Danish

From Tracktion Wiki
Revision as of 2021-03-23T11:00:01 by DRowAudio (talk | contribs) (Created page with "<pre id="translation" style="white-space:-moz-pre-wrap; white-space:-pre-wrap; white-space:-o-pre-wrap; white-space:pre-wrap; word-wrap:break-word;">language: Danish countries...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
language: Danish
countries: dk

"Transient" = "Forbigående"
"Tonal" = "Tonal"
"Normal" = "Normal"
"Better" = "Bedre"
"Sorry - C4-split mode is not yet implemented!" = "Beklager - C4-split-tilstand er endnu ikke implementeret!"
"Level" = "Niveau"
"Pan" = "Pande"
"Bus" = "Bus"
"Extenders" = "Forlængere"
"Set extender order" = "Indstil forlængerrækkefølge"
"Track" = "Spore"
"Import" = "Importere"
"Import complete" = "Importen er gennemført"
"Import failed" = "Import mislykkedes"
"Export" = "Eksport"
"Export complete" = "Eksport afsluttet"
"Export failed" = "Eksport mislykkedes"
"Channels" = "Kanaler"
"Set the number of channels (e.g. faders) on your control surface" = "Indstil antallet af kanaler (f.eks. Fadere) på din kontrolflade"
"Parameters" = "Parametre"
"Set the number of plugin parameters adjustable by your control surface" = "Indstil antallet af plugin-parametre, der kan justeres efter din kontrolflade"
"Edit Control Mappings" = "Rediger kontrolkortlægninger"
"Setup which controls are adjustable from your control surface" = "Opsæt, hvilke kontroller der kan justeres fra din kontrolflade"
"Import Settings" = "Importindstillinger"
"Import control surface settings from a file" = "Importér kontrolfladeindstillinger fra en fil"
"Export Settings" = "Eksportindstillinger"
"Export your control surface settings for backup and sharing" = "Eksporter dine kontrolfladeindstillinger til sikkerhedskopiering og deling"
"Prefer control surface parameter mappings" = "Foretrækker kontrolfladeparametertilknytninger"
"When making MIDI learn assignments, the control surface will be preferred over the Edit specific parameters" = "Når du foretager MIDI-læringsopgaver, foretrækkes kontrolfladen frem for Rediger specifikke parametre"
"Error" = "Fejl"
"You must set a MIDI input device!" = "Du skal indstille en MIDI-inputenhed!"
"Mappings" = "Kortlægninger"
"Custom control surface mappings" = "Tilpassede kontrolfladekortlægninger"
"Select a file to import" = "Vælg en fil, der skal importeres"
"Select a file to export" = "Vælg en fil, der skal eksporteres"
"Save the controller settings" = "Gem controllerindstillingerne"
"A file already exists with this name. Do you want to overwrite it?" = "Der findes allerede en fil med dette navn. Vil du overskrive det?"
"Overwrite" = "Overskriv"
"Move a MIDI controller" = "Flyt en MIDI-controller"
"Click here to choose a controller" = "Klik her for at vælge en controller"
"Click here to choose a parameter" = "Klik her for at vælge en parameter"
"Note On" = "Bemærk Til"
"Channel Pressure Controller" = "Kanaltrykregulator"
"Controller" = "Controller"
"Add all commands" = "Tilføj alle kommandoer"
"Transport" = "Transportere"
"Play" = "Spil"
"Stop" = "Hold op"
"Record" = "Optage"
"Home" = "Hjem"
"End" = "Ende"
"Rewind" = "Spole tilbage"
"Fast Forward" = "Spol frem"
"Mark-In" = "Mark-In"
"Mark-Out" = "Afmærke"
"Automation Read" = "Automatiseret læsning"
"Automation Record" = "Automationsoptegnelse"
"Add Marker" = "Tilføj markør"
"Next Marker" = "Næste markør"
"Previous Marker" = "Tidligere markør"
"Nudge Left" = "Skub til venstre"
"Nudge Right" = "Skub højre"
"Abort" = "Abort"
"Abort & Restart" = "Afbryd og genstart"
"Jog" = "Jog"
"Jump to the Mark-In Point" = "Spring til markeringspunktet"
"Jump to the Mark-Out Point" = "Spring til markeringspunktet"
"Options" = "Muligheder"
"Toggle beats seconds mode" = "Skift beats seconds-tilstand"
"Toggle loop" = "Skift sløjfe"
"Toggle punch" = "Skift hul"
"Toggle click" = "Skift klik"
"Toggle snap" = "Skift snap"
"Toggle slave" = "Skift slave"
"Toggle E-to-E" = "Skift E-til-E"
"Toggle scroll" = "Skift rulle"
"Filter" = "Filter"
"Master volume" = "Master volumen"
"Master pan" = "Master pan"
"Quick control parameter" = "Hurtig kontrolparameter"
"Automatable parameters" = "Automatiske parametre"
"Volume" = "Bind"
"Mute" = "Stum"
"Solo" = "Solo"
"Arm" = "Arm"
"Select" = "Vælg"
"Aux" = "Aux"
"Navigation" = "Navigation"
"Zoom in" = "Zoom ind"
"Zoom out" = "Zoome ud"
"Scroll tracks up" = "Rul spor op"
"Scroll tracks down" = "Rul spor ned"
"Scroll tracks left" = "Rul spor til venstre"
"Scroll tracks right" = "Rul sporene til højre"
"Zoom tracks in" = "Zoom spor ind"
"Zoom tracks out" = "Zoom sporer ud"
"Toggle selection mode" = "Skift valgtilstand"
"Select left" = "Vælg venstre"
"Select right" = "Vælg højre"
"Select up" = "Vælg op"
"Select down" = "Vælg ned"
"Select clip in track" = "Vælg klip i sporet"
"Select filter in track" = "Vælg filter i sporet"
"Switch fader bank" = "Skift faderbank"
"Left" = "Venstre"
"Right" = "Ret"
"Parameter" = "Parameter"
"No Device Selected" = "Ingen enhed valgt"
"Input Device" = "Input-enhed"
"Output Device" = "Output-enhed"
"Enable" = "Aktiver"
"Hide MIDI Input Device" = "Skjul MIDI-inputenhed"
"Colour Selection" = "Valg af farve"
"Colour" = "Farve"
"MIDI input to use for this device" = "MIDI-input til denne enhed"
"MIDI output to use for this device" = "MIDI-output, der skal bruges til denne enhed"
"Choose a colour to highlight channels/plugins under control surface control" = "Vælg en farve for at fremhæve kanaler / plugins under kontrol af overfladekontrol"
"Hide the MIDI input used by the control surface" = "Skjul MIDI-indgangen, der bruges af kontrolfladen"
"Trk" = "Trk"
"Drag the MCU and XTs into the order they appear on your desk" = "Træk MCU og XT\'er i den rækkefølge, de vises på dit skrivebord"
"Map native filters" = "Kortfødte filtre"
"Map VST plugins" = "Kortlæg VST-plugins"
"Off" = "Af"
"On" = "På"
"Delete Filter" = "Slet filter"
"Next Page" = "Næste side"
"Rename Current Program" = "Omdøb det aktuelle program"
"Rename VST Program" = "Omdøb VST-programmet"
"Enter a new name for the current VST program:" = "Indtast et nyt navn til det aktuelle VST-program:"
"OK" = "Okay"
"Cancel" = "Afbestille"
"Program" = "Program"
"The currently selected program - click to change this, or use cursor up/down" = "Det aktuelt valgte program - klik for at ændre dette, eller brug markøren op / ned"
"VST Interface" = "VST-interface"
"Hold down CTRL while dragging for more accuracy" = "Hold CTRL nede, mens du trækker for at få mere nøjagtighed"
"VST Plugin" = "VST-plugin"
"Deletes this filter" = "Sletter dette filter"
"Enabled" = "Aktiveret"
"Turns the plugin on/off" = "Tænder / slukker pluginet"
"Show the next page of parameters" = "Vis den næste side med parametre"
"Dry Level" = "Tør niveau"
"Wet Level" = "Vådt niveau"
"Unnamed" = "Unavngivet"
"Plugin" = "Plugin"
"ERROR! - This plugin (XNMX) couldn\'t be loaded!" = "FEJL! - Dette plugin (XNMX) kunne ikke indlæses!"
"ERROR! - This plugin didn\'t initialise correctly" = "FEJL! - Dette plugin blev ikke initialiseret korrekt"
"Lock" = "Låse"
"Delete" = "Slet"
"Deletes the selected filters" = "Sletter de valgte filtre"
"Bypasses the selected filters" = "Omgår de valgte filtre"
"Delete Filters" = "Slet filtre"
"Bus Name" = "Busnavn"
"Disable all other return filters on this bus" = "Deaktiver alle andre returfiltre på denne bus"
"Enable all other return filters on this bus" = "Aktivér alle andre returfiltre på denne bus"
"Tracktion Aux-Send Filter" = "Tracktion Aux-Send-filter"
"Which of the aux buses this return will take audio from" = "Hvilke af aux-busser denne retur kommer til at tage lyd fra"
"Can be used to rename the currently chosen bus number" = "Kan bruges til at omdøbe det aktuelt valgte busnummer"
"Disables all other return filters that are using the same bus" = "Deaktiverer alle andre returfiltre, der bruger den samme bus"
"Enables all other return filters that are using the same bus" = "Aktiverer alle andre returfiltre, der bruger den samme bus"
"Aux Return" = "Aux Return"
"Aux Return Filter" = "Aux returfilter"
"Send" = "Sende"
"Disable all other send filters on this bus" = "Deaktiver alle andre sendefiltre på denne bus"
"Enable all other send filters on this bus" = "Aktivér alle andre sendefiltre på denne bus"
"Mute/Unmute" = "Slå lyden fra / fra"
"Which of the aux buses the audio should go to" = "Hvilken af ​​aux-busser lyden skal gå til"
"Amount of the signal to send" = "Mængden af ​​signalet, der skal sendes"
"Lowers or raises the send level" = "Sænker eller hæver sendeniveauet"
"Disables all other send filters that are going to the same return bus" = "Deaktiverer alle andre sendefiltre, der kører til den samme returbus"
"Enables all other send filters that are going to the same return bus" = "Aktiverer alle andre sendefiltre, der kører til den samme returbus"
"Send level" = "Send niveau"
"Aux Send" = "Aux Send"
"Aux Send Filter" = "Aux Send-filter"
"Delay" = "Forsinke"
"Depth" = "Dybde"
"Speed" = "Hastighed"
"Width" = "Bredde"
"Amount" = "Beløb"
"Tracktion Chorus Filter" = "Tracktion Chorus Filter"
"Depth by which the chorus\' delay oscillates" = "Dybde, hvormed korets forsinkelse svinger"
"Chorus oscillator speed" = "Kor oscillator hastighed"
"Stereo width of the chorus" = "Stereobredden af ​​koret"
"Wet/Dry mix" = "Våd / tør blanding"
"Tracktion Chorus" = "Tracktion Kor"
"Chorus" = "Kor"
"Chorus Filter" = "Korfilter"
"Wet" = "Våd"
"Compressor" = "Kompressor"
"Editor for compressor parameters" = "Editor til kompressorparametre"
"Threshold" = "Grænseværdi"
"Ratio" = "Forhold"
"Attack" = "Angreb"
"Release" = "Frigøre"
"Output" = "Produktion"
"Tracktion Compressor/Limiter" = "Tracktion kompressor / begrænser"
"Threshold above which compression is active" = "Tærskel, over hvilken kompression er aktiv"
"Ratio by which signals are reduced" = "Forhold, hvorved signaler reduceres"
"Reaction time of the compressor" = "Kompressorens reaktionstid"
"Reaction time for the compressor releasing" = "Reaktionstid for kompressor frigivelse"
"Extra gain to apply after the compression" = "Ekstra gevinst, der skal anvendes efter komprimeringen"
"Tracktion Compressor" = "Tracktion kompressor"
"Output gain" = "Output gevinst"
"Compressor/Limiter Filter" = "Kompressor / begrænsningsfilter"
"Comp" = "Komp"
"Length" = "Længde"
"Feedback" = "Feedback"
"Tempo" = "Tempo"
"Tracktion Reverb Filter" = "Tracktion Reverb Filter"
"Sets the delay speed based on the edit\'s tempo" = "Indstiller forsinkelseshastigheden baseret på redigeringens tempo"
"Tracktion Delay" = "Tracktion Forsinkelse"
"Mix proportion" = "Bland andel"
"Delay Filter" = "Forsink filter"
"Set delay length to 1/32 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/32 slag"
"Set delay length to 1/16 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/16 slag"
"Set delay length to 1/12 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/12 slag"
"Set delay length to 1/8 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/8 slag"
"Set delay length to 1/6 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/6 slag"
"Set delay length to 1/4 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/4 slag"
"Set delay length to 1/3 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/3 slag"
"Set delay length to 1/2 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1/2 slag"
"Set delay length to 2/3 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 2/3 slag"
"Set delay length to 3/4 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 3/4 takt"
"Set delay length to 1 beat" = "Indstil forsinkelseslængde til 1 slag"
"Set delay length to 2 beats" = "Indstil forsinkelseslængde til 2 slag"
"Low Gain" = "Lav gevinst"
"Low Frequency" = "Lav frekvens"
"Low Q" = "Lav Q"
"Mid Gain 1" = "Midt gevinst 1"
"Mid Frequency 1" = "Mellemfrekvens 1"
"Mid Q 1" = "Mid Q 1"
"Mid Gain 2" = "Midt gevinst 2"
"Mid Frequency 2" = "Mellemfrekvens 2"
"Mid Q 2" = "Mid Q 2"
"High Gain" = "Høj gevinst"
"High Frequency" = "Høj frekvens"
"High Q" = "Høj Q"
"Reset" = "Nulstil"
"Phase Invert" = "Fase inverter"
"Equaliser Parameter" = "Equalizer-parameter"
"Equaliser" = "Equalizer"
"Editor for equaliser parameters" = "Editor til equalizerparametre"
"Low Shelf" = "Lav hylde"
"High Shelf" = "Høj hylde"
"Mid Band" = "Midtbånd"
"Frequency" = "Frekvens"
"Gain" = "Gevinst"
"4-Band Equaliser" = "4-bånds equalizer"
"Inverts the phase of the output signal" = "Inverterer fasen af ​​udgangssignalet"
"Resets the equaliser to a flat response" = "Nulstiller equalizeren til et fladt svar"
"Tracktion EQ Filter" = "Tracktion EQ-filter"
"Low-pass freq" = "Lavpas freq"
"Low-pass gain" = "Lavpas gevinst"
"Low-pass Q" = "Lavpas Q"
"Mid freq 1" = "Midtfrekvens 1"
"Mid gain 1" = "Midt gevinst 1"
"Mid freq 2" = "Midtfrekvens 2"
"Mid gain 2" = "Midt gevinst 2"
"High-pass freq" = "Højpas freq"
"High-pass gain" = "High-pass gevinst"
"High-pass Q" = "High-pass Q"
"Volume and Pan" = "Lydstyrke og panorering"
"VCA" = "VCA"
"Level Meter" = "Niveaumåler"
"Reverb" = "Rumklang"
"Compressor/Limiter" = "Kompressor / begrænser"
"Phaser" = "Phaser"
"Pitch Shifter" = "Pitch Shifter"
"Low/High-Pass Filter" = "Lav / højpasfilter"
"Sampler" = "Sampler"
"Patch Bay" = "Patch Bay"
"ReWire Device" = "ReWire-enhed"
"Text" = "Tekst"
"Freeze Point" = "Frysepunkt"
"Pattern Arpeggiator" = "Mønster Arpeggiator"
"New from preset" = "Nyt fra forudindstillet"
"Filters" = "Filtre"
"Open/close all branches" = "Åbn / luk alle grene"
"Tracktion Filters" = "Tracktion-filtre"
"Rack Filters" = "Rack-filtre"
"MIDI Log" = "MIDI-log"
"Freeze" = "Fryse"
"Tracktion Freeze Point" = "Tracktion frysepunkt"
"Show MIDI activity" = "Vis MIDI-aktivitet"
"Meter mode" = "Meter-tilstand"
"Peak" = "Spids"
"RMS" = "RMS"
"Sum + difference" = "Sum + forskel"
"Sets the mode for this meter" = "Indstiller tilstanden til denne måler"
"Determines if MIDI activity is show on the meter" = "Bestemmer, om MIDI-aktivitet vises på måleren"
"Deletes this level meter" = "Sletter denne niveaumåler"
"Level meter filter" = "Niveaumålerfilter"
"Low-pass" = "Lavpas"
"High-pass" = "High-pass"
"Tracktion Low/High-Pass Filter" = "Tracktion lav- / højpasfilter"
"Cut-off frequency" = "Afskæringsfrekvens"
"Use low-pass mode" = "Brug lavpas-tilstand"
"Use high-pass mode" = "Brug højpastilstand"
"Drag this onto another I/O connector to create a connection" = "Træk dette til et andet I / O-stik for at oprette en forbindelse"
"Adjusts the gain applied to signals passing through the currently selected connector" = "Justerer forstærkningen, der anvendes på signaler, der passerer gennem det aktuelt valgte stik"
"Patch-bay Filter" = "Patch-filter"
"Input Channels" = "Indgangskanaler"
"Output Channels" = "Output kanaler"
"Attenuation of selected connector" = "Dæmpning af valgt stik"
"Click and drag the ends of this connector to move/disconnect it" = "Klik og træk enderne af dette stik for at flytte / afbryde det"
"Tracktion Patch Bay Filter" = "Tracktion Patch Bay-filter"
"Patch Bay Filter" = "Patch Bay-filter"
"Patch" = "Lappe"
"Sets the phaser rate based on the current tempo" = "Indstiller fasefrekvensen baseret på det aktuelle tempo"
"Tracktion Phaser" = "Tracktion Phaser"
"Phaser Filter" = "Phaser-filter"
"Set rate length to 1/8 beat" = "Indstil hastighedslængde til 1/8 slag"
"Set rate length to 1/4 beat" = "Indstil hastighedslængde til 1/4 slag"
"Set rate length to 1/2 beat" = "Indstil hastighedslængde til 1/2 slag"
"Set rate length to 1 beat" = "Indstil hastighedslængde til 1 slag"
"Set rate length to 2 beats" = "Indstil hastighedslængde til 2 slag"
"Set rate length to 3 beats" = "Indstil hastighedslængde til 3 slag"
"Set rate length to 4 beats" = "Indstil hastighedslængde til 4 slag"
"Set rate length to 6 beats" = "Indstil hastighedslængde til 6 slag"
"Set rate length to 8 beats" = "Indstil hastighedslængde til 8 slag"
"Set rate length to 16 beats" = "Indstil hastighedslængde til 16 slag"
"33 octaves" = "33 oktaver"
"Pitch" = "Tonehøjde"
"Set pitch" = "Indstil tonehøjde"
"Tracktion Pitch Shifter" = "Tracktion Pitch Shifter"
"Sets the pitch in musical terms" = "Indstiller tonehøjden musikalsk"
"Semitones up" = "Halvtoner op"
"Pitch Shift Filter" = "Pitch Shift-filter"
"33 semitones" = "33 halvtoner"
"1 semitone" = "1 halvtone"
"1 octave" = "1 oktav"
"Original pitch" = "Original tonehøjde"
"Show Rack Contents" = "Vis rackindhold"
"Rack" = "Rack"
"Left Input Goes to" = "Venstre input går til"
"Left Input Level" = "Venstre indgangsniveau"
"Right Input Goes to" = "Højre input går til"
"Right Input Level" = "Højre input niveau"
"Left Output Comes From" = "Venstre output kommer fra"
"Left Output Level" = "Venstre outputniveau"
"Right Output Comes From" = "Den rigtige output kommer fra"
"Right Output Level" = "Højre outputniveau"
"Link Inputs" = "Linkindgange"
"Link Outputs" = "Link udgange"
"<none>" = "<ingen>"
"Tracktion Rack Filter" = "Tracktion rackfilter"
"The rack that this filter is feeding into" = "Racket, som dette filter føder ind i"
"Shows the editor for this rack filter" = "Viser redaktøren for dette rackfilter"
"Shows which of the rack\'s inputs the left input channel should go to" = "Viser hvilke af rackets indgange den venstre inputkanal skal gå til"
"Attenuation on the left input" = "Dæmpning på venstre indgang"
"Links the left and right input levels together" = "Kobler venstre og højre inputniveauer sammen"
"Shows which of the rack\'s inputs the right input channel should go to" = "Viser, hvilke af rackets indgange den rigtige inputkanal skal gå til"
"Attenuation on the right input" = "Dæmpning på det rigtige input"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this filter\'s left channel" = "Viser, hvilken af ​​rackets output der kommer ud af filterets venstre kanal"
"Attenuation on the left output" = "Dæmpning på venstre output"
"Links the left and right output levels together" = "Forbinder venstre og højre outputniveauer sammen"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this filter\'s right channel" = "Viser, hvilken af ​​rackets output der kommer ud af filterets højre kanal"
"Attenuation on the right output" = "Dæmpning på det rigtige output"
"Dry level" = "Tør niveau"
"Wet level" = "Vådt niveau"
"Left input level" = "Venstre input niveau"
"Right input level" = "Højre input niveau"
"Left output level" = "Venstre outputniveau"
"Right output level" = "Højre outputniveau"
"Double-click to edit the rack" = "Dobbeltklik for at redigere stativet"
"Rack type missing!" = "Racktype mangler!"
"Edit this rack type" = "Rediger denne racktype"
"Replace rack with filters" = "Udskift stativet med filtre"
"Select one of the filters in this rack" = "Vælg et af filtrene i dette stativ"
"Rack Filter" = "Rackfilter"
"Left input" = "Venstre input"
"Right input" = "Højre input"
"Input" = "Indgang"
"Left output" = "Venstre output"
"Right output" = "Højre output"
"Rack presets" = "Forudindstillinger af rack"
"Load" = "belastning"
"Restores the rack to one of the preset states" = "Gendanner stativet til en af ​​de forudindstillede tilstande"
"Save" = "Gemme"
"Takes the current rack settings, and stores them as a preset" = "Tager de aktuelle rackindstillinger og gemmer dem som en forudindstilling"
"Del" = "Del"
"Deletes an existing preset" = "Sletter en eksisterende forudindstilling"
"Preset" = "Forudindstillet"
"Name" = "Navn"
"New Input Channel" = "Ny inputkanal"
"Rename Input Channel" = "Omdøb inputkanal"
"Delete Input Channel" = "Slet inputkanal"
"New Output Channel" = "Ny outputkanal"
"Rename Output Channel" = "Omdøb outputkanal"
"Delete Output Channel" = "Slet outputkanal"
"New Filter" = "Nyt filter"
"Drag this area to create an instance of this rack filter" = "Træk dette område for at oprette en forekomst af dette rackfilter"
"Drag here to insert an instance of this rack" = "Træk her for at indsætte en forekomst af dette stativ"
"The name of this rack filter" = "Navnet på dette rackfilter"
"Deletes this rack filter" = "Sletter dette rackfilter"
"Creates a new input channel for this rack" = "Opretter en ny inputkanal til dette rack"
"Renames one of the input channels" = "Omdøber en af ​​indgangskanalerne"
"Deletes one of the input channels" = "Sletter en af ​​indgangskanalerne"
"Creates a new output channel for this rack" = "Opretter en ny outputkanal til dette rack"
"Renames one of the output channels" = "Omdøber en af ​​outputkanalerne"
"Deletes one of the output channels" = "Sletter en af ​​outputkanalerne"
"Wrapper" = "Indpakning"
"Master Wrapper" = "Master indpakning"
"Delete Rack Filter" = "Slet rackfilter"
"Are you sure you want to delete this rack filter?\r\n\r\nThis can\'t be undone, and any instances of the filter will also be deleted from the edit." = "Er du sikker på, at du vil slette dette rackfilter?\r\n\r\nDette kan ikke fortrydes, og eventuelle forekomster af filteret slettes også fra redigeringen."
"Create New Channel" = "Opret ny kanal"
"Please enter a name for the channel:" = "Indtast et navn på kanalen:"
"Please enter a new name for the channel:" = "Indtast et nyt navn på kanalen:"
"Select the file to load" = "Vælg den fil, der skal indlæses"
"No presets" = "Ingen forudindstillinger"
"Create new preset" = "Opret ny forudindstilling"
"Add a new rack preset" = "Tilføj en ny forudindstillet rack"
"Enter a name for this new preset" = "Indtast et navn til denne nye forudindstilling"
"Add" = "Tilføje"
"New preset added" = "Ny forudindstilling tilføjet"
"Existing preset changed" = "Eksisterende forudindstilling ændret"
"There aren\'t any presets defined" = "Der er ikke defineret nogen forudindstillinger"
"Deleted" = "Slettet"
"Resonant Filter" = "Resonansfilter"
"Room Size" = "Værelse størrelse"
"Damping" = "Dæmpning"
"Wet Mix" = "Våd blanding"
"Dry Mix" = "Tør blanding"
"Mode" = "Mode"
"Tracktion Reverb" = "Tracktion Reverb"
"Reverb Filter" = "Reverb Filter"
"Couldn\'t start ReWire filter" = "Kunne ikke starte ReWire-filteret"
"Unknown device" = "Ukendt enhed"
"Device" = "Enhed"
"Choose Device" = "Vælg enhed"
"Left Channel" = "Venstre kanal"
"Right Channel" = "Højre kanal"
"Launch Editor" = "Start Editor"
"MIDI Bus" = "MIDI-bus"
"Channel" = "Kanal"
"Warning" = "Advarsel"
"ReWire Filter" = "ReWire-filter"
"Current status of this ReWire filter" = "Nuværende status for dette ReWire-filter"
"Selects the ReWire device to use for this filter" = "Vælger den ReWire-enhed, der skal bruges til dette filter"
"Output channels to use" = "Output-kanaler, der skal bruges"
"The subchannel to use from the current ReWire device" = "Underkanalen, der skal bruges fra den aktuelle ReWire-enhed"
"Input channel for MIDI" = "Indgangskanal til MIDI"
"The ReWire bus to use for MIDI messages going into the device" = "ReWire-bussen skal bruges til MIDI-meddelelser, der går ind i enheden"
"The ReWire channel to use for MIDI messages going into the device" = "ReWire-kanalen til brug for MIDI-meddelelser, der går ind i enheden"
"Launches the user interface for this ReWire device" = "Starter brugergrænsefladen til denne ReWire-enhed"
"An error occurred when opening this device" = "Der opstod en fejl under åbning af denne enhed"
"ReWire is currently disabled - to re-enable it, go to the plugins section of the settings screen" = "ReWire er i øjeblikket deaktiveret - for at genaktivere det skal du gå til plugins-sektionen på indstillingsskærmen"
"Can\'t find any ReWire devices!" = "Kan ikke finde nogen ReWire-enheder!"
"ReWire error opening interface" = "ReWire-fejl ved åbning af grænseflade"
"None" = "Ingen"
"ReWire unavailable" = "ReWire ikke tilgængelig"
"No device open" = "Ingen enhed åben"
"Note: these channel lists may be blank when the device\'s UI is not running" = "Bemærk: disse kanallister kan være tomme, når enhedens brugergrænseflade ikke kører"
"ReWire is disabled" = "ReWire er deaktiveret"
"ReWire error - Couldn\'t open device" = "ReWire-fejl - Enheden kunne ikke åbnes"
"The ReWire system failed to start up correctly last time Tracktion ran - it has now been disabled (see the settings panel to re-enable it)" = "ReWire-systemet kunne ikke starte korrekt sidste gang Tracktion kørte - det er nu blevet deaktiveret (se indstillingspanelet for at genaktivere det)"
"Click the keys to try out the sampled sounds" = "Klik på tasterne for at prøve de samplede lyde"
"Click and drag here to move the range of notes over which this sample is active" = "Klik og træk her for at flytte det række af noter, som denne prøve er aktiv over"
"Click and drag this to move the root note for this sample" = "Klik og træk dette for at flytte rodnoten til denne prøve"
"Extra attenuation to apply to the currently selected sample (double-click to reset)" = "Ekstra dæmpning for at anvende den aktuelt valgte prøve (dobbeltklik for at nulstille)"
"Panning to apply to the currently selected sample (double-click to reset)" = "Panorering for at anvende den aktuelt valgte prøve (dobbeltklik for at nulstille)"
"Find missing file" = "Find manglende fil"
"Searches for a new file to use for this sample" = "Søger efter en ny fil, der skal bruges til denne prøve"
"Drag the ends to change the extent of the sample" = "Træk enderne for at ændre omfanget af prøven"
"File missing" = "Filen mangler"
"Select the new file that this sample should use" = "Vælg den nye fil, som denne prøve skal bruge"
"Couldn\'t import this file!" = "Kunne ikke importere denne fil!"
"Tracktion Sampler" = "Tracktion Sampler"
"Tracktion\'s sample-playback soft-synth" = "Tracktion\'s prøve-afspilning soft-synth"
"Adds a new sample to the list" = "Føjer en ny prøve til listen"
"Remove" = "Fjerne"
"Removes the selected sample from the list" = "Fjerner den valgte prøve fra listen"
"Rename" = "Omdøb"
"Renames the selected sample" = "Omdøber den valgte prøve"
"Ignore release" = "Ignorer frigivelse"
"Whether this sample will respond to MIDI key-up events" = "Om denne prøve vil reagere på MIDI-nøglehændelser"
"Key range" = "Nøgleområde"
"to" = "til"
"Root note" = "Rodnote"
"To add samples to this sampler, you can:\r\n\r\n - Click the \'add\' button on the left;\r\n - Copy-and-paste sections of clips from the edit or project;\r\n - Drag-and-drop audio files from your computer" = "For at tilføje prøver til denne sampler kan du:\r\n\r\n - Klik på knappen \'tilføj\' til venstre;\r\n - Kopier og indsæt sektioner af klip fra redigeringen eller projektet;\r\n - Træk og slip lydfiler fra din computer"
"Load audio file into sampler" = "Indlæs lydfil i sampleren"
"Rename sample" = "Omdøb prøve"
"Enter a new name for this sample" = "Indtast et nyt navn til denne prøve"
"Couldn\'t import this audio file" = "Kunne ikke importere denne lydfil"
"Can\'t load any more samples" = "Kan ikke indlæse flere prøver"
"Description" = "Beskrivelse"
"Tracktion Text Filter" = "Tracktion tekstfilter"
"Name of text filter" = "Navn på tekstfilter"
"Description of text filter" = "Beskrivelse af tekstfilter"
"Drag here to change the volume" = "Træk her for at ændre lydstyrken"
"Reset volume to 0 dB" = "Nulstil lydstyrken til 0 dB"
"VCA control" = "VCA-kontrol"
"Sets the volume to 0 dB" = "Indstiller lydstyrken til 0 dB"
"Turns the volume down or up" = "Sænker eller hæver lydstyrken"
"Enables/Disables this filter" = "Aktiverer / deaktiverer dette filter"
"VCA Filter" = "VCA-filter"
"Unmute" = "Slå lyden fra"
"Reset Volume to 0 dB" = "Nulstil lydstyrke til 0 dB"
"Centre Panning" = "Center panorering"
"Apply to MIDI Velocities" = "Anvend på MIDI Velocities"
"Ignore VCA" = "Ignorer VCA"
"Drag here to change the panning" = "Træk her for at ændre panorering"
"Volume control" = "Volumenkontrol"
"Pan position" = "Pan-position"
"Centres the panning" = "Centrerer panorering"
"Whether to apply the volume change to the velocity of MIDI notes" = "Om volumenændring skal anvendes til hastigheden på MIDI-noter"
"Sets this filter to ignore a vca filter on a parent folder track" = "Indstiller dette filter til at ignorere et vca-filter på et overordnet mappespor"
"Deletes this volume filter" = "Sletter dette volumenfilter"
"Volume & Pan filter" = "Volume & Pan filter"
"Import Mackie .prj project file" = "Importer Mackie .prj-projektfil"
"Couldn\'t parse the file correctly" = "Kunne ikke analysere filen korrekt"
"Import RADAR project file" = "Importer RADAR-projektfil"
"Shows the program number in the selected clips at the current cursor position" = "Viser programnummeret i de valgte klip ved den aktuelle markørposition"
"Program number at cursor" = "Programnummer ved markøren"
"Show Editor" = "Vis redaktør"
"Quantise" = "Kvantiser"
"Insert Program Change" = "Indsæt programændring"
"Merge MIDI Clips" = "Flet MIDI-klip"
"Velocity" = "Hastighed"
"Show MIDI List Editor" = "Vis MIDI List Editor"
"Delete Content" = "Slet indhold"
"Looping" = "Looping"
"Remap on Tempo Change" = "Remap ved tempoændring"
"Start" = "Start"
"Offset" = "Offset"
"Name of the clip" = "Navnet på klippet"
"Start time of the clip" = "Starttidspunktet for klippet"
"Length of the clip" = "Længden af ​​klippet"
"End time of the clip" = "Sluttid for klippet"
"Offset of the clip\'s contents, relative to its start" = "Forskydning af klipets indhold i forhold til dets start"
"Changes the strip colour" = "Ændrer stripfarven"
"This MIDI channel number for notes in this clip" = "Dette MIDI-kanalnummer til noter i dette klip"
"The scaling factor to apply to the note velocities in this clip" = "Den skaleringsfaktor, der skal anvendes på notehastighederne i dette klip"
"Mute the current clip" = "Slå det aktuelle klip fra"
"Shows/hides the MIDI editor for this track" = "Viser / skjuler MIDI-editoren til dette spor"
"The type of quantisation to apply. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Den kvantiseringstype, der skal anvendes. Klik for at ændre dette, eller brug ved at trække markøren op / ned"
"Lets you adjust how tightly quantised the notes are" = "Giver dig mulighed for at justere, hvor tæt kvantificeret noterne er"
"Groove" = "Rille"
"The groove template to apply to this clip. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "Rilleskabelonen, der skal anvendes på dette klip. Klik for at ændre dette, eller brug ved at trække markøren op / ned"
"Inserts a program change message into this clip" = "Indsætter en programændringsmeddelelse i dette klip"
"Change this clip\'s loop properties" = "Skift dette klips sløjfeegenskaber"
"Merges the selected MIDI clips together into one single clip" = "Fletter de valgte MIDI-klip sammen til et enkelt klip"
"MIDI Clip" = "MIDI-klip"
"Delete notes beyond the start of the clip" = "Slet noter ud over starten af ​​klippet"
"Delete notes beyond the end of the clip" = "Slet noter ud over slutningen af ​​klippet"
"Delete notes beyond the start and end of clip" = "Slet noter ud over starten og slutningen af ​​klippet"
"Delete all notes from the clip" = "Slet alle noter fra klippet"
"Delete all controllers from the clip" = "Slet alle controllere fra klippet"
"Delete all SysEx messages from the clip" = "Slet alle SysEx-meddelelser fra klippet"
"Show/Hide MIDI editor" = "Vis / skjul MIDI-editor"
"Disable Looping" = "Deaktiver sløjfe"
"Loop this Clip" = "Loop dette klip"
"To nearest" = "Til nærmeste"
"Quantise note start times" = "Starttider til kvantitativ note"
"Quantise note lengths" = "Kvantitetsnotelængder"
"Quantise note starts, leaving ends intact" = "Kvantiseringsnote starter og efterlader enderne intakte"
"Quantise note ends, leaving starts intact" = "Kvantiserende note slutter, efterlader start intakt"
"Edit groove templates" = "Rediger rilleskabeloner"
"Set the program for this entire clip" = "Indstil programmet for hele dette klip"
"Insert a program change at the cursor position" = "Indsæt en programændring ved markørpositionen"
"Number of banks to display" = "Antal banker, der skal vises"
"Remove all program-change messages from this clip" = "Fjern alle meddelelser om programændring fra dette klip"
"Send bank-change message on program change" = "Send bankændringsmeddelelse om programændring"
"Program change" = "Programændring"
"Pitch wheel" = "Pitch hjul"
"Aftertouch" = "Aftertouch"
"Note Velocities" = "Bemærk hastigheder"
"Channel Pressure" = "Kanaltryk"
"Bank" = "Bank"
"Pitch Wheel" = "Pitch Wheel"
"Controller Number" = "Controller nummer"
"Coarse" = "Grov"
"SysEx" = "SysEx"
"Drums" = "Trommer"
"channel" = "kanal"
"The raw MIDI data for this event, as hexadecimal" = "De rå MIDI-data for denne begivenhed som hexadecimal"
"Event time" = "Begivenhedstid"
"MIDI channel number" = "MIDI-kanalnummer"
"Note" = "Bemærk"
"Note number" = "Bemærk nummer"
"Note velocity" = "Bemærk hastighed"
"Program number" = "Programnummer"
"Number" = "Nummer"
"Controller number" = "Controller nummer"
"Value" = "Værdi"
"Controller value" = "Controller værdi"
"Pitch wheel value" = "Pitch hjul værdi"
"Note Off" = "Bemærk Fra"
"All Notes Off" = "Alle notater er slået fra"
"Program Change" = "Programændring"
"Key Signature" = "Nøglesignatur"
"Time Signature" = "Tidsunderskrift"
"Tempo Change" = "Tempoændring"
"Track Name" = "Sporets navn"
"Sysex" = "Sysex"
"End-of-Track" = "End-of-Track"
"Meta-Event" = "Meta-begivenhed"
"Unknown" = "Ukendt"
"MIDI Editor" = "MIDI Editor"
"Not a valid MIDI message" = "Ikke en gyldig MIDI-besked"
"MIDI list editor" = "MIDI liste editor"
"New event" = "Ny begivenhed"
"MIDI List Editor" = "MIDI List Editor"
"Delete the highlighted event" = "Slet den fremhævede begivenhed"
"Inserts a new event after the highlighted one" = "Indsætter en ny begivenhed efter den fremhævede"
"Close this window" = "Luk dette vindue"
"Bank name" = "Bank-navn"
"MIDI program names" = "MIDI-programnavne"
"Rename Bank" = "Omdøb bank"
"Please enter a new name for the bank" = "Indtast et nyt navn til banken"
"Use zero based numbering" = "Brug nulbaseret nummerering"
"Set current bank to general MIDI names" = "Indstil den aktuelle bank til generelle MIDI-navne"
"Reset current bank" = "Nulstil nuværende bank"
"Clear current bank" = "Ryd nuværende bank"
"Export all banks" = "Eksportér alle banker"
"Import all banks" = "Importer alle banker"
"Save program names" = "Gem programnavne"
"A file already exists with this name - do you want to overwrite it?" = "Der findes allerede en fil med dette navn - vil du overskrive det?"
"Custom" = "Brugerdefinerede"
"General MIDI" = "Generel MIDI"
"Show 1 octave" = "Vis 1 oktav"
"Show 2 octaves" = "Vis 2 oktaver"
"Show 3 octaves" = "Vis 3 oktaver"
"Show 4 octaves" = "Vis 4 oktaver"
"Show full scale" = "Vis fuld skala"
"Drag this keyboard with the left mouse button to scroll, right-click for options" = "Træk dette tastatur med venstre museknap for at rulle, højreklik for indstillinger"
"Drag this button up/down to rescale the keyboard" = "Træk denne knap op / ned for at skalere tastaturet"
"Don\'t click this button! Drag it up or down instead!" = "Klik ikke på denne knap! Træk det op eller ned i stedet!"
"Type" = "Type"
"Selects the type of controller to display" = "Vælger den type controller, der skal vises"
"Sysex events" = "Sysex begivenheder"
"Controllers" = "Controllere"
"Drag here to change the loop length (hold down ctrl to slip the loop contents)" = "Træk her for at ændre sløjfelængden (hold nede ctrl for at glide løkkeindholdet)"
"Changes the colour of the selected notes" = "Ændrer farven på de valgte noter"
"Show velocities" = "Vis hastigheder"
"Control" = "Styring"
"Show controllers" = "Vis controllere"
"Selects multiple notes or controllers" = "Vælger flere noter eller controllere"
"Draws and moves notes and controllers" = "Tegner og flytter noter og controllere"
"Continuously adds notes" = "Tilføjer løbende noter"
"Deletes notes or controllers" = "Sletter noter eller controllere"
"Draws lines of notes or controllers" = "Tegner linjer med noter eller controllere"
"The note velocity that will be used for new notes" = "Nothastigheden, der vil blive brugt til nye noter"
"The note length that will be used for new notes" = "Notelængden, der vil blive brugt til nye noter"
"Step" = "Trin"
"When active, notes that are played will be added to the clip at the cursor position" = "Når den er aktiv, føjes noter, der afspilles, til klippet ved markørpositionen"
"Whether notes should be played when they are clicked on or dragged around" = "Om toner skal spilles, når de klikkes på eller trækkes rundt"
"Other" = "Andet"
"Enter Note Velocity" = "Indtast notehastighed"
"Please enter a new velocity (0 to 127)" = "Indtast venligst en ny hastighed (0 til 127)"
"1 tick" = "1 kryds"
"1/# beat" = "1 / # beat"
"# ticks" = "# flåter"
"# beats" = "# slag"
"1 beat" = "1 slag"
"Choose a length" = "Vælg en længde"
"Please enter the note-length you want to use" = "Indtast den notelængde, du vil bruge"
"Ticks" = "Flåter"
"Length (in MIDI ticks)" = "Længde (i MIDI-kryds)"
"MIDI SysEx events" = "MIDI SysEx-begivenheder"
"MIDI Editor Controls" = "MIDI Editor-kontrol"
"Start Time" = "Starttidspunkt"
"End Time" = "Sluttid"
"Apply Groove" = "Påfør Groove"
"SysEx Data" = "SysEx-data"
"Transpose" = "Transponere"
"Select Notes" = "Vælg Noter"
"Equalise" = "Lige ud"
"Mirror" = "Spejl"
"Legato" = "Legato"
"MIDI Event" = "MIDI-begivenhed"
"MIDI Events" = "MIDI begivenheder"
"+1 octave" = "+1 oktav"
"+7 semitones" = "+7 halvtoner"
"+5 semitones" = "+5 halvtoner"
"+2 semitones" = "+2 halvtoner"
"+1 semitone" = "+1 halvtone"
"-1 semitone" = "-1 halvtone"
"-2 semitones" = "-2 halvtoner"
"-5 semitones" = "-5 halvtoner"
"-7 semitones" = "-7 halvtoner"
"-1 octave" = "-1 oktav"
"No notes were selected" = "Ingen noter blev valgt"
"Select all notes in the clip" = "Vælg alle noter i klippet"
"Select all notes with the same pitch" = "Vælg alle noter med samme tonehøjde"
"Select all notes with the same start time" = "Vælg alle noter med samme starttid"
"Select all notes with the same length" = "Vælg alle noter med samme længde"
"Select all notes with the same velocity" = "Vælg alle toner med samme hastighed"
"At least two MIDI notes must be selected for this function to work" = "Der skal vælges mindst to MIDI-noter for at denne funktion kan fungere"
"Make all lengths equal" = "Gør alle længder ens"
"Make all velocities equal" = "Gør alle hastigheder ens"
"Mirror selected notes vertically" = "Spejler valgte noter lodret"
"Mirror selected notes horizontally" = "Spejl valgte markeringer vandret"
"Delete MIDI notes" = "Slet MIDI-noter"
"The note\'s MIDI pitch number" = "Notens MIDI tonehøjde nummer"
"Time of the first selected note" = "Tid for den første valgte note"
"Time of the end of the last selected note" = "Tid for slutningen af ​​den sidst valgte note"
"The note\'s velocity" = "Notens hastighed"
"Delete these events" = "Slet disse begivenheder"
"Change the pitch of the selected notes" = "Skift tonehøjde for de valgte noter"
"Quantise the times of the selected notes" = "Kvantificer tidspunkterne for de valgte noter"
"Apply a groove template to the selected notes" = "Anvend en rilleskabelon til de valgte noter"
"Sets all the selected notes to the same length" = "Indstiller alle de valgte noter til samme længde"
"Mirrors the selected notes vertically or horizontally" = "Spejler de valgte noter lodret eller vandret"
"Lengthens or shortens each note so that it is just long enough to reach the next" = "Forlænger eller forkorter hver note, så den bare er lang nok til at nå den næste"
"Select sets of notes based on the current selection" = "Vælg sæt noter baseret på det aktuelle valg"
"The SysEx event\'s data" = "SysEx-begivenhedens data"
"SysEx event time" = "SysEx begivenhedstid"
"Your computer appears to only have a single CPU - Tracktion is designed for use on modern multi-core machines, so playback on older single-core machines may not be glitch-free..." = "Din computer ser ud til kun at have en enkelt CPU - Tracktion er designet til brug på moderne multi-core maskiner, så afspilning på ældre single-core maskiner er muligvis ikke fejlfri ..."
