"Clip History" = "Klip Geçmişi"
"Shows the original source of this clip, and the steps through which it has passed, such as being compressed and archived, etc." = "Bu klibin orijinal kaynağını ve içinden sıkıştırılmış ve arşivlenmiş vb. Adımlarını gösterir."
"This lets you launch an external wave editor to manipulate this audio file." = "Bu, bu ses dosyasını işlemek için harici bir dalga düzenleyici başlatmanıza izin verir."
"This is the name of the file that this project is stored in." = "Bu, bu projenin depolandığı dosyanın adıdır."
"This is the MIDI channel number that will be used for all MIDI events within this clip." = "Bu, bu klipteki tüm MIDI olayları için kullanılacak MIDI kanal numarasıdır."
"This will expand or contract the clip\'s track height, so that the MIDI editor is made visible or invisible." = "Bu, klibin iz yüksekliğini genişletecek veya daraltacak, böylece MIDI düzenleyicisi görünür veya görünmez hale getirilecektir."
"Any other method of stretching the track height will also show the MIDI editor." = "Parça yüksekliğini uzatmanın başka bir yöntemi de MIDI editörünü gösterecektir."
"This will start or stop the edit playing. (The keyboard shortcut for this is the spacebar)." = "Bu düzenleme çalma işlemini başlatacak veya durduracak. (Bunun için klavye kısayolu boşluk tuşu)."
"This will start recording from any input devices that are assigned to tracks and record enabled." = "Bu, parçalara atanan ve etkin kayıt olan herhangi bir giriş cihazından kaydetmeye başlayacaktır."
"This will stop the current recording and delete any material that has so far been recorded." = "Bu, mevcut kaydı durduracak ve şimdiye kadar kaydedilmiş tüm materyalleri silecektir."
"This will stop the current recording, delete any material that has so far been recorded, and start the recording again." = "Bu, mevcut kaydı durduracak, şimdiye kadar kaydedilmiş tüm materyalleri silecek ve kaydı tekrar başlatacaktır."
"Looped Playback/Recording" = "Döngü Oynatma/Kayıt"
"If you have set the mark in and out points to be a distance apart, turning on looping will cause playback to continuously loop around this region." = "İşaret giriş ve çıkış noktalarını birbirinden uzakta olacak şekilde ayarladıysanız, döngüyü açmak oynatmanın sürekli olarak bu bölge çevresinde dönmesine neden olur."
"During recording, loop clips can be made allowing you to find the best take after a series of recording passes." = "Kayıt sırasında, bir dizi kayıt geçtikten sonra en iyi sonucu almanızı sağlayan döngü klipleri yapılabilir."
"Punch-in Recording" = "Delme Kaydı"
"To use punch-in recording, turn this on, put the cursor at a time before the mark-in position, and start recording." = "Delme kaydını kullanmak için bunu açın, imleci işaretleme konumundan önceki bir zamana getirin ve kaydetmeye başlayın."
"A recording will only be made when the cursor reaches the mark-in point, and will stop after it reaches the mark-out point." = "Kayıt yalnızca imleç işaretleme noktasına ulaştığında yapılacak ve işaretleme noktasına ulaştıktan sonra duracaktır."
"Turn this on to enable the click-track." = "Tıklama parçasını etkinleştirmek için bunu açın."
"Click-track options are available from the \'click track\' button in the bottom-left region of the screen." = "Tıkla-izleme seçenekleri, ekranın sol alt bölümündeki \'tıklama izleme\' düğmesinden kullanılabilir."
"If snapping is turned on, then when dragging clips or MIDI notes, the times are snapped to the nearest whole interval of whatever time-signature and tempo is active." = "Yapışma açıksa, klipleri veya MIDI notalarını sürüklerken, zamanlar hangi zaman imza ve tempo aktif olursa olsun en yakın tüm aralığa takılır."
"The snap interval also depends on the current zoom level - to snap to a finer granularity, zoom in further." = "Çırpma aralığı aynı zamanda geçerli yakınlaştırma seviyesine de bağlıdır - daha hassas bir ayrıntı sağlamak için daha fazla yakınlaştırın."
"Master Output Levels" = "Master Çıkış Seviyeleri"
"These are the master levels showing the overall output from the edit." = "Bunlar, düzenlemenin genel çıktısını gösteren ana düzeylerdir."
"When the signal exceeds the maximum value and clipping occurs, red warning bars appear at the top of the meter, and remain there until you reset them by clicking on the level-meter. Because this is the master level, clipping means that the output is being distorted, and you should lower the master volume." = "Sinyal maksimum değeri aştığında ve kırpma gerçekleştiğinde, metrenin en üstünde kırmızı uyarı çubukları belirir ve seviye ölçer üzerine tıklayarak sıfırlayana kadar orada kalır. Bu ana seviye olduğundan, kırpma, çıkışın Bozuluyor ve ana ses seviyesini düşürmelisiniz. "
"Click here to get more options and see a higher resolution level display." = "Daha fazla seçenek almak ve daha yüksek çözünürlük seviyeli bir ekran görmek için buraya tıklayın."
"Time-Stretching" = "Zaman Esneme"
"These options let you choose how the clip should be pitch-shifted/time-stretched:" = "Bu seçenekler, klibin zift kaydırmalı / zaman uzatılmış olarak nasıl seçileceğini seçmenizi sağlar:"
"\'no time stretching\' adjust the length and pitch of the clip at the same time by resampling it. Stretching the clip will lower the pitch; compressing the clip will raise the pitch." = "\'zaman uzatma yok\', klibin uzunluğunu ve perdesini aynı anda yeniden örnekleyerek ayarlayın. Klipsi uzatmak perdeyi düşürür, klibi sıkıştırmak perdeyi yükseltir."
"\'transient\' is best for rhythmic instruments like drums. Length and Pitch can be adjusted independently." = "\'geçici\', davul gibi ritmik enstrümanlar için en iyisidir. Uzunluk ve Pitch bağımsız olarak ayarlanabilir."
"\'tonal\' is best for melodic instruments like strings and vocals. Length and Pitch can be adjusted independently." = "\'ton\', teller ve vokaller gibi melodik enstrümanlar için en iyisidir. Uzunluk ve Pitch bağımsız olarak ayarlanabilir."
"If a clip refers to a file that has been deleted or moved, this lets you search for a replacement file." = "Bir klip silinmiş veya taşınmış bir dosyaya atıfta bulunuyorsa, bu yedek dosyayı aramanızı sağlar."
"These buttons let you choose the shape to use for the fade in/out curves." = "Bu düğmeler, solmaya giriş / çıkış eğrileri için kullanılacak şekli seçmenizi sağlar."
"In general, convex curves are best for crossfading between clips, and concave curves are smoothest for fading into silence." = "Genel olarak, dışbükey eğrileri, klipsler arasında çapraz geçiş için en iyisidir ve içbükey eğriler, sessizliğin solması için daha pürüzsüzdür."
"If a clip contains a stereo wave file, this allows you to either use both channels, or just the left or right channel alone." = "Bir klip stereo bir dalga dosyası içeriyorsa, bu hem kanalları hem de yalnızca sol veya sağ kanalı tek başına kullanmanıza izin verir."
"Edit Notes Mode" = "Nota Modunu Düzenle"
"Enable this to edit the MIDI notes in the clip." = "Klipteki MIDI notalarını düzenlemek için bunu etkinleştirin."
"Edit Controllers Mode" = "Denetleyicileri Düzenleme Modu"
"Click this to choose a type of MIDI controller to edit." = "Düzenlenecek bir MIDI denetleyicisi türü seçmek için bunu tıklayın."
"(In the menu, controllers shown in green are those which already appear somewhere in the clip, those in red aren\'t yet present)." = "(Menüde, yeşil renkte gösterilen denetleyiciler, klipte zaten bir yerde görünenler, kırmızı olanlar henüz mevcut değildir)."
"When in controller-editing mode, the MIDI notes can\'t be edited - click the \'edit notes\' button above to return to this mode." = "Denetleyici düzenleme modundayken, MIDI notaları düzenlenemez - bu moda dönmek için yukarıdaki \ 'notaları düzenle \' düğmesini tıklayın."
"N.B. before changing to \'note velocity\' mode, a subset of notes can be selected, in which case only the velocities of these notes will be editable." = "N.B. \ 'nota hızı \' moduna geçmeden önce, bir nota alt grubu seçilebilir, bu durumda bu notaların sadece hızları düzenlenebilir."
"Keyboard shortcuts" = "Klavye kısayolları"
"This lets you view and change the assignment of keyboard shortcut keys." = "Bu, klavye kısayol tuşlarının atamasını görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar."
"It also includes a handy option to show a HTML version of the keystrokes so it can be printed out as a quick reference guide." = "Ayrıca, tuş vuruşlarının HTML sürümünü göstermek için kullanışlı bir seçenek içerir, böylece hızlı bir başvuru kılavuzu olarak yazdırılabilir."
"Create a new Tracktion project from scratch or from a template." = "Sıfırdan veya bir şablondan yeni bir Tracktion projesi oluşturun."
"This lets you open a Tracktion project (a .tracktion file), or a Tracktion archive (a .trkarch file)." = "Bu, bir Takip projesi (.tracktion dosyası) veya bir İzleme arşivi (.trkarch dosyası) açmanıza izin verir."
"When opening an archive, you\'ll need to specify a directory into which it is first decompressed." = "Bir arşivi açarken, ilk açıldığı dizini belirtmeniz gerekir."
"You can open a project or archive file by dragging-and-dropping the file into this window." = "Bir dosyayı veya arşiv dosyasını, dosyayı bu pencereye sürükleyip bırakarak açabilirsiniz."
"Options to let you save the current edit, or throw away your changes and revert to the state it was in when last saved." = "Geçerli düzenlemeyi kaydetmenize izin veren seçenekler veya değişikliklerinizi atıp en son kaydedildiği andaki durumuna geri dönün."
"This shows the items that are currently on the clipboard." = "Bu, panoda bulunan öğeleri gösterir."