"Initialising" = "Initialisering"
"Built" = "Bygget"
"Load Colour Scheme" = "Indlæs farveskema"
"Save Colour Scheme" = "Gem farveskema"
"Preset Schemes" = "Forudindstillede ordninger"
"Undo" = "Fortryd"
"Colour filter" = "Farvefilter"
"Select a colour scheme file to load" = "Vælg en farveskema-fil, der skal indlæses"
"Colour Scheme" = "Farveskema"
"There was an error trying to load this file" = "Der opstod en fejl under forsøg på at indlæse denne fil"
"Select a colour scheme file to save" = "Vælg en farveskema-fil, der skal gemmes"
"There was an error trying to write to this file" = "Der opstod en fejl under forsøg på at skrive til denne fil"
"Restore preset colour scheme" = "Gendan forudindstillet farveskema"
"Are you sure you want to apply this colour scheme?" = "Er du sikker på, at du vil anvende dette farveskema?"
"Apply scheme" = "Anvend ordning"
"Colour Editor" = "Farveditor"
"Tracktion" = "Tracktion"
"Can\'t find the help documentation!" = "Kan ikke finde hjælpedokumentationen!"
"Tracktion Unlocking" = "Tracktion-oplåsning"
"Tracktion is now unlocked for this computer!" = "Tracktion er nu låst op til denne computer!"
"Thanks very much!" = "Mange tak!"
"Sorry - this unlock code isn\'t valid for this computer." = "Beklager - denne oplåsningskode er ikke gyldig for denne computer."
"Have you checked that the machine number for this machine was also listed on the downloads page when you logged-in and downloaded the key file?" = "Har du kontrolleret, at maskinnummeret til denne maskine også var anført på downloadsiden, da du loggede ind og downloadede nøglefilen?"
"Invalid or corrupted key-file" = "Ugyldig eller beskadiget nøglefil"
"Unregistered" = "Uregistreret"
"Registered to: XZZX" = "Registreret til: XZZX"
"Demo Version" = "Demo-version"
"Sorry - this feature is only available when Tracktion has been registered" = "Beklager - denne funktion er kun tilgængelig, når Tracktion er blevet registreret"
"Buy a License" = "Køb en licens"
"Authorization via tracktion.com" = "Autorisation via tracktion.com"
"If you\'ve purchased a Tracktion license from www.tracktion.com, just enter your username (or email address) and password below to unlock this copy" = "Hvis du har købt en Tracktion-licens fra www.tracktion.com, skal du bare indtaste dit brugernavn (eller din e-mail-adresse) og din adgangskode nedenfor for at låse op for denne kopi"
"Email" = "E-mail"
"Password" = "Adgangskode"
"Register" = "Tilmeld"
"Information" = "Information"
"Internet Registration" = "Internetregistrering"
"Couldn\'t connect to the internet" = "Kunne ikke oprette forbindelse til internettet"
"No internet sites seem to be accessible.. Before trying again, please check that your network is working correctly, and make sure that any firewall/security software installed on your machine isn\'t blocking Tracktion\'s ability to connect to the web." = "Ingen internetsider ser ud til at være tilgængelige. Inden du prøver igen, skal du kontrollere, at dit netværk fungerer korrekt, og sørg for, at enhver firewall / sikkerhedssoftware, der er installeret på din maskine, ikke blokerer for Tracktion\'s mulighed for at oprette forbindelse til internettet."
"Couldn\'t connect to the tracktion.com webserver" = "Kunne ikke oprette forbindelse til tracktion.com-webserveren"
"Your internet connection seems to be OK, but www.tracktion.com didn\'t respond... This is most likely a temporary problem, so try again in a few minutes, but if it persists, please let us know!" = "Din internetforbindelse ser ud til at være OK, men www.tracktion.com svarede ikke ... Dette er sandsynligvis et midlertidigt problem, så prøv igen om et par minutter, men hvis det fortsætter, så lad os det vide!"
"Main background" = "Hovedbaggrund"
"Tab area background" = "Fanebladets baggrund"
"Default text" = "Standardtekst"
"Default selected text" = "Standard valgt tekst"
"Default inactive text" = "Standard inaktiv tekst"
"Menu background" = "Menu baggrund"
"Menu selection" = "Menuvalg"
"Menu text" = "Menu tekst"
"Popup help background" = "Popup-hjælpebaggrund"
"Popup help outline" = "Pop-up hjælp disposition"
"Popup help text" = "Hjælpstekst til pop op"
"Property panel background" = "Ejendomspanel baggrund"
"Property panel text" = "Tekst til panelet i egenskaben"
"Property panel outline" = "Oversigt over ejendomspanel"
"Rollover help text" = "Hjælpstekst til rollover"
"Text highlight" = "Teksthøjde"
"Scrollbar" = "Rullebar"
"Project list background" = "Projektliste baggrund"
"Project list text" = "Projektliste tekst"
"Project list logo" = "Projektliste logo"
"Project list outline" = "Projektliste skitse"
"Media list background" = "Medieliste baggrund"
"Media list edit text" = "Medieliste rediger tekst"
"Media list wave text" = "Medieliste bølgetekst"
"Media list MIDI text" = "Medieliste MIDI-tekst"
"Media list video text" = "Medieliste videotekst"
"Media list highlight" = "Fremhæv medieliste"
"Media list outline" = "Medielisteoversigt"
"Media list logo" = "Medieliste logo"
"Media list header background" = "Medielistehovedbaggrund"
"Media list header text" = "Tekst til overskrift på medielisten"
"Search panel background" = "Søgepanelbaggrund"
"Search panel text" = "Søgepanelens tekst"
"Search panel outline" = "Oversigt over søgepanel"
"Audio device list text" = "Tekst til listen over lydenheder"
"Labelled property text" = "Mærket egenskabstekst"
"Labelled property background" = "Mærket ejendomsbaggrund"
"Value entry box background" = "Værdi indtastningsfeltets baggrund"
"Value entry box text" = "Værdiindtastningsbokstekst"
"Strip window background" = "Strip vinduesbaggrund"
"Cursor" = "cursoren"
"In/Out marker" = "Ind / ud markør"
"Splitter component over" = "Splitterkomponent over"
"Bar line" = "Bar linje"
"Pitch change" = "Pladsændring"
"Selected pitch change" = "Valgt tonehøjdeændring"
"Time signature" = "Tidsunderskrift"
"Selected time signature" = "Valgt tidssignatur"
"Time bar tick" = "Tidsfelt kryds"
"Time bar text" = "Tekst på tidsbjælken"
"Time bar marker text" = "Tidslinjemarkørtekst"
"Timecode display background" = "Tidskodevisningsbaggrund"
"Timecode display selected background" = "Tidskode viser valgt baggrund"
"Timecode display text" = "Tekst til visning af tidskode"
"Timecode display typed text" = "Tidskode viser indtastet tekst"
"Waveform" = "Bølgeform"
"Background waveform" = "Baggrundsbølgeform"
"Muted waveform" = "Dæmpet bølgeform"
"Loop divider" = "Loop skillevæg"
"Wave marker" = "Bølgemarkør"
"Beat marker" = "Slå markør"
"Auto beat marker" = "Auto beat markør"
"Clip title text" = "Tekst til klippetitel"
"Wave clip left/right channel buttons" = "Wave clip venstre / højre kanalknapper"
"Audio strip" = "Audio strip"
"Muted audio strip" = "Dæmpet lydstrimmel"
"MIDI strip" = "MIDI-stribe"
"Muted MIDI strip" = "Dæmpet MIDI-stribe"
"Marker strip" = "Markørstrimmel"
"Collection clip strip" = "Samling klipstrimmel"
"MIDI note outline" = "MIDI note skitse"
"Selected MIDI note" = "Valgt MIDI-note"
"Muted MIDI note" = "Dæmpet MIDI-note"
"MIDI notes zoomed out" = "MIDI-noter zoomet ud"
"MIDI controllers zoomed out" = "MIDI-controllere zoomet ud"
"Background MIDI notes zoomed out" = "Baggrund MIDI-noter zoomet ud"
"Background MIDI controllers zoomed out" = "Baggrund MIDI-controllere zoomet ud"
"Muted MIDI notes zoomed out" = "Dæmpede MIDI-noter zoomet ud"
"Muted MIDI controllers zoomed out" = "Mute MIDI-controllere zoomet ud"
"MIDI editor toolbar background" = "MIDI editor værktøjslinjebaggrund"
"MIDI editor keyboard white key" = "MIDI editor tastatur hvid tast"
"MIDI editor keyboard black key" = "MIDI editor tastatur sort tast"
"MIDI editor keyboard mouse over key" = "MIDI editor tastatur mus over tast"
"MIDI editor keyboard up down arrow" = "MIDI editor tastatur op pil ned"
"MIDI horizontal black note band" = "MIDI vandret sort note bånd"
"MIDI editor note name text" = "MIDI-editor notat navn tekst"
"MIDI editor SysEx" = "MIDI-editor SysEx"
"MIDI step entry button" = "MIDI trin indtastningsknap"
"Recording strip" = "Optagestribe"
"CPU meter background" = "CPU meter baggrund"
"CPU meter bar" = "CPU-målerbjælke"
"CPU meter text" = "Tekst til CPU-måler"
"Mute button" = "Mute-knap"
"Mute button text inactive" = "Mute-knaptekst inaktiv"
"Mute button text active" = "Tekst til lydløs knap er aktiv"
"Mute button text rollover" = "Mute-knap tekstoverflytning"
"Solo button" = "Solo-knap"
"Solo button text inactive" = "Tekst til solo-knappen inaktiv"
"Solo button text active" = "Tekst til solo-knappen er aktiv"
"Solo button text rollover" = "Tekstovergang til solo-knap"
"Mute solo dividing line" = "Dæmp solo-skillelinje"
"Dialogue background" = "Dialogbaggrund"
"Filter background" = "Filtrer baggrund"
"Filter name text" = "Filtrer navnetekst"
"Text filter background" = "Tekstfilterbaggrund"
"Text filter name text" = "Tekstfilternavnet tekst"
"Built in filter background" = "Indbygget filterbaggrund"
"Built in filter text" = "Indbygget filtertekst"
"Freeze filter background" = "Frys filterbaggrund"
"Aux filter colour" = "Aux filterfarve"
"Aux filter text" = "Aux-filtertekst"
"Rack filter colour" = "Rackfilterfarve"
"Rack filter text" = "Tekst til rackfilter"
"Rack editor audio connector" = "Rackeditor lydstik"
"Rack editor MIDI connector" = "Rack-editor MIDI-stik"
"Synth filter background" = "Synth filter baggrund"
"Synth filter text" = "Syntetisk filtertekst"
"VST filter background" = "VST filter baggrund"
"VST filter text" = "VST-filtertekst"
"VST window title bar" = "VST-vinduets titellinje"
"VST window title bar text" = "VST-vinduets titellinjetekst"
"VST window button" = "VST-vinduet knap"
"VST window button text" = "VST-vinduet knaptekst"
"Volume pan filter line" = "Volumen pan filter filterlinje"
"Volume pan filter line over" = "Volumen pan filter filter over"
"Level meter filter background" = "Niveau meter filter baggrund"
"Floating volume text" = "Flydende lydstyrketekst"
"Floating volume lines" = "Flydende volumenlinjer"
"Floating volume background" = "Flydende volumen baggrund"
"Selected filter outline" = "Valgt filteroversigt"
"Filter tree text" = "Filtrer trætekst"
"Filter tree selection" = "Filtrer trævalg"
"Filter tree background" = "Filter træ baggrund"
"Selected strip outline" = "Valgt stribeoversigt"
"Track name" = "Sporets navn"
"Folder track name" = "Mappens spornavn"
"Track name highlighted" = "Spornavn fremhævet"
"Selected track background" = "Valgt spor baggrund"
"Per track input device background" = "Per baggrund for input-enhed til spor"
"Per track input device inactive background" = "Inaktiv baggrund pr. Spor inputenhed"
"Per track input device border" = "Per spor input enhed enhed kant"
"Per track input device rec button" = "Per knap til input-enhedens rec-knap"
"Per track input device text" = "Per spor inputenhedstekst"
"Per track input device meter background" = "Per spor input enhed enhed baggrund"
"Zoom button text" = "Tekst til zoomknappen"
"Zoom button background" = "Zoom knap baggrund"
"Dark zoom button text" = "Mørk zoom-knaptekst"
"Dark zoom button darkground" = "Mørk zoom-knap mørk jord"
"Fixed track seperator" = "Fast sporskiller"
"Track box background" = "Sporboks baggrund"
"Track box selection" = "Valg af sporboks"
"Left panel background" = "Venstre panel baggrund"
"Browser text" = "Browser-tekst"
"Browser light text" = "Browser light text"
"Browser selection" = "Browser selection"
"Browser button text" = "Browser button text"
"Browser button background" = "Browser button background"
"Loop button background" = "Loop button background"
"Loop button text" = "Loop button text"
"Loop button active" = "Loop button active"
"Loop button active text" = "Loop button active text"
"Strip drag button" = "Strip drag button"
"Strip drag button over" = "Strip drag button over"
"Automation button background" = "Automation button background"
"Automation button a" = "Automation button a"
"Automation menu active parameter" = "Automation menu active parameter"
"Automation line" = "Automation line"
"Automation line selected" = "Automation line selected"
"Automation point outline" = "Automation point outline"
"Automation line curve handle" = "Automation line curve handle"
"Equaliser graph" = "Equaliser graph"
"Marquis selection" = "Marquis selection"
"Slider bar" = "Slider bar"
"Button gradient top 1" = "Button gradient top 1"
"Button gradient top 2" = "Button gradient top 2"
"Button gradient bottom 1" = "Button gradient bottom 1"
"Button gradient bottom 2" = "Button gradient bottom 2"
"Delete button" = "Delete button"
"Delete button text" = "Delete button text"
"Action button" = "Action button"
"Action button text" = "Action button text"
"Yellow button" = "Yellow button"
"Yellow button text" = "Yellow button text"
"Blue button" = "Blue button"
"Blue button text" = "Blue button text"
"Light blue button" = "Light blue button"
"Light blue button text" = "Light blue button text"
"Default toggle button" = "Default toggle button"
"Default toggle button selected text" = "Default toggle button selected text"
"Default toggle button deselected text" = "Default toggle button deselected text"
"Default toggle button background" = "Default toggle button background"
"Transport button background" = "Transport button background"
"Play button foreground" = "Play button foreground"
"Active play button background" = "Active play button background"
"Active play button foreground" = "Active play button foreground"
"Record button foreground" = "Record button foreground"
"Active record button background" = "Active record button background"
"Active record button foreground" = "Active record button foreground"
"Auto read foreground" = "Auto read foreground"
"Active auto read background" = "Active auto read background"
"Active auto read foreground" = "Active auto read foreground"
"Auto write foreground" = "Auto write foreground"
"Active auto write background" = "Active auto write background"
"Active auto write foreground" = "Active auto write foreground"
"FF Rew transport button foreground" = "FF Rew transport button foreground"
"Transport options background" = "Transport options background"
"Big level meter background" = "Big level meter background"
"Installing" = "Installing"
"Agree" = "Agree"
"Create a shortcut on the desktop" = "Create a shortcut on the desktop"
"Add Tracktion to the Start menu" = "Add Tracktion to the Start menu"
"Checking for updates" = "Checking for updates"
"Couldn\'t Reach Tracktion.com" = "Couldn\'t Reach Tracktion.com"
"There was an problem contacting the Tracktion website, please check your Internet connection and try again" = "There was an problem contacting the Tracktion website, please check your Internet connection and try again"
"New Version Available!" = "New Version Available!"
"There is a new version of Tracktion available for download v" = "There is a new version of Tracktion available for download v"
"Later" = "Later"
"Download" = "Download"
"Don\'t ask me about this version again" = "Don\'t ask me about this version again"
"No Updates Available" = "No Updates Available"
"You are running the latest version" = "You are running the latest version"
"Load User Settings" = "Load User Settings"
"Couldn\'t load this file" = "Couldn\'t load this file"
"Save User Settings" = "Save User Settings"
"Couldn\'t write to this file" = "Couldn\'t write to this file"
"Error writing to user-settings file" = "Error writing to user-settings file"
"Add to Library" = "Add to Library"
"You must enter a file name" = "You must enter a file name"
"Update loop" = "Update loop"
"Do you want to update this loop or create a new one?" = "Do you want to update this loop or create a new one?"
"Update" = "Update"
"Create new" = "Create new"
"Tags" = "Tags"
"Remember my choice" = "Remember my choice"
"Loop Library" = "Loop Library"
"Some of the selected files are not in the loop library" = "Some of the selected files are not in the loop library"
"Add path" = "Add path"
"Scanning for loops" = "Scanning for loops"
"Preparing loop database for scan" = "Preparing loop database for scan"
"Searching for loops" = "Searching for loops"
"Adding files" = "Adding files"
"Scanning files" = "Scanning files"
"DeleteProp" = "DeleteProp"
"Solo Isolate" = "Solo Isolate"
"Move Up" = "Move Up"
"Move Down" = "Move Down"
"Insert a New Clip" = "Insert a New Clip"
"Freeze Track" = "Freeze Track"
"Individually Freeze Track" = "Individually Freeze Track"
"SelectClipsProp" = "SelectClipsProp"
"Shrink" = "Shrink"
"Grow" = "Grow"
"Render Track" = "Render Track"
"Mute/Unmute All Filters" = "Mute/Unmute All Filters"
"Insert into Tracks" = "Insert into Tracks"
"Delete Marked Region" = "Delete Marked Region"
"Create Folder Containing" = "Create Folder Containing"
"Freezes/unfreezes all the selected tracks (freezing some tracks improves performance when there are lots of tracks in use)" = "Freezes/unfreezes all the selected tracks (freezing some tracks improves performance when there are lots of tracks in use)"
"Inserts a new clip into this track" = "Inserts a new clip into this track"
"Unfolder" = "Unfolder"
"Render Tracks" = "Render Tracks"
"Track Wave Input" = "Track Wave Input"
"Unfreeze Track" = "Unfreeze Track"
"Unfreeze Individual Track" = "Unfreeze Individual Track"
"Freeze Individual Track" = "Freeze Individual Track"
"This track contains MIDI clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser." = "This track contains MIDI clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser."
"To change a track\'s destination, select the track and use its destination list." = "To change a track\'s destination, select the track and use its destination list."
"This track contains wave clips which may be inaudible as it doesn\'t output to an audio device." = "This track contains wave clips which may be inaudible as it doesn\'t output to an audio device."
"Couldn\'t create preset" = "Couldn\'t create preset"
"The track information could not be properly saved." = "The track information could not be properly saved."
"Tracks which output to another track can\'t themselves be frozen; instead, you should freeze the track they input into." = "Tracks which output to another track can\'t themselves be frozen; instead, you should freeze the track they input into."
"Insert new MIDI clip" = "Insert new MIDI clip"
"Insert new audio clip" = "Insert new audio clip"
"Select All Clips in Track" = "Select All Clips in Track"
"Can\'t add any more clips to a single track!" = "Can\'t add any more clips to a single track!"
"New MIDI clip" = "New MIDI clip"
"New marker clip" = "New marker clip"
"New audio clip" = "New audio clip"
"New word clip" = "New word clip"
"Marker" = "Marker"
"Destination Output for This Track" = "Destination Output for This Track"
"Multiple outputs" = "Multiple outputs"
"No outputs" = "No outputs"
"This operation can only be performed on tracks that are not muted or soloed" = "This operation can only be performed on tracks that are not muted or soloed"
"This operation can only be performed with tracks which all send their output to the same output device or track" = "This operation can only be performed with tracks which all send their output to the same output device or track"
"Render" = "Render"
"There aren\'t any clips in these tracks to render, render anyway?" = "There aren\'t any clips in these tracks to render, render anyway?"
"There aren\'t any clips in these tracks to render" = "There aren\'t any clips in these tracks to render"
"The material in the selected tracks is too short to render" = "The material in the selected tracks is too short to render"
"Not a known file format" = "Not a known file format"
"Rendering" = "Rendering"
"Rendered tracks" = "Rendered tracks"
"Rendered track" = "Rendered track"
"Replace Rendered Tracks" = "Replace Rendered Tracks"
"Add Rendered Tracks" = "Add Rendered Tracks"
"File" = "File"
"Sample Rate" = "Sample Rate"
"Sample Size" = "Sample Size"
"Format" = "Format"
"Bypass Filters" = "Bypass Filters"
"Only Render Marked Region" = "Only Render Marked Region"
"Track Render" = "Track Render"
"Select file to render" = "Select file to render"
"Insert New Tracks" = "Insert New Tracks"
"Mute all the selected tracks" = "Mute all the selected tracks"
"Solo all the selected tracks" = "Solo all the selected tracks"
"Solo-isolate all the selected tracks" = "Solo-isolate all the selected tracks"
"Mutes or un-mutes all the filters in this track" = "Mutes or un-mutes all the filters in this track"
"Shrinks the height of the selected tracks" = "Shrinks the height of the selected tracks"
"Expands the height of the selected tracks" = "Expands the height of the selected tracks"
"Freezes the selected track" = "Freezes the selected track"
"Select all clips in the track" = "Select all clips in the track"
"Inserts a gap or the clipboard contents into the selected tracks" = "Inserts a gap or the clipboard contents into the selected tracks"
"Options for deleting the marked region of the selected tracks" = "Options for deleting the marked region of the selected tracks"
"Create a folder track containing selected tracks" = "Create a folder track containing selected tracks"
"Changes the colour of this track" = "Changes the colour of this track"
"Name of the track" = "Name of the track"
"Moves the track up" = "Moves the track up"
"Moves the track down" = "Moves the track down"
"Inserts a new track before this one" = "Inserts a new track before this one"
"Freeze/unfreeze this track (freezing a group of tracks will improve playback performance)" = "Freeze/unfreeze this track (freezing a group of tracks will improve playback performance)"
"Renders the selected track, and optionally replaces it with the rendered version" = "Renders the selected track, and optionally replaces it with the rendered version"
"Delete all the selected tracks" = "Delete all the selected tracks"
"Rename all the selected tracks" = "Rename all the selected tracks"
"Renders all the audio clips in the selected tracks, and optionally replaces them with the rendered version" = "Renders all the audio clips in the selected tracks, and optionally replaces them with the rendered version"
"Delete this track" = "Delete this track"
"Unfreeze Tracks" = "Unfreeze Tracks"
"Freeze Tracks" = "Freeze Tracks"
"Unfreeze Individual Tracks" = "Unfreeze Individual Tracks"
"Freeze Individual Tracks" = "Freeze Individual Tracks"
"Render into the project directory" = "Render into the project directory"
"Render to a specific file" = "Render to a specific file"
"Insert space in the marked region" = "Insert space in the marked region"
"Insert clipboard contents at cursor position" = "Insert clipboard contents at cursor position"
"Clear marked region of selected tracks" = "Clear marked region of selected tracks"
"Clear marked region of all tracks" = "Clear marked region of all tracks"
"Delete marked region of selected tracks and close the gaps" = "Delete marked region of selected tracks and close the gaps"
"Delete marked region of all tracks and close the gaps" = "Delete marked region of all tracks and close the gaps"
"Tracks" = "Tracks"
"Expand" = "Expand"
"Folder" = "Folder"
"Expands or contracts this track" = "Expands or contracts this track"
"Combined" = "Combined"
"Separate" = "Separate"
"Hidden" = "Hidden"
"New Bars & Beats Marker" = "New Bars & Beats Marker"
"New Absolute TC Marker" = "New Absolute TC Marker"
"Marker Track" = "Marker Track"
"New Tempo Change" = "New Tempo Change"
"New Pitch Change" = "New Pitch Change"
"New Time Signature Change" = "New Time Signature Change"
"Global Track" = "Global Track"
"Insert 123 new tracks" = "Insert 123 new tracks"
"Insert 1 new track" = "Insert 1 new track"
"Insert 1 new folder track" = "Insert 1 new folder track"
"Delete Track" = "Delete Track"
"Nothing to paste" = "Nothing to paste"
"Curve" = "Curve"
"Delete Points from Curve" = "Delete Points from Curve"
"Displace Curve" = "Displace Curve"
"Scale Curve" = "Scale Curve"
"Only Displace/Scale the Marked Region" = "Only Displace/Scale the Marked Region"
"Simplify" = "Simplify"
"Copy Marked Region to Clipboard" = "Copy Marked Region to Clipboard"
"Paste from Clipboard" = "Paste from Clipboard"
"Automation Curve" = "Automation Curve"
"Automation curves" = "Automation curves"
"Automation Curves" = "Automation Curves"
"Adds/subtracts from the values of points in the curve" = "Adds/subtracts from the values of points in the curve"
"Scales the values of points in the curve by using a multiplication factor" = "Scales the values of points in the curve by using a multiplication factor"
"Removes unneccessary points from the curve" = "Removes unneccessary points from the curve"
"Deletes all the points from the curve, or just a subset" = "Deletes all the points from the curve, or just a subset"
"Copy the marked section of the curve to the clipboard" = "Copy the marked section of the curve to the clipboard"
"Paste any curves on the clipboard in at the cursor position" = "Paste any curves on the clipboard in at the cursor position"
"Paste curves at cursor position" = "Paste curves at cursor position"
"Paste curves to fit between in/out markers" = "Paste curves to fit between in/out markers"
"The marked region of this curve was too short to copy to the clipboard" = "The marked region of this curve was too short to copy to the clipboard"
"The marked region was too short to paste into" = "The marked region was too short to paste into"
"Automation Parameter" = "Automation Parameter"
"Delete all points from the curve" = "Delete all points from the curve"
"Delete points within the marked region" = "Delete points within the marked region"
"Delete points in the marked region and close the gap" = "Delete points in the marked region and close the gap"
"Couldn\'t find any points inside the marked region" = "Couldn\'t find any points inside the marked region"
"This region of the curve doesn\'t contain any points to move" = "This region of the curve doesn\'t contain any points to move"
"Light" = "Light"
"Medium" = "Medium"
"Strong" = "Strong"
"Simplify only in marked region" = "Simplify only in marked region"
"Simplify the entire curve" = "Simplify the entire curve"
"Point" = "Point"
"Removed" = "Removed"
"Glide" = "Glide"
"Simplify newly-recorded automation" = "Simplify newly-recorded automation"
"Automation Options" = "Automation Options"
"The time over which recorded automation events will be cross-faded into existing curves" = "The time over which recorded automation events will be cross-faded into existing curves"
"Whether a piece of automation should be simplified when it has been recorded" = "Whether a piece of automation should be simplified when it has been recorded"
"Punch out" = "Punch out"
"Punch out (to end)" = "Punch out (to end)"
"Automation options" = "Automation options"
"Hide all automation curves" = "Hide all automation curves"
"Show default automation curve on each track" = "Show default automation curve on each track"
"Create MIDI controller mappings" = "Create MIDI controller mappings"
"Please insert an audio CD" = "Please insert an audio CD"
"(not an audio track)" = "(not an audio track)"
"Click and drag anywhere here to preview the tracks" = "Click and drag anywhere here to preview the tracks"
"Importing CD tracks" = "Importing CD tracks"
"CD Track" = "CD Track"
"Recorded from CD" = "Recorded from CD"
"Disk ID" = "Disk ID"
"Start Recording" = "Start Recording"
"Select All" = "Select All"
"Select None" = "Select None"
"Import Audio CD Tracks" = "Import Audio CD Tracks"
"CD drive" = "CD drive"
"CD Import" = "CD Import"
"No audio was selected for recording" = "No audio was selected for recording"
"Time to record" = "Time to record"
"Vol" = "Vol"
"Total time to record" = "Total time to record"
"No audio tracks on this disc" = "No audio tracks on this disc"
"Clip" = "Clip"
"Clips Selected" = "Clips Selected"
"Split Clips" = "Split Clips"
"Neighbours" = "Neighbours"
"Auto-Tempo" = "Auto-Tempo"
"Selects other sets of clips related to this one" = "Selects other sets of clips related to this one"
"Set the edit\'s tempo based on this clip\'s length" = "Set the edit\'s tempo based on this clip\'s length"
"Splits the selected clips into two" = "Splits the selected clips into two"
"Copies the selected clips between the in and out markers to the clipboard" = "Copies the selected clips between the in and out markers to the clipboard"
"Options for moving the clip relative to its neighbours" = "Options for moving the clip relative to its neighbours"
"Delete all the selected clips" = "Delete all the selected clips"
"Can\'t Import Edit" = "Can\'t Import Edit"
"You can\'t add an Edit which contains this edit as a clip to itself" = "You can\'t add an Edit which contains this edit as a clip to itself"
"Delete Clip" = "Delete Clip"
"Select Clips" = "Select Clips"
"Copy Marked Section" = "Copy Marked Section"
"Move Clip" = "Move Clip"
"Search for file" = "Search for file"
"Do you want to search through a directory for a file called \"XFNX\", or browse for a new file to use?" = "Do you want to search through a directory for a file called \"XFNX\", or browse for a new file to use?"
"Search Directory" = "Search Directory"
"Browse" = "Browse"
"Select the new file that this clip should refer to" = "Select the new file that this clip should refer to"
"Directory to search" = "Directory to search"
"Search for lost material" = "Search for lost material"
"No matching files were found in XFNX" = "No matching files were found in XFNX"
"Found file" = "Found file"
"Do you want to use the file \"XFNX\" as the source for this clip?" = "Do you want to use the file \"XFNX\" as the source for this clip?"
"Split clips at cursor position" = "Split clips at cursor position"
"Split clips at mark-in point" = "Split clips at mark-in point"
"Split clips at mark-out point" = "Split clips at mark-out point"
"Couldn\'t split clips - no clips were selected" = "Couldn\'t split clips - no clips were selected"
"None of the selected clips overlapped this position" = "None of the selected clips overlapped this position"
"None of the selected clips lay between the in/out marks" = "None of the selected clips lay between the in/out marks"
"None of the selected clips overlapped the marked region. Nothing was copied to the clipboard." = "None of the selected clips overlapped the marked region. Nothing was copied to the clipboard."
"Move the selected clips earlier to the meet the end of the previous clip" = "Move the selected clips earlier to the meet the end of the previous clip"
"Move selected clips later to meet the start of the next clip" = "Move selected clips later to meet the start of the next clip"
"Move the start of the selected clips to the cursor position" = "Move the start of the selected clips to the cursor position"
"Move the end of the selected clips to the cursor position" = "Move the end of the selected clips to the cursor position"
"Assume clip length" = "Assume clip length"
"Assume region length" = "Assume region length"
"1 bar" = "1 bar"
"Bars" = "Bars"
"Auto-tempo can only work if there are no tempo-changes occurring within the length of the clip" = "Auto-tempo can only work if there are no tempo-changes occurring within the length of the clip"
"Set the edit\'s tempo based on the marked region" = "Set the edit\'s tempo based on the marked region"
"This tempo would be beyond the allowable limits!" = "This tempo would be beyond the allowable limits!"
"Remove the clip from the edit" = "Remove the clip from the edit"
"Remove the clip, and delete its source audio file" = "Remove the clip, and delete its source audio file"
"Delete clip" = "Delete clip"
"Clear marked region of selected clips" = "Clear marked region of selected clips"
"Delete marked region of selected clips, and move up any selected clips" = "Delete marked region of selected clips, and move up any selected clips"
"Delete marked region of selected clips, and move up all subsequent clips in the same tracks" = "Delete marked region of selected clips, and move up all subsequent clips in the same tracks"
"Delete any parts of clips which overlap the selected clips" = "Delete any parts of clips which overlap the selected clips"
"Delete parts of the selected clips which overlap other clips" = "Delete parts of the selected clips which overlap other clips"
"Delete source material" = "Delete source material"
"Are you sure you want to delete the source files as well?" = "Are you sure you want to delete the source files as well?"
"Error while deleting" = "Error while deleting"
"Couldn\'t delete this file.\r\n\r\nIt may be read-only or in use by another application." = "Couldn\'t delete this file.\r\n\r\nIt may be read-only or in use by another application."
"Loop" = "Loop"
"Clipboard" = "Clipboard"
"The clipboard is full!" = "The clipboard is full!"
"Unnamed Item" = "Unnamed Item"
"Click Track" = "Click Track"
"Redo" = "Redo"
"Timecode" = "Timecode"
"Snapping" = "Snapping"
"Automation" = "Automation"
"Movies" = "Movies"
"Debug" = "Debug"
"Edit" = "Edit"
"Loading edit" = "Loading edit"
"Tracktion has found a temporary copy of this edit which was saved at a later time than the original edit file." = "Tracktion has found a temporary copy of this edit which was saved at a later time than the original edit file."
"This might have happened because an error occurred before the file could be saved properly." = "This might have happened because an error occurred before the file could be saved properly."
"You can either open the more recent temporary copy, or ignore this and open the edit as it was when it was last successfully saved." = "You can either open the more recent temporary copy, or ignore this and open the edit as it was when it was last successfully saved."
"Open Temporary" = "Open Temporary"
"Open Original" = "Open Original"
"WARNING!" = "WARNING!"
"Tracktion is about to overwrite an edit that was created by a previous version." = "Tracktion is about to overwrite an edit that was created by a previous version."
"After saving, this means that it can no longer be opened by older versions of Tracktion. Is this OK?" = "After saving, this means that it can no longer be opened by older versions of Tracktion. Is this OK?"
"Unable to save edit \"XEDTX\" to file: XFNX" = "Unable to save edit \"XEDTX\" to file: XFNX"
"File or directory is read-only" = "File or directory is read-only"
"Save edit" = "Save edit"
"Carry on anyway" = "Carry on anyway"
"Closing Edit" = "Closing Edit"
"Do you want to save your changes to \"XNMX\" before closing it?" = "Do you want to save your changes to \"XNMX\" before closing it?"
"Discard changes" = "Discard changes"
"Save As" = "Save As"
"Save Edit" = "Save Edit"
"The file XFNX already exists. Do you want to overwrite it?" = "The file XFNX already exists. Do you want to overwrite it?"
"Name of the edit" = "Name of the edit"
"Global" = "Global"
"No Midi input was selected to be the timecode source" = "No Midi input was selected to be the timecode source"
"Can\'t insert tempo" = "Can\'t insert tempo"
"There are already too many tempos in this edit!" = "There are already too many tempos in this edit!"
"Tempo changes must be further than 1 beat apart" = "Tempo changes must be further than 1 beat apart"
"Can\'t insert time signature" = "Can\'t insert time signature"
"There are already too many time signatures in this edit!" = "There are already too many time signatures in this edit!"
"Time signature changes must be further than 1 beat apart" = "Time signature changes must be further than 1 beat apart"
"Show bars/beats" = "Show bars/beats"
"Show seconds/millisecs" = "Show seconds/millisecs"
"Show seconds/frames" = "Show seconds/frames"
"Ignore hours from incoming timecode" = "Ignore hours from incoming timecode"
"Change timecode offset" = "Change timecode offset"
"No MIDI inputs found" = "No MIDI inputs found"
"No MIDI outputs found" = "No MIDI outputs found"
"MIDI timecode input device" = "MIDI timecode input device"
"Respond to MIDI machine control from device" = "Respond to MIDI machine control from device"
"Send MIDI machine control to device" = "Send MIDI machine control to device"
"Insert tempo change at cursor" = "Insert tempo change at cursor"
"Remap audio clips" = "Remap audio clips"
"Remap auto-tempo audio clips" = "Remap auto-tempo audio clips"
"Remap MIDI clips" = "Remap MIDI clips"
"Default remapping options" = "Default remapping options"
"Zoom to show the entire length of the edit on-screen" = "Zoom to show the entire length of the edit on-screen"
"Zoom to show a few seconds around the cursor" = "Zoom to show a few seconds around the cursor"
"Zoom to show the marked region" = "Zoom to show the marked region"
"Zoom to show the currently selected clips" = "Zoom to show the currently selected clips"
"Change MIDI timecode offset" = "Change MIDI timecode offset"
"Please set the new timecode offset below" = "Please set the new timecode offset below"
"This edit referenced some external clips that didn\'t exist, so couldn\'t be imported" = "This edit referenced some external clips that didn\'t exist, so couldn\'t be imported"
"Render as an uncompressed audio file" = "Render as an uncompressed audio file"
"Render as a compressed audio file" = "Render as a compressed audio file"
"Render as a MIDI file" = "Render as a MIDI file"
"Create an archive of this edit" = "Create an archive of this edit"
"Snap to BWAV" = "Snap to BWAV"
"Add multiple files" = "Add multiple files"
"Do you want to add multiple files to one track or to separate tracks?" = "Do you want to add multiple files to one track or to separate tracks?"
"One track" = "One track"
"Separate tracks" = "Separate tracks"
"BWAV Clip" = "BWAV Clip"
"Do you want clip placed at BWAV timestamp or cursor position?" = "Do you want clip placed at BWAV timestamp or cursor position?"
"BWAV timestamp" = "BWAV timestamp"
"Cursor position" = "Cursor position"
"You can add an Edit to itself" = "You can add an Edit to itself"
"Select a movie file to use.." = "Select a movie file to use.."
"Copy Movie" = "Copy Movie"
"Copy video file into project folder?" = "Copy video file into project folder?"
"Yes" = "Yes"
"No" = "No"
"Imported from directory: XDRX" = "Imported from directory: XDRX"
"Preview volume" = "Preview volume"
"Save this edit to disk" = "Save this edit to disk"
"Standard cut/copy/paste operations" = "Standard cut/copy/paste operations"
"Import a file as a new clip" = "Import a file as a new clip"
"Renders or exports the edit in various formats" = "Renders or exports the edit in various formats"
"Change the timecode type being used" = "Change the timecode type being used"
"Change the click-track parameters" = "Change the click-track parameters"
"Options to do with snapping" = "Options to do with snapping"
"Track-related commands" = "Track-related commands"
"Miscellaneous options" = "Miscellaneous options"
"Movie options" = "Movie options"
"Save edit as" = "Save edit as"
"Save edit as template" = "Save edit as template"
"Revert to saved state" = "Revert to saved state"
"Revert" = "Revert"
"This will throw away all the changes you\'ve made since the last time you saved this edit.. are you sure?" = "This will throw away all the changes you\'ve made since the last time you saved this edit.. are you sure?"
"Include clips" = "Include clips"
"New project template" = "New project template"
"Create a new project template" = "Create a new project template"
"Create a new track" = "Create a new track"
"1234 new tracks" = "1234 new tracks"
"Create several new tracks" = "Create several new tracks"
"Create a new folder track" = "Create a new folder track"
"Fit all tracks on screen" = "Fit all tracks on screen"
"Set all tracks to default height" = "Set all tracks to default height"
"Turn off click track" = "Turn off click track"
"Turn on click track" = "Turn on click track"
"No count-in" = "No count-in"
"Use a 1 bar count-in" = "Use a 1 bar count-in"
"Use a 2 bar count-in" = "Use a 2 bar count-in"
"Use a 2-beat count-in" = "Use a 2-beat count-in"
"Pre-record count-in length" = "Pre-record count-in length"
"Output device for click" = "Output device for click"
"Low volume" = "Low volume"
"Medium volume" = "Medium volume"
"Full volume" = "Full volume"
"Only click during recording" = "Only click during recording"
"Use loud clicks to emphasise bars" = "Use loud clicks to emphasise bars"
"Change click settings" = "Change click settings"
"Show video window" = "Show video window"
"Set video file" = "Set video file"
"Change video start time offset" = "Change video start time offset"
"Change video timecode offset" = "Change video timecode offset"
"Please set the new time at which the video playback should begin" = "Please set the new time at which the video playback should begin"
"Scroll smoothly" = "Scroll smoothly"
"Show waveforms" = "Show waveforms"
"Run audio engine when stopped" = "Run audio engine when stopped"
"Audible trimming" = "Audible trimming"
"Return cursor to start position when play stops" = "Return cursor to start position when play stops"
"2 octaves" = "2 octaves"
"4 octaves" = "4 octaves"
"6 octaves" = "6 octaves"
"Full scale" = "Full scale"
"Default MIDI editor vertical scale" = "Default MIDI editor vertical scale"
"Make new clips the size of the marked region" = "Make new clips the size of the marked region"
"Stop all playback when application is minimised" = "Stop all playback when application is minimised"
"Warn about lost MIDI notes on MIDI inputs" = "Warn about lost MIDI notes on MIDI inputs"
"Show big input level meters" = "Show big input level meters"
"Use wheel for zooming, hold down shift to scroll" = "Use wheel for zooming, hold down shift to scroll"
"Use wheel for scrolling, hold down shift to zoom" = "Use wheel for scrolling, hold down shift to zoom"
"Enable vertical scrolling over clips" = "Enable vertical scrolling over clips"
"Mouse wheel action" = "Mouse wheel action"
"Use incoming velocities for MIDI step entry" = "Use incoming velocities for MIDI step entry"
"Auto show MIDI editor toolbar" = "Auto show MIDI editor toolbar"
"Safe-Record mode" = "Safe-Record mode"
"Enable snapping" = "Enable snapping"
"Snap clips to neighbours" = "Snap clips to neighbours"
"Snap cursor movement" = "Snap cursor movement"
"Export Type" = "Export Type"
"Destination" = "Destination"
"Handle Size" = "Handle Size"
"Compression" = "Compression"
"Include Files from Library Projects" = "Include Files from Library Projects"
"Export as a single Tracktion Archive file" = "Export as a single Tracktion Archive file"
"Export as files in a directory" = "Export as files in a directory"
"Export complete media files" = "Export complete media files"
"Export shortest possible media files (no handles)" = "Export shortest possible media files (no handles)"
"Use handles of 1/2 second" = "Use handles of 1/2 second"
"Use handles of 1 second" = "Use handles of 1 second"
"Use handles of 2 seconds" = "Use handles of 2 seconds"
"Use handles of 5 seconds" = "Use handles of 5 seconds"
"Lossless (approx 2:1)" = "Lossless (approx 2:1)"
"High quality (approx 4:1)" = "High quality (approx 4:1)"
"Medium quality (approx 8:1)" = "Medium quality (approx 8:1)"
"Lowest quality (approx 16:1)" = "Lowest quality (approx 16:1)"
"No compression (1:1)" = "No compression (1:1)"
"Archive 1" = "Archive 1"
"The amount of extra space to leave at the ends of trimmed audio files" = "The amount of extra space to leave at the ends of trimmed audio files"
"Whether to include audio from files that are in library projects" = "Whether to include audio from files that are in library projects"
"Select destination file" = "Select destination file"
"Select destination directory" = "Select destination directory"
"Couldn\'t create archive" = "Couldn\'t create archive"
"Couldn\'t create an archive as the file you chose was a directory" = "Couldn\'t create an archive as the file you chose was a directory"
"Can\'t write to the destination file - it may be read-only or in use by another application." = "Can\'t write to the destination file - it may be read-only or in use by another application."
"Create archive" = "Create archive"
"The target file XFNX already exists - do you want to overwrite it?" = "The target file XFNX already exists - do you want to overwrite it?"
"Couldn\'t create the parent directory for this file." = "Couldn\'t create the parent directory for this file."
"Couldn\'t export" = "Couldn\'t export"
"Couldn\'t create a temporary directory." = "Couldn\'t create a temporary directory."
"Couldn\'t create the target directory" = "Couldn\'t create the target directory"
"The destination directory to export a project to must be different from its source directory" = "The destination directory to export a project to must be different from its source directory"
"The target directory XFNX isn\'t empty - do you still want to export files into it?" = "The target directory XFNX isn\'t empty - do you still want to export files into it?"
"Couldn\'t write to the target directory" = "Couldn\'t write to the target directory"
"The following files couldn\'t be copied successfully:" = "The following files couldn\'t be copied successfully:"
"Errors whilst exporting" = "Errors whilst exporting"
"Exporting" = "Exporting"
"Disk space is critically low!" = "Disk space is critically low!"
"Not all files may be exported correctly." = "Not all files may be exported correctly."
"Click to select this marker; hold down shift/command/alt to select multiple markers" = "Click to select this marker; hold down shift/command/alt to select multiple markers"
"Click to select this marker; hold down shift/ctrl/alt to select multiple markers" = "Click to select this marker; hold down shift/ctrl/alt to select multiple markers"
"Marker Number" = "Marker Number"
"Absolute" = "Absolute"
"Bars & Beats" = "Bars & Beats"
"Marker Type" = "Marker Type"
"Marker Clip" = "Marker Clip"
"Project" = "Project"
"Open for Editing" = "Open for Editing"
"Find Referenced Material" = "Find Referenced Material"
"Create a Copy" = "Create a Copy"
"Export Edit" = "Export Edit"
"Create a New Edit" = "Create a New Edit"
"Import Material" = "Import Material"
"Delete Source File" = "Delete Source File"
"Find Missing File" = "Find Missing File"
"Edit Audio File" = "Edit Audio File"
"View Movie" = "View Movie"
"Import External Files" = "Import External Files"
"Media Clip" = "Media Clip"
"Name of this media clip" = "Name of this media clip"
"Name of the project that media clip belongs to" = "Name of the project that media clip belongs to"
"Source file$mediasourcefile" = "Source file$mediasourcefile"
"Clip description" = "Clip description"
"Deletes the selected clip or edit" = "Deletes the selected clip or edit"
"Opens this edit" = "Opens this edit"
"Creates a copy of this edit$createeditcopybutton" = "Creates a copy of this edit$createeditcopybutton"
"Creates a new project containing copies of all the material used by this edit" = "Creates a new project containing copies of all the material used by this edit"
"Lists all the material referenced by this edit" = "Lists all the material referenced by this edit"
"Finds any files that this edit uses which aren\'t in this project, and creates copies" = "Finds any files that this edit uses which aren\'t in this project, and creates copies"
"Creates a new edit inside this project" = "Creates a new edit inside this project"
"Imports a set of media files into this project" = "Imports a set of media files into this project"
"Deletes the source media file that this clip references" = "Deletes the source media file that this clip references"
"Launch an external audio editor for this clip" = "Launch an external audio editor for this clip"
"View movie clip in external viewer" = "View movie clip in external viewer"
"Searches for the file that this clip refers to" = "Searches for the file that this clip refers to"
"Deletes the source media files that this clip references" = "Deletes the source media files that this clip references"
"Delete Source Files" = "Delete Source Files"
"Are you sure you want to move these source files to the trash?" = "Are you sure you want to move these source files to the trash?"
"This operation can\'t be undone" = "This operation can\'t be undone"
"Couldn\'t delete this file." = "Couldn\'t delete this file."
"It may be read-only or in use by another application." = "It may be read-only or in use by another application."
"Delete Material" = "Delete Material"
"Do you want to delete the source material files as well as removing these items from the project?" = "Do you want to delete the source material files as well as removing these items from the project?"
"Delete Files" = "Delete Files"
"Just Remove Items" = "Just Remove Items"
"Do you want to delete the source material file:" = "Do you want to delete the source material file:"
"As well as removing the clip from the project?" = "As well as removing the clip from the project?"
"Delete File" = "Delete File"
"Just Remove Clip" = "Just Remove Clip"
"Are you sure you want to delete this item?" = "Are you sure you want to delete this item?"
"Couldn\'t delete all the selected clips!" = "Couldn\'t delete all the selected clips!"
"Media Clip of Type #" = "Media Clip of Type #"
"Choose a different file for this clip to refer to" = "Choose a different file for this clip to refer to"
"Rename this file" = "Rename this file"
"Open the folder containing this file" = "Open the folder containing this file"
"Do you also want to update the clips in this edit to point at the newly imported items?" = "Do you also want to update the clips in this edit to point at the newly imported items?"
"Update Edit" = "Update Edit"
"Just Import Files" = "Just Import Files"
"No external clips were found in this edit." = "No external clips were found in this edit."
"Project not found" = "Project not found"
"Delete Edit" = "Delete Edit"
"Delete Item" = "Delete Item"
"Can\'t rename" = "Can\'t rename"
"The original file doesn\'t exist" = "The original file doesn\'t exist"
"Couldn\'t find the file that this clip refers to." = "Couldn\'t find the file that this clip refers to."
"Rename file" = "Rename file"
"This will rename the file that this clip refers to." = "This will rename the file that this clip refers to."
"Enter a new name" = "Enter a new name"
"The filename you entered wasn\'t legal" = "The filename you entered wasn\'t legal"
"Renaming" = "Renaming"
"A file with that name already exists - is it ok to overwrite this?" = "A file with that name already exists - is it ok to overwrite this?"
"Couldn\'t overwrite the existing file" = "Couldn\'t overwrite the existing file"
"Couldn\'t rename the file - check it\'s not read-only or in use by another application" = "Couldn\'t rename the file - check it\'s not read-only or in use by another application"
"Do you also want to change the name of the clip to \"XZZX\"?" = "Do you also want to change the name of the clip to \"XZZX\"?"
"Rename clip" = "Rename clip"
"Don\'t rename" = "Don\'t rename"
"Do you want to search through a directory for a file called \"XZZX\", or browse for a new file to use?" = "Do you want to search through a directory for a file called \"XZZX\", or browse for a new file to use?"
"Search directory" = "Search directory"
"No matching files were found in XZZX" = "No matching files were found in XZZX"
"Do you want to use the file \"XZZX\" as the source for this clip?" = "Do you want to use the file \"XZZX\" as the source for this clip?"
"Create a copy of this wave file" = "Create a copy of this wave file"
"Basic editing operations" = "Basic editing operations"
"Edit using XZZX" = "Edit using XZZX"
"Launch this wave file in its default application" = "Launch this wave file in its default application"
"Show this wave file in the Finder" = "Show this wave file in the Finder"
"Minimise Tracktion when external editor is launched" = "Minimise Tracktion when external editor is launched"
"Set the audio editor to use" = "Set the audio editor to use"
"Select a new audio editor application" = "Select a new audio editor application"
"Couldn\'t find the wave file this clip refers to" = "Couldn\'t find the wave file this clip refers to"
"No valid wave editor applicaton has been selected" = "No valid wave editor applicaton has been selected"
"Can\'t find the source file for this edit" = "Can\'t find the source file for this edit"
"All material referenced by edit \'XZZX\'" = "All material referenced by edit \'XZZX\'"
"Copy of" = "Copy of"
"Can\'t create a new item because this project is read-only" = "Can\'t create a new item because this project is read-only"
"A Cappella" = "A Cappella"
"Acid Jazz" = "Acid Jazz"
"Acid Punk" = "Acid Punk"
"Acid" = "Acid"
"Acoustic" = "Acoustic"
"Alt. Rock" = "Alt. Rock"
"Alternative" = "Alternative"
"Ambient" = "Ambient"
"Anime" = "Anime"
"Avantgarde" = "Avantgarde"
"Ballad" = "Ballad"
"Bass" = "Bass"
"Beat" = "Beat"
"Bebob" = "Bebob"
"Big Band" = "Big Band"
"Black Metal" = "Black Metal"
"Bluegrass" = "Bluegrass"
"Blues" = "Blues"
"Booty Bass" = "Booty Bass"
"BritPop" = "BritPop"
"Cabaret" = "Cabaret"
"Celtic" = "Celtic"
"Chamber Music" = "Chamber Music"
"Chanson" = "Chanson"
"Christian gangsta rap" = "Christian gangsta rap"
"Christian Rap" = "Christian Rap"
"Christian Rock" = "Christian Rock"
"Classic Rock" = "Classic Rock"
"Classical" = "Classical"
"Club-House" = "Club-House"
"Club" = "Club"
"Comedy" = "Comedy"
"Contemporary Christian" = "Contemporary Christian"
"Country" = "Country"
"Crossover" = "Crossover"
"Cult" = "Cult"
"Dance Hall" = "Dance Hall"
"Dance" = "Dance"
"Darkwave" = "Darkwave"
"Death metal" = "Death metal"
"Disco" = "Disco"
"Dream" = "Dream"
"Drum & Bass" = "Drum & Bass"
"Drum Solo" = "Drum Solo"
"Duet" = "Duet"
"Easy Listening" = "Easy Listening"
"Electronic" = "Electronic"
"Ethnic" = "Ethnic"
"Euro-House" = "Euro-House"
"Euro-Techno" = "Euro-Techno"
"Eurodance" = "Eurodance"
"Fast Fusion" = "Fast Fusion"
"Folk-Rock" = "Folk-Rock"
"Folk" = "Folk"
"Folklore" = "Folklore"
"Freestyle" = "Freestyle"
"Funk" = "Funk"
"Fusion" = "Fusion"
"Game" = "Game"
"Gangsta" = "Gangsta"
"Goa" = "Goa"
"Gospel" = "Gospel"
"Gothic Rock" = "Gothic Rock"
"Gothic" = "Gothic"
"Grunge" = "Grunge"
"Hard Rock" = "Hard Rock"
"Hardcore" = "Hardcore"
"Heavy Metal" = "Heavy Metal"
"Hip-Hop" = "Hip-Hop"
"House" = "House"
"Humour" = "Humour"
"Indie" = "Indie"
"Industrial" = "Industrial"
"Instrumental pop" = "Instrumental pop"
"Instrumental rock" = "Instrumental rock"
"Instrumental" = "Instrumental"
"Jazz" = "Jazz"
"Jazz+Funk" = "Jazz+Funk"
"JPop" = "JPop"
"Jungle" = "Jungle"
"Latin" = "Latin"
"Lo-Fi" = "Lo-Fi"
"Meditative" = "Meditative"
"Merengue" = "Merengue"
"Metal" = "Metal"
"Musical" = "Musical"
"National Folk" = "National Folk"
"Native American" = "Native American"
"Negerpunk" = "Negerpunk"
"New Age" = "New Age"
"New Wave" = "New Wave"
"Noise" = "Noise"
"Oldies" = "Oldies"
"Opera" = "Opera"
"Polka" = "Polka"
"Polsk Punk" = "Polsk Punk"
"Pop-Folk" = "Pop-Folk"
"Pop" = "Pop"
"Pop/Funk" = "Pop/Funk"
"Porn Groove" = "Porn Groove"
"Power Ballad" = "Power Ballad"
"Pranks" = "Pranks"
"Primus" = "Primus"
"Progressive Rock" = "Progressive Rock"
"Psychedelic Rock" = "Psychedelic Rock"
"Psychedelic" = "Psychedelic"
"Punk Rock" = "Punk Rock"
"Punk" = "Punk"
"R&B" = "R&B"
"Rap" = "Rap"
"Rave" = "Rave"
"Reggae" = "Reggae"
"Retro" = "Retro"
"Revival" = "Revival"
"Rhythmic Soul" = "Rhythmic Soul"
"Rock & Roll" = "Rock & Roll"
"Rock" = "Rock"
"Salsa" = "Salsa"
"Samba" = "Samba"
"Satire" = "Satire"
"Showtunes" = "Showtunes"
"Ska" = "Ska"
"Slow Jam" = "Slow Jam"
"Slow Rock" = "Slow Rock"
"Sonata" = "Sonata"
"Soul" = "Soul"
"Sound Clip" = "Sound Clip"
"Soundtrack" = "Soundtrack"
"Southern Rock" = "Southern Rock"
"Space" = "Space"
"Speech" = "Speech"
"Swing" = "Swing"
"Symphonic Rock" = "Symphonic Rock"
"Symphony" = "Symphony"
"Synthpop" = "Synthpop"
"Tango" = "Tango"
"Techno-Industrial" = "Techno-Industrial"
"Techno" = "Techno"
"Terror" = "Terror"
"Thrash Metal" = "Thrash Metal"
"Top 40" = "Top 40"
"Trailer" = "Trailer"
"Trance" = "Trance"
"Tribal" = "Tribal"
"Trip-hop" = "Trip-hop"
"Vocal" = "Vocal"
"Artist" = "Artist"
"Title" = "Title"
"Album" = "Album"
"Year" = "Year"
"Track number" = "Track number"
"Comment" = "Comment"
"Genre" = "Genre"
"ID3/Vorbis info" = "ID3/Vorbis info"
"Only Render Selected Tracks" = "Only Render Selected Tracks"
"Only Render Selected Clips" = "Only Render Selected Clips"
"Normalise" = "Normalise"
"Stereo" = "Stereo"
"Remove Silence at Start/End" = "Remove Silence at Start/End"
"Adjust Level Based on RMS" = "Adjust Level Based on RMS"
"RMS Level" = "RMS Level"
"Render at 1x Play-Speed" = "Render at 1x Play-Speed"
"Dithering Enabled" = "Dithering Enabled"
"Quality" = "Quality"
"Add ID3/Vorbis Info" = "Add ID3/Vorbis Info"
"Allows the output level to be scaled based on its peak level" = "Allows the output level to be scaled based on its peak level"
"Allows the output to be dithered if it is less than 32 bits" = "Allows the output to be dithered if it is less than 32 bits"
"Allows the output level to be scaled based on its average level" = "Allows the output level to be scaled based on its average level"
"Sets the desired level for the RMS of the output file" = "Sets the desired level for the RMS of the output file"
"Slows down rendering (in case some plugins have problems with rendering quickly)" = "Slows down rendering (in case some plugins have problems with rendering quickly)"
"Adds ID3 or Vorbis tags such as title and artist" = "Adds ID3 or Vorbis tags such as title and artist"
"Edits ID3 or Vorbis" = "Edits ID3 or Vorbis"
"Adds ID3 or Vorbis info such as title and artist" = "Adds ID3 or Vorbis info such as title and artist"
"Export 1" = "Export 1"
"LAME encoder" = "LAME encoder"
"The LAME encoder at:\r\n\r\nLMFN\r\n\r\n..didn\'t seem to run properly - please check that it\'s a valid LAME executable." = "The LAME encoder at:\r\n\r\nLMFN\r\n\r\n..didn\'t seem to run properly - please check that it\'s a valid LAME executable."
"Render Properties" = "Render Properties"
"Preparing Render" = "Preparing Render"
"Render Thumbnail" = "Render Thumbnail"
"Render Progress" = "Render Progress"
"Render In Progress" = "Render In Progress"
"The export is currently being generated press ok to automatically close the export dialog when completed or cancel to modify the export" = "The export is currently being generated press ok to automatically close the export dialog when completed or cancel to modify the export"
"Render Complete" = "Render Complete"
"The export has successfully completed" = "The export has successfully completed"
"MIDI Controller Mappings" = "MIDI Controller Mappings"
"Add all parameters" = "Add all parameters"
"Load presets" = "Load presets"
"Save preset" = "Save preset"
"Delete presets" = "Delete presets"
"Filter mapping preset" = "Filter mapping preset"
"Create a new filter mapping preset" = "Create a new filter mapping preset"
"Name:" = "Name:"
"Not found" = "Not found"
"The filter was not found" = "The filter was not found"
"Select filter" = "Select filter"
"Select filter to apply preset to:" = "Select filter to apply preset to:"
"Time" = "Time"
"Insert Pitch Change at Cursor" = "Insert Pitch Change at Cursor"
"Inserts a new pitch change at the cursor position" = "Inserts a new pitch change at the cursor position"
"Deletes this pitch change section from the edit" = "Deletes this pitch change section from the edit"
"Delete this pitch change" = "Delete this pitch change"
"Delete all pitch changes from the edit" = "Delete all pitch changes from the edit"
"New Preset" = "New Preset"
"Enter a name for the preset" = "Enter a name for the preset"
"An optional description of the preset" = "An optional description of the preset"
"And any number of tags sepparated by commas" = "And any number of tags sepparated by commas"
"Created" = "Created"
"Archived" = "Archived"
"Exported" = "Exported"
"Frozen" = "Frosset"
"Imported" = "Imported"
"Recorded" = "Recorded"
"Rendered" = "Rendered"
"This file is stored on a networked or removable disk drive" = "This file is stored on a networked or removable disk drive"
"Do you want to make a local copy of the file before importing it?" = "Do you want to make a local copy of the file before importing it?"
"Make local copy" = "Make local copy"
"Don\'t copy" = "Don\'t copy"
"Couldn\'t make a local copy!" = "Couldn\'t make a local copy!"
"Imported from directory" = "Imported from directory"
"Imported edit" = "Imported edit"
"Importing material from \'XZZX\'" = "Importing material from \'XZZX\'"
"Importing files in directory \'XZZX\'" = "Importing files in directory \'XZZX\'"
"Couldn\'t handle this file format" = "Couldn\'t handle this file format"
"Can\'t import into this project, because it\'s read-only" = "Can\'t import into this project, because it\'s read-only"
"Import an audio or MIDI file" = "Import an audio or MIDI file"
"Import all files in a directory" = "Import all files in a directory"
"Unpack an archive and add it to this project" = "Unpack an archive and add it to this project"
"Import tracks from an audio CD" = "Import tracks from an audio CD"
"Import a Mackie .prj project file" = "Import a Mackie .prj project file"
"Import a RADAR project" = "Import a RADAR project"
"Directory in which to look for material" = "Directory in which to look for material"
"Do you want to search all sub-directories in this directory as well?" = "Do you want to search all sub-directories in this directory as well?"
"Can\'t record from CD" = "Can\'t record from CD"
"Couldn\'t find any suitable CD-rom or DVD drives to use" = "Couldn\'t find any suitable CD-rom or DVD drives to use"
"Select the archive to import.." = "Select the archive to import.."
"This file wasn\'t a valid tracktion archive file" = "This file wasn\'t a valid tracktion archive file"
"Errors occurred whilst trying to unpack this archive" = "Errors occurred whilst trying to unpack this archive"
"Orphaned material in project: \'XZZX\'" = "Orphaned material in project: \'XZZX\'"
"Export Project..." = "Export Project..."
"Name of this project" = "Name of this project"
"Description of this project" = "Description of this project"
"This project\'s source file" = "This project\'s source file"
"Exports a copy of this project, optionally as a Tracktion archive file" = "Exports a copy of this project, optionally as a Tracktion archive file"
"Imports a set of media files into this project for use in edits" = "Imports a set of media files into this project for use in edits"
"Searches for clips which aren\'t used by any edits in the project" = "Searches for clips which aren\'t used by any edits in the project"
"Read-Only Project" = "Read-Only Project"
"This project is read-only" = "This project is read-only"
"Find Orphaned Clips" = "Find Orphaned Clips"
"Find Lost Files" = "Find Lost Files"
"Apply to All" = "Apply to All"
"Remember my Choice" = "Remember my Choice"
"Do you want to copy XZZX into the project directory?" = "Do you want to copy XZZX into the project directory?"
"Make Copy" = "Make Copy"
"Don\'t Copy" = "Don\'t Copy"
"Set tempo to match project" = "Set tempo to match project"
"Detect Tempo?" = "Detect Tempo?"
"No tempo information was found in XZZX, would you like to detect it automatically?" = "No tempo information was found in XZZX, would you like to detect it automatically?"
"Location" = "Location"
"Template" = "Template"
"New Project" = "New Project"
"Select the directory to use" = "Select the directory to use"
"You must enter a project name" = "You must enter a project name"
"You must select a valid location" = "You must select a valid location"
"Active Projects" = "Active Projects"
"Library Projects" = "Library Projects"
"New project folder" = "New project folder"
"Create a new project folder" = "Create a new project folder"
"Select a project or archive file to load" = "Select a project or archive file to load"
"Couldn\'t load the project file" = "Couldn\'t load the project file"
"Load library projects" = "Load library projects"
"Do you want to load a single project file, or search a directory for projects?" = "Do you want to load a single project file, or search a directory for projects?"
"Search" = "Search"
"Load single file" = "Load single file"
"Select a directory to search" = "Select a directory to search"
"Do you also want to search all subdirectories recursively?" = "Do you also want to search all subdirectories recursively?"
"Recursive" = "Recursive"
"Just this directory" = "Just this directory"
"Select a project to load" = "Select a project to load"
"All items in project" = "All items in project"
"Create project" = "Create project"
"This file already exists - do you want to open it?" = "This file already exists - do you want to open it?"
"Open" = "Open"
"The directory in which you\'re trying to create this project is not empty." = "The directory in which you\'re trying to create this project is not empty."
"It\'s sensible to keep each project in its own directory, so would you like to create a new subdirectory for it called \"XZZX\"?" = "It\'s sensible to keep each project in its own directory, so would you like to create a new subdirectory for it called \"XZZX\"?"
"Create a new subdirectory" = "Create a new subdirectory"
"Use this directory anyway" = "Use this directory anyway"
"The directory already existed and wasn\'t empty, so the project couldn\'t be created." = "The directory already existed and wasn\'t empty, so the project couldn\'t be created."
"Couldn\'t create the new directory" = "Couldn\'t create the new directory"
"Couldn\'t write to the file" = "Couldn\'t write to the file"
"Created as the default edit for this project" = "Created as the default edit for this project"
"Choose a directory into which the archive \"XZZX\" should be unpacked" = "Choose a directory into which the archive \"XZZX\" should be unpacked"
"Couldn\'t create this target directory" = "Couldn\'t create this target directory"
"This archive unpacked ok, but it didn\'t contain any project files!" = "This archive unpacked ok, but it didn\'t contain any project files!"
"All" = "All"
"Or" = "Or"
"And" = "And"
"But" = "But"
"Not" = "Not"
"(none)" = "(none)"
"1/64 beat" = "1/64 beat"
"1/32 beat" = "1/32 beat"
"1/24 beat" = "1/24 beat"
"1/16 beat" = "1/16 beat"
"1/12 beat" = "1/12 beat"
"1/9 beat" = "1/9 beat"
"1/8 beat" = "1/8 beat"
"1/6 beat" = "1/6 beat"
"1/4 beat" = "1/4 beat"
"1/3 beat" = "1/3 beat"
"1/2 beat" = "1/2 beat"
"This quantisation won\'t seem to have any effect because the amount is set to 0%" = "This quantisation won\'t seem to have any effect because the amount is set to 0%"
"Mixed" = "Mixed"
"Render Each Track to a Separate File" = "Render Each Track to a Separate File"
"Pass MIDI Data Through Filters in the Edit" = "Pass MIDI Data Through Filters in the Edit"
"32-bit" = "32-bit"
"Note that many filters will swallow any MIDI data that passes into them" = "Note that many filters will swallow any MIDI data that passes into them"
"Renders all tracks to separate files" = "Renders all tracks to separate files"
"Trimming silence" = "Trimming silence"
"Normalising" = "Normalising"
"Couldn\'t read intermediate file" = "Couldn\'t read intermediate file"
"Couldn\'t write to target file" = "Couldn\'t write to target file"
"Didn\'t find any audio to render" = "Didn\'t find any audio to render"
"No MIDI was found within the selected region" = "No MIDI was found within the selected region"
"Couldn\'t add the new file to the project (because this project is read-only)" = "Couldn\'t add the new file to the project (because this project is read-only)"
"The rendered section was completely silent - no file was produced" = "The rendered section was completely silent - no file was produced"
"Rendered from edit" = "Rendered from edit"
"Couldn\'t render, as the selected region was empty" = "Couldn\'t render, as the selected region was empty"
"Couldn\'t render" = "Couldn\'t render"
"Couldn\'t write to this file - check that it\'s not read-only and that you have permission to access it" = "Couldn\'t write to this file - check that it\'s not read-only and that you have permission to access it"
"Couldn\'t render - couldn\'t create the directory specified" = "Couldn\'t render - couldn\'t create the directory specified"
"The file\r\n\r\nXZZX\r\n\r\nalready exists - are you sure you want to overwrite it?" = "The file\r\n\r\nXZZX\r\n\r\nalready exists - are you sure you want to overwrite it?"
"Couldn\'t render - the file chosen didn\'t have write permission" = "Couldn\'t render - the file chosen didn\'t have write permission"
"No tracks were chosen for rendering" = "No tracks were chosen for rendering"
"The chosen section was too short to render, so no file has been produced" = "The chosen section was too short to render, so no file has been produced"
"Rendering Track" = "Rendering Track"
"123 Objects of Type: XYYZ" = "123 Objects of Type: XYYZ"
"The file XZZX already exists - do you want to overwrite it?" = "The file XZZX already exists - do you want to overwrite it?"
"Unpacking archive" = "Unpacking archive"
"Leave existing" = "Leave existing"
"Can\'t create the tracktion temp directory (XZZX). Make sure you select a suitable temporary folder using the settings screen ASAP!" = "Can\'t create the tracktion temp directory (XZZX). Make sure you select a suitable temporary folder using the settings screen ASAP!"
"WARNING: The drive that Tracktion is using for temporary storage is almost full." = "WARNING: The drive that Tracktion is using for temporary storage is almost full."
"You should make more space on this drive, or move the temporary directory to a bigger drive using the settings screen." = "You should make more space on this drive, or move the temporary directory to a bigger drive using the settings screen."
"Displace curve" = "Displace curve"
"Scale curve" = "Scale curve"
"Copy points to clipboard" = "Copy points to clipboard"
"Only displace/scale the marked region" = "Only displace/scale the marked region"
"Delete points from curve" = "Delete points from curve"
"Paste from clipboard" = "Paste from clipboard"
"Tempo Curve" = "Tempo Curve"
"Adds/Subtracts from the values of points in the curve" = "Adds/Subtracts from the values of points in the curve"
"Paste curves in at cursor position" = "Paste curves in at cursor position"
"Paste curves in to fit between in/out markers" = "Paste curves in to fit between in/out markers"
"Bpm" = "Bpm"
"Insert Tempo Change at Cursor" = "Insert Tempo Change at Cursor"
"Copy Points to Clipboard" = "Copy Points to Clipboard"
"Tap Tempo" = "Tap Tempo"
"Allows a tempo to be set by \'tapping\'" = "Allows a tempo to be set by \'tapping\'"
"Apply" = "Apply"
"Click to use the tempo you\'ve just tapped out" = "Click to use the tempo you\'ve just tapped out"
"Click here to tap out a tempo!" = "Click here to tap out a tempo!"
"Tapped tempo" = "Tapped tempo"
"Keep tapping!" = "Keep tapping!"
"Beats per minute for this section of the edit" = "Beats per minute for this section of the edit"
"Inserts a new tempo change at the cursor position" = "Inserts a new tempo change at the cursor position"
"Deletes this tempo section from the edit" = "Deletes this tempo section from the edit"
"Copy the selected points on the curve to the clipboard" = "Copy the selected points on the curve to the clipboard"
"Delete this tempo setting" = "Delete this tempo setting"
"Delete all tempo changes from the edit" = "Delete all tempo changes from the edit"
"2 ticks" = "2 ticks"
"5 ticks" = "5 ticks"
"1/48 beat" = "1/48 beat"
"Bar" = "Bar"
"33 bars" = "33 bars"
"1/100 frame" = "1/100 frame"
"Frame" = "Frame"
"Bar 1" = "Bar 1"
"Snap to nearest round number" = "Snap to nearest round number"
"Snap to nearest beat or subdivision" = "Snap to nearest beat or subdivision"
"Snap to nearest frame" = "Snap to nearest frame"
"Insert Time Signature at Cursor" = "Insert Time Signature at Cursor"
"Triplets" = "Triplets"
"Sets the time signature" = "Sets the time signature"
"Whether this time signature uses triplets" = "Whether this time signature uses triplets"
"Inserts a new time signature at the cursor position" = "Inserts a new time signature at the cursor position"
"Deletes this time signature section from the edit" = "Deletes this time signature section from the edit"
"Delete this time signature" = "Delete this time signature"
"Delete all time signature changes from the edit" = "Delete all time signature changes from the edit"
"Select all clips in the edit" = "Select all clips in the edit"
"Select all clips in the same track" = "Select all clips in the same track"
"Select all later clips in the same track" = "Select all later clips in the same track"
"Select all earlier clips in the same track" = "Select all earlier clips in the same track"
"Select all clips later than the cursor position in the same track" = "Select all clips later than the cursor position in the same track"
"Select all clips later than the cursor position in all tracks" = "Select all clips later than the cursor position in all tracks"
"Select all clips before the cursor position in the same track" = "Select all clips before the cursor position in the same track"
"Select all clips before the cursor position in all tracks" = "Select all clips before the cursor position in all tracks"
"Select all clips which overlap the selected ones" = "Select all clips which overlap the selected ones"
"Select all clips within the marked region" = "Select all clips within the marked region"
"Select all clips with the same source file" = "Select all clips with the same source file"
"Feeds into track 123 (XZZX)" = "Feeds into track 123 (XZZX)"
"Feeds into track 123" = "Feeds into track 123"
"Splits the selected clips into two$splitclips" = "Splits the selected clips into two$splitclips"
"Word Clip" = "Word Clip"
"Choose a new click sound" = "Choose a new click sound"
"This wasn\'t a valid wave file" = "This wasn\'t a valid wave file"
"Note (loud)" = "Note (loud)"
"Note (quiet)" = "Note (quiet)"
"File (loud)" = "File (loud)"
"File (quiet)" = "File (quiet)"
"Click Track Settings" = "Click Track Settings"
"MIDI note numbers to use for MIDI devices" = "MIDI note numbers to use for MIDI devices"
"The MIDI note number to use when playing a loud click on a MIDI device" = "The MIDI note number to use when playing a loud click on a MIDI device"
"The MIDI note number to use when playing a quiet click on a MIDI device" = "The MIDI note number to use when playing a quiet click on a MIDI device"
"Audio files to use for audio devices (leave these blank for default sounds)" = "Audio files to use for audio devices (leave these blank for default sounds)"
"The wave audio file to use when playing a loud click on a wave output device" = "The wave audio file to use when playing a loud click on a wave output device"
"The wave audio file to use when playing a quiet click on a wave output device" = "The wave audio file to use when playing a quiet click on a wave output device"
"MIDI Filter" = "MIDI Filter"
"Set Program" = "Set Program"
"Action" = "Handling"
"Set All Incoming Note Velocities to Full" = "Set All Incoming Note Velocities to Full"
"Enable End-to-End" = "Enable End-to-End"
"Time Adjust" = "Time Adjust"
"Alias" = "Alias"
"Allow MIDI Controller Remapping" = "Allow MIDI Controller Remapping"
"Select MIDI Inputs" = "Select MIDI Inputs"
"Click the keys to emulate MIDI coming into this input" = "Click the keys to emulate MIDI coming into this input"
"Keyboard" = "Keyboard"
"Merge newly recorded MIDI into any existing clips" = "Merge newly recorded MIDI into any existing clips"
"Overlay new clips, containing newly recorded MIDI" = "Overlay new clips, containing newly recorded MIDI"
"Replace existing clips with newly recorded MIDI clips" = "Replace existing clips with newly recorded MIDI clips"
"End-to-End from this device, but don\'t actually record" = "End-to-End from this device, but don\'t actually record"
"The last time Tracktion was started, the MIDI input device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled." = "The last time Tracktion was started, the MIDI input device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled."
"Use the settings panel to re-enable it." = "Use the settings panel to re-enable it."
"The program change can not be sent since no MIDI channel is selected." = "The program change can not be sent since no MIDI channel is selected."
"Early" = "Early"
"Late" = "Late"
"Recording" = "Recording"
"Couldn\'t open the MIDI port" = "Couldn\'t open the MIDI port"
"MIDI Input" = "MIDI Input"
"The action used when adding newly recorded MIDI to the edit" = "The action used when adding newly recorded MIDI to the edit"
"Selects which MIDI channels are allowed in" = "Selects which MIDI channels are allowed in"
"Whether to accept incoming events on this MIDI channel" = "Whether to accept incoming events on this MIDI channel"
"The name that gets shown on-screen for this device" = "The name that gets shown on-screen for this device"
"The channel number to use for MIDI that gets recorded from this device" = "The channel number to use for MIDI that gets recorded from this device"
"The program number to use for MIDI that gets recorded from this device" = "The program number to use for MIDI that gets recorded from this device"
"Choose program by its GM instrument name" = "Choose program by its GM instrument name"
"The type of quantisation to apply to the input events" = "The type of quantisation to apply to the input events"
"If enabled, all incoming note-on events will be given a velocity of 127" = "If enabled, all incoming note-on events will be given a velocity of 127"
"The time by which recorded MIDI will be shifted before adding to the edit" = "The time by which recorded MIDI will be shifted before adding to the edit"
"Whether MIDI controller events are available for mapping to filter parameters" = "Whether MIDI controller events are available for mapping to filter parameters"
"Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s filters" = "Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s filters"
"Virtual MIDI Input" = "Virtual MIDI Input"
"Set the input devices this devices recieves input from" = "Set the input devices this devices recieves input from"
"Deletes this input" = "Deletes this input"
"No MIDI inputs" = "No MIDI inputs"
"Pre-Delay" = "Pre-Delay"
"Send MIDI Timecode" = "Send MIDI Timecode"
"Send MIDI Clock" = "Send MIDI Clock"
"Program Names" = "Program Names"
"MIDI Output" = "MIDI Output"
"The last time Tracktion was started, the MIDI output device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled." = "The last time Tracktion was started, the MIDI output device \"XZZX\" failed to start properly, and has been disabled."
"Time by which MIDI notes are shifted before playing" = "Time by which MIDI notes are shifted before playing"
"Whether to send MIDI timecode from this device" = "Whether to send MIDI timecode from this device"
"Whether to send MIDI clock from this device" = "Whether to send MIDI clock from this device"
"New Program Name Set" = "New Program Name Set"
"Create a new program name set" = "Create a new program name set"
"Delete Program Name Set" = "Delete Program Name Set"
"Are you sure you want to delete this program name set?" = "Are you sure you want to delete this program name set?"
"Couldn\'t open device" = "Couldn\'t open device"
"Midi" = "Midi"
"Recording error - disk space is getting dangerously low!" = "Recording error - disk space is getting dangerously low!"
"Take" = "Take"
"The current project is read-only, so new clips can\'t be recorded into it!" = "The current project is read-only, so new clips can\'t be recorded into it!"
"The directory\r\nXZZX\r\ndoesn\'t exist" = "The directory\r\nXZZX\r\ndoesn\'t exist"
"The directory\r\nXZZX\r\n doesn\'t have write-access" = "The directory\r\nXZZX\r\n doesn\'t have write-access"
"Can\'t overwrite the existing file:" = "Can\'t overwrite the existing file:"
"Couldn\'t record!" = "Couldn\'t record!"
"Couldn\'t create the file: XZZX" = "Couldn\'t create the file: XZZX"
"The device \"XZZX\" \r\nnever reached the trigger threshold set for recording (THRX)." = "The device \"XZZX\" \r\nnever reached the trigger threshold set for recording (THRX)."
"The device \"XZZX\" \r\nnever got as far as the punch-in marker, so didn\'t start recording!" = "The device \"XZZX\" \r\nnever got as far as the punch-in marker, so didn\'t start recording!"
"The device \"XZZX\" \r\nrecorded a zero-length file which won\'t be added to the edit" = "The device \"XZZX\" \r\nrecorded a zero-length file which won\'t be added to the edit"
"Couldn\'t create audio files for multiple takes" = "Couldn\'t create audio files for multiple takes"
"Couldn\'t add the new recording to the project!" = "Couldn\'t add the new recording to the project!"
"Couldn\'t add the new recording to the project, because the project is read-only" = "Couldn\'t add the new recording to the project, because the project is read-only"
"Input levels (right-click for options)" = "Input levels (right-click for options)"
"Overlay newly recorded clips onto edit" = "Overlay newly recorded clips onto edit"
"Replace old clips in edit with new ones" = "Replace old clips in edit with new ones"
"Don\'t make recordings from this device" = "Don\'t make recordings from this device"
"Bit Depth" = "Bit Depth"
"Input Gain" = "Input Gain"
"Filename" = "Filename"
"Reset Filename" = "Reset Filename"
"File Format" = "File Format"
"Trigger Level" = "Trigger Level"
"Auto-Detect" = "Auto-Detect"
"Record Mode" = "Record Mode"
"Treat as Stereo Channel Pair" = "Treat as Stereo Channel Pair"
"Use the Same Properties for All Devices" = "Use the Same Properties for All Devices"
"Whether this output uses two channels as stereo, or just one mono channel" = "Whether this output uses two channels as stereo, or just one mono channel"
"Sets whether the input should be continuously played when this input is active" = "Sets whether the input should be continuously played when this input is active"
"The gain factor to apply to the input signal" = "The gain factor to apply to the input signal"
"The input level to wait for before starting recording" = "The input level to wait for before starting recording"
"The sync correction by which newly recorded clips are shifted" = "The sync correction by which newly recorded clips are shifted"
"Measure the best time adjustment for this device" = "Measure the best time adjustment for this device"
"The filename pattern for newly recorded files (see popup help for more info)" = "The filename pattern for newly recorded files (see popup help for more info)"
"Format to record new files in" = "Format to record new files in"
"Resets the filename pattern back to its default value" = "Resets the filename pattern back to its default value"
"The number of bits per sample to use when recording" = "The number of bits per sample to use when recording"
"If enabled, all input devices will share the same settings" = "If enabled, all input devices will share the same settings"
"Copy this device\'s settings to other devices" = "Copy this device\'s settings to other devices"
"Leave other devices setting unchanged" = "Leave other devices setting unchanged"
"Wave Audio Output" = "Wave Audio Output"
"Left/Right Reversed" = "Left/Right Reversed"
"Should a pair of channels be treated as stereo, or two separate inputs?" = "Should a pair of channels be treated as stereo, or two separate inputs?"
"Whether the output from this device should be dithered" = "Whether the output from this device should be dithered"
"Flips the output to the left/right channels" = "Flips the output to the left/right channels"
"Default audio output" = "Default audio output"
"Default MIDI output" = "Default MIDI output"
"Virtual MIDI device" = "Virtual MIDI device"
"Enter a name for the virtual MIDI device" = "Enter a name for the virtual MIDI device"
"Name is already in use!" = "Name is already in use!"
"Wave Audio Input" = "Wave Audio Input"
"Record Error" = "Record Error"
"Level meters decay slowly" = "Level meters decay slowly"
"Level meters decay quickly" = "Level meters decay quickly"
"Level meters decay instantly" = "Level meters decay instantly"
"Level meter peaks drop after 2 seconds" = "Level meter peaks drop after 2 seconds"
"Level meter peaks drop after 10 seconds" = "Level meter peaks drop after 10 seconds"
"Level meter peaks never drop" = "Level meter peaks never drop"
"Ctrl + Shift + S" = "Ctrl + Shift + S"
"Command + Shift + S" = "Command + Shift + S"
"Safe Record" = "Safe Record"
"Safe Record: press XZZX to stop" = "Safe Record: press XZZX to stop"
"No audio device is selected!" = "No audio device is selected!"
"Please enable a device on the settings page" = "Please enable a device on the settings page"
"Can\'t play in loop mode unless the in/out markers are further apart" = "Can\'t play in loop mode unless the in/out markers are further apart"
"To record in loop mode, the length of loop must be greater than 2 seconds." = "To record in loop mode, the length of loop must be greater than 2 seconds."
"Recording can be done in either loop mode or punch in/out mode, but not both at the same time!" = "Recording can be done in either loop mode or punch in/out mode, but not both at the same time!"
"Recording is only possible when at least one active input device is assigned to a track" = "Recording is only possible when at least one active input device is assigned to a track"
"Can only abort a recording when something\'s actually recording." = "Can only abort a recording when something\'s actually recording."
"Set tags" = "Set tags"
"Browse to folder containing this file" = "Browse to folder containing this file"
"Plays the selected file" = "Plays the selected file"
"Stops playback of the selected file" = "Stops playback of the selected file"
"Auto-Play" = "Auto-Play"
"Auto-play the selected file" = "Auto-play the selected file"
"Loop the playback of the file" = "Loop the playback of the file"
"Mono" = "Mono"
"Beats" = "Beats"
"Tip: remember that this \'A\' button can also be dragged-and-dropped onto filters and parameters" = "Tip: remember that this \'A\' button can also be dragged-and-dropped onto filters and parameters"
"Click to choose an automatable parameter, or drag this onto a filter or parameter" = "Click to choose an automatable parameter, or drag this onto a filter or parameter"
"Hide automation curves on this track" = "Hide automation curves on this track"
"Select the filter that contains this parameter" = "Select the filter that contains this parameter"
"Automatable parameters for this track" = "Automatable parameters for this track"
"Master filter parameters" = "Master filter parameters"
"Active parameter curves" = "Active parameter curves"
"Parent curve" = "Parent curve"
"Label" = "Label"
"Automation point" = "Automation point"
"Automation points" = "Automation points"
"Automation Point" = "Automation Point"
"Click and drag to move this point; command-shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Click and drag to move this point; command-shift-drag to move all points; double-click to delete"
"Click and drag to move this point; ctrl-shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Click and drag to move this point; ctrl-shift-drag to move all points; double-click to delete"
"Click and drag to curve this line" = "Click and drag to curve this line"
"Click and drag (or double-click) to create a new point" = "Click and drag (or double-click) to create a new point"
"Folder bookmarks file" = "Folder bookmarks file"
"Browses to parent folder" = "Browses to parent folder"
"Project Files" = "Project Files"
"Project Directory" = "Project Directory"
"Refresh" = "Refresh"
"Delete bookmark for current folder" = "Delete bookmark for current folder"
"Bookmark current folder" = "Bookmark current folder"
"Folder not found" = "Folder not found"
"Folder not found: do you want to delete this bookmark?" = "Folder not found: do you want to delete this bookmark?"
"Project files" = "Project files"
"Drives" = "Drives"
"Allows for browsing for audio files" = "Allows for browsing for audio files"
"Items" = "Items"
"Item" = "Item"
"Split clips" = "Split clips"
"Merge MIDI clips" = "Merge MIDI clips"
"Change speed" = "Change speed"
"Sets the playback speed" = "Sets the playback speed"
"Octave" = "Octave"
"Semitones" = "Semitones"
"Semitone" = "Semitone"
"Cents" = "Cents"
"Cent" = "Cent"
"Reset to original speed" = "Reset to original speed"
"Collection Clip" = "Collection Clip"
"Collection clips" = "Collection clips"
"CPU Time" = "CPU Time"
"CPU Percent" = "CPU Percent"
"Latency" = "Latency"
"Monitoring" = "Monitoring"
"Audio File Reading" = "Audio File Reading"
"ms" = "Frk"
"Inside Rack" = "Inside Rack"
"CPU Usage" = "CPU Usage"
"Low Latency Monitoring" = "Low Latency Monitoring"
"Disables high latency plugins on tracks with live inputs." = "Disables high latency plugins on tracks with live inputs."
"This will go through each track disabling the highest latency plugins until" = "This will go through each track disabling the highest latency plugins until"
"The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page." = "The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page."
"This may affect the audio signal being monitored." = "This may affect the audio signal being monitored."
"If possible use the low latency mode provided by your hardware to monitor directly." = "If possible use the low latency mode provided by your hardware to monitor directly."
"Freeze Edit to Lower CPU" = "Freeze Edit to Lower CPU"
"Freezes all tracks which don\'t have any live inputs to drastically reduce CPU usage." = "Freezes all tracks which don\'t have any live inputs to drastically reduce CPU usage."
"Performing this operration should enable you to reduce your audio hardware buffer size and therefore round-trip latency." = "Performing this operration should enable you to reduce your audio hardware buffer size and therefore round-trip latency."