"You can copy clips to the clipboard by dragging them down onto this panel, (or of course by using" = "Klipleri panoya bu panelin üzerine sürükleyerek kopyalayabilirsiniz (veya elbette"
"CTRL" = "CTRL"
"COMMAND" = "KOMUT"
"+C). This panel also shows other types of item that may be on the clipboard, such as plugins, tracks, etc." = "C). Bu panel, eklentiler, parçalar vb. Gibi panoda bulunabilecek diğer öğe türlerini de gösterir."
"-click an item for more options, including removing an item, or clearing the clipboard." = "Bir öğeyi kaldırmak veya panoyu silmek de dahil olmak üzere daha fazla seçenek için bir öğeyi tıklayın."
"Plugin Presets" = "Eklenti Hazır Ayarları"
"Click here to restore a previously created plugin preset." = "Önceden oluşturulmuş bir eklenti ön ayarını geri yüklemek için burayı tıklayın."
"Plugin presets are stored as part of your user preferences (which can be imported and exported from the \'miscellaneous\' section of the settings screen)." = "Eklenti hazır ayarları, kullanıcı tercihlerinizin bir parçası olarak saklanır (bu, ayarlar ekranının \ 'çeşitli \' bölümünden alınabilir veya aktarılabilir)."
"Click here to save this plugin\'s current settings as a new preset." = "Bu eklentinin mevcut ayarlarını yeni bir ön ayar olarak kaydetmek için buraya tıklayın."
"You can either choose to overwrite one of the existing presets with these new settings, or create a new preset." = "Bu yeni ayarlarla varolan hazır ayarlardan birinin üzerine yazmayı ya da yeni bir hazır ayar oluşturmayı seçebilirsiniz."
"Click here to delete an existing preset." = "Mevcut bir ön ayarı silmek için buraya tıklayın."
"User Settings" = "Kullanıcı ayarları"
"User settings include things like current keyboard mappings and plugin presets." = "Kullanıcı ayarları, geçerli klavye eşlemeleri ve eklenti hazır ayarları gibi ayarları içerir."
"They can be imported or exported to copy settings between different Tracktion installations." = "Farklı Tracktion kurulumları arasındaki ayarları kopyalamak için içeri veya dışarı aktarılabilirler."
"This lets you copy a project, and all the audio files needed to recreate the project." = "Bu, bir projeyi ve projeyi yeniden oluşturmak için gereken tüm ses dosyalarını kopyalamanıza izin verir."
"It can either create a directory full of the necessary files, or a compressed Tracktion archive file." = "Gerekli dosyalarla dolu bir dizin ya da sıkıştırılmış bir Tracktion arşiv dosyası oluşturabilir."
"This lets you select which of the output card\'s channels to play through (if it has more than one stereo pair)." = "Bu, hangi çıkış kartı kanallarının oynatılacağını seçmenizi sağlar (birden fazla stereo çifti varsa)."
"Realtime mode will make Tracktion the highest priority task running on the computer, which will probably help to reduce the minimum latency possible." = "Gerçek Zamanlı mod, İzlemeyi bilgisayarda çalışan en yüksek öncelikli görev haline getirecek ve bu da olası minimum gecikmeyi azaltmaya yardımcı olacak."
"The most serious problem with realtime mode is that some VST plugins can freeze the operating system when you click on their interfaces. (This is caused by the way the plugins\' interface code is written, and there\'s nothing Tracktion can do to fix the problem!)" = "Gerçek zamanlı modla ilgili en ciddi sorun, bazı VST eklentilerinin arayüzlerini tıklattığınızda işletim sistemini dondurabilmesidir. (Bu, eklentilerin arayüz kodunun yazıldığı yoldan kaynaklanmaktadır ve Tracktion'un yapabileceği hiçbir şey yoktur." sorunu çözmek için!)"
"It can also cause less dangerous side effects such as making the computer unresponsive when the CPU load is high." = "CPU yükü yüksek olduğunda bilgisayarın tepkisizleşmesi gibi daha az tehlikeli yan etkilere de neden olabilir."
"Best way to find out if it works well on your PC is to try it." = "PC'nizde iyi çalışıp çalışmadığını bulmak için en iyi yolu denemek için."
"End-to-End" = "End-to-End"
"If enabled, this means that all the plugins in your edit will keep playing even when in stop mode." = "Etkinse, bu, düzenlemenizdeki tüm eklentilerin durma modundayken bile oynamaya devam edeceği anlamına gelir."
"This lets you play soft-synths, listen to live inputs going through effects, etc., but in edits that use a lot of CPU power, it can slow down editing operations." = "Bu, yumuşak sentezler oynamanıza, efektlerden geçen canlı girdileri dinlemenize izin veriyor, ancak çok fazla CPU gücü kullanan düzenlemelerde düzenleme işlemlerini yavaşlatabilir."
"Scrolling" = "Kaydırma"
"If enabled, this will smoothly scroll the user interface to follow the cursor while playing." = "Etkinse, bu imleci oynatırken imleci takip etmek için kullanıcı arayüzünü düzgün bir şekilde kaydırır."
"If turned off, the display will move along a screenful at a time. This is more efficient if the CPU is being heavily used." = "Kapatılırsa, ekran bir anda bir ekran boyunca ilerleyecektir. Eğer CPU çok kullanılıyorsa, bu daha verimlidir."
"Overall Position" = "Genel Pozisyon"
"Shows the proportion of the whole edit that\'s currently visible on-screen." = "Ekranda görünmekte olan düzenlemenin tamamını gösterir."
"Click and drag this left/right to scroll to another part of the edit." = "Düzenlemenin başka bir bölümüne gitmek için bu sola / sağa tıklayın ve sürükleyin."
"ReWire" = "ReWire"
"This selects which of the output channels from this ReWire device should be played." = "Bu, bu ReWire cihazındaki çıkış kanallarından hangisinin oynatılması gerektiğini seçer."
"ReWire devices can have multiple input buses, each of which can have multiple sub-channels - this lets you select which of these bus/channel combinations to use as the target for MIDI events being sent into the plugin." = "ReWire cihazları, her biri birden fazla alt kanala sahip olan birden fazla giriş veriyoluna sahip olabilir - bu, MIDI olaylarının hedefi olarak kullanılacak veri yolu / kanal kombinasyonlarından hangisinin eklentiye gönderileceğini seçmenizi sağlar."
"VST Plugin Searchpath" = "VST Eklenti Arama Yolu"
"This is the list of directories that will be searched for VST plugins. Sub-directories will also be searched, and the directory structure will appear on the plugins panel when adding new plugins." = "Bu, VST eklentileri için aranacak dizinlerin listesidir. Alt dizinler de aranacak ve yeni eklentiler eklenirken eklentiler panelinde dizin yapısı görünecektir."
"To alter one of the directories in the list, double-click its row." = "Listedeki dizinlerden birini değiştirmek için satırına çift tıklayın."
"Anti-Denormalisation Noise" = "Denormalizasyon Gürültüsü"
"If enabled, this will add a small (about -500dB) amount of noise to the signal path, to counteract \'denormalisation\' problems with Pentium 4 CPUs." = "Etkinse, bu, Pentium 4 CPU'lardaki \ 'denormalizasyon \' sorunlarını gidermek için sinyal yoluna az miktarda (yaklaşık -500dB) bir miktar gürültü ekler."
"Denormalisation can cause playback to stutter and overload the CPU, and happens when some plugins use numbers which are too small to be calculated correctly." = "Denormalizasyon, kayıttan yürütmenin işlemciye yapışmasına ve aşırı yüklenmesine neden olabilir ve bazı eklentiler doğru hesaplanamayacak kadar küçük sayılar kullandığında olur."
"Most modern plugins won\'t suffer from this problem, and AMD and Pentium 3 CPUs are less badly affected." = "Çoğu modern eklenti bu sorundan muzdarip olmaz ve AMD ve Pentium 3 CPU'ları daha az etkilenir."
"This curve controls the way one of the parameters of a plugin changes through the course of the edit." = "Bu eğri, bir eklentinin parametrelerinden birinin düzenleme sırasında değişme şeklini kontrol eder."
"To select the parameter and see its properties, just click anywhere on the curve." = "Parametreyi seçmek ve özelliklerini görmek için, eğri üzerinde herhangi bir yere tıklamanız yeterli."
"To add a point to the curve, simply double click at a point along the curve and drag the new point to wherever you want it to be." = "Eğriye bir nokta eklemek için, eğri boyunca bir noktaya çift tıklayın ve yeni noktayı olmasını istediğiniz yere sürükleyin."
"To move a point, click and drag it. Holding down" = "Bir noktayı taşımak için tıklayın ve sürükleyin."
"command" = "Komut"
"+SHIFT while dragging a point will also move all the points that follow it." = "Bir noktayı sürüklerken +SHIFT, onu takip eden tüm noktaları da taşıyacaktır."
"To move a section of the curve between two nodes, click and drag it. Holding" = "İki düğüm arasındaki eğrinin bir bölümünü taşımak için tıklayın ve sürükleyin."
"while doing this will add two nodes on either end making a new segment." = "bunu yaparken her iki tarafa da iki düğüm ekleyerek yeni bir bölüm oluşturacak."
"To delete a point, double-click it, or select it and click" = "Bir noktayı silmek için, onu çift tıklayın veya seçin ve tıklayın"
"delete" = "Sil"
"in the properties panel." = "özellikler panelinde."
"In between nodes, a curve node can be seen. Dragging it allows you to create a curve transition between nodes." = "Düğümler arasında bir eğri düğümü görülebilir. Sürüklemek düğümler arasında bir eğri geçişi oluşturmanıza izin verir."
"Automation Read Mode" = "Otomasyon Okuma Modu"
"This shows whether automated parameter movements will be played back when playing the edit." = "Bu, otomatik parametre hareketlerinin düzenlemeyi oynatırken oynatılıp oynatılmayacağını gösterir."