"Freeze Selected Tracks" = "Freeze Selected Tracks"
"Group by Track" = "Group by Track"
"Disable Selected Filters" = "Disable Selected Filters"
"Enable Selected Filters" = "Enable Selected Filters"
"Unfreeze Edit" = "Unfreeze Edit"
"Freeze Edit to lower CPU" = "Freeze Edit to lower CPU"
"Filter presets" = "Filter presets"
"Restores the filter to one of the preset states" = "Restores the filter to one of the preset states"
"Takes the current filter settings, and stores them as a preset" = "Takes the current filter settings, and stores them as a preset"
"Load from an fxb/fxp file" = "Load from an fxb/fxp file"
"There aren\'t any presets defined for this filter type" = "There aren\'t any presets defined for this filter type"
"Load fxb file" = "Load fxb file"
"An error occurred when loading this file" = "An error occurred when loading this file"
"Save a bank file" = "Save a bank file"
"Save a preset file" = "Save a preset file"
"Add a new filter preset" = "Add a new filter preset"
"Enter a name for this new preset:" = "Enter a name for this new preset:"
"Select the file to save" = "Select the file to save"
"Save bank/preset file" = "Save bank/preset file"
"An error occurred when saving this file" = "An error occurred when saving this file"
"Groove editor" = "Groove editor"
"Pattern length" = "Pattern length"
"Notes" = "Bemærkninger"
"Each note" = "Each note"
"Grooves" = "Grooves"
"No groove templates defined" = "No groove templates defined"
"Create a New Template" = "Create a New Template"
"Delete Template" = "Delete Template"
"Rename Template" = "Rename Template"
"Reset Template" = "Reset Template"
"Import Template" = "Import Template"
"Export Template" = "Export Template"
"Groove Templates" = "Groove Templates"
"Loads a template from a file" = "Loads a template from a file"
"Saves the selected template to a file" = "Saves the selected template to a file"
"Creates a new groove template" = "Creates a new groove template"
"Renames the selected groove template" = "Renames the selected groove template"
"Resets all values in the selected groove template" = "Resets all values in the selected groove template"
"Deletes the selected groove template" = "Deletes the selected groove template"
"Create new groove template" = "Create new groove template"
"Enter a name for this template:" = "Enter a name for this template:"
"Delete groove template" = "Delete groove template"
"Are you sure you want to delete this?" = "Are you sure you want to delete this?"
"Rename groove template" = "Rename groove template"
"Enter a new name for this template:" = "Enter a new name for this template:"
"Reset groove template" = "Reset groove template"
"Are you sure you want to reset this?" = "Are you sure you want to reset this?"
"Import Groove Template" = "Import Groove Template"
"Couldn\'t read this file format correctly" = "Couldn\'t read this file format correctly"
"Save Groove Template" = "Save Groove Template"
"An error occurred when writing to this file" = "An error occurred when writing to this file"
"Click to enable/disable recording from this input device" = "Click to enable/disable recording from this input device"
"Shows the input device for this track - click to select the device or change it" = "Shows the input device for this track - click to select the device or change it"
"No input" = "No input"
"Audio Tracks" = "Audio Tracks"
"MIDI Tracks" = "MIDI Tracks"
"Number of inputs" = "Number of inputs"
"Assign all inputs to consecutive tracks" = "Assign all inputs to consecutive tracks"
"Enable/Disable all devices for recording" = "Enable/Disable all devices for recording"
"Current input level" = "Current input level"
"Can\'t add input!" = "Can\'t add input!"
"You can\'t add a track\'s output to it\'s own input!" = "You can\'t add a track\'s output to it\'s own input!"
"Filters loops by instrument" = "Filters loops by instrument"
"Filters loops by genre" = "Filters loops by genre"
"Filters loops by descriptor" = "Filters loops by descriptor"
"Filters loops by musical key" = "Filters loops by musical key"
"Reset Selection" = "Reset Selection"
"Filters loops by filename" = "Filters loops by filename"
"Scan for Loops" = "Scan for Loops"
"Key" = "Key"
"The loop library does not currently contain any loops" = "The loop library does not currently contain any loops"
"Loop settings" = "Loop settings"
"Allows for quick loop searching" = "Allows for quick loop searching"
"Adds a new marker" = "Adds a new marker"
"Deletes a marker" = "Deletes a marker"
"Add bars & beats marker" = "Add bars & beats marker"
"Add absolute TC marker" = "Add absolute TC marker"
"A list of markers in the edit" = "A list of markers in the edit"
"Filter parameters" = "Filter parameters"
"To create a new filter, drag this button onto a track\'s outputs or an audio clip" = "To create a new filter, drag this button onto a track\'s outputs or an audio clip"
"Click to select" = "Click to select"
"Click and drag to change the position of this pitch-change" = "Click and drag to change the position of this pitch-change"
"Delete Preset" = "Delete Preset"
"Confirm Preset Deletion?" = "Confirm Preset Deletion?"
"Are you sure you want to remove the selected preset from all projects?" = "Are you sure you want to remove the selected preset from all projects?"
"Preview" = "Preview"
"Enables live preview for selected presets" = "Enables live preview for selected presets"
"Applies the selected preset to the selected track" = "Applies the selected preset to the selected track"
"Inputs" = "Inputs"
"Sets the inputs to use for previewing the preset" = "Sets the inputs to use for previewing the preset"
"Outputs" = "Outputs"
"Sets the output to use for previewing the preset" = "Sets the output to use for previewing the preset"
"Filters presets by filename" = "Filters presets by filename"
"Midi input" = "Midi input"
"Midi output" = "Midi output"
"Rack filter editor" = "Rack filter editor"
"Drop a filter here to add to the rack" = "Drop a filter here to add to the rack"
"This type of filter isn\'t allowed inside a rack!" = "This type of filter isn\'t allowed inside a rack!"
"Add filter to rack" = "Add filter to rack"
"Do you want to auto-connect this filter?" = "Do you want to auto-connect this filter?"
"Drop a filter here to create a new rack" = "Drop a filter here to create a new rack"
"New rack filter" = "New rack filter"
"New Rack" = "New Rack"
"Creates a new, empty rack filter" = "Creates a new, empty rack filter"
"Show One Rack" = "Show One Rack"
"Shows either one or two rack filters on-screen" = "Shows either one or two rack filters on-screen"
"Show Two Racks" = "Show Two Racks"
"Create new empty rack" = "Create new empty rack"
"Load a preset rack" = "Load a preset rack"
"Too many rack filters!" = "Too many rack filters!"
"Click to select this clip; hold down shift/command/alt to select multiple clips" = "Click to select this clip; hold down shift/command/alt to select multiple clips"
"Click to select this clip; hold down shift/ctrl/alt to select multiple clips" = "Click to select this clip; hold down shift/ctrl/alt to select multiple clips"
"Moves the start of this clip, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks (+ alt key to stretch the clip)" = "Moves the start of this clip, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks (+ alt key to stretch the clip)"
"Moves the start of this clip and the clip\'s contents, but keeps the end position fixed (+ alt key to stretch the clip)" = "Moves the start of this clip and the clip\'s contents, but keeps the end position fixed (+ alt key to stretch the clip)"
"Moves this clip\'s start and end, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks" = "Moves this clip\'s start and end, but keeps the contents fixed in relation to the other tracks"
"Slips the contents of this clip, keeping the start and end points fixed" = "Slips the contents of this clip, keeping the start and end points fixed"
"Toggles the loop state of this clip" = "Toggles the loop state of this clip"
"Changes the end time of this clip, also moving the clip\'s contents (+ alt key to stretch the clip)" = "Changes the end time of this clip, also moving the clip\'s contents (+ alt key to stretch the clip)"
"Changes the end time of this clip (+ alt key to stretch the clip)" = "Changes the end time of this clip (+ alt key to stretch the clip)"
"Moves the start" = "Moves the start"
"Moves the end" = "Moves the end"
"Click and drag to change this clip\'s position and track" = "Click and drag to change this clip\'s position and track"
"Mark-in position" = "Mark-in position"
"Mark-out position" = "Mark-out position"
"Drag left/right to resize filter area; double-click to maximise/minimise" = "Drag left/right to resize filter area; double-click to maximise/minimise"
"Drag left/right to resize panel area; double-click to maximise/minimise" = "Drag left/right to resize panel area; double-click to maximise/minimise"
"Snap resolution" = "Snap resolution"
"Drag this button onto the outputs of the track where you want to create a new filter" = "Drag this button onto the outputs of the track where you want to create a new filter"
"Show/Hide global track" = "Show/Hide global track"
"Show/Hide marker track" = "Show/Hide marker track"
"Show/Hide the track inputs" = "Show/Hide the track inputs"
"Racks" = "Racks"
"Show/Hide rack filters" = "Show/Hide rack filters"
"Show/Hide the filter panel" = "Show/Hide the filter panel"
"Show/Hide the controls panel" = "Show/Hide the controls panel"
"Hide/show the left pane" = "Hide/show the left pane"
"Browser" = "Browser"
"Loops" = "Loops"
"Markers" = "Markers"
"MIDI mappings" = "MIDI mappings"
"Presets" = "Presets"
"Set what is displayed in the left pane" = "Set what is displayed in the left pane"
"Tempo point" = "Tempo point"
"Tempo points" = "Tempo points"
"Click and drag to move this point; shift-drag to move all points; double-click to delete" = "Click and drag to move this point; shift-drag to move all points; double-click to delete"
"Drag to move the cursor or viewport; right-button-drag to zoom" = "Drag to move the cursor or viewport; right-button-drag to zoom"
"Click and drag to change the position of this time signature" = "Click and drag to change the position of this time signature"
"Solo isolate" = "Solo isolate"
"Reset all muted/soloed tracks" = "Reset all muted/soloed tracks"
"Mutes/solos this track (right-click for more options)" = "Mutes/solos this track (right-click for more options)"
"This track has a VST synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible" = "This track has a VST synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible"
"This track has a VST synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound" = "This track has a VST synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound"
"Drag with the left button to resize a track.\r\nDrag with the right-button to rescale all the tracks above this one" = "Drag with the left button to resize a track.\r\nDrag with the right-button to rescale all the tracks above this one"
"Copy selected tracks to clipboard" = "Copy selected tracks to clipboard"
"Delete selected tracks" = "Delete selected tracks"
"Insert clipboard at cursor position" = "Insert clipboard at cursor position"
"Create folder track containing" = "Create folder track containing"
"Select all tracks" = "Select all tracks"
"Select all clips in this track" = "Select all clips in this track"
"Deselect all clips in this track" = "Deselect all clips in this track"
"Expand track" = "Expand track"
"Shrink track" = "Shrink track"
"Track inputs" = "Track inputs"
"Track outputs" = "Track outputs"
"Track filters" = "Track filters"
"Whole track" = "Whole track"
"Set image" = "Set image"
"Replace items" = "Replace items"
"Merge items" = "Merge items"
"Click to select this track; double-click to expand or shrink it" = "Click to select this track; double-click to expand or shrink it"
"Drag to move the cursor, drag with the right button to zoom in/out" = "Drag to move the cursor, drag with the right button to zoom in/out"
"Click and drag to move the cursor; right-button-drag to zoom" = "Click and drag to move the cursor; right-button-drag to zoom"
"Master output levels (right-click for options)" = "Master output levels (right-click for options)"
"Drag here to change the master pan position" = "Drag here to change the master pan position"
"Drag here to change the master volume" = "Drag here to change the master volume"
"Drop Filters Here" = "Drop Filters Here"
"Drag filters into this box to add them to the master output filter chain" = "Drag filters into this box to add them to the master output filter chain"
"Find Normalised Level" = "Find Normalised Level"
"Reset to 0 dB" = "Reset to 0 dB"
"Master Volume Control" = "Master Volume Control"
"Click here for more master level options" = "Click here for more master level options"
"Fade In" = "Fade In"
"Fade Out" = "Fade Out"
"Based on the max level of the whole edit" = "Based on the max level of the whole edit"
"Based on the average RMS level of the whole edit" = "Based on the average RMS level of the whole edit"
"Based on the max level of the marked region" = "Based on the max level of the marked region"
"Based on the average RMS level of the marked region" = "Based on the average RMS level of the marked region"
"Calculate Levels" = "Calculate Levels"
"Enter the level in decibels to which this edit\'s RMS should be normalised" = "Enter the level in decibels to which this edit\'s RMS should be normalised"
"Calculate" = "Calculate"
"This value was out-of-range. Please use a level between -50 and +12" = "This value was out-of-range. Please use a level between -50 and +12"
"Analysing edit" = "Analysing edit"
"Master Levels" = "Master Levels"
"Master volume level" = "Master volume level"
"Reset the volume to 0 dB" = "Reset the volume to 0 dB"
"Master Pan" = "Master Pan"
"Reset the panning to the centre" = "Reset the panning to the centre"
"Sets the master level by analysing the edit\'s levels" = "Sets the master level by analysing the edit\'s levels"
"Master output levels" = "Master output levels"
"Master Fade In/Out" = "Master Fade In/Out"
"Ext. MTC" = "Ext. MTC"
"Chase Incoming MTC On/Off" = "Chase Incoming MTC On/Off"
"Shows the tempo settings at the cursor position. Click to select the current tempo section." = "Shows the tempo settings at the cursor position. Click to select the current tempo section."
"CPU" = "CPU"
"CPU Overload!" = "CPU Overload!"
"This edit is using too much CPU power to be played correctly!" = "This edit is using too much CPU power to be played correctly!"
"End-to-End playback will now be disabled" = "End-to-End playback will now be disabled"
"Shows the proportion of available CPU power being used for playback" = "Shows the proportion of available CPU power being used for playback"
"Start playing" = "Start playing"
"Start recording" = "Start recording"
"Aborts the current recording and deletes all files recorded so far" = "Aborts the current recording and deletes all files recorded so far"
"Aborts the current recording, deletes all files, and restarts" = "Aborts the current recording, deletes all files, and restarts"
"Read" = "Read"
"Automation \'read\' mode (whether automated parameters are played back)" = "Automation \'read\' mode (whether automated parameters are played back)"
"Write" = "Write"
"Automation \'write\' mode (whether parameter movements are recorded)" = "Automation \'write\' mode (whether parameter movements are recorded)"
"Rewind to the start of the edit" = "Rewind to the start of the edit"
"Back" = "Back"
"Move back through the edit [cursor left]" = "Move back through the edit [cursor left]"
"Forward" = "Forward"
"Move forward through the edit [cursor right]" = "Move forward through the edit [cursor right]"
"Toggle looping of playback" = "Toggle looping of playback"
"Punch" = "Punch"
"Toggles recording punch in/out based on mark-in/mark-out positions" = "Toggles recording punch in/out based on mark-in/mark-out positions"
"Auto Lock" = "Auto Lock"
"Locks automation curves to clips" = "Locks automation curves to clips"
"Snap" = "Snap"
"Turns snapping on/off when dragging clips" = "Turns snapping on/off when dragging clips"
"Click" = "Click"
"Enables the metronome click" = "Enables the metronome click"
"Scroll" = "Scroll"
"Whether the display should continuously scroll when playing" = "Whether the display should continuously scroll when playing"
"MIDI Learn" = "MIDI Learn"
"Turns MIDI learn mode on/off to automatically assign parameters to MIDI controls" = "Turns MIDI learn mode on/off to automatically assign parameters to MIDI controls"
"MIDI Edit" = "MIDI Edit"
"Turns MIDI edit mode on/off to make MIDI clip behave more suitible for editing" = "Turns MIDI edit mode on/off to make MIDI clip behave more suitible for editing"
"Vertical zoom out" = "Vertical zoom out"
"Vertical zoom fit" = "Vertical zoom fit"
"Vertical zoom in" = "Vertical zoom in"
"Zoom fit" = "Zoom fit"
"Devices Settings" = "Devices Settings"
"Use 64-bit Maths When Mixing Tracks (Uses More CPU)" = "Use 64-bit Maths When Mixing Tracks (Uses More CPU)"
"Use Realtime Priority Mode" = "Use Realtime Priority Mode"
"Only Show Enabled Devices" = "Only Show Enabled Devices"
"Processors to Use" = "Processors to Use"
"Max Monitoring Latency" = "Max Monitoring Latency"
"Low Latency Buffer Size" = "Low Latency Buffer Size"
"Audio I/O" = "Audio I/O"
"Device Settings" = "Device Settings"
"List of the available input/output channels" = "List of the available input/output channels"
"Whether to show all audio devices, or just the ones that are enabled" = "Whether to show all audio devices, or just the ones that are enabled"
"Whether to make Tracktion run as a \'realtime\' application - may be dangerous!" = "Whether to make Tracktion run as a \'realtime\' application - may be dangerous!"
"Ff turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks" = "Ff turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks"
"Number of processors to use for audio processing" = "Number of processors to use for audio processing"
"The maximum latency allowed through record enabled tracks when in low latency mode" = "The maximum latency allowed through record enabled tracks when in low latency mode"
"The target buffer size to use when in low latency mode" = "The target buffer size to use when in low latency mode"
"Warning!" = "Warning!"
"The Microsoft GS Wavetable synth MIDI device is enabled: using this can interfere with some audio drivers. If you have problems opening your audio device, try disabling the Microsoft synth!" = "The Microsoft GS Wavetable synth MIDI device is enabled: using this can interfere with some audio drivers. If you have problems opening your audio device, try disabling the Microsoft synth!"
"Control Surfaces" = "Control Surfaces"
"Devices" = "Devices"
"Add Custom Control Surface" = "Add Custom Control Surface"
"Add a custom control surface to control Tracktion" = "Add a custom control surface to control Tracktion"
"Supported Control Surfaces" = "Supported Control Surfaces"
"New Custom Control Surface" = "New Custom Control Surface"
"Create a new custom control surface" = "Create a new custom control surface"
"Delete Controller" = "Delete Controller"
"Are you sure you want to delete this controller?" = "Are you sure you want to delete this controller?"
"Paths" = "Paths"
"Add Path" = "Add Path"
"Remove Path" = "Remove Path"
"Choose directory" = "Choose directory"
"Add directory to path" = "Add directory to path"
"Not a valid path" = "Not a valid path"
"The directory XDRX does not exist. Do you still want to add it to the path?" = "The directory XDRX does not exist. Do you still want to add it to the path?"
"File Settings" = "File Settings"
"Temporary Directory" = "Temporary Directory"
"Auto-Save Edits" = "Auto-Save Edits"
"Undo Levels" = "Undo Levels"
"Cache Size" = "Cache Size"
"Saving Edits" = "Saving Edits"
"LAME Location" = "LAME Location"
"Audio Clip Import" = "Audio Clip Import"
"Auto-Detect Tempos" = "Auto-Detect Tempos"
"Working directory for thumbnails, frozen tracks, etc..." = "Working directory for thumbnails, frozen tracks, etc..."
"Location of the LAME MP3 encoder" = "Location of the LAME MP3 encoder"
"Auto-saving disabled" = "Auto-saving disabled"
"Auto-save every 1 minute" = "Auto-save every 1 minute"
"Auto-save every 2 minutes" = "Auto-save every 2 minutes"
"Auto-save every 5 minutes" = "Auto-save every 5 minutes"
"Auto-save every 10 minutes" = "Auto-save every 10 minutes"
"Auto-save every 20 minutes" = "Auto-save every 20 minutes"
"Toggles auto-saving of edits" = "Toggles auto-saving of edits"
"When an edit is about to be closed, always ask the user whether to save it" = "When an edit is about to be closed, always ask the user whether to save it"
"When an edit is about to be closed, always save it without asking" = "When an edit is about to be closed, always save it without asking"
"Choose what to do when closing edits" = "Choose what to do when closing edits"
"The number of actions that can be undone/redone$" = "The number of actions that can be undone/redone$"
"Number of seconds of audio data per file which should be cached" = "Number of seconds of audio data per file which should be cached"
"Ask if file should be copied" = "Ask if file should be copied"
"Always copy file" = "Always copy file"
"Only copy file if on network" = "Only copy file if on network"
"Chooses default action when audio clips are imported" = "Chooses default action when audio clips are imported"
"Ask if tempo should be detected" = "Ask if tempo should be detected"
"Always detect tempo" = "Always detect tempo"
"Never detect tempo" = "Never detect tempo"
"Chooses default tempo detect action when audio clips are imported" = "Chooses default tempo detect action when audio clips are imported"
"Select the temporary directory to use..." = "Select the temporary directory to use..."
"You can\'t use a root directory as a temp directory!" = "You can\'t use a root directory as a temp directory!"
"Create a dedicated subfolder and use that instead." = "Create a dedicated subfolder and use that instead."
"This folder isn\'t empty - note that ALL files and subdirectories inside it will be considered temporary, and ANY files in this folder MAY BE AUTOMATICALLY DELETED to free up space." = "This folder isn\'t empty - note that ALL files and subdirectories inside it will be considered temporary, and ANY files in this folder MAY BE AUTOMATICALLY DELETED to free up space."
"So please make sure there\'s nothing important in there!" = "So please make sure there\'s nothing important in there!"
"This isn\'t a valid directory" = "This isn\'t a valid directory"
"MP3 Encoder" = "MP3 Encoder"
"seconds per file" = "seconds per file"
"User Switch" = "User Switch"
"Footswitch" = "Footswitch"
"Keyboard Shortcuts" = "Keyboard Shortcuts"
"Reset to Defaults" = "Reset to Defaults"
"Restores all the default key-mappings" = "Restores all the default key-mappings"
"View as HTML" = "View as HTML"
"Shows a HTML version of this list (for printing)" = "Shows a HTML version of this list (for printing)"
"Save Key-Mappings" = "Save Key-Mappings"
"Saves the key-mappings to a file" = "Saves the key-mappings to a file"
"Load Key-Mappings" = "Load Key-Mappings"
"Reloads some previously-saved key-mappings from a file" = "Reloads some previously-saved key-mappings from a file"
"Restore default Tracktion key mappings" = "Restore default Tracktion key mappings"
"Clear all mappings" = "Clear all mappings"
"Use \'Ableton Live\' style key-mappings" = "Use \'Ableton Live\' style key-mappings"
"Use \'Cubase\' style key-mappings" = "Use \'Cubase\' style key-mappings"
"Set All Key Mappings" = "Set All Key Mappings"
"This will overwrite all current key-mappings - are you sure you want to do this?" = "This will overwrite all current key-mappings - are you sure you want to do this?"
"Select a key-mappings file to save" = "Select a key-mappings file to save"
"Key Mappings" = "Key Mappings"
"The file you\'ve chosen already exists - are you sure you want to overwrite it?" = "The file you\'ve chosen already exists - are you sure you want to overwrite it?"
"There was an error trying to write to this file.." = "There was an error trying to write to this file.."
"Select a key mappings file to load" = "Select a key mappings file to load"
"There was an error trying to load this file.." = "There was an error trying to load this file.."
"Installing LAME Encoder" = "Installing LAME Encoder"
"Finding LAME encoder" = "Finding LAME encoder"
"Downloading LAME encoder" = "Downloading LAME encoder"
"Unzipping LAME encoder" = "Unzipping LAME encoder"
"Installing LAME encoder" = "Installing LAME encoder"
"Download LAME Encoder?" = "Download LAME Encoder?"
"Due to patent restrictions Tracktion uses the LAME Encoder to export MP3s which is only available as a separate download. To download and install this encoder now press Download. You must have an active internet connection in order for this to work." = "Due to patent restrictions Tracktion uses the LAME Encoder to export MP3s which is only available as a separate download. To download and install this encoder now press Download. You must have an active internet connection in order for this to work."
"Sucess!" = "Sucess!"
"You should now be able to export to MP3 format." = "You should now be able to export to MP3 format."
"A Problem Occured" = "A Problem Occured"
"There was a problem downloading or installing the encoder please try again later or vist the LAME website to manually install the encoder." = "There was a problem downloading or installing the encoder please try again later or vist the LAME website to manually install the encoder."
"Visit Website" = "Visit Website"
"Loop Settings" = "Loop Settings"
"User Loops Path" = "User Loops Path"
"Loop Directories" = "Loop Directories"
"Add Loops" = "Add Loops"
"File Types to Add" = "File Types to Add"
"Loop Previewing" = "Loop Previewing"
"Ask" = "Ask"
"Folder for user created loops" = "Folder for user created loops"
"Directories to search for loops" = "Directories to search for loops"
"Search the loop directories for loops" = "Search the loop directories for loops"
"Sets the file types to search for" = "Sets the file types to search for"
"How to handle tagged files" = "How to handle tagged files"
"Don\'t match tempo or pitch" = "Don\'t match tempo or pitch"
"Match tempo" = "Match tempo"
"Match pitch" = "Match pitch"
"Match tempo and pitch" = "Match tempo and pitch"
"loop previewing behaviour" = "loop previewing behaviour"
"Scan for new and changed loops" = "Scan for new and changed loops"
"Clear database and rescan all loops" = "Clear database and rescan all loops"
"Rescan loops" = "Rescan loops"
"This will clear your loop database and rescan all loop directories. Any custom loop tags will be lost." = "This will clear your loop database and rescan all loop directories. Any custom loop tags will be lost."
"Finished loop scan" = "Finished loop scan"
"Apple loops" = "Apple loops"
"Acid loops" = "Acid loops"
"REX" = "REX"
"WAV/AIFF" = "WAV/AIFF"
"MP3/Ogg/etc" = "MP3/Ogg/etc"
"MIDI Settings" = "MIDI Settings"
"Add Virtual MIDI Input" = "Add Virtual MIDI Input"
"Middle-C" = "Middle-C"
"MIDI Popup" = "MIDI Popup"
"Send the \'All-Controllers-Off\' MIDI Message When Playing Stops" = "Send the \'All-Controllers-Off\' MIDI Message When Playing Stops"
"Use MIDI Driver for MIDI Timing" = "Use MIDI Driver for MIDI Timing"
"MIDI I/O" = "MIDI I/O"
"MIDI Devices" = "MIDI Devices"
"List of the available MIDI input/output devices" = "List of the available MIDI input/output devices"
"Add a virtual MIDI input that duplicates input from other MIDI devices" = "Add a virtual MIDI input that duplicates input from other MIDI devices"
"Use \"C3\" to represent middle-C" = "Use \"C3\" to represent middle-C"
"Use \"C4\" to represent middle-C" = "Use \"C4\" to represent middle-C"
"Use \"C5\" to represent middle-C" = "Use \"C5\" to represent middle-C"
"Changes the way MIDI notes are named" = "Changes the way MIDI notes are named"
"Show MIDI toolbar at the left of the track" = "Show MIDI toolbar at the left of the track"
"Show MIDI toolbar at the left of the clip" = "Show MIDI toolbar at the left of the clip"
"The position of the MIDI pop-up keyboard and tool selector" = "The position of the MIDI pop-up keyboard and tool selector"
"If turned on, MIDI all-controller-off messages are sent to all MIDI devices and filters" = "If turned on, MIDI all-controller-off messages are sent to all MIDI devices and filters"
"Use MIDI driver for MIDI timing instead of system clock" = "Use MIDI driver for MIDI timing instead of system clock"
"Downloading Translation" = "Downloading Translation"
"Unable to Download Language File" = "Unable to Download Language File"
"There was a problem downloading the language file, please try again later" = "There was a problem downloading the language file, please try again later"
"Finding Translations" = "Finding Translations"
"Looking for Updated Translations" = "Looking for Updated Translations"
"Checking Current Language For Updates" = "Checking Current Language For Updates"
"Plugins" = "Plugins"
"Always check for new plugins at startup" = "Always check for new plugins at startup"
"Enable ReWire" = "Enable ReWire"
"Add low-level noise to avoid denormalisation" = "Add low-level noise to avoid denormalisation"
"Adds a small amount of noise to counteract problems with Pentium 4 CPUs" = "Adds a small amount of noise to counteract problems with Pentium 4 CPUs"
"Scanning and Sorting" = "Scanning and Sorting"
"Tracktion will search for new plugins every time it starts" = "Tracktion will search for new plugins every time it starts"
"Enables tracktion as a ReWire host." = "Enables tracktion as a ReWire host."
"Enable/disable ReWire" = "Enable/disable ReWire"
"For these changes to take effect, it\'s necessary to quit and restart Tracktion" = "For these changes to take effect, it\'s necessary to quit and restart Tracktion"
"None found" = "None found"
"Disabled" = "Disabled"
"Virtual input" = "Virtual input"
"Default wave output" = "Default wave output"
"Click to make this the default" = "Click to make this the default"
"Click here to enable/disable this device" = "Click here to enable/disable this device"
"Click here to make this device the default output" = "Click here to make this device the default output"
"Audio device - click to select it and edit its properties" = "Audio device - click to select it and edit its properties"
"User Interface" = "User Interface"
"Username" = "Username"
"Import User Settings" = "Import User Settings"
"Export User Settings" = "Export User Settings"
"Track Resizing" = "Track Resizing"
"Renaming a Clip in an Edit Also Renames its Source Item" = "Renaming a Clip in an Edit Also Renames its Source Item"
"Rename Mode" = "Rename Mode"
"Show Colour Editor" = "Show Colour Editor"
"Meter Response" = "Meter Response"
"Language" = "Language"
"Get Additional Languages" = "Get Additional Languages"
"Check For Language Updates" = "Check For Language Updates"
"Peak Hold" = "Peak Hold"
"Solo Behaviour" = "Solo Behaviour"
"Filter Selection" = "Filter Selection"
"Filter Sort" = "Filter Sort"
"Filter GUI Default" = "Filter GUI Default"
"Default Marker Type" = "Default Marker Type"
"GUI Rendering Mode" = "GUI Rendering Mode"
"Default Freeze Point" = "Default Freeze Point"
"Name of the current tracktion user - this is saved in edits and projects" = "Name of the current tracktion user - this is saved in edits and projects"
"Loads new user settings from a .trksettings file" = "Loads new user settings from a .trksettings file"
"Save the current user settings to a .trksettings file" = "Save the current user settings to a .trksettings file"
"Double-clicking a track toggles between small and medium height" = "Double-clicking a track toggles between small and medium height"
"Double-clicking a track toggles between small and large height" = "Double-clicking a track toggles between small and large height"
"Double-clicking a track toggles between small, medium and large heights" = "Double-clicking a track toggles between small, medium and large heights"
"The effect of double-clicking a track" = "The effect of double-clicking a track"
"Whether renaming a clip in the edit also renames the project item that it refers to" = "Whether renaming a clip in the edit also renames the project item that it refers to"
"Always rename source file" = "Always rename source file"
"Only rename source file if it is in the project folder" = "Only rename source file if it is in the project folder"
"Never rename source file" = "Never rename source file"
"Whether renaming an item also renames its source file" = "Whether renaming an item also renames its source file"
"Chooses the speed at which level meters decay" = "Chooses the speed at which level meters decay"
"Chooses the time for which level meter peaks are shown" = "Chooses the time for which level meter peaks are shown"
"Cumulative solo" = "Cumulative solo"
"Exclusive solo" = "Exclusive solo"
"Chooses how multiple tracks are soloed" = "Chooses how multiple tracks are soloed"
"Popup menu" = "Popup menu"
"Popup tree" = "Popup tree"
"Chooses how filters are selected" = "Chooses how filters are selected"
"Sort filters by disk location" = "Sort filters by disk location"
"Sort filters by category" = "Sort filters by category"
"Sort filters by manufacturer" = "Sort filters by manufacturer"
"Chooses how filters are sorted" = "Chooses how filters are sorted"
"Unlocked" = "Unlocked"
"Locked" = "Locked"
"Chooses if filters are locked by default" = "Chooses if filters are locked by default"
"Chooses the language for the user interface" = "Chooses the language for the user interface"
"Look online for additional translations" = "Look online for additional translations"
"Never" = "Never"
"At startup" = "At startup"
"Now" = "Now"
"Choose when updates to the current language are checked for" = "Choose when updates to the current language are checked for"
"Sets the internal rendering technology used" = "Sets the internal rendering technology used"
"Absolute time code" = "Absolute time code"
"Automatic" = "Automatic"
"Chooses default marker type" = "Chooses default marker type"
"Pre-filters" = "Pre-filters"
"Pre-fader" = "Pre-fader"
"Post-fader" = "Post-fader"
"Chooses default freeze point positioning" = "Chooses default freeze point positioning"
"Shows the editor for customising colours" = "Shows the editor for customising colours"
"About Tracktion" = "About Tracktion"
"Unlock" = "Unlock"
"Close" = "Close"
"Visit the Tracktion forum at KVR" = "Visit the Tracktion forum at KVR"
"Tracktion Version" = "Tracktion Version"
"This computer\'s machine number" = "This computer\'s machine number"
"To purchase the full version of Tracktion, you can click the \'Buy a License\' button to go to the appropriate page on our website, and follow the instructions there.You can then click the \'unlock\' button below to unlock it for this computer." = "To purchase the full version of Tracktion, you can click the \'Buy a License\' button to go to the appropriate page on our website, and follow the instructions there.You can then click the \'unlock\' button below to unlock it for this computer."
"Select the tracktion key file to use" = "Select the tracktion key file to use"
"Operation type" = "Operation type"
"Do it!" = "Do it!"
"Method" = "Method"
"Trim start" = "Trim start"
"Trim end" = "Trim end"
"New bit depth" = "New bit depth"
"New sample rate" = "New sample rate"
"Peak level" = "Peak level"
"Make mono" = "Make mono"
"Trim silence" = "Trim silence"
"Change sample rate" = "Change sample rate"
"Change bit depth" = "Change bit depth"
"Reverse" = "Reverse"
"Processing" = "Processing"
"Can\'t open the source file" = "Can\'t open the source file"
"Internal error" = "Internal error"
"Couldn\'t overwrite this file - check that it isn\'t write-protected or in use by another application." = "Couldn\'t overwrite this file - check that it isn\'t write-protected or in use by another application."
"Can\'t write to destination file" = "Can\'t write to destination file"
"Trimming at this threshold would produce an empty file" = "Trimming at this threshold would produce an empty file"
"Levels in this file are too low to normalise" = "Levels in this file are too low to normalise"
"Basic Audio File Operations" = "Basic Audio File Operations"
"Use average of all channels" = "Use average of all channels"
"Use left channel only" = "Use left channel only"
"Use right channel only" = "Use right channel only"
"Couldn\'t parse this file correctly" = "Couldn\'t parse this file correctly"
"The type of operation to perform" = "The type of operation to perform"
"The maximum level for the new file" = "The maximum level for the new file"
"Performs the selected operation" = "Performs the selected operation"
"This will permanently change the source file and can\'t be undone." = "This will permanently change the source file and can\'t be undone."
"Any edits using the file will be affected - are you sure you want to go ahead?" = "Any edits using the file will be affected - are you sure you want to go ahead?"
"Remove item from clipboard" = "Remove item from clipboard"
"Clear clipboard" = "Clear clipboard"
"Shows the current contents of the clipboard" = "Shows the current contents of the clipboard"
"Media clip" = "Media clip"
"Clipboard contents" = "Clipboard contents"
"Modified" = "Modified"
"Size" = "Size"
"Click to select this clip" = "Click to select this clip"
"To open this edit, just double-click on it" = "To open this edit, just double-click on it"
"Clip not found" = "Clip not found"
"Edits" = "Edits"
"Recorded Audio" = "Recorded Audio"
"Exported Audio/MIDI" = "Exported Audio/MIDI"
"Imported Audio/MIDI" = "Imported Audio/MIDI"
"Rendered Audio/MIDI" = "Rendered Audio/MIDI"
"Before drag-and-dropping audio files, select a project to which they should be added." = "Before drag-and-dropping audio files, select a project to which they should be added."
"You need to view a project\'s contents to be able to paste things into it" = "You need to view a project\'s contents to be able to paste things into it"
"Click on a column header to sort the list by that field" = "Click on a column header to sort the list by that field"
"Start/stop playing this preview" = "Start/stop playing this preview"
"Drag this onto the wave file to create a new marker point" = "Drag this onto the wave file to create a new marker point"
"Marks an interesting point in the wave file - drag left/right to move" = "Marks an interesting point in the wave file - drag left/right to move"
"Can\'t change the markers in a read-only project" = "Can\'t change the markers in a read-only project"
"Can\'t read this file" = "Can\'t read this file"
"Rendering preview" = "Rendering preview"
"Click to view the items in this project" = "Click to view the items in this project"
"Unpack an archive into this project" = "Unpack an archive into this project"
"Close this project" = "Close this project"
"Click to open or create projects" = "Click to open or create projects"
"Delete folder" = "Delete folder"
"Are you sure you want to delete this folder?" = "Are you sure you want to delete this folder?"
"Load a project or archive" = "Load a project or archive"
"Create a new project" = "Create a new project"
"Load a library project" = "Load a library project"
"Create sub folder" = "Create sub folder"
"Changes the name of the current folder" = "Changes the name of the current folder"
"Adds an existing project to the active project list" = "Adds an existing project to the active project list"
"Creates a new project" = "Creates a new project"
"Creates a new sub folder" = "Creates a new sub folder"
"Deletes the current folder" = "Deletes the current folder"
"Open a project or archive" = "Open a project or archive"
"Open multiple projects" = "Open multiple projects"
"Load recent project" = "Load recent project"
"Close all projects in this folder" = "Close all projects in this folder"
"Create a new subfolder" = "Create a new subfolder"
"Close Projects" = "Close Projects"
"Are you sure you want to close all these projects?" = "Are you sure you want to close all these projects?"
"Search Recursively" = "Search Recursively"
"Search for All Files" = "Search for All Files"
"Root Directory" = "Root Directory"
"Search Location" = "Search Location"
"Searching" = "Searching"
"Search Results" = "Search Results"
"File Preview" = "File Preview"
"Show Unlocated Files" = "Show Unlocated Files"
"Relink Selected Files" = "Relink Selected Files"
"Relink Lost Files" = "Relink Lost Files"
"Folder to search" = "Folder to search"
"Sets the base folder to display" = "Sets the base folder to display"
"Sets the folder to scan for lost files" = "Sets the folder to scan for lost files"
"Currently searching folder" = "Currently searching folder"
"Are you sure?" = "Are you sure?"
"Scanning system folders can take a long time and give multiple results. Consider using a more specific folder." = "Scanning system folders can take a long time and give multiple results. Consider using a more specific folder."
"Project selector" = "Project selector"
"Select all" = "Select all"
"Select none" = "Select none"
"Projects" = "Projects"
"Keywords" = "Keywords"
"Select Projects" = "Select Projects"
"Choose which projects to look in when searching" = "Choose which projects to look in when searching"
"Search Category" = "Search Category"
"Searches for the keywords in a category" = "Searches for the keywords in a category"
"Search All" = "Search All"
"Searches for the keywords in all selected projects" = "Searches for the keywords in all selected projects"
"Search Keywords" = "Search Keywords"
"Copied to clipboard" = "Copied to clipboard"
"This function only works if there\'s an edit currently open" = "This function only works if there\'s an edit currently open"
"This function only works if you first select one or more items from a project" = "This function only works if you first select one or more items from a project"
"To add a MIDI clip, first select the track it should go into." = "To add a MIDI clip, first select the track it should go into."
"No audio clips were selected" = "No audio clips were selected"
"This function won\'t work if more than one item is selected" = "This function won\'t work if more than one item is selected"
"General" = "Generel"
"Editing Functions" = "Editing Functions"
"Transport Controls" = "Transport Controls"
"Help Functions" = "Help Functions"
"Moving/Zooming Controls" = "Moving/Zooming Controls"
"Cut" = "Cut"
"Copy" = "Copy"
"Paste" = "Paste"
"Paste inserting" = "Paste inserting"
"Copy and paste selected clips directly into current edit" = "Copy and paste selected clips directly into current edit"
"Delete the selected clips and their source audio files" = "Delete the selected clips and their source audio files"
"Deselect all" = "Deselect all"
"Show Tracktion\'s help documentation" = "Show Tracktion\'s help documentation"
"Show Tracktion\'s reference guide" = "Show Tracktion\'s reference guide"
"Show popup help for whatever the mouse is currently over" = "Show popup help for whatever the mouse is currently over"
"Enable/Disable the popup help" = "Enable/Disable the popup help"
"Flip between edit/project screens" = "Flip between edit/project screens"
"Go to project screen" = "Go to project screen"
"Go to edit screen" = "Go to edit screen"
"Go to settings screen" = "Go to settings screen"
"Save the current edit" = "Save the current edit"
"Save the current edit as" = "Save the current edit as"
"Quit the application" = "Quit the application"
"Zoom out to fit the entire edit on-screen" = "Zoom out to fit the entire edit on-screen"
"Zoom in to show a few seconds around the cursor" = "Zoom in to show a few seconds around the cursor"
"Zoom in to show the marked region" = "Zoom in to show the marked region"
"Zoom to show the selected clips" = "Zoom to show the selected clips"
"Expand or contract the current track height" = "Expand or contract the current track height"
"Rescale all tracks to fit on-screen" = "Rescale all tracks to fit on-screen"
"Set all tracks to the default track height" = "Set all tracks to the default track height"
"Expand or collapse folder track" = "Expand or collapse folder track"
"Turn looping on/off" = "Turn looping on/off"
"Turn snapping on/off" = "Turn snapping on/off"
"Turn click track on/off" = "Turn click track on/off"
"Turn punch-in on/off" = "Turn punch-in on/off"
"Turn scrolling on/off" = "Turn scrolling on/off"
"Turn lock automation to clip on/off" = "Turn lock automation to clip on/off"
"Turn MIDI timecode chasing on/off" = "Turn MIDI timecode chasing on/off"
"Toggle timecode between bars/seconds" = "Toggle timecode between bars/seconds"
"Start/stop playing" = "Start/stop playing"
"Stop playing" = "Stop playing"
"Abort current recording, and discard anything recorded" = "Abort current recording, and discard anything recorded"
"Abort current recording, discard anything recorded, and restart" = "Abort current recording, discard anything recorded, and restart"
"Move cursor to start of marked clips or edit" = "Move cursor to start of marked clips or edit"
"Move cursor to end of marked clips or edit" = "Move cursor to end of marked clips or edit"
"Scroll up to top of tracks" = "Scroll up to top of tracks"
"Scroll down to bottom of tracks" = "Scroll down to bottom of tracks"
"Vertical zoom-in" = "Vertical zoom-in"
"Vertical zoom-out" = "Vertical zoom-out"
"Zoom to fit horizontally and vertically" = "Zoom to fit horizontally and vertically"
"Show or hide the big input-meters" = "Show or hide the big input-meters"
"Show clipboard contents" = "Show clipboard contents"
"Show colour editor" = "Show colour editor"
"Turn End-to-End on/off" = "Turn End-to-End on/off"
"Arm or disarm all input devices" = "Arm or disarm all input devices"
"Toggle safe record" = "Toggle safe record"
"Stop safe recording" = "Stop safe recording"
"Jump backwards to next cut point" = "Jump backwards to next cut point"
"Jump forwards to next cut point" = "Jump forwards to next cut point"
"Jump to the mark-in point" = "Jump to the mark-in point"
"Jump to the mark-out point" = "Jump to the mark-out point"
"Put the markers around the currently selected clips" = "Put the markers around the currently selected clips"
"Nudge selected clips left" = "Nudge selected clips left"
"Nudge selected clips right" = "Nudge selected clips right"
"Nudge selected clips up" = "Nudge selected clips up"
"Nudge selected clips down" = "Nudge selected clips down"
"Change to the previous take for a looped clip" = "Change to the previous take for a looped clip"
"Change to the next take for a looped clip" = "Change to the next take for a looped clip"
"Select the item to the left of the current selection" = "Select the item to the left of the current selection"
"Select the item to the right of the current selection" = "Select the item to the right of the current selection"
"Select the item above the current selection" = "Select the item above the current selection"
"Select the item below the current selection" = "Select the item below the current selection"
"Select the item at the top of the current selection" = "Select the item at the top of the current selection"
"Select the item at the bottom of the current selection" = "Select the item at the bottom of the current selection"
"Move to the previous marker" = "Move to the previous marker"
"Move to the next marker" = "Move to the next marker"
"Toggle the marker view mode" = "Toggle the marker view mode"
"Show or hide of the global track" = "Show or hide of the global track"
"Split selected clips at cursor" = "Split selected clips at cursor"
"Move start of selected clips to the cursor position" = "Move start of selected clips to the cursor position"
"Move end of selected clips to the cursor position" = "Move end of selected clips to the cursor position"
"Auto-Crossfade selected clips" = "Auto-Crossfade selected clips"
"Move selected clips to back of z-order" = "Move selected clips to back of z-order"
"Delete marked region of selected clips, and move up selected" = "Delete marked region of selected clips, and move up selected"
"Delete marked region of selected clips, and move up all on track" = "Delete marked region of selected clips, and move up all on track"
"Enable/Disable selected filters" = "Enable/Disable selected filters"
"Change selected filter to its next preset" = "Change selected filter to its next preset"
"Change selected filter to its previous preset" = "Change selected filter to its previous preset"
"Lock/Unlock the properties panel" = "Lock/Unlock the properties panel"
"Insert a new MIDI clip into the selected track" = "Insert a new MIDI clip into the selected track"
"Insert a new track into the edit" = "Insert a new track into the edit"
"Insert a new folder track into the edit" = "Insert a new folder track into the edit"
"Insert a tempo change at the current cursor position" = "Insert a tempo change at the current cursor position"
"Insert a time signature at the current cursor position" = "Insert a time signature at the current cursor position"
"Insert a pitch change at the current cursor position" = "Insert a pitch change at the current cursor position"
"Launch an external wave editor for the selected clip" = "Launch an external wave editor for the selected clip"
"Show or hide the rack filters" = "Show or hide the rack filters"
"Show or hide the inputs section" = "Show or hide the inputs section"
"Show or hide the filters section" = "Show or hide the filters section"
"Show or hide the left pane" = "Show or hide the left pane"
"Show or hide the control section" = "Show or hide the control section"
"Show or hide the inputs, filters and controls" = "Show or hide the inputs, filters and controls"
"Show or hide the video window" = "Show or hide the video window"
"Show or hide the mixer window" = "Show or hide the mixer window"
"Reset all level meter overload indicators" = "Reset all level meter overload indicators"
"Mute selected clips" = "Mute selected clips"
"Pitch up 1 semitone" = "Pitch up 1 semitone"
"Pitch down 1 semitone" = "Pitch down 1 semitone"
"Pitch up 1 octave" = "Pitch up 1 octave"
"Pitch down 1 octave" = "Pitch down 1 octave"
"Mute selected tracks" = "Mute selected tracks"
"Solo selected tracks" = "Solo selected tracks"
"MIDI selection tool" = "MIDI selection tool"
"MIDI pencil tool" = "MIDI pencil tool"
"MIDI paint tool" = "MIDI paint tool"
"MIDI eraser tool" = "MIDI eraser tool"
"MIDI line tool" = "MIDI line tool"
"Toggle the \'controllers\' panel in MIDI editor" = "Toggle the \'controllers\' panel in MIDI editor"
"Toggle the \'velocities\' panel in MIDI editor" = "Toggle the \'velocities\' panel in MIDI editor"
"Enable/disable step-editor mode" = "Enable/disable step-editor mode"
"Mute/Unmute MIDI note echo in the MIDI editor" = "Mute/Unmute MIDI note echo in the MIDI editor"
"Show/Hide the MIDI pop-up toolbar" = "Show/Hide the MIDI pop-up toolbar"
"Insert a rest when in MIDI step-entry mode" = "Insert a rest when in MIDI step-entry mode"
"Toggle auto display of MIDI toolbar" = "Toggle auto display of MIDI toolbar"
"Show the MIDI controller mappings window" = "Show the MIDI controller mappings window"
"Punch out of automation record mode" = "Punch out of automation record mode"
"Punch out of automation record mode, clearing any subsequent curve data" = "Punch out of automation record mode, clearing any subsequent curve data"
"Toggle automation write mode" = "Toggle automation write mode"
"Toggle automation read mode" = "Toggle automation read mode"
"Locks the properties panel to keep showing its current contents" = "Locks the properties panel to keep showing its current contents"
"Detail holder" = "Detail holder"
"Contains details about any currently selected objects" = "Contains details about any currently selected objects"
"Nothing Currently Selected" = "Nothing Currently Selected"
"Play or stop the currently selected file" = "Play or stop the currently selected file"
"Auto-play" = "Auto-play"
"Automatically play a file when it is selected" = "Automatically play a file when it is selected"
"Disable" = "Disable"
"Disable all filters in this track" = "Disable all filters in this track"
"Enable all filters in this track" = "Enable all filters in this track"
"Select all filters in this track" = "Select all filters in this track"
"Select all other filters of the same type" = "Select all other filters of the same type"
"Select quick control parameter" = "Select quick control parameter"
"Clear all automation curves for this filter" = "Clear all automation curves for this filter"
"Display an active automation curve" = "Display an active automation curve"
"Save selected filters as a preset" = "Save selected filters as a preset"
"Replace this filter" = "Replace this filter"
"Wrap this filter in a new rack filter" = "Wrap this filter in a new rack filter"
"Wrap these filters in a new rack filter" = "Wrap these filters in a new rack filter"
"Delete this filter" = "Delete this filter"
"Browse for image to load" = "Browse for image to load"
"Unable to add image" = "Unable to add image"
"The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognized. Try using a standard jpeg, png or gif image." = "The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognized. Try using a standard jpeg, png or gif image."