"Automation Write Mode" = "Otomasyon Yazma Modu"
"This controls whether the live movements of automatable plugin parameters will be recorded while playing the edit." = "Bu, otomatik oynatılabilir eklenti parametrelerinin canlı hareketlerinin düzenleme oynatılırken kaydedilip kaydedilmeyeceğini kontrol eder."
"To record the movements of one or more parameters:" = "Bir veya daha fazla parametrenin hareketlerini kaydetmek için:"
"1. Use this button to enable write mode (or press the key shortcut for it)." = "1. Yazma modunu etkinleştirmek için bu düğmeyi kullanın (veya bunun için kısayol tuşuna basın)."
"2. Start playing or recording the edit." = "2. Düzenlemeyi oynatmaya veya kaydetmeye başlayın."
"3. Start changing the parameters you want to automate - Tracktion will use the first movement as a trigger to start recording, and this button will flash to let you know automation is being recorded." = "3. Otomatikleştirmek istediğiniz parametreleri değiştirmeye başlayın - Tracktion, kaydı başlatmak için ilk hareketi tetikleyici olarak kullanır ve bu düğme, otomasyonun kaydedildiğini bildirmek için yanıp söner."
"4. When you want to stop recording, either stop playback or press this button to punch-out. There is also a \'punch-out-to-end\' option (click on the automation options button, bottom-left of the screen, or press its shortcut key)" = "4. Kaydı durdurmak istediğinizde, oynatmayı durdurun veya zımbalamak için bu düğmeye basın. Ayrıca bir" dışarıdan aşağıya "seçeneği de vardır (sol alttan otomasyon seçenekleri düğmesine tıklayın. Ekrana veya kısayol tuşuna basın) "
"Using \'punch-out\' will stop any active parameters from recording and merge the newly recorded movements into the existing curve for that parameter without stopping playback." = "\ 'Punch-out \' komutunun kullanılması, aktif parametrelerin kaydedilmesini durduracak ve yeni kaydedilen hareketleri oynatmayı durdurmadan bu parametre için mevcut eğriyle birleştirecektir."
"Using \'punch-out-to-end\' will do the same, but when it merges the recorded movements into the existing curve, it deletes all the curve data that occur after the punch-out position - effectively leaving the parameter set to the value it had when you punched out." = "\ 'Punch-out-to-to \' kullanımı aynı şeyi yapacaktır, ancak kaydedilen hareketleri mevcut eğriye birleştirdiğinde, punch-out konumundan sonra ortaya çıkan tüm eğri verilerini siler - parametre setini etkin bir şekilde bırakır "zımbalama yaptığın zamanki değere."
"Both punch-out and punch-out-to-end have key shortcuts." = "Hem punch-out hem de punch-out (uçtan uca) için önemli kısayollar var."
"Track Automation Selector" = "Paletli Otomasyon Seçici"
"This button selects which automatable parameter curve to display on this track." = "Bu düğme, bu parçada hangi otomatikleştirilebilir parametre eğrisinin görüntüleneceğini seçer."
"Click it to choose from a list of available parameters." = "Kullanılabilir parametreler listesinden seçmek için tıklayın."
"You can also drag-and-drop this onto a plugin and then choose from a list of that plugin\'s parameters. (Plugins that are suitable for automation will change colour as you drag it over them)." = "Ayrıca bunu bir eklentiye sürükleyip bırakabilir ve ardından bu eklentinin parametrelerinin listesinden seçim yapabilirsiniz. (Otomasyon için uygun olan eklentiler, üzerlerine sürükledikçe renk değiştirir)."
"Also, if the parameter you want to edit is on-screen (e.g. one of the sliders in a plugin\'s properties panel), you can drag-and-drop directly onto that parameter." = "Ayrıca, düzenlemek istediğiniz parametre ekranda ise (örneğin, bir eklentinin özellikler panelindeki kaydırıcılardan biri), doğrudan bu parametreye sürükleyip bırakabilirsiniz."
"To automate the master volume or pan, drag-and-drop onto the master volume control." = "Ana birimi veya kaydırmayı otomatikleştirmek için, ana ses denetimine sürükleyip bırakın."
"This bar shows all the tempos and time signatures set in the edit." = "Bu çubuk, düzenlemede ayarlanan tüm temposu ve zaman imzalarını gösterir."
"Click here to select a section so you can change the settings at that point." = "Bir bölüm seçmek için burayı tıklayın, böylece o noktada ayarları değiştirebilirsiniz."
"To insert a tempo change, move the cursor to the position you want the change to occur and select \'insert tempo change at cursor\' from the tempo menu (bottom-left)." = "Bir tempo değişikliği eklemek için, imleci değişiklik yapılmasını istediğiniz pozisyona getirin ve \" imlecin \ 'imlecine tempo değişikliği ekle seçeneğini tempo menüsünden (sol altta) seçin. "
"Tempo Ramping" = "Tempo Ramping"
"If this is enabled, the tempo will gradually change over the length of this tempo section into the tempo that follows it." = "Bu etkinse, tempo yavaş yavaş bu tempo bölümünün uzunluğu boyunca onu takip eden tempoya göre değişecektir."
"This will insert a break in the tempo sequence at the cursor position, creating a new tempo section which you can then edit." = "Bu, imleç konumundaki tempo sırasına bir mola ekler ve ardından düzenleyebileceğiniz yeni bir tempo bölümü oluşturur."
"Shows or hides the outputs section of the edit." = "Düzenlemenin çıktılar bölümünü gösterir veya gizler."
"Shows or hides the input device icons." = "Giriş aygıtı simgelerini gösterir veya gizler."
"Shows or hides the bottom properties panel, menu buttons, and transport controls." = "Alt özellikler panelini, menü düğmelerini ve taşıma denetimlerini gösterir veya gizler."
"Input device" = "Giriş aygıtı"
"This shows which input will be used to record into this track." = "Bu, hangi girişin bu parçaya kaydedileceğini gösterir."
"Click it to change the input device it\'s using or access other options; click on the \'R\' button to arm or disarm recording for this track." = "Kullandığı giriş cihazını değiştirmek veya diğer seçeneklere erişmek için tıklayın; bu parçanın kaydını açmak veya kapatmak için \ 'R \' düğmesini tıklayın."
"Clicking a device will also select the device and let you change various properties." = "Bir aygıta tıklamak da cihazı seçer ve çeşitli özellikleri değiştirmenize izin verir."
"Reassign an input to another track by simply dragging the icon to another track." = "Simgeyi başka bir parçaya sürükleyerek bir girişi başka bir parçaya yeniden atayın."
"Input/output node" = "Giriş / çıkış düğümü"
"Each available input or output channel on a plugin is shown as a node. Click-and-drag from one node onto another one to create a new connection between them." = "Bir eklenti üzerinde mevcut olan her giriş veya çıkış kanalı bir düğüm olarak gösterilir. Aralarında yeni bir bağlantı oluşturmak için bir düğüme tıklayıp sürükleyin."
"You can drag these plugins around to reposition them - and dragging them off the edge of the rack lets you move them onto another rack or track." = "Yeniden yerleştirmek için bu eklentileri sürükleyebilirsiniz - ve onları rafın kenarından sürüklemek, onları başka bir rafa veya parçaya taşımanıza izin verir."
"Rack plugin editor" = "Raf eklentisi editörü"
"Drag-and-drop plugins into this area to add them to the rack." = "Eklentileri rafa eklemek için bu alana sürükleyip bırakın."
"Clicking here will select the rack and let you access its properties." = "Buraya tıkladığınızda raf seçilecek ve özelliklerine erişmenize izin verecek."
"Shows or hides the MIDI note velocity editor." = "MIDI nota hızı düzenleyicisini gösterir veya gizler."
"Shows or hides the MIDI controller editor." = "MIDI denetleyicisi düzenleyicisini gösterir veya gizler."
"MIDI Pencil Tool" = "MIDI Kalem Aracı"
"Use this tool to create new notes or draw freehand controller curves." = "Yeni notalar oluşturmak veya serbest denetleyici eğrileri çizmek için bu aracı kullanın."
"It can also be used to drag or change the length of existing notes, and to change note velocities." = "Ayrıca, mevcut notaların uzunluğunu sürüklemek veya değiştirmek ve nota hızlarını değiştirmek için de kullanılabilir."
"MIDI Eraser Tool" = "MIDI Silgi Aracı"
"Use this to delete notes or controller events." = "Notaları veya denetleyici olaylarını silmek için bunu kullanın."
"MIDI Selection Tool" = "MIDI Seçim Aracı"
"This tool can be used to select or lassoo multiple notes, and also to move the selected notes around." = "Bu araç birden fazla notayı seçmek veya serbest bırakmak ve ayrıca seçilen notaları hareket ettirmek için kullanılabilir."
"MIDI Line Tool" = "MIDI Çizgi Aracı"
"This can be used to draw straight lines of notes, controllers, or note velocities." = "Bu, düz nota, denetleyici veya nota hızları çizmek için kullanılabilir."
"Note Velocity" = "Not Hızı"
"This is the velocity that will be used when a new note is added with the pencil tool." = "Bu, kalem aracıyla yeni bir nota eklendiğinde kullanılacak hızdır."
"Click here to change the velocity. If any notes are selected when you change this value, their velocities will be changed to reflect this." = "Hızı değiştirmek için buraya tıklayın. Bu değeri değiştirdiğinizde herhangi bir nota seçilirse, hızları bunu yansıtacak şekilde değiştirilecektir."
"Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s velocity." = "Bir nota seçmek, aynı zamanda notanın hızını yansıtacak şekilde bu değeri güncelleyecektir."
"This is the length that will be used when a new note is added with the pencil tool." = "Bu, kalem aracıyla yeni bir nota eklendiğinde kullanılacak uzunluktur."
"Click here to change the length. If any notes are selected when you change this value, their lengths will be changed to reflect the new value." = "Uzunluğu değiştirmek için buraya tıklayın. Bu değeri değiştirdiğinizde herhangi bir nota seçilirse, uzunlukları yeni değeri yansıtacak şekilde değiştirilecektir."
"Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s length." = "Bir nota seçmek, aynı zamanda notanın uzunluğunu yansıtacak şekilde bu değeri güncelleyecektir."
"Note Colour" = "Not Rengi"
"This is the colour that will be used when a new note is added with the pencil tool." = "Bu, kalem aracıyla yeni bir nota eklendiğinde kullanılacak renktir."
"Click here to change the colour. If any notes are selected when you change this value, their colours will be changed to reflect the new value." = "Rengi değiştirmek için buraya tıklayın. Bu değeri değiştirdiğinizde herhangi bir nota seçilirse, renkleri yeni değeri yansıtacak şekilde değiştirilecektir."
"Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s colour." = "Bir nota seçmek, bu notun rengini yansıtmak için de bu değeri güncelleyecektir."
"Enable step record by clicking the Step button. MIDI notes will be entered one at a time following one another. They will be entered at the specified length." = "Adım düğmesini tıklatarak adım kaydını etkinleştirin. MIDI notaları birbiri ardına sırayla girilecektir. Belirtilen uzunlukta girilecektir."
"Enable external MTC chase by clicking this button. Tracktion will follow incoming MIDI Timecode from the input designated in the" = "Bu tuşa tıklayarak harici MTC takibini etkinleştirin. Parça," ile belirtilen girişten gelen MIDI Zaman Kodunu izleyecektir "
"timecode > MIDI time code input device" = "zaman kodu> MIDI zaman kodu giriş aygıtı"
"menu." = "Menü."
"Click the \'L\' button to enable looping for the clip. Audio and MIDI clips can be looped." = "Klip için döngüyü etkinleştirmek için \ 'L \' düğmesini tıklayın. Ses ve MIDI klipleri döngülenebilir."
"File Browser" = "Dosya tarayıcısı"
"This displays a file browser allowing you to navigate through your drives to find files to add to Tracktion. Files can be dragged from the browser onto a track." = "Bu, Tracktion'ya eklenecek dosyaları bulmak için sürücüleriniz arasında gezinmenizi sağlayan bir dosya tarayıcısı görüntüler. Dosyalar tarayıcıdan bir parçaya sürüklenebilir."
"Bookmarks can be made to your favourite folders allowing you quick access to any folder on your drive(s). You can also view files from the open project here as well." = "Sık kullanılan klasörlerinize, sürücü (ler) inizdeki herhangi bir klasöre hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayan yer imleri yapılabilir. Açık projeden dosyaları buradan da görüntüleyebilirsiniz."
"Automatically play the selected file in the browser for quick auditioning with your edit." = "Düzenlemenizde hızlı seçmeler yapmak için seçili dosyayı tarayıcıda otomatik olarak oynat."
"Play the selected file in the browser for quick auditioning with your edit." = "Düzenlemenizde hızlı seçmeler yapmak için seçili dosyayı tarayıcıda oynatın."
"Loop Browser" = "Döngü Tarayıcı"
"The loop browser allows easy searching of all the loops on your system. Searching can be done by instrument, genre, descriptor, key, or keyword." = "Döngü tarayıcısı, sisteminizdeki tüm döngülerin kolayca aranmasını sağlar. Arama, enstrüman, tür, tanımlayıcı, anahtar veya anahtar kelime ile yapılabilir."
"Simply click a button to search for that type of loop. Multiple buttons may selected at once to fine tune your search. You can also narrow the search by choosing a key or typing in text if you know the name of the loop you are trying to find." = "Bu tür bir döngüyü aramak için bir düğmeyi tıklamanız yeterlidir. Aramanıza ince ayar yapmak için aynı anda birden fazla düğme seçilebilir. Ayrıca, aramayı yaptığınız döngünün adını biliyorsanız, bir anahtar seçerek veya metin yazarak aramayı daraltabilirsiniz. bulmak."
"Preview the loops in the tempo and key of your edit and then drag the loop you like onto a track." = "Düzenlemenin temposundaki ve anahtarındaki döngülere önizleme yapıp istediğiniz döngüyü bir parçaya sürükleyin."
"Filter your loops by instrument type. Loops matching any of the selected instruments will be shown." = "Döngülerinizi enstrüman türüne göre filtreleyin. Seçilen enstrümanlardan herhangi biriyle eşleşen döngüler gösterilecektir."
"Filter your loops by genre. Loops matching any of the selected genres will be shown." = "Döngülerinizi türe göre filtreleyin. Seçilen türlerden herhangi biriyle eşleşen döngüler gösterilecektir."
"Filter your loops by descriptor. Loops matching any of the selected descriptors will be shown." = "Döngülerinizi tanımlayıcıya göre filtreleyin. Seçilen tanımlayıcılardan herhangi biriyle eşleşen döngüler gösterilecektir."
"Filter your loops by key. Only loops matching the selected key will be shown." = "Döngülerinizi anahtarla filtreleyin. Yalnızca seçilen anahtarla eşleşen döngüler gösterilecektir."
"Filter your loops by typing in a text string. Only loops containing the text string in the file name will be shown." = "Döngülerinizi bir metin dizgisine yazarak filtreleyin. Yalnızca dosya adındaki metin dizesini içeren döngüler gösterilir."
"The Marker List shows all the markers in your edit. Double click a marker to jump to that position. Selecting a marker in the list will display its properties at the bottom of the screen. Markers can be added by clicking the add button at the button of the list, or deleted by selecting a marker and pressing delete." = "İşaretçi Listesi, düzenlemenizdeki tüm işaretleyicileri gösterir. Bu konuma atlamak için bir işaretçiyi çift tıklayın. Listede bir işaretçi seçmek, ekranın altında özelliklerini görüntüler. İşaretçiler," Ekle "düğmesini tıklatarak eklenebilir. Bir işaretleyici seçip sil düğmesine basarak listenin
"Click" = "Tık"
"add" = "eklemek"
"to add a new marker to list at the current cursor position" = "Geçerli imleç konumunda listelemek üzere yeni bir işaretçi eklemek için"
"Also, create a new marker at the cursor position by typing in a number for the new marker and pressing \'return\'. Pressing return without typing a number first will create a marker and automatically give it the next available number." = "Ayrıca, imleç konumunda yeni işaretleyici için bir sayı yazıp \ 'return \' tuşlarına basarak yeni bir işaretçi oluşturun. Önce bir sayı yazmadan return tuşuna basmak, bir işaretleyici oluşturur ve otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir sayıyı verir."
"Recall the marker by entering the number again and pressing \'return\'." = "Numarayı tekrar girerek ve \ 'return \' düğmesine basarak işaretçiyi çağırın."
"Playback just the marker by typing a marker number and pressing CTRL + return will playback just the length of the marker. CTRL + return will also play the length of any selected clip." = "Sadece bir İşaretleyici numarası yazarak ve CTRL dönüşüne basarak sadece işaretleyiciyi oynatmak, işaretçinin yalnızca uzunluğunu oynatır. CTRL dönüşü, seçilen herhangi bir klibin uzunluğunu da oynatır."
"Click \'delete\' to delete the selected marker(s) in the list." = "Listedeki seçili imleri silmek için \ 'delete \' düğmesini tıklayın."
"The marker clip designates a section of your edit for easy location. Marker clips come in two types: Bars and Beats, and Absolute." = "İşaretçi klibi, kolay konum için düzenlemenizin bir bölümünü belirtir. İşaretçi klipleri iki türde gelir: Çubuklar ve Atımlar ve Mutlak."
"A Bars and Beats marker is defined by its position in bars and beats. It changes its length and position according to tempo changes." = "Bir Çubuk ve Vuruş işaretçisi, çubuk ve vuruşlardaki konumu ile tanımlanır. Tempo değişikliklerine göre uzunluğunu ve konumunu değiştirir."
"An Absolute marker is defined by its absolute timecode position. It always remains at its specified timecode position and does not shift with tempo changes. These are useful for live recordings or video work that may not have a valid tempo map." = "Mutlak bir işaretleyici mutlak zaman kodu konumu ile tanımlanır. Her zaman belirtilen zaman kodu konumunda kalır ve tempo değişiklikleriyle kaymaz. Bunlar, geçerli bir geçici haritaya sahip olmayan canlı kayıtlar veya video çalışmaları için kullanışlıdır."
"The marker type can be toggled by clicking the appropriate icon on the marker clip." = "İşaretçi klibindeki uygun simgeye tıklayarak işaretleyici türü değiştirilebilir."
"Create a new marker at the cursor position by typing in a number for the new marker and pressing \'return\'. Pressing return without typing a number first will create a marker and automatically give it the next available number." = "İmleç konumunda yeni işaretleyici için bir sayı yazarak ve \ 'return \' tuşlarına basarak yeni bir işaretçi oluşturun. İlk önce bir numara yazmadan return tuşuna basmak, bir işaretleyici oluşturur ve otomatik olarak bir sonraki kullanılabilir sayıyı verir."
"Playback just the marker by typing a marker number and pressing CTRL + return will playback just the length of the marker." = "Bir İşaretleyici numarası yazıp CTRL return tuşuna basarak sadece işaretçiyi oynatmak, işaretçinin yalnızca uzunluğunu oynatır."
"CTRL + return will also play the length of any selected clip." = "CTRL dönüşü, seçilen herhangi bir klibin uzunluğunu da oynatacaktır."
"This special track shows the markers in the edit as marker clips. It can be hidden or shown by clicking the \'marker\' button on the top right. The track can be shown in a split view showing Bars and Beats markers and Absolute markers on separate tracks, or a combined view showing them on the same track." = "Bu özel parça düzenlemedeki işaretleyicileri işaretçi klipleri olarak gösterir. Sağ üstteki \ 'işaretleyici \' düğmesini tıklatarak gizlenebilir veya gösterilebilir. Parça, Çubuklar ve İşaretler ve Mutlaklar'ı gösteren bölünmüş bir görünümde gösterilebilir ayrı izlerdeki işaretçiler veya onları aynı izde gösteren birleştirilmiş görünüm. "
"New markers can be created from the properties panel when selected." = "Seçildiğinde özellikler panelinden yeni işaretleyiciler oluşturulabilir."