"Use peak mode" = "Use peak mode"
"Use RMS mode" = "Use RMS mode"
"Use sum + difference mode" = "Use sum + difference mode"
"Set all to peak mode" = "Set all to peak mode"
"Set all to use RMS mode" = "Set all to use RMS mode"
"Set all to use sum + difference mode" = "Set all to use sum + difference mode"
"Reset all overload indicators" = "Reset all overload indicators"
"Back to Last Edit" = "Back to Last Edit"
"Open Project" = "Open Project"
"Create Folder" = "Create Folder"
"About" = "About"
"Help" = "Help"
"Loading" = "Loading"
"Show Trackion\'s quick-start guide" = "Show Trackion\'s quick-start guide"
"Show Trackion\'s reference manual" = "Show Trackion\'s reference manual"
"Turn off pop-up help" = "Turn off pop-up help"
"Turn on pop-up help" = "Turn on pop-up help"
"Use longer delay before popup help appears" = "Use longer delay before popup help appears"
"Show the Tracktion log file" = "Show the Tracktion log file"
"Check for updates" = "Check for updates"
"Show Folders" = "Show Folders"
"Show Column" = "Show Column"
"Selection Tool" = "Selection Tool"
"Pencil Tool" = "Pencil Tool"
"Paint Tool" = "Paint Tool"
"Eraser Tool" = "Eraser Tool"
"Line Tool" = "Line Tool"
"Paste (after selected)" = "Paste (after selected)"
"Paste (inserting at cursor position)" = "Paste (inserting at cursor position)"
"Delete (also deleting source files)" = "Delete (also deleting source files)"
"Bring obscured clips to front" = "Bring obscured clips to front"
"Edit using" = "Edit using"
"Set start time to original start time of source BWAV" = "Set start time to original start time of source BWAV"
"Show the help pages" = "Show the help pages"
"About this version of tracktion" = "About this version of tracktion"
"Opens an existing project" = "Opens an existing project"
"Creates a new top level folder" = "Creates a new top level folder"
"Autosaving" = "Autosaving"
"Demo Restrictions" = "Demo Restrictions"
"Because this copy of Tracktion is unregistered, a hissing noise will be played every few seconds, and MIDI all-note-off messages will occasionally be sent to external MIDI devices" = "Because this copy of Tracktion is unregistered, a hissing noise will be played every few seconds, and MIDI all-note-off messages will occasionally be sent to external MIDI devices"
"This edit contains references to plugin filters which are not installed on this machine" = "This edit contains references to plugin filters which are not installed on this machine"
"MIDI events from this device aren\'t being played" = "MIDI events from this device aren\'t being played"
"MIDI events in this track aren\'t being played" = "MIDI events in this track aren\'t being played"
"MIDI events aren\'t being played" = "MIDI events aren\'t being played"
"Because \'Run audio engine when stopped\' is disabled." = "Because \'Run audio engine when stopped\' is disabled."
"To enable this, make sure this item is ticked in the \'Options\' menu (bottom left)" = "To enable this, make sure this item is ticked in the \'Options\' menu (bottom left)"
"Because the track doesn\'t output to a MIDI device or contain any soft-synthesisers." = "Because the track doesn\'t output to a MIDI device or contain any soft-synthesisers."
"To make the track output to a MIDI device, select the track and use its destination device list." = "To make the track output to a MIDI device, select the track and use its destination device list."
"Tracktion Demo Mode" = "Tracktion Demo Mode"
"Tracktion is currently running in demo mode on this computer." = "Tracktion is currently running in demo mode on this computer."
"In keeping with the open-source ethos, Tracktion 4 is FREE to use on Linux!" = "In keeping with the open-source ethos, Tracktion 4 is FREE to use on Linux!"
"To unlock it, you\'ll need to register with us at www.tracktion.com, but unlike our Windows and OSX versions, there\'s no need to pay anything if you\'re using Linux!" = "To unlock it, you\'ll need to register with us at www.tracktion.com, but unlike our Windows and OSX versions, there\'s no need to pay anything if you\'re using Linux!"
"If you already have a tracktion.com account, just click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Learn More\" to visit the website and register, or \"Continue\" to carry on running in demo mode." = "If you already have a tracktion.com account, just click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Learn More\" to visit the website and register, or \"Continue\" to carry on running in demo mode."
"If you\'re new to Tracktion, we hope you enjoy the demo. When you\'re ready to unlock all of its features, click \"Learn more\" to find the right Tracktion product for you." = "If you\'re new to Tracktion, we hope you enjoy the demo. When you\'re ready to unlock all of its features, click \"Learn more\" to find the right Tracktion product for you."
"If you have a valid license, click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Continue\" to carry on running in demo mode." = "If you have a valid license, click \"Unlock\" to authorize Tracktion on this computer. Otherwise, click \"Continue\" to carry on running in demo mode."
"Learn More" = "Learn More"
"Continue with Trial" = "Continue with Trial"
"Click and drag to preview this clip" = "Click and drag to preview this clip"
"To get rid of this pop-up help, click on the \'help\' button at the bottom-left of the screen." = "To get rid of this pop-up help, click on the \'help\' button at the bottom-left of the screen."
"Shortcut" = "Shortcut"
"Press CTRL whist dragging to move more accurately" = "Press CTRL whist dragging to move more accurately"
"Click to change this file" = "Click to change this file"
"Drag left and right to adjust the wet/dry mix levels" = "Drag left and right to adjust the wet/dry mix levels"
"Dry" = "Dry"
"Pass Through Filters" = "Pass Through Filters"
"Tracks to Render" = "Tracks to Render"
"Tracks to include" = "Tracks to include"
"No tracks in Edit" = "No tracks in Edit"
"Select tracks all/none:" = "Select tracks all/none:"
"Select the file to use" = "Select the file to use"
"Dialog box" = "Dialog box"
"Settings^" = "Settings^"
"Projects^" = "Projects^"
"Minimises this window" = "Minimises this window"
"Quits the application" = "Quits the application"
"Makes the window full-screen or resizable" = "Makes the window full-screen or resizable"
"Click here to go to the projects screen" = "Click here to go to the projects screen"
"Click here to change settings for devices, keyboard, etc." = "Click here to change settings for devices, keyboard, etc."
"Click here to return to this edit" = "Click here to return to this edit"
"Delete unused takes" = "Delete unused takes"
"Click to select one of the alternative takes" = "Click to select one of the alternative takes"
"Click to type in a new time, or drag to change this value" = "Click to type in a new time, or drag to change this value"
"Tracktion Shortcut Keys" = "Tracktion Shortcut Keys"
"Key shortcuts" = "Key shortcuts"
"Couldn\'t write to the key mappings file" = "Couldn\'t write to the key mappings file"
"Start-up Screen" = "Start-up Screen"
"Version" = "Version"
"No movie open" = "No movie open"
"End of file" = "End of file"
"Hide window" = "Hide window"
"Keep window on top" = "Keep window on top"
"Quarter size" = "Quarter size"
"Half size" = "Half size"
"Normal size" = "Normal size"
"Double size" = "Double size"
"Quadruple size" = "Quadruple size"
"Mute audio track" = "Mute audio track"
"The ReWire system couldn\'t be shut down because a ReWire device is still in use." = "The ReWire system couldn\'t be shut down because a ReWire device is still in use."
"Please close any other ReWire applications and press \"try again\". (Quitting without closing down ReWire properly may leave your system in an unstable state)." = "Please close any other ReWire applications and press \"try again\". (Quitting without closing down ReWire properly may leave your system in an unstable state)."
"Try again" = "Try again"
"Quit anyway" = "Quit anyway"
"Export Complete" = "Export Complete"
"Loading Thumbnail" = "Loading Thumbnail"
"Completing Export" = "Completing Export"
"Tracktion audio file" = "Tracktion audio file"
"The Propellerheads REX format is not installed on your machine!" = "The Propellerheads REX format is not installed on your machine!"
"In order to work with rx2 files, please download the \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "In order to work with rx2 files, please download the \"REX shared library\" installer from propellerheads.se"
"REX2 file" = "REX2 file"
"No Time-Stretching" = "No Time-Stretching"
"Auto-Pitch" = "Auto-Pitch"
"Root Tempo" = "Root Tempo"
"Root Note" = "Root Note"
"Pitch Offset" = "Pitch Offset"
"Beat Points" = "Beat Points"
"Auto-Crossfade" = "Auto-Crossfade"
"View Source Info" = "View Source Info"
"Stretch" = "Stretch"
"Adjust Markers" = "Adjust Markers"
"Change Speed" = "Change Speed"
"Change Pitch" = "Change Pitch"
"Set Source File" = "Set Source File"
"Loop Start/End" = "Loop Start/End"
"Selects which channels are used from the file" = "Selects which channels are used from the file"
"Whether to use the left channel from this audio clip" = "Whether to use the left channel from this audio clip"
"Whether to use the right channel from this audio clip" = "Whether to use the right channel from this audio clip"
"Active Channels" = "Active Channels"
"Detecting tempo" = "Detecting tempo"
"Sensitivity" = "Sensitivity"
"Beat sensitivity" = "Beat sensitivity"
"Automatically creates a crossfade between overlapping clips" = "Automatically creates a crossfade between overlapping clips"
"The type of time-stretch algorithm to use for this clip" = "The type of time-stretch algorithm to use for this clip"
"Playback speed ratio" = "Playback speed ratio"
"Playback pitch ratio" = "Playback pitch ratio"
"Sets the playback pitch" = "Sets the playback pitch"
"Click to view the info for this clip\'s source media" = "Click to view the info for this clip\'s source media"
"Searches for the missing audio file that this clip refers to" = "Searches for the missing audio file that this clip refers to"
"Reverses the source file non-destructively" = "Reverses the source file non-destructively"
"Adds/removes markers from this clip" = "Adds/removes markers from this clip"
"Loop Properties" = "Loop Properties"
"Sets a clip to adjust it\'s pitch to match the global track" = "Sets a clip to adjust it\'s pitch to match the global track"
"Sets a clip to adjust it\'s tempo to match the global track" = "Sets a clip to adjust it\'s tempo to match the global track"
"Root tempo" = "Root tempo"
"Length in beats" = "Length in beats"
"Automatically sets the loop start and end points" = "Automatically sets the loop start and end points"
"Searches the source file for beat points" = "Searches the source file for beat points"
"Adds the current file to the loop library" = "Adds the current file to the loop library"
"Only clips which refer to a valid source be looped" = "Only clips which refer to a valid source be looped"
"Couldn\'t find the source media object for this clip" = "Couldn\'t find the source media object for this clip"
"Can\'t change the markers for media belonging to a read-only project" = "Can\'t change the markers for media belonging to a read-only project"
"Add a marker at the cursor position" = "Add a marker at the cursor position"
"Move the nearest marker to the cursor position" = "Move the nearest marker to the cursor position"
"Delete the marker nearest to the cursor" = "Delete the marker nearest to the cursor"
"This clip doesn\'t refer back to any source material" = "This clip doesn\'t refer back to any source material"
"A clip must have a root note set before it can be set to auto-pitch" = "A clip must have a root note set before it can be set to auto-pitch"
"+10 cents" = "+10 cents"
"+1 cent" = "+1 cent"
"Reset to original pitch" = "Reset to original pitch"
"-1 cent" = "-1 cent"
"-10 cents" = "-10 cents"
"Unknown file" = "Unknown file"
"Auto Crossfade" = "Auto Crossfade"
"Crossfade at the start of this clip" = "Crossfade at the start of this clip"
"Crossfade at the end of this clip" = "Crossfade at the end of this clip"
"Crossfade both ends of this clip" = "Crossfade both ends of this clip"
"To use auto-crossfade, first select a clip that partially overlaps another" = "To use auto-crossfade, first select a clip that partially overlaps another"
"Auto detect tempo" = "Auto detect tempo"
"Double tempo" = "Double tempo"
"Half tempo" = "Half tempo"
"Auto detect beat points" = "Auto detect beat points"
"Add beat points at each beat" = "Add beat points at each beat"
"Clear all beat points" = "Clear all beat points"
"Set loop start to clip start" = "Set loop start to clip start"
"Set loop end to clip end" = "Set loop end to clip end"
"Set loop start/end to clip start/end" = "Set loop start/end to clip start/end"
"Delete Unused Takes" = "Delete Unused Takes"
"This will permanently delete all wave files that are listed as takes in this clip, apart from the ones currently being used." = "This will permanently delete all wave files that are listed as takes in this clip, apart from the ones currently being used."
"Are you sure you want to do this?" = "Are you sure you want to do this?"
"Some of the wavefiles couldn\'t be deleted" = "Some of the wavefiles couldn\'t be deleted"
"Length of fade-in" = "Length of fade-in"
"Length of fade-out" = "Length of fade-out"
"Set the shape of the fade-in curve" = "Set the shape of the fade-in curve"
"Set the shape of the fade-out curve" = "Set the shape of the fade-out curve"
"Can\'t add this kind of filter to a clip!" = "Can\'t add this kind of filter to a clip!"
"Can\'t add any more filters to this clip!" = "Can\'t add any more filters to this clip!"
"Changes the length of the fade in/out" = "Changes the length of the fade in/out"
"Clip Loop Points" = "Clip Loop Points"
"Copy Colour from Marker" = "Copy Colour from Marker"
"Trim Clip from Marker" = "Trim Clip from Marker"
"Create Unique Copy" = "Create Unique Copy"
"Render Property Set" = "Render Property Set"
"Edit Properties" = "Edit Properties"
"Sets the start/end points of clip from the edit" = "Sets the start/end points of clip from the edit"
"Changes the colour of the clip to be the same as the marker" = "Changes the colour of the clip to be the same as the marker"
"Changes the length of the clip to be the same as the marker" = "Changes the length of the clip to be the same as the marker"
"Creates a unique copy of the source Edit to use as a backup" = "Creates a unique copy of the source Edit to use as a backup"
"Shows the progress of the edit render" = "Shows the progress of the edit render"
"Edit Clip" = "Edit Clip"
"Rending" = "Rending"
"of" = "af"
"nested clips" = "nested clips"
"%" = "%"
"Waiting on nested edits..." = "Waiting on nested edits..."
"Rendering Edit:" = "Rendering Edit:"
"Whole edit" = "Whole edit"
"In/out marker points" = "In/out marker points"
"Markers List" = "Markers List"
"Run Test" = "Run Test"
"Recording Synchronization Test" = "Recording Synchronization Test"
"Make sure your audio system is setup to loop the output from the device below into the input device." = "Make sure your audio system is setup to loop the output from the device below into the input device."
"Then click the button below, which will play a test signal several times and measure the time it takes to loop back in." = "Then click the button below, which will play a test signal several times and measure the time it takes to loop back in."
"This process requires at least one active audio output device" = "This process requires at least one active audio output device"
"Sets the input device\'s offset to this value" = "Sets the input device\'s offset to this value"
"Couldn\'t detect the test signal." = "Couldn\'t detect the test signal."
"This might be because the output isn\'t being correctly looped back, or because the signal is too quiet or noisy (if you\'re using a microphone or other indirect audio path)." = "This might be because the output isn\'t being correctly looped back, or because the signal is too quiet or noisy (if you\'re using a microphone or other indirect audio path)."
"Click \'run test\' to try again." = "Click \'run test\' to try again."
"A consistent delay of 123 milliseconds was detected." = "A consistent delay of 123 milliseconds was detected."
"Click \'apply\' to set the input device\'s recording offset to this value." = "Click \'apply\' to set the input device\'s recording offset to this value."
"Add to library" = "Add to library"
"Audio Clip" = "Audio Clip"
"Reversing" = "Reversing"
"This plugin file no longer exists" = "This plugin file no longer exists"
"This plugin failed to load correctly" = "This plugin failed to load correctly"
"Deactivated after failing to initialise correctly" = "Deactivated after failing to initialise correctly"
"Clear list" = "Clear list"
"Remove selected plugin from list" = "Remove selected plugin from list"
"Show folder containing selected plugin" = "Show folder containing selected plugin"
"Remove any plugins whose files no longer exist" = "Remove any plugins whose files no longer exist"
"Sort alphabetically" = "Sort alphabetically"
"Sort by category" = "Sort by category"
"Sort by manufacturer" = "Sort by manufacturer"
"Select folders to scan..." = "Select folders to scan..."
"Scanning for plugins..." = "Scanning for plugins..."
"Searching for all possible plugin files..." = "Searching for all possible plugin files..."
"Scan" = "Scan"
"Plugin Scanning" = "Plugin Scanning"
"If you choose to scan folders that contain non-plugin files, then scanning may take a long time, and can cause crashes when attempting to load unsuitable files." = "If you choose to scan folders that contain non-plugin files, then scanning may take a long time, and can cause crashes when attempting to load unsuitable files."
"Are you sure you want to scan the folder \"XYZ\"?" = "Are you sure you want to scan the folder \"XYZ\"?"
"Testing" = "Testing"
"Scan complete" = "Scan complete"
"Note that the following files appeared to be plugin files, but failed to load correctly" = "Note that the following files appeared to be plugin files, but failed to load correctly"
"none" = "none"
"Show advanced settings..." = "Show advanced settings..."
"Error when trying to open audio device!" = "Error when trying to open audio device!"
"(no audio output channels found)" = "(no audio output channels found)"
"active output channels:" = "active output channels:"
"(no audio input channels found)" = "(no audio input channels found)"
"active input channels:" = "active input channels:"
"show this device\'s control panel" = "show this device\'s control panel"
"opens the device\'s own control panel" = "opens the device\'s own control panel"
"output:" = "output:"
"device:" = "device:"
"Test" = "Test"
"input:" = "input:"
"sample rate:" = "sample rate:"
"audio buffer size:" = "audio buffer size:"
"Audio device type:" = "Audio device type:"
"No MIDI inputs available" = "No MIDI inputs available"
"Active MIDI inputs:" = "Active MIDI inputs:"
"MIDI Output:" = "MIDI Output:"
"hello" = "Hej"
"1 week" = "1 week"
"2 weeks" = "2 weeks"
"1 day" = "1 day"
"2 days" = "2 days"
"1 hr" = "1 hr"
"2 hrs" = "2 hrs"
"1 min" = "1 min"
"2 mins" = "2 mins"
"1 sec" = "1 sec"
"2 secs" = "2 secs"
"(no choices)" = "(no choices)"
"Velocity-sensitive mode" = "Velocity-sensitive mode"
"Use circular dragging" = "Use circular dragging"
"Use left-right dragging" = "Use left-right dragging"
"Use up-down dragging" = "Use up-down dragging"
"Use left-right/up-down dragging" = "Use left-right/up-down dragging"
"Rotary mode" = "Rotary mode"
"Auto-size this column" = "Auto-size this column"
"Auto-size all columns" = "Auto-size all columns"
"Add/remove items from toolbar" = "Add/remove items from toolbar"
"You can drag the items above and drop them onto a toolbar to add them." = "You can drag the items above and drop them onto a toolbar to add them."
"Items on the toolbar can also be dragged around to change their order, or dragged off the edge to delete them." = "Items on the toolbar can also be dragged around to change their order, or dragged off the edge to delete them."
"Restore to default set of items" = "Restore to default set of items"
"Show icons only" = "Show icons only"
"Show icons and descriptions" = "Show icons and descriptions"
"Show descriptions only" = "Show descriptions only"
"shortcut" = "shortcut"
"(nothing selected)" = "(nothing selected)"
"click to browse for a different file" = "click to browse for a different file"
"file:" = "file:"
"Go up to parent directory" = "Go up to parent directory"
"Choose" = "Choose"
"Hard Drive" = "Hard Drive"
"CD/DVD drive" = "CD/DVD drive"
"New Folder" = "New Folder"
"File already exists" = "File already exists"
"There\'s already a file called: FLMN" = "There\'s already a file called: FLMN"
"Are you sure you want to overwrite it?" = "Are you sure you want to overwrite it?"
"Please enter the name for the folder" = "Please enter the name for the folder"
"Couldn\'t create the folder!" = "Couldn\'t create the folder!"
"(no recently selected files)" = "(no recently selected files)"
"Choose a new directory" = "Choose a new directory"
"Choose a new file" = "Choose a new file"
"change..." = "change..."
"Change folder..." = "Change folder..."
"Add a folder..." = "Add a folder..."
"Quit" = "Quit"
"Copies the currently selected text to the clipboard and deletes it." = "Copies the currently selected text to the clipboard and deletes it."
"Copies the currently selected text to the clipboard." = "Copies the currently selected text to the clipboard."
"Inserts text from the clipboard." = "Inserts text from the clipboard."
"Deletes any selected text." = "Deletes any selected text."
"Selects all the text in the editor." = "Selects all the text in the editor."
"Failed to open file..." = "Failed to open file..."
"There was an error while trying to load the file: FLNM" = "There was an error while trying to load the file: FLNM"
"Error writing to file..." = "Error writing to file..."
"An error occurred while trying to save \"DCNM\" to the file: FLNM" = "An error occurred while trying to save \"DCNM\" to the file: FLNM"
"Closing document..." = "Closing document..."
"Do you want to save the changes to \"DCNM\"?" = "Do you want to save the changes to \"DCNM\"?"
"Use this swatch as the current colour" = "Use this swatch as the current colour"
"Set this swatch to the current colour" = "Set this swatch to the current colour"
"red" = "red"
"green" = "green"
"blue" = "blue"
"alpha" = "alpha"
"Adds a new key-mapping" = "Adds a new key-mapping"
"Click to change this key-mapping" = "Click to change this key-mapping"
"Change this key-mapping" = "Change this key-mapping"
"Remove this key-mapping" = "Remove this key-mapping"
"New key-mapping" = "New key-mapping"
"Please press a key combination now..." = "Please press a key combination now..."
"Change key-mapping" = "Change key-mapping"
"Do you want to re-assign it to this new command instead?" = "Do you want to re-assign it to this new command instead?"
"Re-assign" = "Re-assign"
"Reset to defaults" = "Reset to defaults"
"Are you sure you want to reset all the key-mappings to their default state?" = "Are you sure you want to reset all the key-mappings to their default state?"
"reset to defaults" = "reset to defaults"
"Melodic" = "Melodic"
"Percussive" = "Percussive"
"Polyphonic" = "Polyphonic"
"Deletes this custom controller" = "Deletes this custom controller"
"Toggle beats/seconds mode" = "Toggle beats/seconds mode"
"MCU Order" = "MCU Order"
"Map native plugins" = "Map native plugins"
"Delete Plugin" = "Delete Plugin"
"Stop Mirroring" = "Stop Mirroring"
"This plugin is currently mirroring:" = "This plugin is currently mirroring:"
"Drag-and-drop a plugin here to make this plugin mirror its parameters" = "Drag-and-drop a plugin here to make this plugin mirror its parameters"
"Disconnects this plugin from its currently mirrored target" = "Disconnects this plugin from its currently mirrored target"
"Double-click to edit" = "Double-click to edit"
"ERROR! - This plugin couldn\'t be loaded!" = "ERROR! - This plugin couldn\'t be loaded!"
"Save As Preset" = "Save As Preset"
"Deletes the selected plugins" = "Deletes the selected plugins"
"Bypasses the selected plugins" = "Bypasses the selected plugins"
"Save the selected plugins as a preset" = "Save the selected plugins as a preset"
"Shows parameter assignments. Shift-click an assignment to remove it." = "Shows parameter assignments. Shift-click an assignment to remove it."
"This plugin currently has no parameters mapped to MIDI controls. To make assignments enter MIDI Learn mode, move a plugin\'s parameter from the UI and then move the required MIDI controller." = "This plugin currently has no parameters mapped to MIDI controls. To make assignments enter MIDI Learn mode, move a plugin\'s parameter from the UI and then move the required MIDI controller."
"Delete Plugins" = "Delete Plugins"
"Disable all other return plugins on this bus" = "Disable all other return plugins on this bus"
"Enable all other return plugins on this bus" = "Enable all other return plugins on this bus"
"Disables all other return plugins that are using the same bus" = "Disables all other return plugins that are using the same bus"
"Enables all other return plugins that are using the same bus" = "Enables all other return plugins that are using the same bus"
"Aux Return Plugin" = "Aux Return Plugin"
"Disable all other send plugins on this bus" = "Disable all other send plugins on this bus"
"Enable all other send plugins on this bus" = "Enable all other send plugins on this bus"
"Tracktion Aux-Send Plugin" = "Tracktion Aux-Send Plugin"
"Disables all other send plugins that are going to the same return bus" = "Disables all other send plugins that are going to the same return bus"
"Enables all other send plugins that are going to the same return bus" = "Enables all other send plugins that are going to the same return bus"
"Tracktion Chorus Plugin" = "Tracktion Chorus Plugin"
"Tracktion Reverb Plugin" = "Tracktion Reverb Plugin"
"Tracktion EQ Plugin" = "Tracktion EQ Plugin"
"Midi Patch Bay" = "Midi Patch Bay"
"Tracktion Plugins" = "Tracktion Plugins"
"Create New Empty Rack" = "Create New Empty Rack"
"Open/close all folders" = "Open/close all folders"
"There are some problems in launching a child-process to scan for plugins." = "There are some problems in launching a child-process to scan for plugins."
"If you have a virus-checker or firewall running, you may need to temporarily disable it for the scan to work correctly." = "If you have a virus-checker or firewall running, you may need to temporarily disable it for the scan to work correctly."
"Freezes the track" = "Freezes the track"
"Track will freeze up to this plugin" = "Track will freeze up to this plugin"
"Level meter plugin" = "Level meter plugin"
"Reset All" = "Reset All"
"Block All" = "Block All"
"Tracktion Midi Patch Bay Plugin" = "Tracktion Midi Patch Bay Plugin"
"Resets all the mappings so no channel modifications are made" = "Resets all the mappings so no channel modifications are made"
"Blocks all channels" = "Blocks all channels"
"Block channel" = "Block channel"
"Patch Bay Plugin" = "Patch Bay Plugin"
"MIDI Patch Bay Filter" = "MIDI Patch Bay Filter"
"Block Channel" = "Block Channel"
"MidiPatch" = "MidiPatch"
"Tracktion Patch Bay Plugin" = "Tracktion Patch Bay Plugin"
"The type of pitch-shifting algorithm to use" = "The type of pitch-shifting algorithm to use"
"Tracktion Rack Plugin" = "Tracktion Rack Plugin"
"The rack that this plugin is feeding into" = "The rack that this plugin is feeding into"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s left channel" = "Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s left channel"
"Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s right channel" = "Shows which of the rack\'s outputs comes out this plugin\'s right channel"
"Click to edit the rack" = "Click to edit the rack"
"Replace rack with plugins" = "Replace rack with plugins"
"MIDI input" = "MIDI input"
"MIDI output" = "MIDI output"
"Drag this into the rack to create a new plugin" = "Drag this into the rack to create a new plugin"
"Delete Rack" = "Delete Rack"
"New Plugin" = "New Plugin"
"Drag this area to create an instance of this rack plugin" = "Drag this area to create an instance of this rack plugin"
"The name of this rack plugin" = "The name of this rack plugin"
"Deletes this rack plugin" = "Deletes this rack plugin"
"Rack Plugin" = "Rack Plugin"
"Delete Rack Plugin" = "Delete Rack Plugin"
"Are you sure you want to delete this rack plugin?" = "Are you sure you want to delete this rack plugin?"
"This can\'t be undone, and any instances of the rack will also be deleted from the edit." = "This can\'t be undone, and any instances of the rack will also be deleted from the edit."
"Reverb Plugin" = "Reverb Plugin"
"Couldn\'t start ReWire plugin" = "Couldn\'t start ReWire plugin"
"ReWire Plugin" = "ReWire Plugin"
"Current status of this ReWire plugin" = "Current status of this ReWire plugin"
"Selects the ReWire device to use for this plugin" = "Selects the ReWire device to use for this plugin"
"Unable to Install ReWire" = "Unable to Install ReWire"
"You need to be running Tracktion as an administrator to install ReWire." = "You need to be running Tracktion as an administrator to install ReWire."
"Please restart Tracktion and ensure this option is selected by right clicking the application icon and choosing Run as administrator." = "Please restart Tracktion and ensure this option is selected by right clicking the application icon and choosing Run as administrator."
"Overwrite Old ReWire Library?" = "Overwrite Old ReWire Library?"
"An older version of the ReWire library was found that is not compatible with Tracktion. Do you want to replace it with this newer version? Existing applications should be compatible." = "An older version of the ReWire library was found that is not compatible with Tracktion. Do you want to replace it with this newer version? Existing applications should be compatible."
"Load audio files into the sampler" = "Load audio files into the sampler"
"Tracktion Text Plugin" = "Tracktion Text Plugin"
"Name of text plugin" = "Name of text plugin"
"Description of text plugin" = "Description of text plugin"
"Drag here to change the volume for all sub-tracks" = "Drag here to change the volume for all sub-tracks"
"Enables/Disables this plugin" = "Enables/Disables this plugin"
"Pan Law" = "Pan Law"
"Set to Default Pan Law" = "Set to Default Pan Law"
"Centre" = "Centre"
"Drag here to change the volume; Alt-click to reset to 0dB" = "Drag here to change the volume; Alt-click to reset to 0dB"
"Drag here to change the pan; Alt-click to reset to centre" = "Drag here to change the pan; Alt-click to reset to centre"
"Vol/Pan" = "Vol/Pan"
"Change the pan law" = "Change the pan law"
"Resets the pan law to the default" = "Resets the pan law to the default"
"Sets this plugin to ignore a VCA plugin on a parent folder track" = "Sets this plugin to ignore a VCA plugin on a parent folder track"
"Deletes this volume plugin" = "Deletes this volume plugin"
"Volume & Pan Plugin" = "Volume & Pan Plugin"
"Test Note" = "Test Note"
"MIDI Channel" = "MIDI Channel"
"Copy Note Settings" = "Copy Note Settings"
"Clear Channel" = "Clear Channel"
"Randomise Channel" = "Randomise Channel"
"Shift Notes" = "Shift Notes"
"Toggle Every" = "Toggle Every"
"Insert New Channel" = "Insert New Channel"
"Delete Channel" = "Delete Channel"
"Sequencer Channel" = "Sequencer Channel"
"Channel 123" = "Channel 123"
"Channels 1,2,3" = "Channels 1,2,3"
"Change the MIDI note of the selected channel" = "Change the MIDI note of the selected channel"
"Change the MIDI note of the selected channels" = "Change the MIDI note of the selected channels"
"Test the note" = "Test the note"
"Change the velocity of the selected channel" = "Change the velocity of the selected channel"
"Change the velocity of the selected channels" = "Change the velocity of the selected channels"
"Change the MIDI channel of the selected channel" = "Change the MIDI channel of the selected channel"
"Change the MIDI channel of the selected channels" = "Change the MIDI channel of the selected channels"
"The groove template to apply to this channel. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down" = "The groove template to apply to this channel. Click to change this, or use by dragging the cursor up/down"
"Inserts a new channel before this one" = "Inserts a new channel before this one"
"Clear all notes in this channel" = "Clear all notes in this channel"
"Randomise the notes in this channel" = "Randomise the notes in this channel"
"Delete this selected channel" = "Delete this selected channel"
"Delete the selected channels" = "Delete the selected channels"
"Shift notes to the left or right by 1" = "Shift notes to the left or right by 1"
"Shift the notes left" = "Shift the notes left"
"Shift the notes right" = "Shift the notes right"
"Toggle the channel notes in some consistent pattern. Useful for laying out drum grooves." = "Toggle the channel notes in some consistent pattern. Useful for laying out drum grooves."
"Reset Ratio" = "Reset Ratio"
"Create Comp" = "Create Comp"
"Render Clip" = "Render Clip"
"Add Empty Pattern" = "Add Empty Pattern"
"Delete Pattern" = "Delete Pattern"
"Delete All Patterns" = "Delete All Patterns"
"Clear All Patterns" = "Clear All Patterns"
"Render to MIDI Clip" = "Render to MIDI Clip"
"Add Channel" = "Add Channel"
"The scaling ratio for stretching the patterns and their notes" = "The scaling ratio for stretching the patterns and their notes"
"Reset the scaling ratio to default" = "Reset the scaling ratio to default"
"Adds a new pattern" = "Adds a new pattern"
"Toggles all the patterns\' channels\' notes to an \'off\' state" = "Toggles all the patterns\' channels\' notes to an \'off\' state"
"Remove a specific pattern. All instances of the pattern will be set to the first pattern." = "Remove a specific pattern. All instances of the pattern will be set to the first pattern."
"Removes all patterns" = "Removes all patterns"
"Adds a new channel" = "Adds a new channel"
"Render the entire clip to MIDI" = "Render the entire clip to MIDI"
"Combine the selected clips to a new comp clip" = "Combine the selected clips to a new comp clip"
"Render the selected clips to a new audio clip" = "Render the selected clips to a new audio clip"
"Delete Pattern 123" = "Delete Pattern 123"
"Step-Sequence Clip" = "Step-Sequence Clip"
"This clip already contains the maximum number of channels!" = "This clip already contains the maximum number of channels!"
"Set Pattern Length" = "Set Pattern Length"
"Note Length" = "Note Length"
"Number of Notes" = "Number of Notes"
"Clear All Notes" = "Clear All Notes"
"Randomise" = "Randomise"
"Insert new empty pattern" = "Insert new empty pattern"
"Insert a copy" = "Insert a copy"
"Append a copy" = "Append a copy"
"Insert a new duplicate" = "Insert a new duplicate"
"Append a new duplicate" = "Append a new duplicate"
"Remove Section" = "Remove Section"
"Apply Common Groove" = "Apply Common Groove"
"Sequencer Pattern" = "Sequencer Pattern"
"Change the length of the notes" = "Change the length of the notes"
"Change the number of notes per channel" = "Change the number of notes per channel"
"Inserts another instance of this pattern" = "Inserts another instance of this pattern"
"Appends another instance of this pattern at the end of the clip" = "Appends another instance of this pattern at the end of the clip"
"Creates a new empty pattern and inserts it before this one" = "Creates a new empty pattern and inserts it before this one"
"Creates a new copy of this pattern, and inserts it before this one" = "Creates a new copy of this pattern, and inserts it before this one"
"Creates a new copy of this pattern, and appeds it to the clip" = "Creates a new copy of this pattern, and appeds it to the clip"
"Toggles all notes to an \'off\' state" = "Toggles all notes to an \'off\' state"
"Sets all notes to a random sequence" = "Sets all notes to a random sequence"
"Apply a common groove to the channels" = "Apply a common groove to the channels"
"Renders the pattern to a MIDI clip" = "Renders the pattern to a MIDI clip"
"Delete the instance of the pattern" = "Delete the instance of the pattern"
"Delete the instances of the patterns" = "Delete the instances of the patterns"
"123 Bars" = "123 Bars"
"1 Bar" = "1 Bar"
"123 Notes Per Bar" = "123 Notes Per Bar"
"Pattern 123" = "Pattern 123"
"Left-click to flip cells; Hold shift to clear cells; Hold ctrl to fill cells; Right-click for options" = "Left-click to flip cells; Hold shift to clear cells; Hold ctrl to fill cells; Right-click for options"
"Insert Copy" = "Insert Copy"
"Append Copy" = "Append Copy"
"Click to select this pattern. When selected, click to change the pattern" = "Click to select this pattern. When selected, click to change the pattern"
"Delete MIDI Notes" = "Delete MIDI Notes"
"Show Note Automation" = "Show Note Automation"
"Multi Channel" = "Multi Channel"
"Create Audio Comp" = "Create Audio Comp"
"The scaling factor to apply to the note velocities on the output of this clip" = "The scaling factor to apply to the note velocities on the output of this clip"
"Sets the number of channels to use for overlapping notes" = "Sets the number of channels to use for overlapping notes"
"Shows or hides not automation for this clip" = "Shows or hides not automation for this clip"
"Creates a new audio clip with rendered takes" = "Creates a new audio clip with rendered takes"
"Show/Hide MIDI Editor" = "Show/Hide MIDI Editor"
"Single channel mode" = "Single channel mode"
"channels" = "channels"
"Create a new audio comp clip" = "Create a new audio comp clip"
"Replace with a new audio comp clip" = "Replace with a new audio comp clip"
"This will permanently delete all unused MIDI takes in this clip." = "This will permanently delete all unused MIDI takes in this clip."
"SysEx Events" = "SysEx Events"
"X" = "X"
"Y" = "Y"
"Z" = "Z"
"Show keyboard to left of the track" = "Show keyboard to left of the track"
"Done" = "Færdig"
"take" = "take"
"Add to selection" = "Add to selection"
"Remove from selection" = "Remove from selection"
"This clip has more overlapping notes than the current maximum number of channels to play. Either increase the multi-channel property or set the clip to single channel mode." = "This clip has more overlapping notes than the current maximum number of channels to play. Either increase the multi-channel property or set the clip to single channel mode."
"Control Changes" = "Control Changes"
"MIDI SysEx Events" = "MIDI SysEx Events"
"Render Notes" = "Render Notes"
"Delete MIDI Note" = "Delete MIDI Note"
"Length of the note" = "Length of the note"
"Displays note automation for the selected note" = "Displays note automation for the selected note"
"Renders the selected MIDI notes to an audio clip" = "Renders the selected MIDI notes to an audio clip"
"Initialising Audio Devices" = "Initialising Audio Devices"
"Initialising ReWire" = "Initialising ReWire"
"Initialising Plugins" = "Initialising Plugins"
"Initialising Controllers" = "Initialising Controllers"
"Linear" = "Linear"
"-2.5 dB Center" = "-2.5 dB Center"
"-3.0 dB Center" = "-3.0 dB Center"
"-4.5 dB Center" = "-4.5 dB Center"
"-6.0 dB Center" = "-6.0 dB Center"
"English" = "English"
"Authorisation via tracktion.com" = "Authorisation via tracktion.com"
"Mute/Unmute All Plugins" = "Mute/Unmute All Plugins"
"Create Preset" = "Create Preset"
"Removes this track from its parent folder" = "Removes this track from its parent folder"
"This track contains MIDI-generating clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser." = "This track contains MIDI-generating clips which may be inaudible as it doesn\'t output to a MIDI device or a plugin synthesiser."
"This track contains wave clips which may be inaudible as the audio will be blocked by some of the track\'s filters." = "This track contains wave clips which may be inaudible as the audio will be blocked by some of the track\'s filters."
"Nothing to freeze" = "Nothing to freeze"
"Track plugins" = "Track plugins"
"Insert new MIDI Clip" = "Insert new MIDI Clip"
"Insert new Audio Clip" = "Insert new Audio Clip"
"Insert new Edit Clip" = "Insert new Edit Clip"
"Insert new Step-Sequence Clip" = "Insert new Step-Sequence Clip"
"Track Destination" = "Track Destination"
"Image" = "Billede"
"Multiple Images" = "Multiple Images"
"Ghost Tracks" = "Ghost Tracks"
"Mutes or un-mutes all the plugins in this track" = "Mutes or un-mutes all the plugins in this track"
"Create a preset from the selected items" = "Create a preset from the selected items"
"Select the tracks to display behind this one" = "Select the tracks to display behind this one"
"Sets the image to display on this track" = "Sets the image to display on this track"
"Freeze the selected tracks together" = "Freeze the selected tracks together"
"Freeze each track with a freeze point" = "Freeze each track with a freeze point"
"Freeze the entire track contents" = "Freeze the entire track contents"
"Freeze the track with a freeze point" = "Freeze the track with a freeze point"
"Render to a new track" = "Render to a new track"
"Render replacing current track" = "Render replacing current track"
"Open/Close" = "Open/Close"
"Use a single track for all types of marker" = "Use a single track for all types of marker"
"Bazaar Download" = "Bazaar Download"
"Download cancelled" = "Download cancelled"
"loop library" = "loop library"
"preset library" = "preset library"
"plugin list" = "plugin list"
"projects list" = "projects list"
"Download Complete" = "Download Complete"
"All assests imported" = "All assests imported"
"You can now find XYYX in your" = "You can now find XYYX in your"
"Unable to create Tracktion plugins folder" = "Unable to create Tracktion plugins folder"
"Failed to unzip assets" = "Failed to unzip assets"
"Failed to copy file to loops folder" = "Failed to copy file to loops folder"
"Failed to import file to loops database" = "Failed to import file to loops database"
"Downloaded Rack" = "Downloaded Rack"
"Failed to import preset" = "Failed to import preset"
"Failed to copy file to plugins folder" = "Failed to copy file to plugins folder"
"Please run a plugin scan once the installer has completed" = "Please run a plugin scan once the installer has completed"
"CD Drive" = "CD Drive"
"Time to Record" = "Time to Record"
"Render Clips" = "Render Clips"
"Leave existing clips" = "Leave existing clips"
"Replace selected clips" = "Replace selected clips"
"The selected clips were not long enough to render" = "The selected clips were not long enough to render"
"There was a problem rendering the selected clips" = "There was a problem rendering the selected clips"
"Render the selected clip" = "Render the selected clip"
"Render the marked region of the selected clip" = "Render the marked region of the selected clip"
"Render the selected clip and replace it" = "Render the selected clip and replace it"
"Render the marked region of the selected clip and replace it" = "Render the marked region of the selected clip and replace it"
"Render all the selected clips" = "Render all the selected clips"
"Render the marked region of the selected clips" = "Render the marked region of the selected clips"
"Render the selected clips and replace them" = "Render the selected clips and replace them"
"Render the marked region of the selected clips and replace them" = "Render the marked region of the selected clips and replace them"
"You can\'t add an Edit which contains this Edit as a clip to itself" = "You can\'t add an Edit which contains this Edit as a clip to itself"
"Unable to load Edit from source file" = "Unable to load Edit from source file"
"New Audio Clip" = "New Audio Clip"
"New MIDI Clip" = "New MIDI Clip"
"New Edit Clip" = "New Edit Clip"
"New Step-Sequence Clip" = "New Step-Sequence Clip"
"New Marker" = "New Marker"
"No MIDI input was selected to be the timecode source" = "No MIDI input was selected to be the timecode source"
"Render to a file" = "Render to a file"
"You can\'t paste an edit clip into itself!" = "You can\'t paste an edit clip into itself!"
"Rack types added!" = "Rack types added!"
"Click volume" = "Click volume"
"Fit track on screen" = "Fit track on screen"
"Set track to default height" = "Set track to default height"
"Enable vertical scrolling over clip area" = "Enable vertical scrolling over clip area"
"Enable vertical scrolling over MIDI clips" = "Enable vertical scrolling over MIDI clips"
"Loading Edit" = "Loading Edit"
"Create Archive" = "Create Archive"
"There was a problem creating the new Project for archiving" = "There was a problem creating the new Project for archiving"
"Render Errors" = "Render Errors"
"Render Automatically" = "Render Automatically"
"Live Render Preview" = "Live Render Preview"
"Enables automatic rendering when options are changed" = "Enables automatic rendering when options are changed"
"Click to toggle this marker\'s type" = "Click to toggle this marker\'s type"
"Archive Edit" = "Archive Edit"
"Searching for missing files..." = "Searching for missing files..."
"Do you want to use the file \"XZZX\" as the new source for this item?" = "Do you want to use the file \"XZZX\" as the new source for this item?"
"Please choose a file to use as the new source for this item" = "Please choose a file to use as the new source for this item"
"File to use:" = "File to use:"
"Remove all notifications?" = "Remove all notifications?"
"Are you sure you want to clear the list of notifications?" = "Are you sure you want to clear the list of notifications?"
"Downloaded files will still be available from the various libraries." = "Downloaded files will still be available from the various libraries."
"Choose Controller" = "Choose Controller"
"Choose Parameter" = "Choose Parameter"
"Loading Presets" = "Loading Presets"
"Preset Details" = "Preset Details"
"And any number of tags separated by commas" = "And any number of tags separated by commas"
"unamed" = "unamed"
"Export Preset" = "Export Preset"
"Couldn\'t Save Preset" = "Couldn\'t Save Preset"
"There was an error saving the preset to the selected destination, please ensure you have have valid permissions to write to the folder and try again." = "There was an error saving the preset to the selected destination, please ensure you have have valid permissions to write to the folder and try again."
"Unable to Import Preset" = "Unable to Import Preset"
"The selected file didn\'t contain a valid preset." = "The selected file didn\'t contain a valid preset."
"Import Preset" = "Import Preset"
"Create Archive..." = "Create Archive..."
"Search for Unused Files" = "Search for Unused Files"
"Create Project" = "Create Project"
"Are you sure you want to delete this template? There is no undo for this action." = "Are you sure you want to delete this template? There is no undo for this action."
"123 Objects" = "123 Objects"
"unnamed" = "unnamed"
"Delete Virtual Device" = "Delete Virtual Device"
"Record to Note Automation" = "Record to Note Automation"
"If enabled, incoming controller events will get recorded to note automation instead of the clip" = "If enabled, incoming controller events will get recorded to note automation instead of the clip"
"Whether MIDI controller events are available for mapping to plugin parameters" = "Whether MIDI controller events are available for mapping to plugin parameters"
"Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s plugins" = "Whether MIDI events from this device are passed through into its track\'s plugins"
"Deletes this virtual input device" = "Deletes this virtual input device"
"MIDI" = "MIDI"
"Input 123" = "Input 123"
"Output 123" = "Output 123"
"Files" = "Files"
"Audio file browser" = "Audio file browser"
"Go up to the parent folder" = "Go up to the parent folder"
"Selects a folder to browse" = "Selects a folder to browse"
"Notifications" = "Notifications"
"Clear All" = "Clear All"
"No Notifications" = "No Notifications"
"Show Notifications" = "Show Notifications"
"No Results Found" = "No Results Found"
"Search Plugins" = "Search Plugins"
"Category" = "Category"
"Manufacturer" = "Manufacturer"
"Edit Preset" = "Edit Preset"
"Are you sure you want to remove the selected preset from all projects? Note that this is not undoable!" = "Are you sure you want to remove the selected preset from all projects? Note that this is not undoable!"
"You can only preview using four inputs at a time, only the first four in this list will be active" = "You can only preview using four inputs at a time, only the first four in this list will be active"
"No selected inputs have end-to-end enabled so there will be no audible output" = "No selected inputs have end-to-end enabled so there will be no audible output"
"Task in progress" = "Task in progress"
"Can\'t freeze plugins inside racks" = "Can\'t freeze plugins inside racks"
"Freeze track up to this plugin" = "Freeze track up to this plugin"
"Will unfreeze subsequent plugins" = "Will unfreeze subsequent plugins"
"Unfreeze track" = "Unfreeze track"
"Currently Performing Task" = "Currently Performing Task"
"Wait for the current task to finish and then try again." = "Wait for the current task to finish and then try again."
"This will go through each track disabling the highest latency plugins until The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page.This may affect the audio signal being monitored." = "This will go through each track disabling the highest latency plugins until The maximum latency time is reached. This can be set from the main settings page.This may affect the audio signal being monitored."
"Show Selection In Edit" = "Show Selection In Edit"
"Restores the plugin to one of the preset states" = "Restores the plugin to one of the preset states"
"Takes the current plugin settings, and stores them as a preset" = "Takes the current plugin settings, and stores them as a preset"
"There aren\'t any presets defined for this plugin type" = "There aren\'t any presets defined for this plugin type"
"Are you sure you want to modify this preset?" = "Are you sure you want to modify this preset?"
"Once applied, this change can not be undone" = "Once applied, this change can not be undone"
"Can not change built in presets" = "Can not change built in presets"
"There was a problem changing the existing preset" = "There was a problem changing the existing preset"
"Can not delete built in presets" = "Can not delete built in presets"
"notes" = "notes"
"You can\'t add a track\'s output to its own input!" = "You can\'t add a track\'s output to its own input!"
"Parameter waiting to be assigned" = "Parameter waiting to be assigned"
"Control waiting to be assigned" = "Control waiting to be assigned"
"Listening" = "Listening"
"Assignment made" = "Assignment made"
"Assignment removed" = "Assignment removed"
"Selected Plugin" = "Selected Plugin"
"Hide" = "Hide"
"Hides the assignment overlay to enable clip plugin assignments" = "Hides the assignment overlay to enable clip plugin assignments"
"Zoom" = "Zoom"
"Select Mode" = "Select Mode"
"Select Clip" = "Select Clip"
"Select Plugin" = "Select Plugin"
"Select plugin in track" = "Select plugin in track"
"Up" = "Op"
"Down" = "Down"
"Zoom In" = "Zoom In"
"Zoom Out" = "Zoom Out"
"Drag here to change the preview volume" = "Drag here to change the preview volume"
"To create a new clip, drag this button onto a track" = "To create a new clip, drag this button onto a track"
"Drag this onto a track to create a new clip or marker" = "Drag this onto a track to create a new clip or marker"
"Drag this onto the outputs of the track where you want to create a new plugin" = "Drag this onto the outputs of the track where you want to create a new plugin"
"Zoom to fit" = "Zoom to fit"
"Mute/Solo" = "Mute/Solo"
"This track contains a synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible" = "This track contains a synthesizer but doesn\'t output to a wave device, so the synth may not be audible"
"This track contains a synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound" = "This track contains a synthesizer after some other filters - these filters may not have any effect on the sound"
"Can\'t insert that type of filter here!" = "Can\'t insert that type of filter here!"
"Copy the selected track to clipboard" = "Copy the selected track to clipboard"
"Delete the selected track" = "Delete the selected track"
"Select the clip in this track" = "Select the clip in this track"
"Deselect the clip in this track" = "Deselect the clip in this track"
"Deselect track" = "Deselect track"
"Deselect all tracks" = "Deselect all tracks"
"Select track" = "Select track"
"Enable all tracks" = "Enable all tracks"
"Enable only selected tracks" = "Enable only selected tracks"
"You can only create Edit clips from Edits in the same project" = "You can only create Edit clips from Edits in the same project"
"The source Edit was empty" = "The source Edit was empty"
"Failed to create Edit clip" = "Failed to create Edit clip"
"Match Tempo?" = "Match Tempo?"
"Do you want to set this Edit\'s tempo to match the source of the new clip?" = "Do you want to set this Edit\'s tempo to match the source of the new clip?"
"Save Source Edit?" = "Save Source Edit?"
"The source edit XYYX has not been saved." = "The source edit XYYX has not been saved."
"Do you want to save it now?" = "Do you want to save it now?"
"Drop Master Plugins Here" = "Drop Master Plugins Here"
"Can\'t add this kind of plugin to the master list" = "Can\'t add this kind of plugin to the master list"
"Panic" = "Panic"
"Panic! Reset the audio engine" = "Panic! Reset the audio engine"
"MTC" = "MTC"
"Set All to the Default Pan Law" = "Set All to the Default Pan Law"
"Set all of the Edit\'s volume & pan plugins to the default pan law" = "Set all of the Edit\'s volume & pan plugins to the default pan law"
"Sets the master level by analysing the Edit\'s levels" = "Sets the master level by analysing the Edit\'s levels"
"Master Volume" = "Master Volume"
"Drag here to change the master pan" = "Drag here to change the master pan"
"Master Vol/Pan" = "Master Vol/Pan"
"Double-click this scrollbar to zoom to fit" = "Double-click this scrollbar to zoom to fit"
"CPU Cores to Use" = "CPU Cores to Use"
"Internal Buffer Multiplier" = "Internal Buffer Multiplier"
"maxLatencyInfo" = "maxLatencyInfo"
"lowLatencyInfo" = "lowLatencyInfo"
"interBufferInfo" = "interBufferInfo"
"Audio Devices" = "Audio Devices"
"Audio Settings Page:" = "Audio Settings Page:"
"Select your audio hardware from the input and output lists and then the desired sample rate and buffer size." = "Select your audio hardware from the input and output lists and then the desired sample rate and buffer size."
"From the channels list, enable those you will be using and press the \'Test\' button to make sure your hardware is configured properly." = "From the channels list, enable those you will be using and press the \'Test\' button to make sure your hardware is configured properly."
"You should hear a sine tone from all of your hardware outputs." = "You should hear a sine tone from all of your hardware outputs."
"The internal buffer size to use when processing non-live tracks" = "The internal buffer size to use when processing non-live tracks"
"If turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks" = "If turned on, audio quality will be marginally better for edits that use a lot of tracks"
"Resets all audio settings back to their defaults" = "Resets all audio settings back to their defaults"
"samples" = "samples"
"Low latency mode allows you to limit the maximum latency introduced by a track\'s plugins. Plugins will be disabled (highest latency first) in order to reach the time set here." = "Low latency mode allows you to limit the maximum latency introduced by a track\'s plugins. Plugins will be disabled (highest latency first) in order to reach the time set here."
"Low latency mode is useful if you need to play a software instrument and want to reduce a track\'s latency in order to monitor without noticeable delay." = "Low latency mode is useful if you need to play a software instrument and want to reduce a track\'s latency in order to monitor without noticeable delay."
"When recording audio, it is usually best to monitor directly through your hardware device to obtain the lowest latencies possible. However, this is not always possible so low latency monitoring helps you decide what to disable in order to reduce round trip latency to the desired amount." = "When recording audio, it is usually best to monitor directly through your hardware device to obtain the lowest latencies possible. However, this is not always possible so low latency monitoring helps you decide what to disable in order to reduce round trip latency to the desired amount."
"To activate low latency mode and for more detailed information on plugin latencies open the CPU information window by clicking on the CPU meter in the top right." = "To activate low latency mode and for more detailed information on plugin latencies open the CPU information window by clicking on the CPU meter in the top right."
"When in low latency mode, your audio device\'s buffer size will be reduced in order to limit the round trip latency introduced by the computer. This number is the target buffer size to be used." = "When in low latency mode, your audio device\'s buffer size will be reduced in order to limit the round trip latency introduced by the computer. This number is the target buffer size to be used."
"This is equivalent to temporarily reducing the Audio buffer size value above." = "This is equivalent to temporarily reducing the Audio buffer size value above."
"Making the audio buffer size smaller will reduce the delay between audio and those signals monitored through Tracktion. However, smaller buffer sizes are more CPU intensive so the risk of audio dropouts increases." = "Making the audio buffer size smaller will reduce the delay between audio and those signals monitored through Tracktion. However, smaller buffer sizes are more CPU intensive so the risk of audio dropouts increases."
"When recording you should aim to reduce CPU usage as much as possible to avoid any potential problems. This can be achieved by disabling plugins, freezing tracks and using a larger buffer size. For the lowest latency possible you should monitor directly from your audio hardware device." = "When recording you should aim to reduce CPU usage as much as possible to avoid any potential problems. This can be achieved by disabling plugins, freezing tracks and using a larger buffer size. For the lowest latency possible you should monitor directly from your audio hardware device."
"To activate low latency mode and for more detailed information on CPU usage, open the CPU information window by clicking on the CPU meter in the top right." = "To activate low latency mode and for more detailed information on CPU usage, open the CPU information window by clicking on the CPU meter in the top right."
"In order to reduce CPU load whilst maintaining a buffer size suitable for low latency monitoring, Tracktion can internally use a larger buffer size in certain circumstances." = "In order to reduce CPU load whilst maintaining a buffer size suitable for low latency monitoring, Tracktion can internally use a larger buffer size in certain circumstances."
"This is set as a multiple of the default buffer size and is only used on tracks without enabled input devices or with cross-track plugins such as aux send/receives and racks." = "This is set as a multiple of the default buffer size and is only used on tracks without enabled input devices or with cross-track plugins such as aux send/receives and racks."
"Some trial and error should be used here as very large buffer sizes may be detrimental to CPU usage. Typically you should set your hardware Audio buffer size above to a suitably low enough size in order to monitor without noticeable delay. Then increase this buffer multiplier to give a buffer size that is usually stable with your system." = "Some trial and error should be used here as very large buffer sizes may be detrimental to CPU usage. Typically you should set your hardware Audio buffer size above to a suitably low enough size in order to monitor without noticeable delay. Then increase this buffer multiplier to give a buffer size that is usually stable with your system."
"This effectively enables you to use two buffer sizes, one very small one for recording tracks and a large one for playback tracks." = "This effectively enables you to use two buffer sizes, one very small one for recording tracks and a large one for playback tracks."
"Reset Audio Settings?" = "Reset Audio Settings?"
"This will reset all the settings on this page to teh default settings. You can also reset the input and output devices." = "This will reset all the settings on this page to teh default settings. You can also reset the input and output devices."
"Reset input devices" = "Reset input devices"
"Reset output devices" = "Reset output devices"
"Set as default" = "Set as default"
"Create New Custom Control Surface" = "Create New Custom Control Surface"
"External Controller Settings:" = "External Controller Settings:"
"If you have any external control surfaces or MIDI controllers, you can enable or add them here." = "If you have any external control surfaces or MIDI controllers, you can enable or add them here."
"Once enabled you can edit their mappings by selecting the surface from the list." = "Once enabled you can edit their mappings by selecting the surface from the list."
"When Starting Tracktion" = "When Starting Tracktion"
"Go to Language Wiki" = "Go to Language Wiki"
"Default Pan Law" = "Default Pan Law"
"Freeze Point Creation" = "Freeze Point Creation"
"Default Drag X-Fade" = "Default Drag X-Fade"
"Comping X-Fade Time" = "Comping X-Fade Time"
"Audio Cache Size" = "Audio Cache Size"
"General Behaviour" = "General Behaviour"
"General Settings Page:" = "General Settings Page:"
"This section contains a range of options for user-interface behaviours and user settings." = "This section contains a range of options for user-interface behaviours and user settings."
"Opens the translation Wiki so you can edit the language files" = "Opens the translation Wiki so you can edit the language files"
"Go to the project page" = "Go to the project page"
"Go to the settings page" = "Go to the settings page"
"The launch behaviour of Tracktion" = "The launch behaviour of Tracktion"
"Auto-save every minute" = "Auto-save every minute"
"Law for panormamic mixing of left and right audio channels" = "Law for panormamic mixing of left and right audio channels"
"OpenGL renderer" = "OpenGL renderer"
"Absolute timecode" = "Absolute timecode"
"Manually freeze tracks" = "Manually freeze tracks"
"Freeze track when a freeze point is created or copied" = "Freeze track when a freeze point is created or copied"
"Enables default track freezing" = "Enables default track freezing"
"Off by default" = "Off by default"
"On by default" = "On by default"
"Chooses default drag X-Fade setting fo audio clips" = "Chooses default drag X-Fade setting fo audio clips"
"Number of milliseconds to crossfade between comp sections" = "Number of milliseconds to crossfade between comp sections"
"Key Shortcuts Page:" = "Key Shortcuts Page:"
"This page lets you view and edit the shortcut key-mappings." = "This page lets you view and edit the shortcut key-mappings."
"Loop Database" = "Loop Database"
"Loop Settings Page:" = "Loop Settings Page:"
"Here you can add any folders where you have audio loop files and then click \'Scan for Loops\' to make them available from the loop-browser side-bar panel." = "Here you can add any folders where you have audio loop files and then click \'Scan for Loops\' to make them available from the loop-browser side-bar panel."
"Create New Virtual MIDI Input" = "Create New Virtual MIDI Input"
"Refresh MIDI Device List" = "Refresh MIDI Device List"
"MIDI Devices Page:" = "MIDI Devices Page:"
"Enable your attached MIDI devices from the input list. These could be things like keyboards or pads." = "Enable your attached MIDI devices from the input list. These could be things like keyboards or pads."
"If required, also enable any MIDI devices in the output list. These could be external hardware synths or similar devices." = "If required, also enable any MIDI devices in the output list. These could be external hardware synths or similar devices."
"Force a rescan of all the MIDI devices" = "Force a rescan of all the MIDI devices"
"Couldn\'t find any translation files online, please check online at www.tracktion.com for more details" = "Couldn\'t find any translation files online, please check online at www.tracktion.com for more details"
"There appears to be a problem contacting www.trackiton.com. Please verify you are connected to the Internet and try again" = "There appears to be a problem contacting www.trackiton.com. Please verify you are connected to the Internet and try again"
"Unable to Find Language Files" = "Unable to Find Language Files"
"The selected will be applied once the download has completed." = "The selected will be applied once the download has completed."
"Tracktion language files are automatically generated by Google Translate, however, they are constantly being improved and updated online. You can make sure you stay up to date by setting the \"Check For Language Updates\" option to \"At startup\"." = "Tracktion language files are automatically generated by Google Translate, however, they are constantly being improved and updated online. You can make sure you stay up to date by setting the \"Check For Language Updates\" option to \"At startup\"."
"Additionally you can help improve the language files yourself by clicking the \"Go to Translations Wiki\" button in the \"User Interface\" settings and editing the page for your required language. Simply search for the phrase you want to change and save the changes. Tracktion will then download the updates the next time it starts up." = "Additionally you can help improve the language files yourself by clicking the \"Go to Translations Wiki\" button in the \"User Interface\" settings and editing the page for your required language. Simply search for the phrase you want to change and save the changes. Tracktion will then download the updates the next time it starts up."
"Downloading Language" = "Downloading Language"
"Plugin Selector" = "Plugin Selector"
"Selector Sorting" = "Selector Sorting"
"Opening Plugin Windows" = "Opening Plugin Windows"
"Pinning Plugin Windows" = "Pinning Plugin Windows"
"Enable Rewire" = "Enable Rewire"
"Changes the type of plugin selector panel" = "Changes the type of plugin selector panel"
"Sort by disk location" = "Sort by disk location"
"Chooses how the plugin list is organised" = "Chooses how the plugin list is organised"
"Single-click on a plugin to open its GUI window" = "Single-click on a plugin to open its GUI window"
"Double-click on a plugin to open its GUI window" = "Double-click on a plugin to open its GUI window"
"Plugin windows are unpinned by default" = "Plugin windows are unpinned by default"
"Plugin windows are pinned by default" = "Plugin windows are pinned by default"
"Chooses whether plugin GUIs are pinned by default" = "Chooses whether plugin GUIs are pinned by default"
"Tracktion was unable to install the ReWire shared library." = "Tracktion was unable to install the ReWire shared library."
"Plugins Page:" = "Plugins Page:"
"If you have installed any third-party plugins click the \'Scanning and Sorting...\' button to detect these plugins." = "If you have installed any third-party plugins click the \'Scanning and Sorting...\' button to detect these plugins."
"They should then appear in the list and be available from the plugin menu when you\'re editing." = "They should then appear in the list and be available from the plugin menu when you\'re editing."
"Tip: as well as scanning, you can also drag-and-drop plugin binaries onto the list to add them." = "Tip: as well as scanning, you can also drag-and-drop plugin binaries onto the list to add them."
"Settings" = "Settings"
"Originally created by Julian Storer in 2002." = "Originally created by Julian Storer in 2002."
"With many thanks to everyone who\'s contributed over the years, including Philip Meehan, multiple Mackoids, Woody, Dave Christenson, Dave Rowland, Joel Langlois and all the usual suspects at KVR." = "With many thanks to everyone who\'s contributed over the years, including Philip Meehan, multiple Mackoids, Woody, Dave Christenson, Dave Rowland, Joel Langlois and all the usual suspects at KVR."
"Built with the JUCE cross-platform GUI toolkit - www.juce.com" = "Built with the JUCE cross-platform GUI toolkit - www.juce.com"
"Ogg-Vorbis and FLAC compression - www.xiph.org" = "Ogg-Vorbis and FLAC compression - www.xiph.org"
"ReWire technology by PropellerHead Software - www.propellerheads.se" = "ReWire technology by PropellerHead Software - www.propellerheads.se"
"VST, VST3 and ASIO technologies by Steinberg GmbH - www.steinberg.net" = "VST, VST3 and ASIO technologies by Steinberg GmbH - www.steinberg.net"
"Elastique Efficient by zplane.development - www.zplane.de" = "Elastique Efficient by zplane.development - www.zplane.de"
"ARA technology by Celemony Software GmbH - www.celemony.com" = "ARA technology by Celemony Software GmbH - www.celemony.com"
"123 items" = "123 items"
"1 item" = "1 item"
"Today" = "Today"
"Relink All Files" = "Relink All Files"
"This tool helps you find lost files by searching your computer to find matching file names. To use it, select a directory from the Search Location list. This will then be displayed in the Searching field." = "This tool helps you find lost files by searching your computer to find matching file names. To use it, select a directory from the Search Location list. This will then be displayed in the Searching field."
"To change the directory displayed in the in the list, change the Root Directory path." = "To change the directory displayed in the in the list, change the Root Directory path."
"To include sub-directories in the search ensure Search Recursively is checked." = "To include sub-directories in the search ensure Search Recursively is checked."
"If you want to list all project files, not only those that are missing check Search All Files." = "If you want to list all project files, not only those that are missing check Search All Files."
"Search recursively, including sub-folders" = "Search recursively, including sub-folders"
"Include all project files in search" = "Include all project files in search"
"Any missing files will appear in red below, non-missing files will appear in white. Once suitable matches have been found they will appear as a list under the file name. Select the required file to match, you can preview the file to right to ensure it is correct." = "Any missing files will appear in red below, non-missing files will appear in white. Once suitable matches have been found they will appear as a list under the file name. Select the required file to match, you can preview the file to right to ensure it is correct."
"Once you have finished, click either the Associate Selected Files or Associate All Files buttons to complete the match." = "Once you have finished, click either the Associate Selected Files or Associate All Files buttons to complete the match."
"You cannot undo this command." = "You cannot undo this command."
"Choose a match from the results found for each file" = "Choose a match from the results found for each file"
"Show files with no current matches found" = "Show files with no current matches found"
"Associate the selected files" = "Associate the selected files"
"Associate all files" = "Associate all files"
"If you are sure you want to proceed, press OK." = "If you are sure you want to proceed, press OK."
"Turn playback-in-stop on/off" = "Turn playback-in-stop on/off"
"Panic reset the audio engine" = "Panic reset the audio engine"
"Enable/Disable selected plugins" = "Enable/Disable selected plugins"
"Change selected plugin to its next preset" = "Change selected plugin to its next preset"
"Change selected plugin to its previous preset" = "Change selected plugin to its previous preset"
"CPU usage. Click for a more detailed display" = "CPU usage. Click for a more detailed display"
"Save selected plugins as a preset" = "Save selected plugins as a preset"
"Add new plugin" = "Add new plugin"
"Replace this plugin" = "Replace this plugin"
"Wrap this plugin in a new rack plugin" = "Wrap this plugin in a new rack plugin"
"Wrap these plugins in a new rack plugin" = "Wrap these plugins in a new rack plugin"
"Delete this plugin" = "Delete this plugin"
"Loading Images" = "Loading Images"
"NONE" = "NONE"
"Delete Image" = "Delete Image"
"Can\'t Delete" = "Can\'t Delete"
"The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognised. Try using a standard JPEG, PNG or GIF image." = "The selected image was unable to be added to the library because the image format could not be recognised. Try using a standard JPEG, PNG or GIF image."
"New Project..." = "New Project..."
"Open Project..." = "Open Project..."
"Create Folder..." = "Create Folder..."
"Bazaar!" = "Bazaar!"
"Visit the Trackion Help Website" = "Visit the Trackion Help Website"
"Shows the Tracktion bazaar tab" = "Shows the Tracktion bazaar tab"
"This edit contains references to plugins which are not installed on this machine" = "This edit contains references to plugins which are not installed on this machine"
"Bazaar" = "Bazaar"
"New Tab" = "New Tab"
"New Edit" = "New Edit"
"Drag this tab to un-dock it and create a new window" = "Drag this tab to un-dock it and create a new window"
"Properties Panel" = "Properties Panel"
"This panel displays properties and settings for any objects that are currently selected (e.g. clips, tracks, plugins, etc.)." = "This panel displays properties and settings for any objects that are currently selected (e.g. clips, tracks, plugins, etc.)."
"Most things are selected by clicking on them, and they\'ll get a red outline (or some other similar effect) to indicate that they\'re selected. A short description of what\'s selected is always shown at the top of this properties panel." = "Most things are selected by clicking on them, and they\'ll get a red outline (or some other similar effect) to indicate that they\'re selected. A short description of what\'s selected is always shown at the top of this properties panel."
"If you want to deselect everything, the default keyboard shortcut is CTRL+D. Often, if you\'ve selected something like a track or clip, pressing CTRL-A will select all related objects (but this only makes sense for certain types of object)." = "If you want to deselect everything, the default keyboard shortcut is CTRL+D. Often, if you\'ve selected something like a track or clip, pressing CTRL-A will select all related objects (but this only makes sense for certain types of object)."
"Projects Screen" = "Projects Screen"
"Click here to swap to the projects screen, where you can manage your projects and the material that they contain." = "Click here to swap to the projects screen, where you can manage your projects and the material that they contain."
"Settings Screen" = "Settings Screen"
"Click here to edit global settings related to audio/midi devices, plugins, user interface, loop/file support, key mappings, and control surfaces." = "Click here to edit global settings related to audio/midi devices, plugins, user interface, loop/file support, key mappings, and control surfaces."
"Edit Screen" = "Edit Screen"
"Click here to show the editing screen for this edit. This is where the bulk of your work will be done." = "Click here to show the editing screen for this edit. This is where the bulk of your work will be done."
"Undo/Redo" = "Undo/Redo"
"Tracktion keeps a list of the operations done to an edit, and you can step back through them using these buttons, or the keyboard shortcuts (which default to CTRL+Z and CTRL+SHIFT+Z)." = "Tracktion keeps a list of the operations done to an edit, and you can step back through them using these buttons, or the keyboard shortcuts (which default to CTRL+Z and CTRL+SHIFT+Z)."
"It would take up too much memory to keep an unlimited history of what\'s been done, but you can change the list size if you think it\'s currently too small (go to the settings page and click \'file settings\')" = "It would take up too much memory to keep an unlimited history of what\'s been done, but you can change the list size if you think it\'s currently too small (go to the settings page and click \'file settings\')"
"Note that once an edit has been closed (e.g. to open a different one), its undo history is erased. You can, however, keep a permanent checkpoint to which you can revert (see the pop-up help on the \'Save\' button for more info)." = "Note that once an edit has been closed (e.g. to open a different one), its undo history is erased. You can, however, keep a permanent checkpoint to which you can revert (see the pop-up help on the \'Save\' button for more info)."
"Click this row to select the clip and see more options and information about it." = "Click this row to select the clip and see more options and information about it."
"Clips in a project are references to either an audio/midi file or an edit; if it\'s an audio/midi file, you can double-click to preview it; if it\'s an edit, double-clicking will open it for editing." = "Clips in a project are references to either an audio/midi file or an edit; if it\'s an audio/midi file, you can double-click to preview it; if it\'s an edit, double-clicking will open it for editing."
"If a clip is selected, you can copy it to the clipboard by pressing CTRL+C, or by dragging it down to the clipboard component (bottom-right of the screen)." = "If a clip is selected, you can copy it to the clipboard by pressing CTRL+C, or by dragging it down to the clipboard component (bottom-right of the screen)."
"You can also drag the clips to different positions in the list, or if there\'s an edit open, dropping a clip onto the edit\'s tab (at the top of the screen) will paste it into that edit at the cursor position." = "You can also drag the clips to different positions in the list, or if there\'s an edit open, dropping a clip onto the edit\'s tab (at the top of the screen) will paste it into that edit at the cursor position."
"This is the source file to which this item refers." = "This is the source file to which this item refers."
"If this filename is a fully-qualified (absolute) path (e.g. \'C:\audio\myfile.wav\'), Tracktion simply looks for that filename;" = "If this filename is a fully-qualified (absolute) path (e.g. \'C:\audio\myfile.wav\'), Tracktion simply looks for that filename;"
"If however the filename is a" = "If however the filename is a"
"relative" = "relative"
"path (e.g. \'myfile.wav\'), this is taken as being relative to the" = "path (e.g. \'myfile.wav\'), this is taken as being relative to the"
"project" = "project"
"directory. (Relative paths make it easier to move your material about on disk without breaking any links)." = "directory. (Relative paths make it easier to move your material about on disk without breaking any links)."
"You can click the button at the right-hand-side of the filename to rename the file or choose a different file (but remember that making it point at a different file will affect all edits which use it)." = "You can click the button at the right-hand-side of the filename to rename the file or choose a different file (but remember that making it point at a different file will affect all edits which use it)."
"This will look through all the audio files used by the currently selected edit, and if it finds any that belong to another project, it will import these files into the current project, optionally updating the edit to refer to these newly imported clips." = "This will look through all the audio files used by the currently selected edit, and if it finds any that belong to another project, it will import these files into the current project, optionally updating the edit to refer to these newly imported clips."
"No actual files will be copied, but this means that you\'ll be able to close or change other projects without affecting this edit." = "No actual files will be copied, but this means that you\'ll be able to close or change other projects without affecting this edit."
"Some clips can be assigned to a number of categories, which you can search for using the \'search category\' button on the search panel." = "Some clips can be assigned to a number of categories, which you can search for using the \'search category\' button on the search panel."
"Clip Preview Window" = "Clip Preview Window"
"Clicking and dragging in this window lets you play parts of the clip; you can also start/stop the playback by pressing the spacebar or double-clicking the clip\'s row in the project list above." = "Clicking and dragging in this window lets you play parts of the clip; you can also start/stop the playback by pressing the spacebar or double-clicking the clip\'s row in the project list above."
"This marks a point in the wave file that is useful in some way." = "This marks a point in the wave file that is useful in some way."
"Drag it left/right to move it around, or drag it off the top or bottom of the window to delete it." = "Drag it left/right to move it around, or drag it off the top or bottom of the window to delete it."
"When moving through an edit using page up/down to jump between cut points, this will also jump to any markers it finds. Also, when dragging the cursor around an edit, you can hold down the CTRL key to indicate make it snap to the nearest cut points, and this will also snap to markers." = "When moving through an edit using page up/down to jump between cut points, this will also jump to any markers it finds. Also, when dragging the cursor around an edit, you can hold down the CTRL key to indicate make it snap to the nearest cut points, and this will also snap to markers."
"If a clip contains just one marker, then when pasted into edits the clip will be positioned with its marker at the cursor position, rather than the start of the clip." = "If a clip contains just one marker, then when pasted into edits the clip will be positioned with its marker at the cursor position, rather than the start of the clip."
"Drag-and-drop this onto the waveform on the left to create a new marker." = "Drag-and-drop this onto the waveform on the left to create a new marker."
"This lets you choose a subset of the loaded projects in which searches will be carried out." = "This lets you choose a subset of the loaded projects in which searches will be carried out."
"If any of the projects contain categorised sounds, this lets you perform a search within one of those categories." = "If any of the projects contain categorised sounds, this lets you perform a search within one of those categories."
"Keyword Search" = "Keyword Search"
"Enter one or more keywords in the text box above, and click the \'search\' button to perform a search." = "Enter one or more keywords in the text box above, and click the \'search\' button to perform a search."
"To choose which of the currently loaded projects you want to search within, click the \'select projects\' button on the left." = "To choose which of the currently loaded projects you want to search within, click the \'select projects\' button on the left."
"As well as searching for the keywords you type in, Tracktion will also look for" = "As well as searching for the keywords you type in, Tracktion will also look for"
"related words" = "related words"
", e.g. plurals, synonyms, mis-spellings, etc." = ", e.g. plurals, synonyms, mis-spellings, etc."
"Boolean expressions are also supported, e.g. \'bang or crash\' finds clips with either word in them; \'bang and not crash\' finds ones with \'bang\' but not \'crash\'; \'bang crash\' is the same as \'bang and crash\'. You can also search for \'all\' to get a list of all clips in all projects." = "Boolean expressions are also supported, e.g. \'bang or crash\' finds clips with either word in them; \'bang and not crash\' finds ones with \'bang\' but not \'crash\'; \'bang crash\' is the same as \'bang and crash\'. You can also search for \'all\' to get a list of all clips in all projects."
"This control lets you enter a value directly by clicking on the text and typing into it. Press" = "This control lets you enter a value directly by clicking on the text and typing into it. Press"
"return" = "return"
"to apply the new number you\'ve typed, or press" = "to apply the new number you\'ve typed, or press"
"escape" = "escape"
"to undo your typing and reset it to the previous value." = "to undo your typing and reset it to the previous value."
"Dragging the slider will also change the value - if you need to make fine adjustments, hold down the CTRL key while dragging." = "Dragging the slider will also change the value - if you need to make fine adjustments, hold down the CTRL key while dragging."
"Tip:" = "Tip:"
"If you have a mouse wheel, this will also change the value when the mouse is over the control." = "If you have a mouse wheel, this will also change the value when the mouse is over the control."
"Drag this slider to change the value - if you need to make fine adjustments, hold down the CTRL key while dragging." = "Drag this slider to change the value - if you need to make fine adjustments, hold down the CTRL key while dragging."
"To edit a timecode, you can click on one of the digit fields and drag the mouse up/down to change that digit field." = "To edit a timecode, you can click on one of the digit fields and drag the mouse up/down to change that digit field."
"Alternatively when you\'ve clicked on a part of the timecode and it\'s highlighted in red, you can type directly into it - press either the return key or the escape key to commit or undo your typing." = "Alternatively when you\'ve clicked on a part of the timecode and it\'s highlighted in red, you can type directly into it - press either the return key or the escape key to commit or undo your typing."
"Default Devices" = "Default Devices"
"Clicking here will make this the default wave output device." = "Clicking here will make this the default wave output device."
"The default wave output device is the one that gets chosen to play audio previews, and is used for tracks whose output destination is set to \'default wave device\' rather than a specific named device." = "The default wave output device is the one that gets chosen to play audio previews, and is used for tracks whose output destination is set to \'default wave device\' rather than a specific named device."
"Clicking here will make this the default MIDI output device." = "Clicking here will make this the default MIDI output device."
"The default MIDI output device is the one that gets chosen to play previews of MIDI files, and is used for tracks whose output destination is set to \'default MIDI device\' rather than a specific named device." = "The default MIDI output device is the one that gets chosen to play previews of MIDI files, and is used for tracks whose output destination is set to \'default MIDI device\' rather than a specific named device."
"Device Enable/Disable" = "Device Enable/Disable"
"Click here to enable or disable this device." = "Click here to enable or disable this device."
"You\'ll probably want to disable all the devices you rarely use, to make it easier to see which is which. Having less devices enabled also consumes less memory and CPU power." = "You\'ll probably want to disable all the devices you rarely use, to make it easier to see which is which. Having less devices enabled also consumes less memory and CPU power."
"This is particularly useful for input devices, as disabled inputs don\'t appear in the list when choosing an input for a track. Output devices that are disabled don\'t appear in the \'destinations\' list for tracks." = "This is particularly useful for input devices, as disabled inputs don\'t appear in the list when choosing an input for a track. Output devices that are disabled don\'t appear in the \'destinations\' list for tracks."
"Click and drag this control to set the volume for previewing clips." = "Click and drag this control to set the volume for previewing clips."
"These are Tracktion projects that have been loaded." = "These are Tracktion projects that have been loaded."
"Left-click on one of these to see a list of the clips and edits it contains." = "Left-click on one of these to see a list of the clips and edits it contains."
"Right-click on them to get more options." = "Right-click on them to get more options."
"You can also open a project file or import a Tracktion archive file by dragging-and-dropping the file into this window." = "You can also open a project file or import a Tracktion archive file by dragging-and-dropping the file into this window."
"The active project list contains the projects you are actively working on." = "The active project list contains the projects you are actively working on."
"Any projects that are being used as read-only resources, e.g. for sound effects, can be put in the \'Library projects\' list to keep them out of the way. You can also add your own folders to further organize your projects." = "Any projects that are being used as read-only resources, e.g. for sound effects, can be put in the \'Library projects\' list to keep them out of the way. You can also add your own folders to further organize your projects."
"You can right-click on this folder to open or close active projects." = "You can right-click on this folder to open or close active projects."
"Library projects are projects that are used as a resource for searching, but which aren\'t being actively worked on." = "Library projects are projects that are used as a resource for searching, but which aren\'t being actively worked on."
"Right-click here to add or remove library projects." = "Right-click here to add or remove library projects."
"This represents one of the available input devices you can use to make a new recording. Click on it to select it and get more options." = "This represents one of the available input devices you can use to make a new recording. Click on it to select it and get more options."
"To make a recording from this device, drag it up/down (and to the right) so that its arrow points into the track you want to record into. (Devices that haven\'t got an arrow are inactive). Then hit the record button, and depending on the type of input this is, either an audio or MIDI clip will be recorded and added to that track." = "To make a recording from this device, drag it up/down (and to the right) so that its arrow points into the track you want to record into. (Devices that haven\'t got an arrow are inactive). Then hit the record button, and depending on the type of input this is, either an audio or MIDI clip will be recorded and added to that track."
"Dragging this area with the mouse lets you quickly scroll the tracks up and down - drag with the right button to resize the tracks." = "Dragging this area with the mouse lets you quickly scroll the tracks up and down - drag with the right button to resize the tracks."
"When the mouse is over this side of the screen (or over the plugins on the right of the screen), you can use the mouse-wheel to scroll the tracks up/down." = "When the mouse is over this side of the screen (or over the plugins on the right of the screen), you can use the mouse-wheel to scroll the tracks up/down."
"And if you hold down CTRL whilst mouse-wheeling, it\'ll zoom all the tracks vertically around the mouse position." = "And if you hold down CTRL whilst mouse-wheeling, it\'ll zoom all the tracks vertically around the mouse position."
"New Plugin Generator" = "New Plugin Generator"
"This lets you insert new audio plugins into tracks or clips, by dragging this icon over to wherever you want the new plugin to go. Plugins are Effects, Instruments, Racks, and other routing tools such as Aux Sends/Returns and Rewire." = "This lets you insert new audio plugins into tracks or clips, by dragging this icon over to wherever you want the new plugin to go. Plugins are Effects, Instruments, Racks, and other routing tools such as Aux Sends/Returns and Rewire."
"As you move over the track\'s plugin area, red highlights will appear to show places that can accommodate a new plugin; then when you let go of the mouse, a menu appears to let you choose which plugin you want to insert." = "As you move over the track\'s plugin area, red highlights will appear to show places that can accommodate a new plugin; then when you let go of the mouse, a menu appears to let you choose which plugin you want to insert."
"Audio clips can also contain plugins which apply just to the duration of that clip - just drag this tool onto a clip to add a plugin." = "Audio clips can also contain plugins which apply just to the duration of that clip - just drag this tool onto a clip to add a plugin."
"Master Output Plugins" = "Master Output Plugins"
"This shows the set of plugins that will be applied to the mixed output of the whole edit before it goes to an output device." = "This shows the set of plugins that will be applied to the mixed output of the whole edit before it goes to an output device."
"You can drop plugins onto it and drag them round just like track plugins." = "You can drop plugins onto it and drag them round just like track plugins."
"(If the edit is being sent to multiple output devices simultaneously, each device will have its own copy of this set of plugins)." = "(If the edit is being sent to multiple output devices simultaneously, each device will have its own copy of this set of plugins)."
"Shows the range of notes being displayed in the MIDI editor window." = "Shows the range of notes being displayed in the MIDI editor window."
"To" = "To"
"scroll" = "scroll"
"this up and down, drag it with the left mouse button." = "this up and down, drag it with the left mouse button."
"To zoom in and out, drag the buttons at the top or bottom of the keyboard." = "To zoom in and out, drag the buttons at the top or bottom of the keyboard."
"If you have a mouse wheel, you can also scroll by moving the wheel whist the mouse is over this keyboard, or zoom by moving the wheel with the CTRL key held down." = "If you have a mouse wheel, you can also scroll by moving the wheel whist the mouse is over this keyboard, or zoom by moving the wheel with the CTRL key held down."
"Holding down CTRL and clicking a key will select all the notes at that pitch. (You can then click again to deselect them)." = "Holding down CTRL and clicking a key will select all the notes at that pitch. (You can then click again to deselect them)."
"Right-clicking the keyboard will pop up a menu with more options." = "Right-clicking the keyboard will pop up a menu with more options."
"This will take all the selected MIDI clips, and merge their MIDI data into a single clip, keeping all the note positions as they were." = "This will take all the selected MIDI clips, and merge their MIDI data into a single clip, keeping all the note positions as they were."
"The clips needn\'t be adjacent, and can be spread across more than one track." = "The clips needn\'t be adjacent, and can be spread across more than one track."
"Note that doing this will discard some of the clips\' characteristics, such as their individual channel numbers." = "Note that doing this will discard some of the clips\' characteristics, such as their individual channel numbers."
"This will apply a pitch change to the selected set of notes." = "This will apply a pitch change to the selected set of notes."