"The global track shows tempo, time signature, and key changes. New tempo, time signature, and key changes can be added at the cursor position from the properties panel when the global track is selected." = "Genel parça tempo, zaman imzası ve anahtar değişiklikleri gösterir. Yeni parça, zaman imzası ve anahtar değişiklikler, genel parça seçildiğinde özellikler panelinden imleç konumuna eklenebilir."
"This indicates a global time signature change. Changes can be added at the cursor position from the properties panel where the time signature for that section of the edit can also be changed. Time signature changes affect the playback of MIDI clips and auto-tempo audio clips." = "Bu, global bir zaman imzası değişikliğini gösterir. Değişiklikler, panelin o bölümü için zaman imzasının da değiştirilebileceği özellikler panelinden imleç konumuna eklenebilir. Zaman imzası değişiklikleri, MIDI kliplerinin ve otomatik tempo sesinin oynatılmasını etkiler klipleri."
"These changes can be dragged to new positions as desired." = "Bu değişiklikler istenildiği gibi yeni konumlara sürüklenebilir."
"This indicates a global pitch change. Changes can be added at the cursor position from the properties panel where the pitch for that section of the edit can also be changed. Pitch changes affect the playback of auto-pitch clips." = "Bu, global bir perde değişimini gösterir. Değişiklikler, düzenleme bölümünün perdesinin de değiştirilebileceği özellikler panelinden imleç konumuna eklenebilir. Pitch değişiklikleri, otomatik perde kliplerinin oynatılmasını etkiler."
"This curve controls the tempo changes through the course of the edit. All MIDI and audio clips with" = "Bu eğri, temponun düzenleme süreci boyunca değişikliklerini kontrol eder. Tüm MIDI ve ses klipleri ile"
"enabled will follow these changes." = "etkin bu değişiklikleri izleyecektir."
"To select the tempo curve and see its properties, just click anywhere on the curve." = "Tempo eğrisini seçmek ve özelliklerini görmek için eğride herhangi bir yeri tıklamanız yeterli."
"To add a tempo change to the curve, simply double click at a point along the curve and drag the new point to wherever you want it to be." = "Eğriye tempo değişikliği eklemek için, eğri boyunca bir noktaya çift tıklayın ve yeni noktayı olmasını istediğiniz yere sürükleyin."
"To move a tempo change point, click and drag it. Holding down CTRL+SHIFT while dragging a point will also move all the points that follow it." = "Bir tempo değişim noktasını taşımak için tıklayın ve sürükleyin. Bir noktayı sürüklerken CTRL SHIFT tuşunu basılı tutmak, onu takip eden tüm noktaları da taşıyacaktır."
"To move a section of the curve between two nodes, click and drag it. Holding CTRL while doing this will add two nodes on either end making a new segment." = "Eğrinin bir bölümünü iki düğüm arasında taşımak için tıklayın ve sürükleyin. Bunu yaparken CTRL tuşunu basılı tutarak her iki ucuna da yeni bir bölüm oluşturarak iki düğüm ekleyeceksiniz."
"To delete a tempo change point, double-click it, or select it and click \'delete\' in the properties panel." = "Bir tempo değişiklik noktasını silmek için, çift tıklayın veya seçin ve özellikler panelinde \ 'delete \' seçeneğini tıklayın."
"Click to show or hide the global track." = "Küresel parçayı göstermek veya gizlemek için tıklayın."
"Click to show or hide the marker track." = "İşaret parçasını göstermek veya gizlemek için tıklayın."
"Auto Tempo" = "Otomatik Tempo"
"The auto tempo button when enabled will make the clip conform to the number of beats defined in loop properties. Tracktion will time compress or expand the clip to fit the current tempo and the clip will follow any tempo changes." = "Etkinleştirildiğinde otomatik tempo düğmesi klibin, döngü özelliklerinde tanımlanan atım sayısına uymasını sağlar. Parça, geçerli tempoya uyması için klibi zaman sıkıştıracak veya genişletecek ve klip, tempo değişikliklerini izleyecektir."
"Auto Pitch" = "Otomatik Adım"
"The auto pitch button when enabled will make the clip conform to the global pitch of the edit. It will pitch shift the clip the appropriate amount from its root-note." = "Etkinleştirildiğinde otomatik adım düğmesi klibin düzenlemenin genel adımına uymasını sağlar. Klibi kök notadan uygun miktarda kaydırır."
"Choose the colour of the selected clip." = "Seçili klibin rengini seçin."
"Set the time signature of the selected clip." = "Seçilen klibin zaman imzasını ayarlayın."
"Displays the root tempo of the selected clip. This is calculated from the number of beats and the length of the selected clip." = "Seçilen klibin kök temposunu görüntüler. Bu, atım sayısından ve seçilen klibin uzunluğundan hesaplanır."
"Set the root note for the selected clip. This is used to pitch shift the clip by the appropriate amount if auto-pitch is enabled." = "Seçilen klip için kök notası ayarla. Bu, otomatik aralık etkinleştirilmişse klibi uygun miktarda kaydırmak için kullanılır."
"Set the number of beats in the selected clip. This is used to time stretch the clip by the appropriate amount if auto-tempo is enabled." = "Seçilen klipteki atım sayısını ayarlayın. Bu, otomatik tempo etkinleştirildiyse klibi uygun miktarda uzatmak için kullanılır."
"Set the pitch offset for the selected clip. The clip will be transposed up or down by this amount if auto-pitch is enabled." = "Seçilen klip için perde ofsetini ayarlayın. Otomatik perde etkinse, klip bu miktarda yukarı veya aşağı çevrilir."
"Click this button to add the selected clip to your loop library. This will allow it to be searchable through the loop browser. You will be able to name the loop and add instrument, genre, descriptor, and key tags." = "Seçilen klibi döngü kitaplığınıza eklemek için bu düğmeyi tıklayın. Bu, döngü tarayıcıda aranabilir olmasını sağlar. Döngüyü adlandırabilir ve araç, tür, tanımlayıcı ve anahtar etiketleri ekleyebilirsiniz."
"This menu contains commands for adding beats to your clip. This allows you to mark rhythmically important parts of the audio with a beat point. Once marked, these the time stretch algorithm will place them accurately." = "Bu menü klibe atım eklemek için komutlar içeriyor. Bu, sesin ritmik olarak önemli kısımlarını bir ritim noktasıyla işaretlemenizi sağlar. İşaretlendiğinde, bunlar zaman uzatma algoritması bunları doğru bir şekilde yerleştirir."
"This can be done automatically with an adjustable sensitivity, or at every beat. You can also drag manual beat points from the top right of the wave display." = "Bu, otomatik olarak ayarlanabilir bir hassasiyetle veya her vuruşta yapılabilir. Manuel vuruş noktalarını dalga ekranının sağ üst kısmından da sürükleyebilirsiniz."
"Zoom-in, vertically increasing track height." = "Yakınlaştırma, dikey olarak yüksekliği artırıyor."
"Zoom-out, vertically decreasing track height." = "Uzaklaştırma, dikey olarak ray yüksekliğini azaltma."
"Fit your entire edit vertically on screen." = "Tüm düzenlemenizi ekrana dikey olarak yerleştirin."
"Scroll your edit up." = "Düzenlemenizi yukarı kaydırın."
"Scroll your edit down." = "Düzenlemenizi aşağı kaydırın."
"Zoom in horizontally showing the portion of your edit around the cursor in more detail." = "Düzenlemenizin kısmını imlecin etrafında daha ayrıntılı olarak gösteren yatay şekilde yakınlaştırın."
"Zoom out horizontally showing more of your edit." = "Düzenlemenizi daha fazla gösteren yatay olarak uzaklaştırın."
"Fit your entire edit horizontally on screen." = "Tüm düzenlemenizi ekrana yatay olarak yerleştirin."
"Scroll your edit left." = "Düzenlemenizi sola kaydırın."
"Scroll your edit right." = "Düzenlemenizi sağa kaydırın."
"This file system path is used by Tracktion to store Loop files you create." = "Bu dosya sistemi yolu, Oluşturduğunuz Döngü dosyalarını depolamak için Tracktion tarafından kullanılır."
"Directories to search for loops. Loop files found in these directories will be added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser. Use the buttons to Add/Remove paths to search and organize them in them in search priority." = "Döngüler aramak için dizinler. Bu dizinlerde bulunan döngü dosyaları, döngü tarayıcısını kullanarak kolay arama yapmak ve düzenlemenize eklemek için kitaplığınıza eklenir. Bunları arama önceliği içinde aramak ve düzenlemek için yolları Ekle / Kaldır düğmelerini kullanın ."
"Search the loop directories for newly added files to use with Tracktion. Any loops found meeting the specified criteria will be added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser." = "Tracktion ile kullanılacak yeni eklenen dosyalar için döngü dizinlerini arayın. Belirtilen ölçütlere uygun bulunan döngüler, kolay arama ve döngü tarayıcısını kullanarak düzenlemenize ekleme için kitaplığınıza eklenecektir."
"Choose which file types to search for and add to your loop browser." = "Hangi dosya türlerini arayacağınızı ve döngü tarayıcınıza eklemek istediğinizi seçin."
"When you select \'Add to Library\' from a clip\'s loop property, the clip is added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser. This setting allows you to choose if the file should be imported and copied to your user loops directory, or whether the path of the file should be added to your loop directories search paths so all the loops in the same directory can be added as well. If you want, you can also choose to have Tracktion ask you each time." = "Bir klibin \ 'döngü özelliğinden \' Kütüphaneye Ekle \ 'seçeneğini seçtiğinizde, klip, döngü tarayıcısını kullanarak kolay arama yapmak ve düzenlemenize eklemek için kitaplığınıza eklenir. Bu ayar, dosyanın seçilip seçilmemesini seçmenizi sağlar alınacak ve kullanıcı döngüler dizininize kopyalanacak ya da dosyanın yolunun döngü dizinleri arama yollarına eklenmesi gerekip gerekmediği, böylece aynı dizindeki tüm döngüler de eklenebilecektir. Tracktion her seferinde size soruyor. "
"Set the speed for a clip. The operation of this setting depends on the type of stretch mode selected." = "Bir klibin hızını ayarlayın. Bu ayarın çalışması seçilen uzatma modunun türüne bağlıdır."