"This line indicates the join between subsequent loops; drag it with the mouse to stretch the loop length, or hold down the CTRL key and drag to move the loop start position." = "This line indicates the join between subsequent loops; drag it with the mouse to stretch the loop length, or hold down the CTRL key and drag to move the loop start position."
"Drag this to change the length of the fade in/out on this clip." = "Drag this to change the length of the fade in/out on this clip."
"This built-in plugin alters the volume and/or pan of the audio or MIDI signals passing through it." = "This built-in plugin alters the volume and/or pan of the audio or MIDI signals passing through it."
"Drag the rectangular area with the mouse to change the volume, or drag the white horizontal line to change the pan." = "Drag the rectangular area with the mouse to change the volume, or drag the white horizontal line to change the pan."
"If you hold down CTRL when you start dragging the panning, you can change both the pan and volume simultaneously." = "If you hold down CTRL when you start dragging the panning, you can change both the pan and volume simultaneously."
"To drag the plugin to another position, you can pick it up by clicking on the very edge of the plugin." = "To drag the plugin to another position, you can pick it up by clicking on the very edge of the plugin."
"Existing plugins can be dragged onto other tracks and positions in the same way the \'new plugin\' tool is used." = "Existing plugins can be dragged onto other tracks and positions in the same way the \'new plugin\' tool is used."
"Create new plugins with the new-plugin-generator tool at the top-right of the screen." = "Create new plugins with the new-plugin-generator tool at the top-right of the screen."
"When a plugin is selected, you can use the ALT + cursor keys to move the selection to adjacent plugins." = "When a plugin is selected, you can use the ALT + cursor keys to move the selection to adjacent plugins."
"This is a VST plugin plugin; click on it to select it and edit its settings." = "This is a VST plugin plugin; click on it to select it and edit its settings."
"Existing plugins can be dragged onto other tracks and positions. Holding down CTRL before dragging a plugin will create a copy of it." = "Existing plugins can be dragged onto other tracks and positions. Holding down CTRL before dragging a plugin will create a copy of it."
"Level Meter Plugin" = "Level Meter Plugin"
"This plugin monitors the level of signals passing through it." = "This plugin monitors the level of signals passing through it."
"When an input signal peaks over 0 dB, red warning bars will appear at the top of the plugin, and these remain visible until you reset them by clicking on the meter." = "When an input signal peaks over 0 dB, red warning bars will appear at the top of the plugin, and these remain visible until you reset them by clicking on the meter."
"You can use as many level meters as you need to see the levels at various points in a chain of plugins. Selecting a level meter plugin provides a bigger levels display and more options." = "You can use as many level meters as you need to see the levels at various points in a chain of plugins. Selecting a level meter plugin provides a bigger levels display and more options."
"4-Band Equaliser Plugin" = "4-Band Equaliser Plugin"
"This is a 4-band parametric equaliser; select it to edit its settings." = "This is a 4-band parametric equaliser; select it to edit its settings."
"Drag the centre of this circle to move the equaliser parameter." = "Drag the centre of this circle to move the equaliser parameter."
"To change the cut-off sharpness, drag the outer area of the circle." = "To change the cut-off sharpness, drag the outer area of the circle."
"To reset this parameter, drag it off the top or bottom of the window." = "To reset this parameter, drag it off the top or bottom of the window."
"The sampler is a soft-synth that allows a set of audio files to be triggered by MIDI events." = "The sampler is a soft-synth that allows a set of audio files to be triggered by MIDI events."
"This indicates the key for which the currently selected sample will be played back at its original speed." = "This indicates the key for which the currently selected sample will be played back at its original speed."
"To change it, drag this triangle left and right." = "To change it, drag this triangle left and right."
"Sampled note range" = "Sampled note range"
"This shows the range of notes over which the" = "This shows the range of notes over which the"
"currently selected" = "currently selected"
"sample is active. A single key can trigger multiple samples if their ranges overlap." = "sample is active. A single key can trigger multiple samples if their ranges overlap."
"Drag either the left or right ends to alter this range." = "Drag either the left or right ends to alter this range."
"Click here to browse for audio files to use as samples. Any files you choose will also be imported into the project." = "Click here to browse for audio files to use as samples. Any files you choose will also be imported into the project."
"You can also add files to the sample list by dragging-and-dropping them from a Windows explorer box or from the Tracktion Browser." = "You can also add files to the sample list by dragging-and-dropping them from a Windows explorer box or from the Tracktion Browser."
"Another way to add samples is by copying clips from a project or edit to the clipboard, then pasting them into the sampler." = "Another way to add samples is by copying clips from a project or edit to the clipboard, then pasting them into the sampler."
"Click here to remove the currently selected sample from the list." = "Click here to remove the currently selected sample from the list."
"Turning this on means that each time the sample is played, it is allowed to carry on playing without being cut off by either a MIDI note-up event or the same key being played again." = "Turning this on means that each time the sample is played, it is allowed to carry on playing without being cut off by either a MIDI note-up event or the same key being played again."
"Be careful when using this with long samples, as it\'ll quickly use up all the available voices!" = "Be careful when using this with long samples, as it\'ll quickly use up all the available voices!"
"This is the extra volume to apply to the" = "This is the extra volume to apply to the"
"sample." = "sample."
"(Double-click to reset the volume to 0 dB)." = "(Double-click to reset the volume to 0 dB)."
"This is the panning to use for the" = "This is the panning to use for the"
"(Double-click to reset the panning to the centre)." = "(Double-click to reset the panning to the centre)."
"Sample Preview" = "Sample Preview"
"This shows the section of the waveform that the currently selected sample will play." = "This shows the section of the waveform that the currently selected sample will play."
"To trim the start and length of this section, you can click and drag the ends of the waveform to the left and right." = "To trim the start and length of this section, you can click and drag the ends of the waveform to the left and right."
"CPU Meter" = "CPU Meter"
"This bar indicates how much of the computer\'s available CPU is being used for audio playback; the more plugins and tracks an edit contains, the more CPU power is needed to play it back without glitching." = "This bar indicates how much of the computer\'s available CPU is being used for audio playback; the more plugins and tracks an edit contains, the more CPU power is needed to play it back without glitching."
"If this bar starts to reach levels over 90%, you could try freezing or muting some tracks to make it less demanding." = "If this bar starts to reach levels over 90%, you could try freezing or muting some tracks to make it less demanding."
"You can choose whether to view your edit in terms of bars/beats, or minutes/seconds." = "You can choose whether to view your edit in terms of bars/beats, or minutes/seconds."
"Changing between different timecode types won\'t actually alter the edit\'s contents, but when changing the tempo, you can optionally adjust the timing of the clips in the edit to reflect this change by using the" = "Changing between different timecode types won\'t actually alter the edit\'s contents, but when changing the tempo, you can optionally adjust the timing of the clips in the edit to reflect this change by using the"
"remap on tempo change" = "remap on tempo change"
"property for each clip." = "property for each clip."
"This is the master volume applied to all output devices (both audio and MIDI). Click and drag it to change the volume, in the same way as any other volume control plugin." = "This is the master volume applied to all output devices (both audio and MIDI). Click and drag it to change the volume, in the same way as any other volume control plugin."
"Click to select the master volume and get extra options for setting the levels, etc." = "Click to select the master volume and get extra options for setting the levels, etc."
"This shows the edit\'s current tempo, time-signature, and pitch. Click on one to change the settings." = "This shows the edit\'s current tempo, time-signature, and pitch. Click on one to change the settings."
"Click on this track to select it (you can hold down CTRL when clicking to multiply-select tracks)." = "Click on this track to select it (you can hold down CTRL when clicking to multiply-select tracks)."
"To resize a track, drag the area just below it; you can also double-click a track to make it bigger or smaller." = "To resize a track, drag the area just below it; you can also double-click a track to make it bigger or smaller."
"If you have a mouse with a wheel, you can hold down CTRL and move the wheel to resize all the tracks, centring them around where the mouse is." = "If you have a mouse with a wheel, you can hold down CTRL and move the wheel to resize all the tracks, centring them around where the mouse is."
"Track Advance" = "Track Advance"
"The contents of individual tracks can be played slightly earlier than the other tracks, in order to compensate for delays that are introduced later in the track\'s signal path, e.g. by plugins, external MIDI devices, etc." = "The contents of individual tracks can be played slightly earlier than the other tracks, in order to compensate for delays that are introduced later in the track\'s signal path, e.g. by plugins, external MIDI devices, etc."
"If \'auto-advance\' is selected, the track will be advanced by the sum of all the delay times for its plugins (which may be 0 ms, as not all plugins introduce a delay). Manually entering a time in the \'advance\' box will override this." = "If \'auto-advance\' is selected, the track will be advanced by the sum of all the delay times for its plugins (which may be 0 ms, as not all plugins introduce a delay). Manually entering a time in the \'advance\' box will override this."
"The output of each track can be directed to either:" = "The output of each track can be directed to either:"
"An audio output device, either a specifically named device, or just the \'default audio output\', which can be set on the settings pages. If a track goes to an audio output, any MIDI clips in the track will be inaudible (unless you\'re using a soft-synth plugin in the track to render this MIDI data into audio);" = "An audio output device, either a specifically named device, or just the \'default audio output\', which can be set on the settings pages. If a track goes to an audio output, any MIDI clips in the track will be inaudible (unless you\'re using a soft-synth plugin in the track to render this MIDI data into audio);"
"A MIDI output device, which can likewise be set to \'default MIDI output\'. Any non-MIDI clips in the track will be inaudible;" = "A MIDI output device, which can likewise be set to \'default MIDI output\'. Any non-MIDI clips in the track will be inaudible;"
"Another track, where the signal will be passed through that track\'s plugins along with the track\'s own contents. This is useful if you want a group of tracks to all pass through the same plugin chain - e.g. a set of MIDI tracks all sharing the same soft-synth." = "Another track, where the signal will be passed through that track\'s plugins along with the track\'s own contents. This is useful if you want a group of tracks to all pass through the same plugin chain - e.g. a set of MIDI tracks all sharing the same soft-synth."
"Click on the left-hand-side of a row to select that device or track." = "Click on the left-hand-side of a row to select that device or track."
"(Bear in mind that if you select output devices specifically by name, the track won\'t play back on other computers with different audio hardware. So for portability, it\'s best to stick to default devices)." = "(Bear in mind that if you select output devices specifically by name, the track won\'t play back on other computers with different audio hardware. So for portability, it\'s best to stick to default devices)."
"This will render the selected tracks, and it will then either replace those tracks with the newly rendered version or add the new track to the edit." = "This will render the selected tracks, and it will then either replace those tracks with the newly rendered version or add the new track to the edit."
"This lets you insert new, empty clips into the track." = "This lets you insert new, empty clips into the track."
"Use it to create new MIDI clips for editing." = "Use it to create new MIDI clips for editing."
"Drag here with the left mouse button to resize this track vertically." = "Drag here with the left mouse button to resize this track vertically."
"Drag with the right mouse button to resize all the tracks above it." = "Drag with the right mouse button to resize all the tracks above it."
"Click on the M and S to Mute or Solo the track." = "Click on the M and S to Mute or Solo the track."
"Right-click on it for more options." = "Right-click on it for more options."
"Tracks that are inaudible (either because they\'re muted, or because other tracks are soloed) are shown with a big red cross." = "Tracks that are inaudible (either because they\'re muted, or because other tracks are soloed) are shown with a big red cross."
"holding CTRL or SHIFT whilst clicking on a solo button will let you solo only a single track at once." = "holding CTRL or SHIFT whilst clicking on a solo button will let you solo only a single track at once."
"TimeBar" = "TimeBar"
"You can drag this with the left button to scroll left/right. Holding down the SHIFT or ALT key when dragging will move the cursor position and moving up and down will also zoom in and out." = "You can drag this with the left button to scroll left/right. Holding down the SHIFT or ALT key when dragging will move the cursor position and moving up and down will also zoom in and out."
"Dragging with the right mouse button will \'stretch\' the zoom level, keeping the cursor position constant. (Because this effectively stretches the distance between the mouse and the cursor, it\'ll only work if you don\'t start dragging too close to the cursor)." = "Dragging with the right mouse button will \'stretch\' the zoom level, keeping the cursor position constant. (Because this effectively stretches the distance between the mouse and the cursor, it\'ll only work if you don\'t start dragging too close to the cursor)."
"Clicking and dragging here with the left button will move the cursor around." = "Clicking and dragging here with the left button will move the cursor around."
"Hold down SHIFT while dragging to keep the cursor still and move the background." = "Hold down SHIFT while dragging to keep the cursor still and move the background."
"Hold down CTRL while dragging to snap the cursor to the nearest cutpoint." = "Hold down CTRL while dragging to snap the cursor to the nearest cutpoint."
"Hold down ALT and drag to lasso multiple clips. (ALT + SHIFT adds to the current selection; ALT + CTRL removes clips from the current selection)." = "Hold down ALT and drag to lasso multiple clips. (ALT + SHIFT adds to the current selection; ALT + CTRL removes clips from the current selection)."
"Right-click and drag left/right to zoom in/out on the area between the cursor position and the mouse pointer (for this to work you have to click at least a couple of centimetres away from the cursor position)." = "Right-click and drag left/right to zoom in/out on the area between the cursor position and the mouse pointer (for this to work you have to click at least a couple of centimetres away from the cursor position)."
"In/Out Markers" = "In/Out Markers"
"Drag these markers around to set the mark in/out points." = "Drag these markers around to set the mark in/out points."
"You can also move the in or out point to the current cursor position by using the default key shortcuts \'I\' and \'O\'." = "You can also move the in or out point to the current cursor position by using the default key shortcuts \'I\' and \'O\'."
"Drag this bar to move the selected clip\'s position and track." = "Drag this bar to move the selected clip\'s position and track."
"If the CTRL key is held down when you first click here, a new copy of the selected clips will be made." = "If the CTRL key is held down when you first click here, a new copy of the selected clips will be made."
"Keeping CTRL held down whilst actually dragging will turn snapping off (if it\'s turned on)." = "Keeping CTRL held down whilst actually dragging will turn snapping off (if it\'s turned on)."
"Holding down the SHIFT key will let you drag the clips up and down without affecting their start time." = "Holding down the SHIFT key will let you drag the clips up and down without affecting their start time."
"Dragging this button trims the start of the clip, without moving the clip\'s contents." = "Dragging this button trims the start of the clip, without moving the clip\'s contents."
"If snapping is turned on, holding down the CTRL key while dragging will temporarily turn snapping off." = "If snapping is turned on, holding down the CTRL key while dragging will temporarily turn snapping off."
"If you hold down the ALT key before starting to drag this button, this will let you stretch the clip." = "If you hold down the ALT key before starting to drag this button, this will let you stretch the clip."
"Dragging this button moves the start of the clip, and also its contents." = "Dragging this button moves the start of the clip, and also its contents."
"Dragging this button trims the start and end of the clip without moving the clip\'s contents." = "Dragging this button trims the start and end of the clip without moving the clip\'s contents."
"Dragging this button moves the clip\'s contents without affecting its start or end positions." = "Dragging this button moves the clip\'s contents without affecting its start or end positions."
"Dragging this button moves the end of the clip, and also its contents." = "Dragging this button moves the end of the clip, and also its contents."
"Dragging this button trims the end of the clip, without moving the clip\'s contents." = "Dragging this button trims the end of the clip, without moving the clip\'s contents."
"An audio or MIDI clip - click on this to select it and get more options." = "An audio or MIDI clip - click on this to select it and get more options."
"To select multiple clips, you can hold down CTRL or SHIFT when selecting. You can also lasso a bunch of clips by holding down the ALT key and dragging with the left mouse button. (ALT + SHIFT adds to the current selection; ALT + CTRL removes clips from the current selection)." = "To select multiple clips, you can hold down CTRL or SHIFT when selecting. You can also lasso a bunch of clips by holding down the ALT key and dragging with the left mouse button. (ALT + SHIFT adds to the current selection; ALT + CTRL removes clips from the current selection)."
"If clips overlap and one ends up hidden behind another, you can right-click to get the clip\'s menu and choose \'bring obscured clips to front\' (or use the key shortcut B)." = "If clips overlap and one ends up hidden behind another, you can right-click to get the clip\'s menu and choose \'bring obscured clips to front\' (or use the key shortcut B)."
"double-clicking an audio clip will play a preview of just that clip, without any plugins or other tracks." = "double-clicking an audio clip will play a preview of just that clip, without any plugins or other tracks."
"double-clicking a MIDI clip will expand the clip for editing the MIDI notes." = "double-clicking a MIDI clip will expand the clip for editing the MIDI notes."
"using ALT + cursor up/down/left/right will select the clips adjacent to the currently selected one (and pressing ALT + SHIFT + cursor keys will multiple-select adjacent clips)." = "using ALT + cursor up/down/left/right will select the clips adjacent to the currently selected one (and pressing ALT + SHIFT + cursor keys will multiple-select adjacent clips)."
"This shows a list of the alternative takes that were recorded for this clip whilst using looped-record mode, and lets you choose which one to use." = "This shows a list of the alternative takes that were recorded for this clip whilst using looped-record mode, and lets you choose which one to use."
"This operation will scan the edit for peak levels, and then set the master level to be the maximum possible without clipping." = "This operation will scan the edit for peak levels, and then set the master level to be the maximum possible without clipping."
"Right-click this meter to change the type of reading it uses." = "Right-click this meter to change the type of reading it uses."
"The delay speed can be calculated as a multiple of the length of a beat." = "The delay speed can be calculated as a multiple of the length of a beat."
"The phaser rate can be calculated as a multiple of the length of a beat." = "The phaser rate can be calculated as a multiple of the length of a beat."
"If two clips overlap, this will automatically set their fade in and out lengths so that the overlap becomes a crossfade." = "If two clips overlap, this will automatically set their fade in and out lengths so that the overlap becomes a crossfade."
"Looping a clip will cause it to repeat a section of its source file for the length of the clip." = "Looping a clip will cause it to repeat a section of its source file for the length of the clip."
"Once looped, a clip can be trimmed to extend the number of loops, and the section which is looped can be modified using the divider lines which appear within the clip." = "Once looped, a clip can be trimmed to extend the number of loops, and the section which is looped can be modified using the divider lines which appear within the clip."
"Record adjustment" = "Record adjustment"
"When playing and recording at the same time, there is a delay between audio being played out, and the same sounds coming back in. The length of this delay depends on factors including the latencies of the input and output devices used, and any other external devices that may be in the audio chain." = "When playing and recording at the same time, there is a delay between audio being played out, and the same sounds coming back in. The length of this delay depends on factors including the latencies of the input and output devices used, and any other external devices that may be in the audio chain."
"The \'time adjust\' value is the time, in milliseconds, by which audio recorded through this input device should be shifted in order to compensate for the delay." = "The \'time adjust\' value is the time, in milliseconds, by which audio recorded through this input device should be shifted in order to compensate for the delay."
"To help calculate this length for your current hardware set-up, click" = "To help calculate this length for your current hardware set-up, click"
"auto-detect" = "auto-detect"
"to run a utility which will play a sound, and measure how long it takes for the sound to be re-recorded." = "to run a utility which will play a sound, and measure how long it takes for the sound to be re-recorded."
"This will chop any selected clips into two halves." = "This will chop any selected clips into two halves."
"This will copy to the clipboard all the parts of any selected clips between the mark-in and mark-out points." = "This will copy to the clipboard all the parts of any selected clips between the mark-in and mark-out points."
"This will delete this item from the project. Any clips in edits which refer to this will no longer be playable." = "This will delete this item from the project. Any clips in edits which refer to this will no longer be playable."
"You can optionally delete the source file which it references, or just remove the item from the project without affecting any files." = "You can optionally delete the source file which it references, or just remove the item from the project without affecting any files."
"This will delete the file to which this item refers." = "This will delete the file to which this item refers."
"This will produce a list of all those items in the project which are referenced by this edit." = "This will produce a list of all those items in the project which are referenced by this edit."
"Exporting an edit will create a new project, and new copies of any audio files required to play this edit correctly." = "Exporting an edit will create a new project, and new copies of any audio files required to play this edit correctly."
"You can either produce a directory full of the new files, or a single Tracktion archive file which contains the same data in a compressed format, and which can be decompressed by loading it back into Tracktion." = "You can either produce a directory full of the new files, or a single Tracktion archive file which contains the same data in a compressed format, and which can be decompressed by loading it back into Tracktion."
"When making copies of the audio that the edit requires, it can either export all these files in their entirety, or can just export enough excerpts to replay the edit." = "When making copies of the audio that the edit requires, it can either export all these files in their entirety, or can just export enough excerpts to replay the edit."
"This lets you import audio files into the project, either from somewhere on a hard disk, or from an audio CD." = "This lets you import audio files into the project, either from somewhere on a hard disk, or from an audio CD."
"When on the edit screen, you can also import a wave file directly into your edit simply by dragging-and-dropping the file onto wherever you want it to go." = "When on the edit screen, you can also import a wave file directly into your edit simply by dragging-and-dropping the file onto wherever you want it to go."
"This will create a list of all the clips within the project that are not used by any of the edits." = "This will create a list of all the clips within the project that are not used by any of the edits."
"Freezing Tracks" = "Freezing Tracks"
"If there are a lot of tracks in your edit, or if some of them use a lot of plugins (and hence CPU), you can cut down on the resources required to play them by freezing some of the tracks that you\'re not currently working on." = "If there are a lot of tracks in your edit, or if some of them use a lot of plugins (and hence CPU), you can cut down on the resources required to play them by freezing some of the tracks that you\'re not currently working on."
"When a set of tracks are frozen, they are rendered and mixed into a hidden wave file, so that subsequent playback will use almost no CPU power." = "When a set of tracks are frozen, they are rendered and mixed into a hidden wave file, so that subsequent playback will use almost no CPU power."
"Doing this doesn\'t lose any information though, so at any time you can easily \'unfreeze\' tracks to edit them." = "Doing this doesn\'t lose any information though, so at any time you can easily \'unfreeze\' tracks to edit them."
"If the speed setting of this clip is not 1.0, clicking this button will adjust all the note times so that they remain in their current positions, but setting the speed back to 1.0." = "If the speed setting of this clip is not 1.0, clicking this button will adjust all the note times so that they remain in their current positions, but setting the speed back to 1.0."
"This lets you either:" = "This lets you either:"
"- insert a MIDI program change message at the cursor position (if the cursor is within the extent of this clip)" = "- insert a MIDI program change message at the cursor position (if the cursor is within the extent of this clip)"
"- or remove any existing program changes from the clip and insert one at the start." = "- or remove any existing program changes from the clip and insert one at the start."
"This lets you set the input program number from a list of named programs." = "This lets you set the input program number from a list of named programs."
"Setting this to a value other than \'any\' will cause a channel number to be applied to all the messages that get recorded from this device." = "Setting this to a value other than \'any\' will cause a channel number to be applied to all the messages that get recorded from this device."
"If set to \'any\', the channel numbers of incoming messages are left unchanged." = "If set to \'any\', the channel numbers of incoming messages are left unchanged."
"Setting this to a value other than \'none\' will insert a program change message at the start of any MIDI that gets recorded through this input device." = "Setting this to a value other than \'none\' will insert a program change message at the start of any MIDI that gets recorded through this input device."
"If this option is enabled, then MIDI messages that are recorded into a track will be merged into any MIDI clips that are already there." = "If this option is enabled, then MIDI messages that are recorded into a track will be merged into any MIDI clips that are already there."
"If disabled, MIDI messages are recorded into new clips which are laid over any existing ones." = "If disabled, MIDI messages are recorded into new clips which are laid over any existing ones."
"This will apply a quantisation to the currently selected MIDI notes." = "This will apply a quantisation to the currently selected MIDI notes."
"Partial Quantise Control" = "Partial Quantise Control"
"This lets you adjust the proportion by which notes are moved towards their quantised positions." = "This lets you adjust the proportion by which notes are moved towards their quantised positions."
"0% is completely un-quantised; 100% is completely quantised." = "0% is completely un-quantised; 100% is completely quantised."
"The timing of a MIDI output device can optionally be adjusted by a number of milliseconds, in case external devices have special latency requirements." = "The timing of a MIDI output device can optionally be adjusted by a number of milliseconds, in case external devices have special latency requirements."
"If this is enabled, this input device will continuously feed its input into any track it is record enabled on." = "If this is enabled, this input device will continuously feed its input into any track it is record enabled on."
"This value is the size of buffer you want to use when recording from this device." = "This value is the size of buffer you want to use when recording from this device."
"The lower the value, the less latency there will be, but it becomes more difficult for the computer to keep up." = "The lower the value, the less latency there will be, but it becomes more difficult for the computer to keep up."
"For reliable recording, it\'s probably best to keep this quite high (256 samples or more)." = "For reliable recording, it\'s probably best to keep this quite high (256 samples or more)."
"If you\'re doing simultaneous playback/recording, it\'s a good idea to re-test the synchronisation (with the \'auto-detect\' button) after changing the latency." = "If you\'re doing simultaneous playback/recording, it\'s a good idea to re-test the synchronisation (with the \'auto-detect\' button) after changing the latency."
"Triggered Recording" = "Triggered Recording"
"If this value is set to a value greater than -INF, then when a recording is started, this device will wait for the input signal to reach this level before actually starting to record the audio." = "If this value is set to a value greater than -INF, then when a recording is started, this device will wait for the input signal to reach this level before actually starting to record the audio."
"This monitors the levels coming in through this device." = "This monitors the levels coming in through this device."
"New Filename Pattern" = "New Filename Pattern"
"This pattern defines the way Tracktion names new files that it makes when recording from this input device." = "This pattern defines the way Tracktion names new files that it makes when recording from this input device."
"The name can either be a normal path, e.g. \'C:\myaudio\audiofile_\', in which case Tracktion will create files like \'C:\myaudio\audiofile_1.wav\', \'c:\myaudio\audiofile_2.wav\'." = "The name can either be a normal path, e.g. \'C:\myaudio\audiofile_\', in which case Tracktion will create files like \'C:\myaudio\audiofile_1.wav\', \'c:\myaudio\audiofile_2.wav\'."
"The name can either be a normal path, e.g. \'/Users/dave/audio/audiofile_\', in which case Tracktion will create files like \'/Users/dave/audio/audiofile_1.wav\', \'/Users/dave/audio/audiofile_2.wav\'." = "The name can either be a normal path, e.g. \'/Users/dave/audio/audiofile_\', in which case Tracktion will create files like \'/Users/dave/audio/audiofile_1.wav\', \'/Users/dave/audio/audiofile_2.wav\'."
"It can also contain the following special patterns:" = "It can also contain the following special patterns:"
"- this is replaced by the current project\'s \'Recorded Audio\' folder" = "- this is replaced by the current project\'s \'Recorded Audio\' folder"
"- this is replaced by the name of the edit" = "- this is replaced by the name of the edit"
"- this is replaced by the name of the track into which it\'s recording" = "- this is replaced by the name of the track into which it\'s recording"
"- replaced by the current date as DDMMMYYYY" = "- replaced by the current date as DDMMMYYYY"
"- replaced by the current time as HHMMSS" = "- replaced by the current time as HHMMSS"
"- replaced with the number of the recording take" = "- replaced with the number of the recording take"
"The default path is \'%projectdir%\%edit%_%track%_take_%take%\' which would make files like the following:" = "The default path is \'%projectdir%\%edit%_%track%_take_%take%\' which would make files like the following:"
"This is the latency to use for this device." = "This is the latency to use for this device."
"Lower latencies make the audio output respond more quickly, which is good for things like playing soft-synthesizers with live MIDI input devices, but latencies are limited by the hardware device, and CPU speed." = "Lower latencies make the audio output respond more quickly, which is good for things like playing soft-synthesizers with live MIDI input devices, but latencies are limited by the hardware device, and CPU speed."
"If you set this to a low value and the output contains glitches or breaks up, try increasing the value until playback is ok." = "If you set this to a low value and the output contains glitches or breaks up, try increasing the value until playback is ok."
"Dithering" = "Dithering"
"This will add dithering (very low-level random noise) to the output signal for this device, which can improve the conversion quality from 24 bit files to 16 bit output devices. Most modern hardware supports 24 bit playback so normally you will leave this off for playback and add it only when exporting for burning to CD." = "This will add dithering (very low-level random noise) to the output signal for this device, which can improve the conversion quality from 24 bit files to 16 bit output devices. Most modern hardware supports 24 bit playback so normally you will leave this off for playback and add it only when exporting for burning to CD."
"Clip History" = "Clip History"
"Shows the original source of this clip, and the steps through which it has passed, such as being compressed and archived, etc." = "Shows the original source of this clip, and the steps through which it has passed, such as being compressed and archived, etc."
"This lets you launch an external wave editor to manipulate this audio file." = "This lets you launch an external wave editor to manipulate this audio file."
"This is the name of the file that this project is stored in." = "This is the name of the file that this project is stored in."
"This is the MIDI channel number that will be used for all MIDI events within this clip." = "This is the MIDI channel number that will be used for all MIDI events within this clip."
"This will expand or contract the clip\'s track height, so that the MIDI editor is made visible or invisible." = "This will expand or contract the clip\'s track height, so that the MIDI editor is made visible or invisible."
"Any other method of stretching the track height will also show the MIDI editor." = "Any other method of stretching the track height will also show the MIDI editor."
"This will start or stop the edit playing. (The keyboard shortcut for this is the spacebar)." = "This will start or stop the edit playing. (The keyboard shortcut for this is the spacebar)."
"This will start recording from any input devices that are assigned to tracks and record enabled." = "This will start recording from any input devices that are assigned to tracks and record enabled."
"This will stop the current recording and delete any material that has so far been recorded." = "This will stop the current recording and delete any material that has so far been recorded."
"This will stop the current recording, delete any material that has so far been recorded, and start the recording again." = "This will stop the current recording, delete any material that has so far been recorded, and start the recording again."
"Looped Playback/Recording" = "Looped Playback/Recording"
"If you have set the mark in and out points to be a distance apart, turning on looping will cause playback to continuously loop around this region." = "If you have set the mark in and out points to be a distance apart, turning on looping will cause playback to continuously loop around this region."
"During recording, loop clips can be made allowing you to find the best take after a series of recording passes." = "During recording, loop clips can be made allowing you to find the best take after a series of recording passes."
"Punch-in Recording" = "Punch-in Recording"
"To use punch-in recording, turn this on, put the cursor at a time before the mark-in position, and start recording." = "To use punch-in recording, turn this on, put the cursor at a time before the mark-in position, and start recording."
"A recording will only be made when the cursor reaches the mark-in point, and will stop after it reaches the mark-out point." = "A recording will only be made when the cursor reaches the mark-in point, and will stop after it reaches the mark-out point."
"Turn this on to enable the click-track." = "Turn this on to enable the click-track."
"Click-track options are available from the \'click track\' button in the bottom-left region of the screen." = "Click-track options are available from the \'click track\' button in the bottom-left region of the screen."
"If snapping is turned on, then when dragging clips or MIDI notes, the times are snapped to the nearest whole interval of whatever time-signature and tempo is active." = "If snapping is turned on, then when dragging clips or MIDI notes, the times are snapped to the nearest whole interval of whatever time-signature and tempo is active."
"The snap interval also depends on the current zoom level - to snap to a finer granularity, zoom in further." = "The snap interval also depends on the current zoom level - to snap to a finer granularity, zoom in further."
"Master Output Levels" = "Master Output Levels"
"These are the master levels showing the overall output from the edit." = "These are the master levels showing the overall output from the edit."
"When the signal exceeds the maximum value and clipping occurs, red warning bars appear at the top of the meter, and remain there until you reset them by clicking on the level-meter. Because this is the master level, clipping means that the output is being distorted, and you should lower the master volume." = "When the signal exceeds the maximum value and clipping occurs, red warning bars appear at the top of the meter, and remain there until you reset them by clicking on the level-meter. Because this is the master level, clipping means that the output is being distorted, and you should lower the master volume."
"Click here to get more options and see a higher resolution level display." = "Click here to get more options and see a higher resolution level display."
"Time-Stretching" = "Time-Stretching"
"These options let you choose how the clip should be pitch-shifted/time-stretched:" = "These options let you choose how the clip should be pitch-shifted/time-stretched:"
"\'no time stretching\' adjust the length and pitch of the clip at the same time by resampling it. Stretching the clip will lower the pitch; compressing the clip will raise the pitch." = "\'no time stretching\' adjust the length and pitch of the clip at the same time by resampling it. Stretching the clip will lower the pitch; compressing the clip will raise the pitch."
"\'transient\' is best for rhythmic instruments like drums. Length and Pitch can be adjusted independently." = "\'transient\' is best for rhythmic instruments like drums. Length and Pitch can be adjusted independently."
"\'tonal\' is best for melodic instruments like strings and vocals. Length and Pitch can be adjusted independently." = "\'tonal\' is best for melodic instruments like strings and vocals. Length and Pitch can be adjusted independently."
"If a clip refers to a file that has been deleted or moved, this lets you search for a replacement file." = "If a clip refers to a file that has been deleted or moved, this lets you search for a replacement file."
"These buttons let you choose the shape to use for the fade in/out curves." = "These buttons let you choose the shape to use for the fade in/out curves."
"In general, convex curves are best for crossfading between clips, and concave curves are smoothest for fading into silence." = "In general, convex curves are best for crossfading between clips, and concave curves are smoothest for fading into silence."
"If a clip contains a stereo wave file, this allows you to either use both channels, or just the left or right channel alone." = "If a clip contains a stereo wave file, this allows you to either use both channels, or just the left or right channel alone."
"Edit Notes Mode" = "Edit Notes Mode"
"Enable this to edit the MIDI notes in the clip." = "Enable this to edit the MIDI notes in the clip."
"Edit Controllers Mode" = "Edit Controllers Mode"
"Click this to choose a type of MIDI controller to edit." = "Click this to choose a type of MIDI controller to edit."
"(In the menu, controllers shown in green are those which already appear somewhere in the clip, those in red aren\'t yet present)." = "(In the menu, controllers shown in green are those which already appear somewhere in the clip, those in red aren\'t yet present)."
"When in controller-editing mode, the MIDI notes can\'t be edited - click the \'edit notes\' button above to return to this mode." = "When in controller-editing mode, the MIDI notes can\'t be edited - click the \'edit notes\' button above to return to this mode."
"N.B. before changing to \'note velocity\' mode, a subset of notes can be selected, in which case only the velocities of these notes will be editable." = "N.B. before changing to \'note velocity\' mode, a subset of notes can be selected, in which case only the velocities of these notes will be editable."
"Keyboard shortcuts" = "Keyboard shortcuts"
"This lets you view and change the assignment of keyboard shortcut keys." = "This lets you view and change the assignment of keyboard shortcut keys."
"It also includes a handy option to show a HTML version of the keystrokes so it can be printed out as a quick reference guide." = "It also includes a handy option to show a HTML version of the keystrokes so it can be printed out as a quick reference guide."
"Create a new Tracktion project from scratch or from a template." = "Create a new Tracktion project from scratch or from a template."
"This lets you open a Tracktion project (a .tracktion file), or a Tracktion archive (a .trkarch file)." = "This lets you open a Tracktion project (a .tracktion file), or a Tracktion archive (a .trkarch file)."
"When opening an archive, you\'ll need to specify a directory into which it is first decompressed." = "When opening an archive, you\'ll need to specify a directory into which it is first decompressed."
"You can open a project or archive file by dragging-and-dropping the file into this window." = "You can open a project or archive file by dragging-and-dropping the file into this window."
"Options to let you save the current edit, or throw away your changes and revert to the state it was in when last saved." = "Options to let you save the current edit, or throw away your changes and revert to the state it was in when last saved."
"This shows the items that are currently on the clipboard." = "This shows the items that are currently on the clipboard."
"You can copy clips to the clipboard by dragging them down onto this panel, (or of course by using" = "You can copy clips to the clipboard by dragging them down onto this panel, (or of course by using"
"CTRL" = "CTRL"
"COMMAND" = "COMMAND"
"+C). This panel also shows other types of item that may be on the clipboard, such as plugins, tracks, etc." = "+C). This panel also shows other types of item that may be on the clipboard, such as plugins, tracks, etc."
"-click an item for more options, including removing an item, or clearing the clipboard." = "-click an item for more options, including removing an item, or clearing the clipboard."
"Plugin Presets" = "Plugin Presets"
"Click here to restore a previously created plugin preset." = "Click here to restore a previously created plugin preset."
"Plugin presets are stored as part of your user preferences (which can be imported and exported from the \'miscellaneous\' section of the settings screen)." = "Plugin presets are stored as part of your user preferences (which can be imported and exported from the \'miscellaneous\' section of the settings screen)."
"Click here to save this plugin\'s current settings as a new preset." = "Click here to save this plugin\'s current settings as a new preset."
"You can either choose to overwrite one of the existing presets with these new settings, or create a new preset." = "You can either choose to overwrite one of the existing presets with these new settings, or create a new preset."
"Click here to delete an existing preset." = "Click here to delete an existing preset."
"User Settings" = "User Settings"
"User settings include things like current keyboard mappings and plugin presets." = "User settings include things like current keyboard mappings and plugin presets."
"They can be imported or exported to copy settings between different Tracktion installations." = "They can be imported or exported to copy settings between different Tracktion installations."
"This lets you copy a project, and all the audio files needed to recreate the project." = "This lets you copy a project, and all the audio files needed to recreate the project."
"It can either create a directory full of the necessary files, or a compressed Tracktion archive file." = "It can either create a directory full of the necessary files, or a compressed Tracktion archive file."
"This lets you select which of the output card\'s channels to play through (if it has more than one stereo pair)." = "This lets you select which of the output card\'s channels to play through (if it has more than one stereo pair)."
"Realtime mode will make Tracktion the highest priority task running on the computer, which will probably help to reduce the minimum latency possible." = "Realtime mode will make Tracktion the highest priority task running on the computer, which will probably help to reduce the minimum latency possible."
"The most serious problem with realtime mode is that some VST plugins can freeze the operating system when you click on their interfaces. (This is caused by the way the plugins\' interface code is written, and there\'s nothing Tracktion can do to fix the problem!)" = "The most serious problem with realtime mode is that some VST plugins can freeze the operating system when you click on their interfaces. (This is caused by the way the plugins\' interface code is written, and there\'s nothing Tracktion can do to fix the problem!)"
"It can also cause less dangerous side effects such as making the computer unresponsive when the CPU load is high." = "It can also cause less dangerous side effects such as making the computer unresponsive when the CPU load is high."
"Best way to find out if it works well on your PC is to try it." = "Best way to find out if it works well on your PC is to try it."
"End-to-End" = "End-to-End"
"If enabled, this means that all the plugins in your edit will keep playing even when in stop mode." = "If enabled, this means that all the plugins in your edit will keep playing even when in stop mode."
"This lets you play soft-synths, listen to live inputs going through effects, etc., but in edits that use a lot of CPU power, it can slow down editing operations." = "This lets you play soft-synths, listen to live inputs going through effects, etc., but in edits that use a lot of CPU power, it can slow down editing operations."
"Scrolling" = "Scrolling"
"If enabled, this will smoothly scroll the user interface to follow the cursor while playing." = "If enabled, this will smoothly scroll the user interface to follow the cursor while playing."
"If turned off, the display will move along a screenful at a time. This is more efficient if the CPU is being heavily used." = "If turned off, the display will move along a screenful at a time. This is more efficient if the CPU is being heavily used."
"Overall Position" = "Overall Position"
"Shows the proportion of the whole edit that\'s currently visible on-screen." = "Shows the proportion of the whole edit that\'s currently visible on-screen."
"Click and drag this left/right to scroll to another part of the edit." = "Click and drag this left/right to scroll to another part of the edit."
"ReWire" = "ReWire"
"This selects which of the output channels from this ReWire device should be played." = "This selects which of the output channels from this ReWire device should be played."
"ReWire devices can have multiple input buses, each of which can have multiple sub-channels - this lets you select which of these bus/channel combinations to use as the target for MIDI events being sent into the plugin." = "ReWire devices can have multiple input buses, each of which can have multiple sub-channels - this lets you select which of these bus/channel combinations to use as the target for MIDI events being sent into the plugin."
"VST Plugin Searchpath" = "VST Plugin Searchpath"
"This is the list of directories that will be searched for VST plugins. Sub-directories will also be searched, and the directory structure will appear on the plugins panel when adding new plugins." = "This is the list of directories that will be searched for VST plugins. Sub-directories will also be searched, and the directory structure will appear on the plugins panel when adding new plugins."
"To alter one of the directories in the list, double-click its row." = "To alter one of the directories in the list, double-click its row."
"Anti-Denormalisation Noise" = "Anti-Denormalisation Noise"
"If enabled, this will add a small (about -500dB) amount of noise to the signal path, to counteract \'denormalisation\' problems with Pentium 4 CPUs." = "If enabled, this will add a small (about -500dB) amount of noise to the signal path, to counteract \'denormalisation\' problems with Pentium 4 CPUs."
"Denormalisation can cause playback to stutter and overload the CPU, and happens when some plugins use numbers which are too small to be calculated correctly." = "Denormalisation can cause playback to stutter and overload the CPU, and happens when some plugins use numbers which are too small to be calculated correctly."
"Most modern plugins won\'t suffer from this problem, and AMD and Pentium 3 CPUs are less badly affected." = "Most modern plugins won\'t suffer from this problem, and AMD and Pentium 3 CPUs are less badly affected."
"This curve controls the way one of the parameters of a plugin changes through the course of the edit." = "This curve controls the way one of the parameters of a plugin changes through the course of the edit."
"To select the parameter and see its properties, just click anywhere on the curve." = "To select the parameter and see its properties, just click anywhere on the curve."
"To add a point to the curve, simply double click at a point along the curve and drag the new point to wherever you want it to be." = "To add a point to the curve, simply double click at a point along the curve and drag the new point to wherever you want it to be."
"To move a point, click and drag it. Holding down" = "To move a point, click and drag it. Holding down"
"command" = "command"
"+SHIFT while dragging a point will also move all the points that follow it." = "+SHIFT while dragging a point will also move all the points that follow it."
"To move a section of the curve between two nodes, click and drag it. Holding" = "To move a section of the curve between two nodes, click and drag it. Holding"
"while doing this will add two nodes on either end making a new segment." = "while doing this will add two nodes on either end making a new segment."
"To delete a point, double-click it, or select it and click" = "To delete a point, double-click it, or select it and click"
"delete" = "delete"
"in the properties panel." = "in the properties panel."
"In between nodes, a curve node can be seen. Dragging it allows you to create a curve transition between nodes." = "In between nodes, a curve node can be seen. Dragging it allows you to create a curve transition between nodes."
"Automation Read Mode" = "Automation Read Mode"
"This shows whether automated parameter movements will be played back when playing the edit." = "This shows whether automated parameter movements will be played back when playing the edit."
"Automation Write Mode" = "Automation Write Mode"
"This controls whether the live movements of automatable plugin parameters will be recorded while playing the edit." = "This controls whether the live movements of automatable plugin parameters will be recorded while playing the edit."
"To record the movements of one or more parameters:" = "To record the movements of one or more parameters:"
"1. Use this button to enable write mode (or press the key shortcut for it)." = "1. Use this button to enable write mode (or press the key shortcut for it)."
"2. Start playing or recording the edit." = "2. Start playing or recording the edit."
"3. Start changing the parameters you want to automate - Tracktion will use the first movement as a trigger to start recording, and this button will flash to let you know automation is being recorded." = "3. Start changing the parameters you want to automate - Tracktion will use the first movement as a trigger to start recording, and this button will flash to let you know automation is being recorded."
"4. When you want to stop recording, either stop playback or press this button to punch-out. There is also a \'punch-out-to-end\' option (click on the automation options button, bottom-left of the screen, or press its shortcut key)" = "4. When you want to stop recording, either stop playback or press this button to punch-out. There is also a \'punch-out-to-end\' option (click on the automation options button, bottom-left of the screen, or press its shortcut key)"
"Using \'punch-out\' will stop any active parameters from recording and merge the newly recorded movements into the existing curve for that parameter without stopping playback." = "Using \'punch-out\' will stop any active parameters from recording and merge the newly recorded movements into the existing curve for that parameter without stopping playback."
"Using \'punch-out-to-end\' will do the same, but when it merges the recorded movements into the existing curve, it deletes all the curve data that occur after the punch-out position - effectively leaving the parameter set to the value it had when you punched out." = "Using \'punch-out-to-end\' will do the same, but when it merges the recorded movements into the existing curve, it deletes all the curve data that occur after the punch-out position - effectively leaving the parameter set to the value it had when you punched out."
"Both punch-out and punch-out-to-end have key shortcuts." = "Both punch-out and punch-out-to-end have key shortcuts."
"Track Automation Selector" = "Track Automation Selector"
"This button selects which automatable parameter curve to display on this track." = "This button selects which automatable parameter curve to display on this track."
"Click it to choose from a list of available parameters." = "Click it to choose from a list of available parameters."
"You can also drag-and-drop this onto a plugin and then choose from a list of that plugin\'s parameters. (Plugins that are suitable for automation will change colour as you drag it over them)." = "You can also drag-and-drop this onto a plugin and then choose from a list of that plugin\'s parameters. (Plugins that are suitable for automation will change colour as you drag it over them)."
"Also, if the parameter you want to edit is on-screen (e.g. one of the sliders in a plugin\'s properties panel), you can drag-and-drop directly onto that parameter." = "Also, if the parameter you want to edit is on-screen (e.g. one of the sliders in a plugin\'s properties panel), you can drag-and-drop directly onto that parameter."
"To automate the master volume or pan, drag-and-drop onto the master volume control." = "To automate the master volume or pan, drag-and-drop onto the master volume control."
"This bar shows all the tempos and time signatures set in the edit." = "This bar shows all the tempos and time signatures set in the edit."
"Click here to select a section so you can change the settings at that point." = "Click here to select a section so you can change the settings at that point."
"To insert a tempo change, move the cursor to the position you want the change to occur and select \'insert tempo change at cursor\' from the tempo menu (bottom-left)." = "To insert a tempo change, move the cursor to the position you want the change to occur and select \'insert tempo change at cursor\' from the tempo menu (bottom-left)."
"Tempo Ramping" = "Tempo Ramping"
"If this is enabled, the tempo will gradually change over the length of this tempo section into the tempo that follows it." = "If this is enabled, the tempo will gradually change over the length of this tempo section into the tempo that follows it."
"This will insert a break in the tempo sequence at the cursor position, creating a new tempo section which you can then edit." = "This will insert a break in the tempo sequence at the cursor position, creating a new tempo section which you can then edit."
"Shows or hides the outputs section of the edit." = "Shows or hides the outputs section of the edit."
"Shows or hides the input device icons." = "Shows or hides the input device icons."
"Shows or hides the bottom properties panel, menu buttons, and transport controls." = "Shows or hides the bottom properties panel, menu buttons, and transport controls."
"Input device" = "Input device"
"This shows which input will be used to record into this track." = "This shows which input will be used to record into this track."
"Click it to change the input device it\'s using or access other options; click on the \'R\' button to arm or disarm recording for this track." = "Click it to change the input device it\'s using or access other options; click on the \'R\' button to arm or disarm recording for this track."
"Clicking a device will also select the device and let you change various properties." = "Clicking a device will also select the device and let you change various properties."
"Reassign an input to another track by simply dragging the icon to another track." = "Reassign an input to another track by simply dragging the icon to another track."
"Input/output node" = "Input/output node"
"Each available input or output channel on a plugin is shown as a node. Click-and-drag from one node onto another one to create a new connection between them." = "Each available input or output channel on a plugin is shown as a node. Click-and-drag from one node onto another one to create a new connection between them."
"You can drag these plugins around to reposition them - and dragging them off the edge of the rack lets you move them onto another rack or track." = "You can drag these plugins around to reposition them - and dragging them off the edge of the rack lets you move them onto another rack or track."
"Rack plugin editor" = "Rack plugin editor"
"Drag-and-drop plugins into this area to add them to the rack." = "Drag-and-drop plugins into this area to add them to the rack."
"Clicking here will select the rack and let you access its properties." = "Clicking here will select the rack and let you access its properties."
"Shows or hides the MIDI note velocity editor." = "Shows or hides the MIDI note velocity editor."
"Shows or hides the MIDI controller editor." = "Shows or hides the MIDI controller editor."
"MIDI Pencil Tool" = "MIDI Pencil Tool"
"Use this tool to create new notes or draw freehand controller curves." = "Use this tool to create new notes or draw freehand controller curves."
"It can also be used to drag or change the length of existing notes, and to change note velocities." = "It can also be used to drag or change the length of existing notes, and to change note velocities."
"MIDI Eraser Tool" = "MIDI Eraser Tool"
"Use this to delete notes or controller events." = "Use this to delete notes or controller events."
"MIDI Selection Tool" = "MIDI Selection Tool"
"This tool can be used to select or lassoo multiple notes, and also to move the selected notes around." = "This tool can be used to select or lassoo multiple notes, and also to move the selected notes around."
"MIDI Line Tool" = "MIDI Line Tool"
"This can be used to draw straight lines of notes, controllers, or note velocities." = "This can be used to draw straight lines of notes, controllers, or note velocities."
"Note Velocity" = "Note Velocity"
"This is the velocity that will be used when a new note is added with the pencil tool." = "This is the velocity that will be used when a new note is added with the pencil tool."
"Click here to change the velocity. If any notes are selected when you change this value, their velocities will be changed to reflect this." = "Click here to change the velocity. If any notes are selected when you change this value, their velocities will be changed to reflect this."
"Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s velocity." = "Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s velocity."
"This is the length that will be used when a new note is added with the pencil tool." = "This is the length that will be used when a new note is added with the pencil tool."
"Click here to change the length. If any notes are selected when you change this value, their lengths will be changed to reflect the new value." = "Click here to change the length. If any notes are selected when you change this value, their lengths will be changed to reflect the new value."
"Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s length." = "Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s length."
"Note Colour" = "Note Colour"
"This is the colour that will be used when a new note is added with the pencil tool." = "This is the colour that will be used when a new note is added with the pencil tool."
"Click here to change the colour. If any notes are selected when you change this value, their colours will be changed to reflect the new value." = "Click here to change the colour. If any notes are selected when you change this value, their colours will be changed to reflect the new value."
"Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s colour." = "Selecting a note will also update this value to reflect that note\'s colour."
"Enable step record by clicking the Step button. MIDI notes will be entered one at a time following one another. They will be entered at the specified length." = "Enable step record by clicking the Step button. MIDI notes will be entered one at a time following one another. They will be entered at the specified length."
"Enable external MTC chase by clicking this button. Tracktion will follow incoming MIDI Timecode from the input designated in the" = "Enable external MTC chase by clicking this button. Tracktion will follow incoming MIDI Timecode from the input designated in the"
"timecode > MIDI time code input device" = "timecode > MIDI time code input device"
"menu." = "menu."
"Click the \'L\' button to enable looping for the clip. Audio and MIDI clips can be looped." = "Click the \'L\' button to enable looping for the clip. Audio and MIDI clips can be looped."
"File Browser" = "File Browser"
"This displays a file browser allowing you to navigate through your drives to find files to add to Tracktion. Files can be dragged from the browser onto a track." = "This displays a file browser allowing you to navigate through your drives to find files to add to Tracktion. Files can be dragged from the browser onto a track."
"Bookmarks can be made to your favourite folders allowing you quick access to any folder on your drive(s). You can also view files from the open project here as well." = "Bookmarks can be made to your favourite folders allowing you quick access to any folder on your drive(s). You can also view files from the open project here as well."
"Automatically play the selected file in the browser for quick auditioning with your edit." = "Automatically play the selected file in the browser for quick auditioning with your edit."
"Play the selected file in the browser for quick auditioning with your edit." = "Play the selected file in the browser for quick auditioning with your edit."
"Loop Browser" = "Loop Browser"
"The loop browser allows easy searching of all the loops on your system. Searching can be done by instrument, genre, descriptor, key, or keyword." = "The loop browser allows easy searching of all the loops on your system. Searching can be done by instrument, genre, descriptor, key, or keyword."
"Simply click a button to search for that type of loop. Multiple buttons may selected at once to fine tune your search. You can also narrow the search by choosing a key or typing in text if you know the name of the loop you are trying to find." = "Simply click a button to search for that type of loop. Multiple buttons may selected at once to fine tune your search. You can also narrow the search by choosing a key or typing in text if you know the name of the loop you are trying to find."
"Preview the loops in the tempo and key of your edit and then drag the loop you like onto a track." = "Preview the loops in the tempo and key of your edit and then drag the loop you like onto a track."
"Filter your loops by instrument type. Loops matching any of the selected instruments will be shown." = "Filter your loops by instrument type. Loops matching any of the selected instruments will be shown."
"Filter your loops by genre. Loops matching any of the selected genres will be shown." = "Filter your loops by genre. Loops matching any of the selected genres will be shown."
"Filter your loops by descriptor. Loops matching any of the selected descriptors will be shown." = "Filter your loops by descriptor. Loops matching any of the selected descriptors will be shown."
"Filter your loops by key. Only loops matching the selected key will be shown." = "Filter your loops by key. Only loops matching the selected key will be shown."
"Filter your loops by typing in a text string. Only loops containing the text string in the file name will be shown." = "Filter your loops by typing in a text string. Only loops containing the text string in the file name will be shown."
"The Marker List shows all the markers in your edit. Double click a marker to jump to that position. Selecting a marker in the list will display its properties at the bottom of the screen. Markers can be added by clicking the add button at the button of the list, or deleted by selecting a marker and pressing delete." = "The Marker List shows all the markers in your edit. Double click a marker to jump to that position. Selecting a marker in the list will display its properties at the bottom of the screen. Markers can be added by clicking the add button at the button of the list, or deleted by selecting a marker and pressing delete."
"add" = "add"
"to add a new marker to list at the current cursor position" = "to add a new marker to list at the current cursor position"
"Also, create a new marker at the cursor position by typing in a number for the new marker and pressing \'return\'. Pressing return without typing a number first will create a marker and automatically give it the next available number." = "Also, create a new marker at the cursor position by typing in a number for the new marker and pressing \'return\'. Pressing return without typing a number first will create a marker and automatically give it the next available number."
"Recall the marker by entering the number again and pressing \'return\'." = "Recall the marker by entering the number again and pressing \'return\'."
"Playback just the marker by typing a marker number and pressing CTRL + return will playback just the length of the marker. CTRL + return will also play the length of any selected clip." = "Playback just the marker by typing a marker number and pressing CTRL + return will playback just the length of the marker. CTRL + return will also play the length of any selected clip."
"Click \'delete\' to delete the selected marker(s) in the list." = "Click \'delete\' to delete the selected marker(s) in the list."
"The marker clip designates a section of your edit for easy location. Marker clips come in two types: Bars and Beats, and Absolute." = "The marker clip designates a section of your edit for easy location. Marker clips come in two types: Bars and Beats, and Absolute."
"A Bars and Beats marker is defined by its position in bars and beats. It changes its length and position according to tempo changes." = "A Bars and Beats marker is defined by its position in bars and beats. It changes its length and position according to tempo changes."
"An Absolute marker is defined by its absolute timecode position. It always remains at its specified timecode position and does not shift with tempo changes. These are useful for live recordings or video work that may not have a valid tempo map." = "An Absolute marker is defined by its absolute timecode position. It always remains at its specified timecode position and does not shift with tempo changes. These are useful for live recordings or video work that may not have a valid tempo map."
"The marker type can be toggled by clicking the appropriate icon on the marker clip." = "The marker type can be toggled by clicking the appropriate icon on the marker clip."
"Create a new marker at the cursor position by typing in a number for the new marker and pressing \'return\'. Pressing return without typing a number first will create a marker and automatically give it the next available number." = "Create a new marker at the cursor position by typing in a number for the new marker and pressing \'return\'. Pressing return without typing a number first will create a marker and automatically give it the next available number."
"Playback just the marker by typing a marker number and pressing CTRL + return will playback just the length of the marker." = "Playback just the marker by typing a marker number and pressing CTRL + return will playback just the length of the marker."
"CTRL + return will also play the length of any selected clip." = "CTRL + return will also play the length of any selected clip."
"This special track shows the markers in the edit as marker clips. It can be hidden or shown by clicking the \'marker\' button on the top right. The track can be shown in a split view showing Bars and Beats markers and Absolute markers on separate tracks, or a combined view showing them on the same track." = "This special track shows the markers in the edit as marker clips. It can be hidden or shown by clicking the \'marker\' button on the top right. The track can be shown in a split view showing Bars and Beats markers and Absolute markers on separate tracks, or a combined view showing them on the same track."
"New markers can be created from the properties panel when selected." = "New markers can be created from the properties panel when selected."
"The global track shows tempo, time signature, and key changes. New tempo, time signature, and key changes can be added at the cursor position from the properties panel when the global track is selected." = "The global track shows tempo, time signature, and key changes. New tempo, time signature, and key changes can be added at the cursor position from the properties panel when the global track is selected."
"This indicates a global time signature change. Changes can be added at the cursor position from the properties panel where the time signature for that section of the edit can also be changed. Time signature changes affect the playback of MIDI clips and auto-tempo audio clips." = "This indicates a global time signature change. Changes can be added at the cursor position from the properties panel where the time signature for that section of the edit can also be changed. Time signature changes affect the playback of MIDI clips and auto-tempo audio clips."
"These changes can be dragged to new positions as desired." = "These changes can be dragged to new positions as desired."
"This indicates a global pitch change. Changes can be added at the cursor position from the properties panel where the pitch for that section of the edit can also be changed. Pitch changes affect the playback of auto-pitch clips." = "This indicates a global pitch change. Changes can be added at the cursor position from the properties panel where the pitch for that section of the edit can also be changed. Pitch changes affect the playback of auto-pitch clips."
"This curve controls the tempo changes through the course of the edit. All MIDI and audio clips with" = "This curve controls the tempo changes through the course of the edit. All MIDI and audio clips with"
"enabled will follow these changes." = "enabled will follow these changes."
"To select the tempo curve and see its properties, just click anywhere on the curve." = "To select the tempo curve and see its properties, just click anywhere on the curve."
"To add a tempo change to the curve, simply double click at a point along the curve and drag the new point to wherever you want it to be." = "To add a tempo change to the curve, simply double click at a point along the curve and drag the new point to wherever you want it to be."
"To move a tempo change point, click and drag it. Holding down CTRL+SHIFT while dragging a point will also move all the points that follow it." = "To move a tempo change point, click and drag it. Holding down CTRL+SHIFT while dragging a point will also move all the points that follow it."
"To move a section of the curve between two nodes, click and drag it. Holding CTRL while doing this will add two nodes on either end making a new segment." = "To move a section of the curve between two nodes, click and drag it. Holding CTRL while doing this will add two nodes on either end making a new segment."
"To delete a tempo change point, double-click it, or select it and click \'delete\' in the properties panel." = "To delete a tempo change point, double-click it, or select it and click \'delete\' in the properties panel."
"Click to show or hide the global track." = "Click to show or hide the global track."
"Click to show or hide the marker track." = "Click to show or hide the marker track."
"Auto Tempo" = "Auto Tempo"
"The auto tempo button when enabled will make the clip conform to the number of beats defined in loop properties. Tracktion will time compress or expand the clip to fit the current tempo and the clip will follow any tempo changes." = "The auto tempo button when enabled will make the clip conform to the number of beats defined in loop properties. Tracktion will time compress or expand the clip to fit the current tempo and the clip will follow any tempo changes."
"Auto Pitch" = "Auto Pitch"
"The auto pitch button when enabled will make the clip conform to the global pitch of the edit. It will pitch shift the clip the appropriate amount from its root-note." = "The auto pitch button when enabled will make the clip conform to the global pitch of the edit. It will pitch shift the clip the appropriate amount from its root-note."
"Choose the colour of the selected clip." = "Choose the colour of the selected clip."
"Set the time signature of the selected clip." = "Set the time signature of the selected clip."
"Displays the root tempo of the selected clip. This is calculated from the number of beats and the length of the selected clip." = "Displays the root tempo of the selected clip. This is calculated from the number of beats and the length of the selected clip."
"Set the root note for the selected clip. This is used to pitch shift the clip by the appropriate amount if auto-pitch is enabled." = "Set the root note for the selected clip. This is used to pitch shift the clip by the appropriate amount if auto-pitch is enabled."
"Set the number of beats in the selected clip. This is used to time stretch the clip by the appropriate amount if auto-tempo is enabled." = "Set the number of beats in the selected clip. This is used to time stretch the clip by the appropriate amount if auto-tempo is enabled."
"Set the pitch offset for the selected clip. The clip will be transposed up or down by this amount if auto-pitch is enabled." = "Set the pitch offset for the selected clip. The clip will be transposed up or down by this amount if auto-pitch is enabled."
"Click this button to add the selected clip to your loop library. This will allow it to be searchable through the loop browser. You will be able to name the loop and add instrument, genre, descriptor, and key tags." = "Click this button to add the selected clip to your loop library. This will allow it to be searchable through the loop browser. You will be able to name the loop and add instrument, genre, descriptor, and key tags."
"This menu contains commands for adding beats to your clip. This allows you to mark rhythmically important parts of the audio with a beat point. Once marked, these the time stretch algorithm will place them accurately." = "This menu contains commands for adding beats to your clip. This allows you to mark rhythmically important parts of the audio with a beat point. Once marked, these the time stretch algorithm will place them accurately."
"This can be done automatically with an adjustable sensitivity, or at every beat. You can also drag manual beat points from the top right of the wave display." = "This can be done automatically with an adjustable sensitivity, or at every beat. You can also drag manual beat points from the top right of the wave display."
"Zoom-in, vertically increasing track height." = "Zoom-in, vertically increasing track height."
"Zoom-out, vertically decreasing track height." = "Zoom-out, vertically decreasing track height."
"Fit your entire edit vertically on screen." = "Fit your entire edit vertically on screen."
"Scroll your edit up." = "Scroll your edit up."
"Scroll your edit down." = "Scroll your edit down."
"Zoom in horizontally showing the portion of your edit around the cursor in more detail." = "Zoom in horizontally showing the portion of your edit around the cursor in more detail."
"Zoom out horizontally showing more of your edit." = "Zoom out horizontally showing more of your edit."
"Fit your entire edit horizontally on screen." = "Fit your entire edit horizontally on screen."
"Scroll your edit left." = "Scroll your edit left."
"Scroll your edit right." = "Scroll your edit right."
"This file system path is used by Tracktion to store Loop files you create." = "This file system path is used by Tracktion to store Loop files you create."
"Directories to search for loops. Loop files found in these directories will be added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser. Use the buttons to Add/Remove paths to search and organize them in them in search priority." = "Directories to search for loops. Loop files found in these directories will be added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser. Use the buttons to Add/Remove paths to search and organize them in them in search priority."
"Search the loop directories for newly added files to use with Tracktion. Any loops found meeting the specified criteria will be added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser." = "Search the loop directories for newly added files to use with Tracktion. Any loops found meeting the specified criteria will be added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser."
"Choose which file types to search for and add to your loop browser." = "Choose which file types to search for and add to your loop browser."
"When you select \'Add to Library\' from a clip\'s loop property, the clip is added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser. This setting allows you to choose if the file should be imported and copied to your user loops directory, or whether the path of the file should be added to your loop directories search paths so all the loops in the same directory can be added as well. If you want, you can also choose to have Tracktion ask you each time." = "When you select \'Add to Library\' from a clip\'s loop property, the clip is added to your library for easy searching and adding to your edit using the loop browser. This setting allows you to choose if the file should be imported and copied to your user loops directory, or whether the path of the file should be added to your loop directories search paths so all the loops in the same directory can be added as well. If you want, you can also choose to have Tracktion ask you each time."
"Set the speed for a clip. The operation of this setting depends on the type of stretch mode selected." = "Set the speed for a clip. The operation of this setting depends on the type of stretch mode selected."
"Increase the Speed to make the clip shorter." = "Increase the Speed to make the clip shorter."
"Decrease the Speed to make the clip longer." = "Decrease the Speed to make the clip longer."
"If Auto-Tempo is enabled for a clip, the speed setting will have no effect and the control will be hidden." = "If Auto-Tempo is enabled for a clip, the speed setting will have no effect and the control will be hidden."
"Change the speed of the clip using standard values." = "Change the speed of the clip using standard values."
"Set the pitch for a clip. This does not change the clip length. The operation of this setting depends on the selection for the type of stretch-mode." = "Set the pitch for a clip. This does not change the clip length. The operation of this setting depends on the selection for the type of stretch-mode."
"Increase the Pitch to make the clip pitch higher." = "Increase the Pitch to make the clip pitch higher."
"Decrease the Pitch to make the clip pitch lower." = "Decrease the Pitch to make the clip pitch lower."
"If Auto-Pitch is enabled for a clip, the Pitch setting will have no effect and the control will be hidden." = "If Auto-Pitch is enabled for a clip, the Pitch setting will have no effect and the control will be hidden."
"Change the pitch of the clip using standard values." = "Change the pitch of the clip using standard values."
"Configure the type for the selected marker." = "Configure the type for the selected marker."
"A Bars-and-Beats marker is defined by its position in bars and beats. It changes its length and position according to tempo changes." = "A Bars-and-Beats marker is defined by its position in bars and beats. It changes its length and position according to tempo changes."
"An Absolute marker is defined by its absolute timecode position. It always remains at its specified timecode position and does not shift with tempo changes. These are useful for live recordings or video work that may not have a valid tempo map." = "An Absolute marker is defined by its absolute timecode position. It always remains at its specified timecode position and does not shift with tempo changes. These are useful for live recordings or video work that may not have a valid tempo map."
"VCA Plugin" = "VCA Plugin"
"The VCA Plugin acts like a Volume plugin for folder tracks, except that it remotely controls the level of all tracks in the folder." = "The VCA Plugin acts like a Volume plugin for folder tracks, except that it remotely controls the level of all tracks in the folder."
"Folder Track" = "Folder Track"
"The Folder Track allows you to combine many tracks into one group. Drag a track into the folder to add it. Use the + or - symbol to the right of the folder track to hide or show the tracks contained in the folder. Create a new folder track from the \'tracks\' menu." = "The Folder Track allows you to combine many tracks into one group. Drag a track into the folder to add it. Use the + or - symbol to the right of the folder track to hide or show the tracks contained in the folder. Create a new folder track from the \'tracks\' menu."
"The collection clip shows all the clips contained in the folder track in a condensed version. Collection clips may be edited. Any editing done to the collection clip (splitting, moving, resizing, trimming, etc.) is done to all the tracks in the folder simultaneously." = "The collection clip shows all the clips contained in the folder track in a condensed version. Collection clips may be edited. Any editing done to the collection clip (splitting, moving, resizing, trimming, etc.) is done to all the tracks in the folder simultaneously."
"Add Render Options" = "Add Render Options"
"Insert Into Next Track" = "Insert Into Next Track"
"Insert Into This Track" = "Insert Into This Track"
"Replace Clips" = "Replace Clips"
"Note that many plugins will swallow any MIDI data that passes into them" = "Note that many plugins will swallow any MIDI data that passes into them"
"Adds the rendered file to the loop library" = "Adds the rendered file to the loop library"
"Reverses the rendered file" = "Reverses the rendered file"
"Show" = "Show"
"takes" = "takes"
"Unpack to new tracks" = "Unpack to new tracks"
"Create audio comp" = "Create audio comp"
"Flatten current comp" = "Flatten current comp"
"Shows the progress of any background tasks" = "Shows the progress of any background tasks"
"No current tasks!" = "No current tasks!"
"REX (code 123): No error" = "REX (code 123): No error"
"REX (code 123): Operation aborted by user" = "REX (code 123): Operation aborted by user"
"REX (code 123): No creator info. available" = "REX (code 123): No creator info. available"
"REX (code 123): Not enough memory for the DLL" = "REX (code 123): Not enough memory for the DLL"
"REX (code 123): Unable to load the DLL" = "REX (code 123): Unable to load the DLL"
"REX (code 123): DLL is too old" = "REX (code 123): DLL is too old"
"REX (code 123): DLL wasn\'t found" = "REX (code 123): DLL wasn\'t found"
"REX (code 123): API is too old" = "REX (code 123): API is too old"
"REX (code 123): Out of memory" = "REX (code 123): Out of memory"
"REX (code 123): File is corrupt" = "REX (code 123): File is corrupt"
"REX (code 123): REX2 file is too new" = "REX (code 123): REX2 file is too new"
"REX (code 123): File has a zero length for the loop" = "REX (code 123): File has a zero length for the loop"
"REX (code 123): OS version is not supported" = "REX (code 123): OS version is not supported"
"REX (code 123): DLL wasn\'t loaded" = "REX (code 123): DLL wasn\'t loaded"
"REX (code 123): DLL is already loaded" = "REX (code 123): DLL is already loaded"
"REX (code 123): Invalid handle" = "REX (code 123): Invalid handle"
"REX (code 123): Invalid size" = "REX (code 123): Invalid size"
"REX (code 123): Invalid argument" = "REX (code 123): Invalid argument"
"REX (code 123): Invalid slice" = "REX (code 123): Invalid slice"
"REX (code 123): Invalid sample rate" = "REX (code 123): Invalid sample rate"
"REX (code 123): Buffer too small" = "REX (code 123): Buffer too small"
"REX (code 123): Is being previewed" = "REX (code 123): Is being previewed"
"REX (code 123): Not being previewed" = "REX (code 123): Not being previewed"
"REX (code 123): Invalid tempo" = "REX (code 123): Invalid tempo"
"REX (code 123): Undefined" = "REX (code 123): Undefined"
"The Propellerheads REX format installed on your machine could not be loaded!" = "The Propellerheads REX format installed on your machine could not be loaded!"
"For an unknown reason, the library could not be loaded." = "For an unknown reason, the library could not be loaded."
"Please try using the latest \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "Please try using the latest \"REX shared library\" installer from propellerheads.se"
"The Propellerheads REX format installed on your machine is outdated!" = "The Propellerheads REX format installed on your machine is outdated!"
"In order to work with rx2 files, please download the latest \"REX shared library\" installer from propellerheads.se" = "In order to work with rx2 files, please download the latest \"REX shared library\" installer from propellerheads.se"
"An unknown error occured with the Propellerheads REX format!" = "An unknown error occured with the Propellerheads REX format!"
"Apply X-Fade" = "Apply X-Fade"
"Drag X-Fade" = "Drag X-Fade"
"Copy Fade to Automation" = "Copy Fade to Automation"
"Apply Edge Fade" = "Apply Edge Fade"
"Speed Info" = "Speed Info"
"Pitch Info" = "Pitch Info"
"Applies a small fade to the edges of the clip to smooth avoid clicks when trimming" = "Applies a small fade to the edges of the clip to smooth avoid clicks when trimming"
"Automatically crossfades overlapping clips when the clip is moved" = "Automatically crossfades overlapping clips when the clip is moved"
"Copy fade curves to automation" = "Copy fade curves to automation"
"To manually control the clip\'s speed disable Auto-Tempo from the Loop Properties page" = "To manually control the clip\'s speed disable Auto-Tempo from the Loop Properties page"
"To manually control the clip\'s pitch disable Auto-Pitch from the Loop Properties page" = "To manually control the clip\'s pitch disable Auto-Pitch from the Loop Properties page"
"Adjust the clip\'s pitch to match the global track" = "Adjust the clip\'s pitch to match the global track"
"Adjust the clip\'s tempo to match the global track" = "Adjust the clip\'s tempo to match the global track"
"Transfer Fade-in to Automation" = "Transfer Fade-in to Automation"
"Transfer Fade-out to Automation" = "Transfer Fade-out to Automation"
"Flatten the comp first to view its source file" = "Flatten the comp first to view its source file"
"Speed controls are currently unavailable as the clip is in Auto-Tempo mode" = "Speed controls are currently unavailable as the clip is in Auto-Tempo mode"
"Pitch controls are currently unavailable as the clip is in Auto-Pitch mode" = "Pitch controls are currently unavailable as the clip is in Auto-Pitch mode"
"Could not create automation." = "Could not create automation."
"No fade found for this clip" = "No fade found for this clip"
"No volume filter was found for this track, please insert one and try again" = "No volume filter was found for this track, please insert one and try again"
"Overwrite Existing Automation?" = "Overwrite Existing Automation?"
"There is already automation in this region, applying the curve will overwrite it. Is this OK?" = "There is already automation in this region, applying the curve will overwrite it. Is this OK?"
"mono" = "mono"
"stereo" = "stereo"
"123 beats" = "123 beats"
"Creating Proxy" = "Creating Proxy"
"Creating Comp" = "Creating Comp"
"Building comp" = "Building comp"
"When using multiple tempo changes comp editing will not be aligned with playback." = "When using multiple tempo changes comp editing will not be aligned with playback."
"Only the rendered comp will be reversed. It is best to edit your comp forwards and then reverse the clip." = "Only the rendered comp will be reversed. It is best to edit your comp forwards and then reverse the clip."
"Problem flattening comp" = "Problem flattening comp"
"There was a problem creating the comp file at XYYX, please ensure you have write access to this directory and try again." = "There was a problem creating the comp file at XYYX, please ensure you have write access to this directory and try again."
"There was a problem creating the MIDI comp" = "There was a problem creating the MIDI comp"
"Enable Render" = "Enable Render"
"Open Source Edit" = "Open Source Edit"
"Source Edit" = "Source Edit"
"Opens the source Edit in a new tab" = "Opens the source Edit in a new tab"
"Disables edit rendering" = "Disables edit rendering"
"Source Edit file" = "Source Edit file"
"Creating Edit Clip" = "Creating Edit Clip"
"remaining" = "remaining"
"Rendering referenced Edits" = "Rendering referenced Edits"
"No source set" = "No source set"
"No tracks selected to render" = "No tracks selected to render"
"Rendering disabled" = "Rendering disabled"
"Invalid source Edit set" = "Invalid source Edit set"
"Show Edit" = "Show Edit"
"Create new Edit" = "Create new Edit"
"Recording Synchronisation Test" = "Recording Synchronisation Test"
"A delay of 123 milliseconds was detected." = "A delay of 123 milliseconds was detected."
"Flatten Takes" = "Flatten Takes"
"This will permanently delete all wave files in this clip, replacing it with the current comp. This operation can not be undone." = "This will permanently delete all wave files in this clip, replacing it with the current comp. This operation can not be undone."
"Flatten" = "Flatten"
"Acoustic Grand Piano" = "Acoustic Grand Piano"
"Bright Acoustic Piano" = "Bright Acoustic Piano"
"Electric Grand Piano" = "Electric Grand Piano"
"Honky-tonk Piano" = "Honky-tonk Piano"
"Electric Piano 1" = "Electric Piano 1"
"Electric Piano 2" = "Electric Piano 2"
"Harpsichord" = "Harpsichord"
"Clavinet" = "Clavinet"
"Celesta" = "Celesta"
"Glockenspiel" = "Glockenspiel"
"Music Box" = "Music Box"
"Vibraphone" = "Vibraphone"
"Marimba" = "Marimba"
"Xylophone" = "Xylophone"
"Tubular Bells" = "Tubular Bells"
"Dulcimer" = "Dulcimer"
"Drawbar Organ" = "Drawbar Organ"
"Percussive Organ" = "Percussive Organ"
"Rock Organ" = "Rock Organ"
"Church Organ" = "Church Organ"
"Reed Organ" = "Reed Organ"
"Accordion" = "Accordion"
"Harmonica" = "Harmonica"
"Tango Accordion" = "Tango Accordion"
"Acoustic Guitar (nylon)" = "Acoustic Guitar (nylon)"
"Acoustic Guitar (steel)" = "Acoustic Guitar (steel)"
"Electric Guitar (jazz)" = "Electric Guitar (jazz)"
"Electric Guitar (clean)" = "Electric Guitar (clean)"
"Electric Guitar (mute)" = "Electric Guitar (mute)"
"Overdriven Guitar" = "Overdriven Guitar"
"Distortion Guitar" = "Distortion Guitar"
"Guitar Harmonics" = "Guitar Harmonics"
"Acoustic Bass" = "Acoustic Bass"
"Electric Bass (finger)" = "Electric Bass (finger)"
"Electric Bass (pick)" = "Electric Bass (pick)"
"Fretless Bass" = "Fretless Bass"
"Slap Bass 1" = "Slap Bass 1"
"Slap Bass 2" = "Slap Bass 2"
"Synth Bass 1" = "Synth Bass 1"
"Synth Bass 2" = "Synth Bass 2"
"Violin" = "Violin"
"Viola" = "Viola"
"Cello" = "Cello"
"Contrabass" = "Contrabass"
"Tremolo Strings" = "Tremolo Strings"
"Pizzicato Strings" = "Pizzicato Strings"
"Orchestral Harp" = "Orchestral Harp"
"Timpani" = "Timpani"
"String Ensemble 1" = "String Ensemble 1"
"String Ensemble 2" = "String Ensemble 2"
"SynthStrings 1" = "SynthStrings 1"
"SynthStrings 2" = "SynthStrings 2"
"Choir Aahs" = "Choir Aahs"
"Voice Oohs" = "Voice Oohs"
"Synth Voice" = "Synth Voice"
"Orchestra Hit" = "Orchestra Hit"
"Trumpet" = "Trumpet"
"Trombone" = "Trombone"
"Tuba" = "Tuba"
"Muted Trumpet" = "Muted Trumpet"
"French Horn" = "French Horn"
"Brass Section" = "Brass Section"
"SynthBrass 1" = "SynthBrass 1"
"SynthBrass 2" = "SynthBrass 2"
"Soprano Sax" = "Soprano Sax"
"Alto Sax" = "Alto Sax"
"Tenor Sax" = "Tenor Sax"
"Baritone Sax" = "Baritone Sax"
"Oboe" = "Oboe"
"English Horn" = "English Horn"
"Bassoon" = "Bassoon"
"Clarinet" = "Clarinet"
"Piccolo" = "Piccolo"
"Flute" = "Flute"
"Recorder" = "Recorder"
"Pan Flute" = "Pan Flute"
"Blown Bottle" = "Blown Bottle"
"Shakuhachi" = "Shakuhachi"
"Whistle" = "Whistle"
"Ocarina" = "Ocarina"
"Lead 1 (square)" = "Lead 1 (square)"
"Lead 2 (sawtooth)" = "Lead 2 (sawtooth)"
"Lead 3 (calliope)" = "Lead 3 (calliope)"
"Lead 4 (chiff)" = "Lead 4 (chiff)"
"Lead 5 (charang)" = "Lead 5 (charang)"
"Lead 6 (voice)" = "Lead 6 (voice)"
"Lead 7 (fifths)" = "Lead 7 (fifths)"
"Lead 8 (bass+lead)" = "Lead 8 (bass+lead)"
"Pad 1 (new age)" = "Pad 1 (new age)"
"Pad 2 (warm)" = "Pad 2 (warm)"
"Pad 3 (polysynth)" = "Pad 3 (polysynth)"
"Pad 4 (choir)" = "Pad 4 (choir)"
"Pad 5 (bowed)" = "Pad 5 (bowed)"
"Pad 6 (metallic)" = "Pad 6 (metallic)"
"Pad 7 (halo)" = "Pad 7 (halo)"
"Pad 8 (sweep)" = "Pad 8 (sweep)"
"FX 1 (rain)" = "FX 1 (rain)"
"FX 2 (soundtrack)" = "FX 2 (soundtrack)"
"FX 3 (crystal)" = "FX 3 (crystal)"
"FX 4 (atmosphere)" = "FX 4 (atmosphere)"
"FX 5 (brightness)" = "FX 5 (brightness)"
"FX 6 (goblins)" = "FX 6 (goblins)"
"FX 7 (echoes)" = "FX 7 (echoes)"
"FX 8 (sci-fi)" = "FX 8 (sci-fi)"
"Sitar" = "Sitar"
"Banjo" = "Banjo"
"Shamisen" = "Shamisen"
"Koto" = "Koto"
"Kalimba" = "Kalimba"
"Bag pipe" = "Bag pipe"
"Fiddle" = "Fiddle"
"Shanai" = "Shanai"
"Tinkle Bell" = "Tinkle Bell"
"Agogo" = "Agogo"
"Steel Drums" = "Steel Drums"
"Woodblock" = "Woodblock"
"Taiko Drum" = "Taiko Drum"
"Melodic Tom" = "Melodic Tom"
"Synth Drum" = "Synth Drum"
"Reverse Cymbal" = "Reverse Cymbal"
"Guitar Fret Noise" = "Guitar Fret Noise"
"Breath Noise" = "Breath Noise"
"Seashore" = "Seashore"
"Bird Tweet" = "Bird Tweet"
"Telephone Ring" = "Telephone Ring"
"Helicopter" = "Helicopter"
"Applause" = "Applause"
"Gunshot" = "Gunshot"
"Piano" = "Piano"
"Chromatic Percussion" = "Chromatic Percussion"
"Organ" = "Organ"
"Guitar" = "Guitar"
"Strings" = "Strings"
"Ensemble" = "Ensemble"
"Brass" = "Brass"
"Reed" = "Reed"
"Pipe" = "Pipe"
"Synth Lead" = "Synth Lead"
"Synth Pad" = "Synth Pad"
"Synth Effects" = "Synth Effects"
"Sound Effects" = "Sound Effects"
"Acoustic Bass Drum" = "Acoustic Bass Drum"
"Bass Drum 1" = "Bass Drum 1"
"Side Stick" = "Side Stick"
"Acoustic Snare" = "Acoustic Snare"
"Hand Clap" = "Hand Clap"
"Electric Snare" = "Electric Snare"
"Low Floor Tom" = "Low Floor Tom"
"Closed Hi-Hat" = "Closed Hi-Hat"
"High Floor Tom" = "High Floor Tom"
"Pedal Hi-Hat" = "Pedal Hi-Hat"
"Low Tom" = "Low Tom"
"Open Hi-Hat" = "Open Hi-Hat"
"Low-Mid Tom" = "Low-Mid Tom"
"Hi-Mid Tom" = "Hi-Mid Tom"
"Crash Cymbal 1" = "Crash Cymbal 1"
"High Tom" = "High Tom"
"Ride Cymbal 1" = "Ride Cymbal 1"
"Chinese Cymbal" = "Chinese Cymbal"
"Ride Bell" = "Ride Bell"
"Tambourine" = "Tambourine"
"Splash Cymbal" = "Splash Cymbal"
"Cowbell" = "Cowbell"
"Crash Cymbal 2" = "Crash Cymbal 2"
"Vibraslap" = "Vibraslap"
"Ride Cymbal 2" = "Ride Cymbal 2"
"Hi Bongo" = "Hi Bongo"
"Low Bongo" = "Low Bongo"
"Mute Hi Conga" = "Mute Hi Conga"
"Open Hi Conga" = "Open Hi Conga"
"Low Conga" = "Low Conga"
"High Timbale" = "High Timbale"
"Low Timbale" = "Low Timbale"
"High Agogo" = "High Agogo"
"Low Agogo" = "Low Agogo"
"Cabasa" = "Cabasa"
"Maracas" = "Maracas"
"Short Whistle" = "Short Whistle"
"Long Whistle" = "Long Whistle"
"Short Guiro" = "Short Guiro"
"Long Guiro" = "Long Guiro"
"Claves" = "Claves"
"Hi Wood Block" = "Hi Wood Block"
"Low Wood Block" = "Low Wood Block"
"Mute Cuica" = "Mute Cuica"
"Open Cuica" = "Open Cuica"
"Mute Triangle" = "Mute Triangle"
"Open Triangle" = "Open Triangle"
"Bank Select" = "Bank Select"
"Modulation Wheel (coarse)" = "Modulation Wheel (coarse)"
"Breath controller (coarse)" = "Breath controller (coarse)"
"Foot Pedal (coarse)" = "Foot Pedal (coarse)"
"Portamento Time (coarse)" = "Portamento Time (coarse)"
"Data Entry (coarse)" = "Data Entry (coarse)"
"Volume (coarse)" = "Volume (coarse)"
"Balance (coarse)" = "Balance (coarse)"
"Pan position (coarse)" = "Pan position (coarse)"
"Expression (coarse)" = "Expression (coarse)"
"Effect Control 1 (coarse)" = "Effect Control 1 (coarse)"
"Effect Control 2 (coarse)" = "Effect Control 2 (coarse)"
"General Purpose Slider 1" = "General Purpose Slider 1"
"General Purpose Slider 2" = "General Purpose Slider 2"
"General Purpose Slider 3" = "General Purpose Slider 3"
"General Purpose Slider 4" = "General Purpose Slider 4"
"Bank Select (fine)" = "Bank Select (fine)"
"Modulation Wheel (fine)" = "Modulation Wheel (fine)"
"Breath controller (fine)" = "Breath controller (fine)"
"Foot Pedal (fine)" = "Foot Pedal (fine)"
"Portamento Time (fine)" = "Portamento Time (fine)"
"Data Entry (fine)" = "Data Entry (fine)"
"Volume (fine)" = "Volume (fine)"
"Balance (fine)" = "Balance (fine)"
"Pan position (fine)" = "Pan position (fine)"
"Expression (fine)" = "Expression (fine)"
"Effect Control 1 (fine)" = "Effect Control 1 (fine)"
"Effect Control 2 (fine)" = "Effect Control 2 (fine)"
"Hold Pedal (on/off)" = "Hold Pedal (on/off)"
"Portamento (on/off)" = "Portamento (on/off)"
"Sustenuto Pedal (on/off)" = "Sustenuto Pedal (on/off)"
"Soft Pedal (on/off)" = "Soft Pedal (on/off)"
"Legato Pedal (on/off)" = "Legato Pedal (on/off)"
"Hold 2 Pedal (on/off)" = "Hold 2 Pedal (on/off)"
"Sound Variation" = "Sound Variation"
"Sound Timbre" = "Sound Timbre"
"Sound Release Time" = "Sound Release Time"
"Sound Attack Time" = "Sound Attack Time"
"Sound Brightness" = "Sound Brightness"
"Sound Control 6" = "Sound Control 6"
"Sound Control 7" = "Sound Control 7"
"Sound Control 8" = "Sound Control 8"
"Sound Control 9" = "Sound Control 9"
"Sound Control 10" = "Sound Control 10"
"General Purpose Button 1 (on/off)" = "General Purpose Button 1 (on/off)"
"General Purpose Button 2 (on/off)" = "General Purpose Button 2 (on/off)"
"General Purpose Button 3 (on/off)" = "General Purpose Button 3 (on/off)"
"General Purpose Button 4 (on/off)" = "General Purpose Button 4 (on/off)"
"Reverb Level" = "Reverb Level"
"Tremolo Level" = "Tremolo Level"
"Chorus Level" = "Chorus Level"
"Celeste Level" = "Celeste Level"
"Phaser Level" = "Phaser Level"
"Data Button increment" = "Data Button increment"
"Data Button decrement" = "Data Button decrement"
"Non-registered Parameter (fine)" = "Non-registered Parameter (fine)"
"Non-registered Parameter (coarse)" = "Non-registered Parameter (coarse)"
"Registered Parameter (fine)" = "Registered Parameter (fine)"
"Registered Parameter (coarse)" = "Registered Parameter (coarse)"
"All Sound Off" = "All Sound Off"
"All Controllers Off" = "All Controllers Off"
"Local Keyboard (on/off)" = "Local Keyboard (on/off)"
"Omni Mode Off" = "Omni Mode Off"
"Omni Mode On" = "Omni Mode On"
"Mono Operation" = "Mono Operation"
"Poly Operation" = "Poly Operation"
"The input and output devices don\'t share a common sample rate!" = "The input and output devices don\'t share a common sample rate!"
"Couldn\'t open the input device!" = "Couldn\'t open the input device!"
"Couldn\'t open the output device!" = "Couldn\'t open the output device!"
"Couldn\'t start the input device!" = "Couldn\'t start the input device!"
"Couldn\'t start the output device!" = "Couldn\'t start the output device!"
"Active output channels:" = "Active output channels:"
"Active input channels:" = "Active input channels:"
"Show this device\'s control panel" = "Show this device\'s control panel"
"Opens the device\'s own control panel" = "Opens the device\'s own control panel"
"Output:" = "Output:"
"Device:" = "Device:"
"Input:" = "Input:"
"Sample rate:" = "Sample rate:"
"Audio buffer size:" = "Audio buffer size:"
"Documents" = "Documents"
"Music" = "Music"
"Pictures" = "Pictures"
"Desktop" = "Desktop"
"Home folder" = "Home folder"
"The file doesn\'t exist" = "The file doesn\'t exist"
"User cancelled" = "User cancelled\r\n"