"Increase the Speed to make the clip shorter." = "Klibi kısaltmak için Hızı artırın."
"Decrease the Speed to make the clip longer." = "Klibi daha uzun yapmak için Hızı azaltın."
"If Auto-Tempo is enabled for a clip, the speed setting will have no effect and the control will be hidden." = "Bir klip için Otomatik Tempo etkinleştirilmişse, hız ayarının etkisi olmaz ve kontrol gizlenir."
"Change the speed of the clip using standard values." = "Klibin hızını standart değerleri kullanarak değiştirin."
"Set the pitch for a clip. This does not change the clip length. The operation of this setting depends on the selection for the type of stretch-mode." = "Bir klip için perdeyi ayarlayın. Bu, klip uzunluğunu değiştirmez. Bu ayarın çalışması, germe modu türünün seçimine bağlıdır."
"Increase the Pitch to make the clip pitch higher." = "Klibin adımını daha yükseğe çıkarmak için Aralık'ı artırın."
"Decrease the Pitch to make the clip pitch lower." = "Klibin adımını düşürmek için Aralık'ı azaltın."
"If Auto-Pitch is enabled for a clip, the Pitch setting will have no effect and the control will be hidden." = "Bir klip için Otomatik Karakter Aralığı etkinleştirilmişse, Karakter ayarı etkin olmaz ve kontrol gizlenir."
"Change the pitch of the clip using standard values." = "Standart değerleri kullanarak klibin sıklığını değiştirin."
"Configure the type for the selected marker." = "Seçili işaretçinin türünü yapılandır."
"A Bars-and-Beats marker is defined by its position in bars and beats. It changes its length and position according to tempo changes." = "Bir Çubuk ve Çırpıcı işaretçisi, çubuklardaki ve vuruşlardaki konumuyla tanımlanır. Tempo değişikliklerine göre uzunluğunu ve konumunu değiştirir."
"An Absolute marker is defined by its absolute timecode position. It always remains at its specified timecode position and does not shift with tempo changes. These are useful for live recordings or video work that may not have a valid tempo map." = "Mutlak bir işaretleyici mutlak zaman kodu konumu ile tanımlanır. Her zaman belirtilen zaman kodu konumunda kalır ve tempo değişiklikleriyle kaymaz. Bunlar, geçerli bir geçici haritaya sahip olmayan canlı kayıtlar veya video çalışmaları için kullanışlıdır."
"VCA Plugin" = "VCA Eklentisi"
"The VCA Plugin acts like a Volume plugin for folder tracks, except that it remotely controls the level of all tracks in the folder." = "VCA Eklentisi, klasördeki tüm parçaların seviyesini uzaktan kontrol etmesi dışında, klasör parçaları için bir Ses eklentisi gibi davranıyor."
"Folder Track" = "Klasör Parçası"
"The Folder Track allows you to combine many tracks into one group. Drag a track into the folder to add it. Use the + or - symbol to the right of the folder track to hide or show the tracks contained in the folder. Create a new folder track from the \'tracks\' menu." = "Klasör Parçası, birçok parçayı bir grupta birleştirmenize izin verir. Eklemek için bir parçayı klasörün içine sürükleyin. Klasörün içindeki parçaları gizlemek veya göstermek için klasör parçasının sağındaki veya - simgesini kullanın. Yeni bir klasör oluşturun. \ 'tracks \' menüsünden klasör kaydı. "
"The collection clip shows all the clips contained in the folder track in a condensed version. Collection clips may be edited. Any editing done to the collection clip (splitting, moving, resizing, trimming, etc.) is done to all the tracks in the folder simultaneously." = "Koleksiyon klibi, klasör izinde bulunan tüm klipleri yoğunlaştırılmış bir sürümde gösterir. Koleksiyon klipleri düzenlenebilir. Koleksiyon klipte yapılan tüm düzenlemeler (bölme, taşıma, yeniden boyutlandırma, kırpma vb.) klasör aynı anda. "
"Add Render Options" = "Render Seçenekleri ekle"
"Insert Into Next Track" = "Sonraki parçaya ekle"
"Insert Into This Track" = "Bu Parçayı Gir"
"Replace Clips" = "Klipleri Değiştir"
"Note that many plugins will swallow any MIDI data that passes into them" = "Birçok eklentinin kendilerine iletilen tüm MIDI verilerini yutacağını unutmayın"
"Adds the rendered file to the loop library" = "Oluşturulan dosyayı döngü kütüphanesine ekler"
"Reverses the rendered file" = "Oluşturulan dosyayı ters çevirir"
"Show" = "Göstermek"
"takes" = "alır"
"Unpack to new tracks" = "Yeni parçalara ambalajını aç"
"Create audio comp" = "Ses kaydı oluştur"
"Flatten current comp" = "Akımı düzelt"
"Shows the progress of any background tasks" = "Herhangi bir arka plan görevinin ilerlemesini gösterir"
"No current tasks!" = "Mevcut görev yok!"
"REX (code 123): No error" = "REX (kod 123): Hata yok"
"REX (code 123): Operation aborted by user" = "REX (kod 123): İşlem kullanıcı tarafından iptal edildi"
"REX (code 123): No creator info. available" = "REX (kod 123): Oluşturan hiçbir bilgi yok."
"REX (code 123): Not enough memory for the DLL" = "REX (kod 123): DLL için yeterli bellek"
"REX (code 123): Unable to load the DLL" = "REX (kod 123): DLL yüklenemiyor"
"REX (code 123): DLL is too old" = "REX (kod 123): DLL çok eski"
"REX (code 123): DLL wasn\'t found" = "REX (kod 123): DLL bulunamadı"
"REX (code 123): API is too old" = "REX (kod 123): API çok eski"
"REX (code 123): Out of memory" = "REX (kod 123): Bellek yetersiz"
"REX (code 123): File is corrupt" = "REX (kod 123): Dosya bozuk"
"REX (code 123): REX2 file is too new" = "REX (kod 123): REX2 dosyası çok yeni"
"REX (code 123): File has a zero length for the loop" = "REX (kod 123): Dosyanın döngü için sıfır uzunluğu var"
"REX (code 123): OS version is not supported" = "REX (kod 123): İşletim sistemi sürümü desteklenmiyor"
"REX (code 123): DLL wasn\'t loaded" = "REX (kod 123): DLL yüklenmedi"
"REX (code 123): DLL is already loaded" = "REX (kod 123): DLL zaten yüklü"
"REX (code 123): Invalid handle" = "REX (kod 123): Geçersiz tanıtıcı"
"REX (code 123): Invalid size" = "REX (kod 123): Geçersiz boyut"
"REX (code 123): Invalid argument" = "REX (kod 123): Geçersiz değişken"
"REX (code 123): Invalid slice" = "REX (kod 123): Geçersiz dilim"
"REX (code 123): Invalid sample rate" = "REX (kod 123): Geçersiz örnekleme hızı"
"REX (code 123): Buffer too small" = "REX (kod 123): Arabellek çok küçük"
"REX (code 123): Is being previewed" = "REX (kod 123): önizleniyor"
"REX (code 123): Not being previewed" = "REX (kod 123): Önizlemede değil"
"REX (code 123): Invalid tempo" = "REX (kod 123): Geçersiz tempo"
"REX (code 123): Undefined" = "REX (kod 123): Tanımsız"
"The Propellerheads REX format installed on your machine could not be loaded!" = "Makinenize yüklenen Pervane Başlıkları REX formatı yüklenemedi!"
"For an unknown reason, the library could not be loaded." = "Bilinmeyen bir nedenle kütüphane yüklenemedi."
"Please try using the latest \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "Lütfen en son \" REX paylaşılan kütüphanesini \ "yükleyiciyi pervaneheads.se'den kullanmayı deneyin"
"The Propellerheads REX format installed on your machine is outdated!" = "Makinenize yüklenen Pervane Başlıkları REX formatı eski!"
"In order to work with rx2 files, please download the latest \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "Rx2 dosyalarıyla çalışmak için lütfen en son \" REX paylaşılan kütüphane \ "yükleyicisini propellerheads.se adresinden indirin"
"An unknown error occured with the Propellerheads REX format!" = "Propellerheads REX biçiminde bilinmeyen bir hata oluştu!"
"Apply X-Fade" = "X-Fade Uygula"
"Drag X-Fade" = "Sürükle X-Fade"
"Copy Fade to Automation" = "Fade Otomasyona Kopyala"
"Apply Edge Fade" = "Edge Fade Uygula"
"Speed Info" = "Hız Bilgisi"
"Pitch Info" = "Pitch Bilgisi"
"Applies a small fade to the edges of the clip to smooth avoid clicks when trimming" = "Düzeltme sırasında tıklamaları önlemek için klipsin kenarlarına küçük bir soluk uygular"
"Automatically crossfades overlapping clips when the clip is moved" = "Klip taşındığında çakışan klipleri otomatik olarak geçiyor"
"Copy fade curves to automation" = "Solma eğrilerini otomasyona kopyala"
"To manually control the clip\'s speed disable Auto-Tempo from the Loop Properties page" = "Klibin hızını manuel olarak kontrol etmek için Döngü Özellikleri sayfasından Otomatik Tempo'yu devre dışı bırakın"
"To manually control the clip\'s pitch disable Auto-Pitch from the Loop Properties page" = "Klibin adımını manuel olarak kontrol etmek için Döngü Özellikleri sayfasından Otomatik Aralık özelliğini devre dışı bırakın"
"Adjust the clip\'s pitch to match the global track" = "Klibin adımını global parçaya uyacak şekilde ayarlayın"
"Adjust the clip\'s tempo to match the global track" = "Klibin temposunu global parçaya uyacak şekilde ayarlayın"
"Transfer Fade-in to Automation" = "Fade-in'i Otomasyona Aktar"
"Transfer Fade-out to Automation" = "Fade-out'u Otomasyona Aktar"
"Flatten the comp first to view its source file" = "Kaynak dosyasını görüntülemek için önce kompozisyonu düzleştirin"
"Speed controls are currently unavailable as the clip is in Auto-Tempo mode" = "Klip Otomatik Tempo modundayken hız kontrolleri şu anda kullanılamıyor"
"Pitch controls are currently unavailable as the clip is in Auto-Pitch mode" = "Pitch kontrolleri, klip Auto-Pitch modunda olduğu için şu anda kullanılamıyor"
"Could not create automation." = "Otomasyon oluşturulamadı."
"No fade found for this clip" = "Bu klip için hiçbir soluk bulunamadı"
"No volume filter was found for this track, please insert one and try again" = "Bu parça için hiçbir ses filtresi bulunamadı, lütfen bir tane ekleyin ve tekrar deneyin"
"Overwrite Existing Automation?" = "Mevcut Otomasyonun Üzerine Yazılsın mı?"
"There is already automation in this region, applying the curve will overwrite it. Is this OK?" = "Bu bölgede zaten otomasyon var, eğriyi uygulamak bunun üzerine yazacak. Bu tamam mı?"
"mono" = "mono"
"stereo" = "müzik seti"
"123 beats" = "123 atış"
"Creating Proxy" = "Proxy Oluşturma"
"Creating Comp" = "Comp Oluşturma"
"Building comp" = "Yapı comp"
"When using multiple tempo changes comp editing will not be aligned with playback." = "Birden fazla tempo değişikliği kullanıldığında comp düzenlemesi oynatma ile aynı hizada olmayacak."
"Only the rendered comp will be reversed. It is best to edit your comp forwards and then reverse the clip." = "Yalnızca oluşturulan kompozisyon ters çevrilir. Kompozisyonunuzu ileri doğru düzenlemek ve ardından klibi ters çevirmek en iyisidir."
"Problem flattening comp" = "Sorun düzleştirme kompozisyonu"
"There was a problem creating the comp file at XYYX, please ensure you have write access to this directory and try again." = "Comp dosyasını XYYX'te oluştururken bir sorun oluştu, lütfen bu dizine yazma erişiminiz olduğundan emin olun ve tekrar deneyin."
"There was a problem creating the MIDI comp" = "MIDI comp oluştururken bir sorun oluştu"
"Enable Render" = "Render'ı Etkinleştir"
"Open Source Edit" = "Açık Kaynak Düzenleme"
"Source Edit" = "Kaynak Düzenleme"
"Opens the source Edit in a new tab" = "Kaynak düzenlemeyi yeni bir sekmede açar"
"Disables edit rendering" = "Düzenleme oluşturmayı devre dışı bırak"
"Source Edit file" = "Kaynak düzenleme dosyası"
"Creating Edit Clip" = "Düzenleme Klibi Oluşturma"
"remaining" = "kalan"
"Rendering referenced Edits" = "Başvurulan Düzenlemeleri Düzenleme"
"No source set" = "Kaynak ayarlanmadı"
"No tracks selected to render" = "Oluşturulacak parça seçilmedi"
"Rendering disabled" = "Rendering devre dışı"
"Invalid source Edit set" = "Geçersiz kaynak düzenleme seti"
"Show Edit" = "Düzenlemeyi Göster"
"Create new Edit" = "Yeni Düzenleme oluştur"
"Recording Synchronisation Test" = "Kayıt Senkronizasyon Testi"
"A delay of 123 milliseconds was detected." = "123 milisaniyelik bir gecikme algılandı."
"Flatten Takes" = "Yassılaştırır"
"This will permanently delete all wave files in this clip, replacing it with the current comp. This operation can not be undone." = "Bu, bu klipteki tüm dalga dosyalarını kalıcı olarak siler ve geçerli bilgisayarla değiştirir. Bu işlem geri alınamaz."
"Flatten" = "Düzleştirmek"
"Acoustic Grand Piano" = "Akustik Piyano"
"Bright Acoustic Piano" = "Parlak Akustik Piyano"
"Electric Grand Piano" = "Elektrikli Piyano"
"Honky-tonk Piano" = "Honky-tonk Piyano"
"Electric Piano 1" = "Elektrikli Piyano 1"
"Electric Piano 2" = "Elektrikli Piyano 2"
"Harpsichord" = "Klavsen"
"Clavinet" = "Clavinet"
"Celesta" = "Celesta"
"Glockenspiel" = "Glockenspiel"
"Music Box" = "Müzik kutusu"
"Vibraphone" = "Vibrafon"
"Marimba" = "Marimba"
"Xylophone" = "Ksilofon"
"Tubular Bells" = "Borulu Çanlar"
"Dulcimer" = "Santur"
"Drawbar Organ" = "Çeki Demiri Organ"
"Percussive Organ" = "Vurmalı Organ"
"Rock Organ" = "Rock Organ"
"Church Organ" = "Kilise Organı"
"Reed Organ" = "Reed Organ"
"Accordion" = "Akordeon"
"Harmonica" = "Armonika"
"Tango Accordion" = "Tango Akordeon"
"Acoustic Guitar (nylon)" = "Akustik Gitar (naylon)"
"Acoustic Guitar (steel)" = "Akustik Gitar (çelik)"
"Electric Guitar (jazz)" = "Elektro Gitar (caz)"
"Electric Guitar (clean)" = "Elektro Gitar (temiz)"
"Electric Guitar (mute)" = "Elektro Gitar (dilsiz)"
"Overdriven Guitar" = "Overdriven Gitar"
"Distortion Guitar" = "Bozulma Gitarı"
"Guitar Harmonics" = "Gitar Harmonikleri"
"Acoustic Bass" = "Akustik Bas"
"Electric Bass (finger)" = "Elektrik Bas (parmak)"
"Electric Bass (pick)" = "Elektrik Bas (çekme)"
"Fretless Bass" = "Perdesiz Bas"
"Slap Bass 1" = "Tokat bas 1"
"Slap Bass 2" = "Tokat bas 2"
"Synth Bass 1" = "Synth Bas 1"
"Synth Bass 2" = "Synth Bas 2"
"Violin" = "Keman"
"Viola" = "Viyola"
"Cello" = "Çello"
"Contrabass" = "Kontrbas"
"Tremolo Strings" = "Tremolo Dizeleri"
"Pizzicato Strings" = "Pizzicato Telleri"
"Orchestral Harp" = "Orkestra Arpı"
"Timpani" = "Timpani"
"String Ensemble 1" = "Dize Topluluğu 1"
"String Ensemble 2" = "Dize Topluluğu 2"
"SynthStrings 1" = "SynthStrings 1"
"SynthStrings 2" = "SynthStrings 2"
"Choir Aahs" = "Koro Aah"
"Voice Oohs" = "Ses Oohları"
"Synth Voice" = "Synth Voice"
"Orchestra Hit" = "Orkestra Vurdu"
"Trumpet" = "Trompet"
"Trombone" = "Trombon"
"Tuba" = "Tuba"
"Muted Trumpet" = "Sessiz Trompet"
"French Horn" = "Korno"
"Brass Section" = "Pirinç Bölüm"
"SynthBrass 1" = "SynthBrass 1"
"SynthBrass 2" = "SynthBrass 2"
"Soprano Sax" = "Soprano Sax"
"Alto Sax" = "Alto Sax"
"Tenor Sax" = "Tenor Sax"
"Baritone Sax" = "Baritone Sax"
"Oboe" = "Obua"
"English Horn" = "İngiliz boynuzu"
"Bassoon" = "Fagot"
"Clarinet" = "Klarnet"
"Piccolo" = "Piccolo"
"Flute" = "Flüt"
"Recorder" = "Ses kayıt cihazı"
"Pan Flute" = "Pan flüt"
"Blown Bottle" = "Üflemeli Şişe"
"Shakuhachi" = "Shakuhachi"
"Whistle" = "Islık"
"Ocarina" = "Ocarina"
"Lead 1 (square)" = "Kurşun 1 (kare)"
"Lead 2 (sawtooth)" = "Kurşun 2 (testere dişi)"
"Lead 3 (calliope)" = "Kurşun 3 (calliope)"
"Lead 4 (chiff)" = "Lead 4 (chiff)"
"Lead 5 (charang)" = "Kurşun 5 (charang)"
"Lead 6 (voice)" = "Kurşun 6 (seslendirme)"
"Lead 7 (fifths)" = "Kurşun 7 (beşinci)"
"Lead 8 (bass+lead)" = "Kurşun 8 (bas kurşun)"
"Pad 1 (new age)" = "Ped 1 (yeni yaş)"
"Pad 2 (warm)" = "Ped 2 (sıcak)"
"Pad 3 (polysynth)" = "Ped 3 (çokça)"
"Pad 4 (choir)" = "Ped 4 (koro)"
"Pad 5 (bowed)" = "Ped 5 (eğildi)"
"Pad 6 (metallic)" = "Ped 6 (metalik)"
"Pad 7 (halo)" = "Pad 7 (halo)"
"Pad 8 (sweep)" = "Pad 8 (süpürme)"
"FX 1 (rain)" = "FX 1 (yağmur)"
"FX 2 (soundtrack)" = "FX 2 (film müziği)"
"FX 3 (crystal)" = "FX 3 (kristal)"
"FX 4 (atmosphere)" = "FX 4 (atmosfer)"
"FX 5 (brightness)" = "FX 5 (parlaklık)"
"FX 6 (goblins)" = "FX 6 (goblinler)"
"FX 7 (echoes)" = "FX 7 (yankılar)"
"FX 8 (sci-fi)" = "FX 8 (bilim-kurgu)"
"Sitar" = "Sitar"
"Banjo" = "Banjo"
"Shamisen" = "Shamisen"
"Koto" = "Koto"
"Kalimba" = "Kalimba"
"Bag pipe" = "Torba borusu"
"Fiddle" = "Keman"
"Shanai" = "Shanai"
"Tinkle Bell" = "Tinkle Bell"
"Agogo" = "Agogo"
"Steel Drums" = "Çelik davullar"
"Woodblock" = "Kütük"
"Taiko Drum" = "Taiko Davul"
"Melodic Tom" = "Melodic Tom"
"Synth Drum" = "Synth Drum"
"Reverse Cymbal" = "Ters Zil"
"Guitar Fret Noise" = "Gitar Fret Gürültü"
"Breath Noise" = "Nefes Gürültüsü"
"Seashore" = "Sahil"
"Bird Tweet" = "Kuş Tweet"
"Telephone Ring" = "Telefon Zili"
"Helicopter" = "Helikopter"
"Applause" = "Alkış"
"Gunshot" = "Yürüyün"
"Piano" = "Piyano"
"Chromatic Percussion" = "Kromatik Vurmalı"
"Organ" = "Organ"
"Guitar" = "Gitar"
"Strings" = "Teller"
"Ensemble" = "Ensemble"
"Brass" = "Pirinç"
"Reed" = "Reed"
"Pipe" = "Boru"
"Synth Lead" = "Sentetik Kurşun"
"Synth Pad" = "Synth Pad"
"Synth Effects" = "Sentetik Etkiler"
"Sound Effects" = "Ses efektleri"
"Acoustic Bass Drum" = "Akustik Bas Davul"
"Bass Drum 1" = "Bas Davul 1"
"Side Stick" = "Yan sopa"
"Acoustic Snare" = "Akustik Trampet"
"Hand Clap" = "El çırpmak"
"Electric Snare" = "Elektrikli Trampet"
"Low Floor Tom" = "Düşük Kat Tom"
"Closed Hi-Hat" = "Kapalı Hi-Hat"
"High Floor Tom" = "Yüksek Kat Tom"
"Pedal Hi-Hat" = "Pedal Hi-Hat"
"Low Tom" = "Düşük Tom"
"Open Hi-Hat" = "Hi-Hat Açın"
"Low-Mid Tom" = "Düşük-Orta Tom"
"Hi-Mid Tom" = "Hi-Mid Tom"
"Crash Cymbal 1" = "Crash Zil 1"
"High Tom" = "Yüksek Tom"
"Ride Cymbal 1" = "Ride Zil 1"
"Chinese Cymbal" = "Çince Zil"
"Ride Bell" = "Binmek Çanı"
"Tambourine" = "Tef"
"Splash Cymbal" = "Splash Zil"
"Cowbell" = "Cowbell"
"Crash Cymbal 2" = "Crash Zil 2"
"Vibraslap" = "Vibraslap"
"Ride Cymbal 2" = "Ride Zil 2"
"Hi Bongo" = "Merhaba Bongo"
"Low Bongo" = "Düşük Bongo"
"Mute Hi Conga" = "Selam Merhaba Conga"
"Open Hi Conga" = "Hi Conga'yı aç"
"Low Conga" = "Düşük Conga"
"High Timbale" = "Yüksek Timbale"
"Low Timbale" = "Düşük Timbale"
"High Agogo" = "Yüksek Agogo"
"Low Agogo" = "Düşük Agogo"
"Cabasa" = "Cabasa"
"Maracas" = "Maracas"
"Short Whistle" = "Kısa Düdük"
"Long Whistle" = "Uzun Islık"
"Short Guiro" = "Kısa Guiro"
"Long Guiro" = "Uzun Guiro"
"Claves" = "Claves"
"Hi Wood Block" = "Merhaba Ahşap Blok"
"Low Wood Block" = "Düşük Ahşap Blok"
"Mute Cuica" = "Cuica'yı kapat"
"Open Cuica" = "Açık Cuica"
"Mute Triangle" = "Sessiz Üçgen"
"Open Triangle" = "Açık Üçgen"
"Bank Select" = "Banka Seçimi"
"Modulation Wheel (coarse)" = "Modülasyon Tekerleği (kaba)"
"Breath controller (coarse)" = "Nefes denetleyici (kaba)"
"Foot Pedal (coarse)" = "Ayak Pedalı (kaba)"
"Portamento Time (coarse)" = "Portamento Saati (kaba)"
"Data Entry (coarse)" = "Veri Girişi (kaba)"
"Volume (coarse)" = "Hacim (kaba)"
"Balance (coarse)" = "Denge (kaba)"
"Pan position (coarse)" = "Pan pozisyonu (kaba)"
"Expression (coarse)" = "İfade (kaba)"
"Effect Control 1 (coarse)" = "Efekt Kontrol 1 (kaba)"
"Effect Control 2 (coarse)" = "Efekt Kontrol 2 (kaba)"
"General Purpose Slider 1" = "Genel Amaçlı Sürgü 1"
"General Purpose Slider 2" = "Genel Amaçlı Sürgü 2"
"General Purpose Slider 3" = "Genel Amaçlı Sürgü 3"
"General Purpose Slider 4" = "Genel Amaçlı Sürgü 4"
"Bank Select (fine)" = "Banka Seçimi (para cezası)"
"Modulation Wheel (fine)" = "Modülasyon Tekerleği (iyi)"
"Breath controller (fine)" = "Nefes denetleyici (iyi)"
"Foot Pedal (fine)" = "Ayak Pedalı (iyi)"
"Portamento Time (fine)" = "Portamento Saati (iyi)"
"Data Entry (fine)" = "Veri Girişi (para cezası)"
"Volume (fine)" = "Cilt (iyi)"
"Balance (fine)" = "Bakiye (para cezası)"
"Pan position (fine)" = "Pan pozisyonu (iyi)"
"Expression (fine)" = "İfade (iyi)"
"Effect Control 1 (fine)" = "Efekt Kontrol 1 (iyi)"
"Effect Control 2 (fine)" = "Efekt Kontrolü 2 (para cezası)"
"Hold Pedal (on/off)" = "Pedal Tut (açık / kapalı)"
"Portamento (on/off)" = "Portamento (açık / kapalı)"
"Sustenuto Pedal (on/off)" = "Sustenuto Pedalı (açık / kapalı)"
"Soft Pedal (on/off)" = "Yumuşak Pedal (açık / kapalı)"
"Legato Pedal (on/off)" = "Legato Pedalı (açık / kapalı)"
"Hold 2 Pedal (on/off)" = "2 Pedalı Tut (açık / kapalı)"
"Sound Variation" = "Ses Değişimi"
"Sound Timbre" = "Ses Timbre"
"Sound Release Time" = "Ses Yayın Süresi"
"Sound Attack Time" = "Ses Saldırı Zamanı"
"Sound Brightness" = "Ses Parlaklığı"
"Sound Control 6" = "Ses Kontrolü 6"
"Sound Control 7" = "Ses Kontrolü 7"
"Sound Control 8" = "Ses Kontrolü 8"
"Sound Control 9" = "Ses Kontrolü 9"
"Sound Control 10" = "Ses Kontrolü 10"
"General Purpose Button 1 (on/off)" = "Genel Amaçlı Düğme 1 (açık / kapalı)"
"General Purpose Button 2 (on/off)" = "Genel Amaçlı Düğme 2 (açık / kapalı)"
"General Purpose Button 3 (on/off)" = "Genel Amaçlı Düğme 3 (açık / kapalı)"
"General Purpose Button 4 (on/off)" = "Genel Amaçlı Düğme 4 (açık / kapalı)"
"Reverb Level" = "Yankı Seviyesi"
"Tremolo Level" = "Tremolo Seviyesi"
"Chorus Level" = "Koro Seviyesi"
"Celeste Level" = "Celeste Seviyesi"
"Phaser Level" = "Fazer Seviyesi"
"Data Button increment" = "Veri Düğmesi artışı"
"Data Button decrement" = "Veri Düğmesi azaltma"
"Non-registered Parameter (fine)" = "Kayıtlı Olmayan Parametre (ince)"
"Non-registered Parameter (coarse)" = "Kayıtlı Olmayan Parametre (kalın)"
"Registered Parameter (fine)" = "Kayıtlı Parametre (ince)"
"Registered Parameter (coarse)" = "Kayıtlı Parametre (kalın)"
"All Sound Off" = "Tüm Sesler Kapalı"
"All Controllers Off" = "Tüm Kontrolörler Kapalı"
"Local Keyboard (on/off)" = "Yerel Klavye (açık / kapalı)"
"Omni Mode Off" = "Omni Modu Kapalı"
"Omni Mode On" = "Omni Modu Açık"
"Mono Operation" = "Mono Operasyonu"
"Poly Operation" = "Poli İşlem"
"The input and output devices don\'t share a common sample rate!" = "Giriş ve çıkış cihazları ortak bir örnekleme oranını paylaşmıyor!"
"Couldn\'t open the input device!" = "Giriş cihazı açılamadı!"
"Couldn\'t open the output device!" = "Çıkış cihazı açılamadı!"
"Couldn\'t start the input device!" = "Giriş aygıtı başlatılamadı!"
"Couldn\'t start the output device!" = "Çıkış cihazı başlatılamadı!"
"Active output channels:" = "Aktif çıkış kanalları:"
"Active input channels:" = "Aktif giriş kanalları:"
"Show this device\'s control panel" = "Bu cihazın kontrol panelini göster"
"Opens the device\'s own control panel" = "Aygıtın kendi kontrol panelini açar"
"Output:" = "Çıktı:"
"Device:" = "Cihaz:"
"Input:" = "Giriş:"
"Sample rate:" = "Aynı oran:"
"Audio buffer size:" = "Ses arabelleği boyutu:"
"Documents" = "Belgeler"
"Music" = "Müzik"
"Pictures" = "Resimler"
"Desktop" = "Masaüstü"
"Home folder" = "Ana klasör"
"The file doesn\'t exist" = "Dosya mevcut değil"
"User cancelled" = "Kullanıcı iptal edildi"